Božja beseda za petek, 31. maja 2024

Obiskanje Device Marije, praznik

»Elizabeta je postala polna Svetega Duha« (Lk 1,41)

Berilo

Odrešenik je v tvoji sredi

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 3,14-18)

Vriskaj, sionska hči! Ukaj, Izrael! Veséli se, raduj se iz vsega srca, jeruzalemska hči! Gospod te je rešil obsodbe, odstranil je tvoje sovražnike. Gospod je Izraelov kralj v tvoji sredi, ne boš se več bala zlega. Tisti dan bodo rekli Jeruzalemu: »Sion, ne boj se! Naj ti roke ne omahnejo! Gospod, tvoj Bog je pri tebi, mogočni rešitelj! On se veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni; vriskajoč se raduje nad teboj, kakor ob prazniku.« Odvzel sem ti mučno nadlogo.

Ali

Dobroto in gostoljubje gojite

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 12,9-16)

Bratje in sestre, ljubezen bodi brez hinavščine. Sovražite hudo, držite se dobrega; bratovsko se med seboj ljubite; v spoštovanju drug drugega prekašajte; v gorečnosti ne bodite počasni; v duhu bodite goreči; Gospodu služite. V upanju se veselite; v nadlogi potrpite; v molitvi vztrajajte; s svetimi v potrebah delite; gostoljubje gojite. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne kolnite! Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi; bodite med seboj ene misli; ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih.

Spev z odpevom

Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«

Iz 12,2-6

Glej, Bog je moje rešenje,
zaupam in se ne bojim.
Moja moč in moja pesem je Gospod,
on mi je bil v odrešenje.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«
Slavite Gospoda,
kličite njegovo ime,
oznanjujte med ljudstvi njegova dela,
razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«
Pojte Gospodu, ker je storil velike reči,
naj bo to znano po vsej zemlji.
Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona,
velik je med vami Izraelov Svet.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«

Evangelij

Lk 1,45

Aleluja

Aleluja. Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala, izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja.

Kako da pride k meni mati mojega Gospoda?

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-56)

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«

Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom.

Obiskanje Device Marije (31. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
obiskanje Device Marije

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Beda častitljivi pravi: »Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje ter da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti.« Sv. Avguštin pravi: »To, da je Janez poskočil v maternici, je čudežno znamenje vere.« Maksim Torinski to misel nadaljuje: »Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijev predhodnik.« Efrem Sirski to slikovito opiše: »Navzočnost Mesija v mesu, ki ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V Lukovem evangeliju vidimo Marijo v ljubečem služenju sorodnici Elizabeti, pri kateri ostane »nekako tri mesece« (1,56), da bi ji stala ob strani v končnem obdobju njene nosečnosti. »Moja duša poveličuje Gospoda« (Magnificat anima mea Dominum), pravi pri tem obisku (Lk 1,46) in s tem izrazi celotni program svojega življenja, da namreč ne postavlja sebe v središče, ampak ustvarja prostor srečanja z Bogom tako v molitvi, kakor tudi v služenju bližnjemu; samo tako svet postaja dober. Marija je velika prav ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.