Božja beseda za sredo, 7. februarja 2024

Sreda 5. tedna med letom (leto II)

In govoril je: »Kar pride iz človeka, to ga omadežuje« (Mr 7,20).

Berilo

Kraljica iz Sabe občuduje Salomonovo modrost

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 10,1-10)

Ko je kraljica v Sabi slišala o Salomonovem slovesu v Gospodovem imenu, ga je prišla skušat z ugankami. Prišla je v Jeruzalem z zelo velikim spremstvom. Kamele so nosile dišav, silno veliko zlata in dragih kamnov. Stopila je k Salomonu in mu povedala vse, kar ji je bilo na srcu. Salomon ji je razložil vse, kar ga je vprašala. Ni je bilo reči, ki bi bila kralju prikrita, da bi je ne bil kraljici razložil. Ko je kraljica iz Sabe videla vso Salomonovo modrost in palačo, ki jo je bil sezidal, in jedi njegove mize, kako so tam sedeli njegovi dostojanstveniki in stregli njegovi služabniki, njih oblačila, njegove točaje in njegovo žgalno daritev, ki jo je daroval v Gospodovi hiši: tedaj je kar strmela. Rekla je kralju: »Resnično je, kar sem v svoji deželi slišala o tebi in tvoji modrosti. Nisem verjela, kar so pravili, dokler nisem prišla in videla na svoje oči. In glej, niti polovice mi niso povedali. Tvoja modrost in odličnost presega sloves, ki sem ga slišala. Blagor tvojim možem, blagor tvojim služabnikom, ki vedno stojijo pred teboj in poslušajo tvojo modrost! Hvaljen Gospod, tvoj Bog, ki si mu bil všeč, da te je posadil na Izraelov prestol! Ker Gospod vedno ljubi Izraela, te je postavil za kralja, da bi vršil pravico in pravičnost.« In dala je kralju sto dvajset talentov zlata, silno veliko dišav in dragih kamnov. Nikdar več ni prišlo toliko dišav, kakor jih je kraljica iz Sabe dala kralju Salomonu.

Psalm 37

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 37,5-6.30-31.39-40

Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Rešitev za pravične pride od Gospoda,
ki je njihovo pribežališče v stiski;
Gospod jim pomaga in jih rešuje,
ker se zatekajo k njemu.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Človeka omadežuje, kar pride iz njegovega srca

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,14-23)

Tisti čas je Jezus spet poklical ljudstvo ter jim govoril: »Poslušajte me vsi ter umejte! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo onečistiti, če pride vanj, pač pa, kar prihaja iz človeka, to ga onečisti.«

Ko je od množice prišel v hišo, so ga njegovi učenci vprašali za priliko. Reče jim: »Tako? Tudi vi ste brez razumnosti? Mar ne veste, da ne more človeka omadeževati nič, kar pride vanj od zunaj, ker mu ne pride v srce, ampak v želodec in odide v greznico?« – in tako razglasi za čiste vse jedi. »Kar pa pride iz človeka,« je rekel, »tisto omadežuje človeka. Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Egidij od sv. Jožefa

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

S Salomonom doživi kraljestvo bogastvo in stabilnost. Obišče ga kraljica iz Sabe in se prepriča o njegovi modrosti in pravičnosti, ki ju je prejel od Boga. Gospoda prosim za dar modrosti in pravičnosti pri svojem poslanstvu. Gospod, čeprav se svet nagiba k drugim vrednotam, me ti vabiš, naj bo pravica temelj mojih korakov. Hvala za vse zglede ljudi, ki mi pri tem pomagajo.

Evangelij

Jezus razlaga množici in učencem, da resničen odnos do Boga ne gre preko posrednikov, ampak se poraja v srcu. Iz čistega srca prihaja to, kar je všeč Bogu. Trudil se bom, da bodo moji nameni skladni z Božjo voljo. Gospod, očisti me temin, da bom mogel ljubiti. Daj mi moči, da se bom boril proti skušnjavam in uporom. Reši me pred umikanjem in lažjimi potmi.

Primož Krečič