Božja beseda za soboto, 24. februarja 2024

Sv. Matija, apostol, kvatrna sobota

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9).

Berilo

Matija izvolijo za apostola

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,15-17.20-26)

Tiste dni je Peter vstal sredi bratov – bila je skupaj množica kakih sto dvajset ljudi – in spregovoril: »Bratje, moralo se je izpolniti Pismo, kakor je Sveti Duh po Davidovih ustih napovedal o Judu, vodniku tistih, ki so prijeli Jezusa; bil je namreč prištet med nas in je prejel delež te službe. V knjigi psalmov je pisano: ›Njegovo bivališče naj bo pusto in naj ne bo nikogar, ki bi v njem prebival.‹ In: ›Njegovo mesto naj prevzame kdo drug.‹

Potrebno je torej, da kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas, dokler je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet, postane z nami priča njegovega vstajenja.«

Postavili so dva: Jožefa Barsaba, s priimkom Justus (Pravični), in Matija. Molili so: »Gospod, ki poznaš srca vseh, ti pokaži, katerega izmed teh dveh si izbral, da prevzame mesto v tej službi in v apostolstvu, od katerega je odpadel Juda, da je šel na določen mu kraj.«

Žrebali so zanju, žreb je zadel Matija in bil je pridružen enajsterim apostolom.

Psalm 113

Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«

Ps 113,1-4.7-8

Hvalite, Gospodovi služabniki,
hvalite Gospodovo ime!
Gospodovo ime bodi slavljeno
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«
Od sončnega vzhoda do zahoda
bodi hvaljeno Gospodovo ime!
Gospod je vzvišen nad vse narode,
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo.
Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«
Iz prahu dviga siromaka,
iz blata povišuje ubožca,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva.
Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«

Evangelij

Jn 15,16

Vrstica pred evangelijem

Jaz sem vas izbral izmed sveta, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, govori Gospod.

Apostoli so Jezusovi prijatelji

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17)

Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni.

To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če izpolnjujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, kajti služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izbrali, ampak sem jaz vas izbral in postavil, da pojdete in obrodite sad in da vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.

Sv. Matija, apostol (24. februar)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Matija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.