Božja beseda za ponedeljek, 5. februarja 2024


Sv. Agata, obvezni god

Ponedeljek 5. tedna med letom (leto II)

»In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli« (Mr 6,56)

Berilo

Skrinjo zaveze prenesejo v Salomonov tempelj

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 8,1-7.9-13)

Tedaj je zbral kralj Salomon Izraelove starešine in vse poglavarje rodov, kneze izraelskih družin pri sebi v Jeruzalemu, da bi prenesli skrinjo Gospodove zaveze iz Davidovega mesta, to je s Siona. Zbrali so se pri kralju Salomonu vsi Izraelci ob prazniku v sedmem mesecu. Ko so vsi Izraelovi starešine prišli, so duhovniki vzdignili skrinjo ter prenesli Gospodovo skrinjo, shodni šotor in vse svete priprave, ki so bile v šotoru; prenesli so jih duhovniki in leviti.

Nato je kralj Salomon in z njim ves Izraelov zbor, ki se je pri njem sešel pred skrinjo zaveze, daroval toliko drobnice in govedi, da je zaradi množine niso mogli prešteti ne preceniti. Potem so duhovniki prinesli skrinjo Gospodove zaveze na njeno mesto, v notranji tempeljski prostor, v Presveto, pod peruti kerubov. Keruba sta namreč razprostirala peruti nad mestom, kjer je stala skrinja. Tako sta keruba pokrivala skrinjo in njena drogova od zgoraj. V skrinji ni bilo nič drugega kakor dve kamnitni tabli, ki jih je bil Mojzes položil vanjo ob Horebu, ko je Gospod sklenil zavezo z Izraelovimi sinovi ob njih izhodu iz egiptovske dežele.

Ko so duhovniki prišli iz svetišča, je oblak napolnil Gospodovo hišo, tako da duhovniki zaradi oblaka niso mogli pristopiti, da bi opravljali službo. Kajti Gospodovo veličastvo je napolnilo Gospodovo hišo. Tedaj je rekel Salomon: »Gospod je rekel, da bo prebival v temoti. Sezidal sem ti hišo za stanovanje, mesto za tvoje prebivališče na veke.«

Psalm 132

Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«

Ps 132,6-7.8-10

Slišali smo o skrinji zaveze v Efrati,
našli smo jo na Jaárskih poljanah.
Vstopimo v Božje bivališče,
priklonimo se pred podnožjem njegovih nog.
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost,
tvoji sveti naj se glasno radujejo.
Zaradi Davida, svojega hlapca,
ne zavračaj obličja svojega maziljenca!
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Dotik Jezusa ozdravlja

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,53-56)

Ko so se Jezus in njegovi učenci prepeljali, so zadeli na suho pri Genezaretu in pristali. Ko so se pa izkrcali, so ga ljudje takoj spoznali; obtekli so vso tisto pokrajino in začeli bolnike na posteljah prinašati tja, koder so slišali, da biva. Kamor koli je prihajal v vasi ali v mesta ali na pristave, so polagali bolnike na trge in ga prosili, da bi se ti smeli dotakniti vsaj roba njegove obleke. In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli.
Sv. Agata (leto II), obvezni god

Berilo

S Kristusom sem vas zaročil kot s čisto devico

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 10,17-18; 11,1-2)

Bratje in sestre, kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu. Kajti ni preizkušen, kdor se sam priporoča, ampak kogar priporoča Gospod. O, da bi vi prenesli malo moje nespameti! Pa saj me tudi prenašate. Ljubosumen sem namreč na vas z Božjo ljubosumnostjo; kajti z enim možem sem vas zaročil, da vas privedem h Kristusu kot čisto devico.

Psalm 124

Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Ps 124,2-5.7.8

Ko bi ne bil Gospod z nami,
ko so ljudje vstali zoper nas,
tedaj bi nas žive požrli,
ko se je vnela njih besnost proti nam.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«
Tedaj bi nas preplavila voda,
hudournik bi šel čez nas,
tedaj bi šle čez nas
vzburkane vode.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«
Zanka se je pretrgala
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Evangelij

Mt 10,32

Aleluja

Aleluja. Vsakega, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Aleluja.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In nobeden izmed njiju ne pade na tla brez vašega Očeta. Vam pa so celo lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več kot veliko vrabcev ste vredni vi.

Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Agata

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Z gradnjo templja se konča pot rešitve iz Egipta, ko je Bog sklenil zavezo z izvoljenim ljudstvom. Od tedaj njegova slava razsvetljuje ljudi, ki so ga srečali. Gospod me rešuje iz zasužnjenosti in želi, da bi imel z njim globok in oseben odnos. Gospod, hvala za tvoj dar rešitve, da mi v njej sije slava tvoje navzočnosti.

Evangelij

Množice se zanimajo za Jezusa in prinašajo bolnike. Iščejo ga kot Božjega moža, da bi po njegovi moči ozdraveli in bili rešeni. Ob ljudeh, ki iščejo Jezusovo pomoč, želim poglobiti vero v Jezusa Kristusa in biti njegov učenec. Gospod, hvala, ker si moj Odrešenik. Naj hodim za teboj tudi takrat, ko bo prišla pot križa in ne bo množic.

Primož Krečič

Sv. Agata (5. februar)