Božja beseda za petek, 7. julija 2023

Petek 13. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

Jezus je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedel pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« (Mt 9,9).

Berilo

Ljubezen do Rebeke potolaži Izaka

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 23,1-4.19;24,1-8.62-67)

Sara je živela sto sedemindvajset let in je umrla v Hebronu v kanaanski deželi. Abraham je prišel po Sari žalovat in jokat. Nato se je Abraham dvignil od rajne in govoril Hetitom: »Tujec in priseljenec sem pri vas; dajte mi pri sebi zemljišče za grob, da spravim rajno od doma in jo pokopljem.« Nato je Abraham pokopal ženo Saro v votlini na polju Makpeli, nasproti Mambri, v kanaanski deželi.

Abraham je bil star in prileten in Gospod ga je v vsem blagoslovil. Tedaj je rekel najstarejšemu hlapcu svoje hiše, ki je oskrboval vse njegovo imetje: »Zaprisežem te pri Gospodu, Bogu nebes in Bogu zemlje, da ne vzameš žene mojemu sinu izmed hčera Kanaancev, med katerimi prebivam, ampak da pojdeš v mojo deželo in k moji rodovini in dobiš ženo mojemu sinu Izaku.«

Hlapec mu je odgovoril: »Morda žena ne bo hotela z menoj iti v to deželo. Ali naj popeljem tvojega sina nazaj v deželo, od koder si izšel?« Abraham pa mu je rekel: »Varuj se, da bi popeljal nazaj tja mojega sina! Gospod, Bog nebes, ki me je vzel iz hiše mojega očeta in iz dežele moje rodovine in ki mi je govoril in ki mi je prisegel: ›Tvojemu zarodu bom dal to deželo,‹ ta bo poslal svojega angela pred teboj, da dobiš od tam ženo mojemu sinu. Če pa žena ne bi hotela iti s teboj, si prost te moje zaprisege; le mojega sina ne vodi nazaj tja!«

Čez dolgo časa je prišel Izak iz puščave. Bival je namreč v puščavi Negeb. Proti večeru je šel na polje premišljevat. Ko je povzdignil oči in pogledal, glej, so prihajale kamele. Tudi Rebeka je povzdignila oči in videla Izaka. Spustila se je s kamele in rekla hlapcu: »Kdo je ta mož, ki nam prihaja naproti po polju?« Hlapec je odgovoril: »To je moj gospodar.« Tedaj je vzela tančico in se zakrila. Nato je hlapec povedal Izaku vse, kar je opravil. In Izak jo je peljal v šotor svoje matere Sare. Vzel je Rebeko in mu je postala žena in jo je ljubil. Tako se je Izak potolažil zaradi izgube svoje matere.

Psalm 106

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 106,1-5

Hvalite Gospoda, ker je dober,
vekomaj traja njegovo usmiljenje!
Kdo bo naštel Gospodova mogočna dela,
kdo razglasil vso njegovo hvalo?
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Blagor njim, ki se držijo zapovedi,
ki vsak čas delajo, kar je prav!
Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo,
obišči me s svojo pomočjo.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Obišči me s svojo pomočjo,
da bom videl srečo tvojih izvoljenih,
radoval se ob radosti tvojega ljudstva,
in se ponašal s tvojo dediščino!
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Bodimo usmiljeni in šele potem darujmo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,9-13)

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal pri mitnici sedečega moža, Mateja po imenu, in mu je rekel: »Hodi za menoj.« In vstal je ter šel za njim. Ko je bil pa Jezus v hiši pri mizi, glej, je prišlo mnogo cestninarjev in grešnikov in so obedovali z njim in njegovimi učenci. Ko so to videli farizeji, so govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učenik jé s cestninarji in grešniki?« Ko je on to slišal, je dejal: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj se pravi: ›Usmiljenja hočem in ne daritve.‹ Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vilibald

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po Sarini smrti je bilo treba Izaku priskrbeti ženo. Abraham je naročil, naj jo gredo iskat v njegov rod. V potujoči karavani je Izak zagledal Rebeko, se vanjo zaljubil in jo pripeljal na svoj dom. Bog želi, da imajo zakonci skupne temeljne vrednote in zlasti vero. Molil in prosil bom za družine, da bi živele iz vere, pa tudi za tiste, v katerih vlada nespoštovanje in bolečina.

Evangelij

Jezus pokliče Mateja za učenca. Ta vstane in gre za njim. Ker pa je pri mizi z grešniki, se farizeji spotikajo in ga obsojajo. Jezus jim pove, da ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Do ljudi, ki so daleč od Boga ali v zmoti, bom pristopil predvsem z Jezusovim usmiljenjem. Gospod, hvala, da si prišel na svet, da bi razodel Boga, ki obeduje z grešniki in prinaša njegovo ljubezen.

Primož Krečič