Božja beseda za ponedeljek, 24. junija 2024


Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša, slovesni praznik

Rojstvo Janeza Krstnika - maša zvečer pred praznikom

»Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina.« (Lk 1,13)

1. berilo

Bog ga je poznal že pred rojstvom

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 1,4-10)

V dneh kralja Jozija mi je prišla Gospodova beseda: Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega krila, sem te posvetil. Jaz pa sem rekel: »Oh, vsemogočni Gospod, glej, ne znam govoriti, ker sem še mlad!« A Gospod mi je odvrnil: »Nikar ne reci: ›Sem še mlad!‹ Le pojdi, kamor koli te pošljem! Govori, kar koli ti ukažem! Nikar se jih ne boj! Saj sem s tabo, da te obvarujem,« govori Gospod. Potem je Gospod stegnil svojo roko, se dotaknil mojih ust in mi je rekel: »Glej, svoje besede polagam v tvoja usta. Glej, postavljam te danes nad narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš!«

Psalm 71

Odpev: »Od naročja moje matere si moj varuh.«

Ps 71,1-2.3-4.5-6.15.17

K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen vekomaj.
Po svoji pravičnosti me otmi in osvobôdi,
nagni k meni svoje uho in me reši!
Odpev: »Od naročja moje matere si moj varuh.«
Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš,
ti si moja skala in moj grad!
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika,
iz pesti hudobneža in zatiralca!
Odpev: »Od naročja moje matere si moj varuh.«
Ti si moje upanje, moj Bog,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od rojstva,
od naročja moje matere si bil moj varuh.
Odpev: »Od naročja moje matere si moj varuh.«
Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost,
ves dan tvojo pomoč.
O Bog, učil si me od moje mladosti
in do zdaj oznanjam tvoja čuda.
Odpev: »Od naročja moje matere si moj varuh.«

2. berilo

Preroki so govorili o zveličanju po Kristusu

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,8-12)

Preljubi, četudi niste videli Jezusa Kristusa, ga ljúbite, vanj sedaj verujete, čeprav ga ne vidite, in se radujete v neizrekljivem in veličastnem veselju, ker dosegate namen svoje vere: zveličanje duš. Po tem zveličanju so poizvedovali in o njem preiskovali preroki, ki so prerokovali o vam namenjeni milosti; preiskovali so, za kateri ali kakšen čas je Kristusov duh, ki je bil v njih, napovedoval in naznanjal Kristusu namenjeno trpljenje in za tem poveličanje. Njim je bilo razodeto, da niso zase, ampak za vas pripravljali, kar so vas zdaj učili ti, ki so vam oznanili evangelij v Svetem Duhu, poslanem iz nebes. To želijo spoznati celo angeli.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ta je prišel, da bi pričeval o luči; da bi pripravil Bogu popolno ljudstvo. Aleluja.

Angel oznani rojstvo Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,5-17)

V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po imenu, iz Abijeve vrste, in njegova žena je bila izmed Aronovih hčera in se je imenovala Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih brez graje. Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo, vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja.

Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel pa mu reče: »Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; kajti velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in s Svetim Duhom bo napolnjen že v materinem telesu. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu; in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi Gospodu popolno ljudstvo.«
Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša

»Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom« (Lk 1,80)

1. berilo

Postavil sem te za luč narodom

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 49,1-6)

Poslušajte me, otoki, pazite, ljudstva v daljavi! Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je s senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je: »Moj služabnik si, Izrael, ki se bom v tebi poveličal.« Jaz pa sem si rekel: »Zaman sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo.

Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej: »Premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje.«

Psalm 139

Odpev: »Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen.«

Ps 139,1-3.13-15

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim, ti vidiš
in na vsa moja pota paziš.
Odpev: »Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen.«
Ti si namreč naredil moje telo,
me stkal v telesu moje matere;
hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen,
ker so čudovita tvoja dela.
Odpev: »Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen.«
Mojo dušo poznaš popolnoma,
ni ti bilo skrito moje bistvo,
ko sem bil oblikovan na skrivnem,
ko sem bil tkan v globočinah zemlje.
Odpev: »Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen.«

2. berilo

Janez je oznanjal Jezusov prihod

Berilo iz apostolskih del (Apd 13,22-26)

Tiste dni je Pavel rekel: Bog je našim očetom za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal: »Našel sem Davida, Jésejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnjeval vse moje želje.« Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu Odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil; prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore.

Ko je Janez končeval svoje življenje, je govoril: »Nisem tisti, za kogar me imate; a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog.« Možje, bratje, sinovi Abrahamovega roda, in kar je bogaboječih med vami: nam je poslana beseda odrešenja.

Evangelij

Prim. Jn 1,7; Lk 1,17

Aleluja

Aleluja. Ta je prišel, da bi pričeval o luči; da bi pripravil Bogu popolno ljudstvo. Aleluja.

Janez je njegovo ime

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,57-66.80)

Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo, in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila: »Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« In rekli so ji: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.«

Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse njihove sosede in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila z njim.« Otrok pa je rastel in se krepil v duhu; in bil je v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu.

Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša (24. junij)

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez Krstnik

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša - Srečko Hren - Celje - Sv. Duh
(24.6.2012 ob 10h, dolžina: 9:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša - Goran Kuhar - Grad v Prekmurju
(24.6.2009 ob 10h, dolžina: 11:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

 ...

Angel Gospodov, 24. junij 2018
Danes obhajamo praznik rojstva sv. Janeza Krstnika. Njegovo rojstvo je dogodek, ki razsvetli življenje njegovih staršev, Elizabete in Zaharije, ter povzroči veselje in čudenje med sorodniki in sosedi. Ta dva ostarela starša sta sanjala in se tudi pripravljala na ta dan, a ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Efrem Sirski pravi: »To, da je zadnji prerok Stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz vzporednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju.« V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo: »Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena.« Beda Častitljivi o obrezovanju pravi: »Obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega vstajenja. Zaharijev ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. v knjigi Teologija liturgije navaja razloge za postavitev datumov praznikov Gospodovega oznanjenja ter Gospodovega rojstva in praznika Rojstva Janeza Krstnika, z besedami: »Med oba datuma pa je vstavljen praznik Jezusovega predhodnika, Janeza Krstnika, torej 24. junija, na dan poletnega solsticija (poletnega sončevega obrata). Medsebojna povezava teh datumov je namreč bogoslužni in kozmični izraz Krstnikovih besed: 'On (Kristus) mora rasti, jaz pa se manjšati' (Jn 3,30). Praznik Janezovega rojstva je namreč na datum, ko se dan začne manjšati, tako ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.