Božja beseda za sredo, 26. aprila 2023

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

Sreda 3. velikonočnega tedna

»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Jn 6,37)

Berilo

Kristjani oznanjajo Božjo besedo

Berilo iz apostolskih del (Apd 8,1-8)

Tisti čas je nastalo veliko preganjanje jeruzalemske cerkve; in razen apostolov so se vsi razkropili po judejskih in samarijskih krajih. Štefana so pokopali pobožni možje in priredili veliko žalovanje za njim. Savel pa je zatiral Cerkev; hodil je po hišah, vlačil može in žene ter jih oddajal v ječo. Tisti, ki so se razkropili, so hodili okrog in oznanjevali blagovest.

Tako je prišel Filip v glavno mesto Samarije in jim oznanjal Kristusa. Množice pa so kakor ena duša pazljivo poslušale, kar je Filip govoril, ker so slišali in videli, kakšna znamenja je delal. Mnogo obsedencev so nečisti duhovi zapustili z velikim vpitjem; tudi mnogo mrtvoudnih in hromih je bilo ozdravljenih. Nastalo je torej veliko veselje v tem mestu.

Psalm 66

Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Ps 66,1-3.4-5.6-7

Pojte Bogu vse dežele,
pojte slavo njegovemu imenu,
nad vse ga vedno hvalite!
Recite Bogu: kako čudovita so tvoja dela!
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Vsa zemlja naj se ti klanja in naj ti prepeva,
naj tvoje ime opeva.
Pridite in poglejte Božja dela:
čudovite reči je storil za človeške otroke!
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Morje je spremenil v suho zemljo,
peš so prekoračili reko: zato se veselimo!
S svojo močjo gospoduje na veke,
njegove oči gledajo na narode.
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, iščíte, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja.

Vera v Jezusa daje večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,35-40)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. Toda rekel sem vam, da ste me videli, pa ne verujete.

Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgel; kajti nisem prišel iz nebes zato, da bi vršil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. To pa je volja Očeta, ki me je poslal, da nič od tega, kar mi je dal, ne izgubim, marveč vse to obudim poslednji dan. To je namreč volja mojega Očeta, da bi vsakdo, ki Sina vidi in vanj veruje, imel večno življenje; in jaz ga bom obudil poslednji dan.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Štefan iz Perma

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu nastopi preganjanje. Savel goji mržnjo do Cerkve, ki se širi še v druge kraje. Tako gre Filip v Samarijo, oznanja Jezusa in dela čudeže. Sprejmejo ga z veseljem. Šel bom tja, kamor me bo vodil Jezusov Duh. Gospod, daj mi spoznati, da se tudi v temnih trenutkih najde rešitev in možnost za velikonočno pričevanje. Naj veselo govorim o tebi, kjerkoli bo mogoče.


Evangelij

Judje vidijo čudež, toda ne verujejo v Jezusa. On jim pokaže, da ga je Oče poslal, da bi vernikom podaril "večno življenje". Jezusova žrtev iz ljubezni prinaša novo moč za življenja ljudi. Za svojega duha ne bom iskal nadomestkov, ampak Jezusovo ljubezen v besedi in evharistiji. Gospod, s svojim darom okrepi mojo občutljivost. Odpri mi oči, da bom videl in sprejel dar tvoje ljubezni.

Primož Krečič