Božja beseda za soboto, 6. aprila 2024

Sobota velikonočne osmine, sobota po prvem petku

»Šla je in to sporočila tistim, ki so bili prej z njim in so žalovali ter jokali« (Mr 16,10)

Berilo

Jezusovo vstajenje moramo oznanjati

Berilo iz apostolskih del (Apd 4,13-21)

Ko so poglavarji, starešine in pismouki videli Petrovo in Janezovo srčnost in opazili, da sta neuka in preprosta človeka, so se čudili. Spoznali so ju, da sta bila z Jezusom, videli so pa tudi, da stoji ozdravljeni človek pri njih in niso mogli nič ugovarjati.

Ukazali so jima, naj gresta iz zbora in so se posvetovali med seboj: »Kaj naj storimo s tema človekoma? Vsem jeruzalemskim prebivalcem je znano, da se je po njima zgodil očiten čudež in tega ne moremo tajiti. Da se pa to še bolj ne raznese med ljudstvo, jima zagrozimo, naj nikomur več ne govorita v tem imenu.«

Poklicali so ju torej in jima zabičali, naj nikakor več ne govorita in učita v Jezusovem imenu. Toda Peter in Janez sta jim odgovorila: »Sodite, ali je pred Bogom prav, vas poslušati bolj ko Boga. Ne moremo namreč, da bi ne govorili, kar smo videli in slišali.« Ti so jima ponovno zagrozili, nato ju pa izpustili, kajti nič niso mogli najti, kako bi ju kaznovali, in sicer zaradi ljudstva, ker so vsi poveličevali Boga za to, kar se je zgodilo.

Psalm 118

Odpev: »Zahvaljujem se ti, da si me uslišal.«

Ps 118,1.14-15.16-18.19-21

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova dobrota!
Moja moč in moja pesem je Gospod,
rešitelj mi je postal.
Odpev: »Zahvaljujem se ti, da si me uslišal.«
Gospodova moč me je dvignila.
Gospodova moč je silno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel,
oznanjal bom Gospodova dela.
Odpev: »Zahvaljujem se ti, da si me uslišal.«
Odprite mi vrata pravičnosti,
da vstopim in hvalim Gospoda!
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal,
in mi postal rešitelj!
Odpev: »Zahvaljujem se ti, da si me uslišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Jezus pošlje apostole oznanjat evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,9-15)

Ko je Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, (iz katere je bil izgnal sedem hudih duhov). Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim in ki so žalovali in jokali. Ko so ti slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli. Nato se je prikazal v drugi podobi dvema izmed njih na poti, ko sta šla na deželo. Tudi onadva sta šla in sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli.

Pozneje se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi; grajal je njih nevero in trdosrčnost, da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!«

Sobota velikonočne osmine

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Irenej

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Veliki duhovniki in starešine se posvetujejo, kaj naj naredijo s Petrom in Janezom. Prepovedo jima govoriti v Jezusovem imenu. Peter jim v Svetem Duhu pove, da je to njihova izkušnja in da je treba Boga bolj poslušati kot ljudi. Ljudem bom govoril o tem, kako sem srečal Jezusa in kaj je naredil v mojem življenju. Gospod, pomagaj mi, da se bom še bolj zavedal, da je treba bolj poslušati Boga kakor ljudi.

Evangelij

Učenci težko verujejo oznanilu Marije Magdalene. Ko se Jezus prikaže enajsterim, jih pokara zaradi nevere in počasnosti glede vstajenja. Trudil se bom poglabljati svojo velikonočno vero, da ne bom ostal brezčuten in v dvomu. Gospod, pomagaj mi, da bom odprt za vse darove tvoje ljubezni, da ne boš le bled spomin. Bodi živo navzoč na vseh mojih potih in okrepi mi upanje.

Primož Krečič