Božja beseda za torek, 4. junija 2024

Torek 9. tedna med letom (leto II)

Jezus pa jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« (Mt 12,17)

Berilo

Čakamo nova nebesa in novo zemljo

Berilo iz 2. pisma apostola Petra (2 Pt 3,12-15.17-18)

Preljubi, nestrpno pričakujete prihod božjega dneva, zaradi katerega bo nebo razpadlo v ognju in se bodo prvine raztopile v požaru. Po Gospodovi obljubi pa čakamo novih nebes in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. Ko pričakujete ta dan, preljubi, si prizadevajte, da vas najde brez madeža in brez graje v miru; odlašanje našega Gospoda imejte za zveličavno. Preljubi, ko to veste naprej, se varujte, da vas zmota brezbožnih ne potegne s seboj in ne izgubite lastne trdnosti. Rastite v milosti in spoznanju našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in na dan večnosti. Amen.

Psalm 90

Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

Ps 90,2.3-4.10.14.16

Preden so se rodile gore
in sta se oblikovala zemlja in svet,
si ti od vekomaj, o Bog,
ti si od roda do roda.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Umrljive zavračaš v prah, o Bog,
in praviš: »Povrnite se, človeški otroci!«
V tvojih očeh je tisoč let
ko včerajšnji dan, ki je minil.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem,
da se bomo radovali vse svoje dni!
Tvoje delo naj se pokaže tvojim hlapcem
in tvoje veličastvo njih otrokom.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Spolnimo obveznosti do ljudi in do Boga

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,13-17)

Tisti čas pošljejo k Jezusu nekatere izmed farizejev in herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: »Učenik, vemo, da si resnicoljuben in da se ne meniš za nikogar, ker ne gledaš na osebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek, ali ne? Ali naj ga dajemo, ali ne?« On pa je poznal njih hinavščino in jim je rekel: »Kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim.« In prinesli so ga. Tedaj jim je rekel: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekli so mu: »Cesarjeva.« In Jezus jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« In čudili so se mu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Caracciolo

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter pričakuje nastop novega neba in nove zemlje, vendar se ne spušča v razprave, kdaj se bo to zgodilo. Poudarja pomen pripravljenosti. Z urejenostjo in odgovornostjo bom živel v pričakovanju Gospodovega prihoda. Gospod, prosim te za dar notranjega miru in nenavezanost na minljive dobrine, da se bom mogel svobodno odzvati, ko me boš poklical.

Evangelij

Farizeji in herodovci skušajo ujeti Jezusa v besedi. Sprašujejo ga o plačevanju davkov Rimljanom. Jezus ne zanika te obveznosti, ne sme pa se človeška oblast postaviti nad Boga. Zavedal se bom, da iz odnosa z Bogom črpam svobodo in odgovornost za vse okoliščine. Gospod, pomagaj mi, da se bom trudil graditi pravično družbo in ti dal vedno prvo mesto.

Primož Krečič