Božja beseda za petek, 23. februarja 2024


Sv. Polikarp, obvezni god

Petek 1. postnega tedna

»Pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar« (Mt 5,24b).

Berilo

Bog hoče grešnikovo spreobrnitev

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 18,21-28)

To govori Gospod Bog: Če se brezbožni odvrne od vseh svojih potov, ki jih je storil, spolnjuje vse moje zakone in dela, kar je prav in pravično, bo gotovo živel in ne bo umrl. Nobena njegovih hudobij, ki jih je zakrivil, se mu ne bo vračunala; zaradi svoje pravičnosti, ki jo je vršil, naj živi. Ali mi je res pogodu smrt brezbožnega, govori vsemogočni Gospod, ne pa, da se spreobrne od svojih potov in živi?

Če pa se pravični odvrne od svoje pravičnosti in počenja hudobijo, posnema vse gnusobe, ki jih je počenjal brezbožni, bo mar živel? Ne, nobeno njegovih pravičnih del, ki jih je storil, se mu ne bo vračunalo; zaradi svoje nezvestobe, ki jo je zagrešil, in zaradi svojega greha, ki ga je zakrivil, zaradi tega mora umreti.

Pa pravite: »Gospodova pot ni pravilna.« Slišite vendar, Izraelova hiša: moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počenja hudobijo in zato umre, mora umreti zaradi hudobije, ki jo je storil. Če pa se brezbožni odvrne od svoje brezbožnosti, ki jo je počenjal, in ravna prav in pravično, bo ohranil svoje življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh svojih hudobij, ki jih je počenjal, bo gotovo živel, ne bo umrl.

Psalm 130

Odpev: »Gospod, ne spominjaj se naših pregreh.«

Ps 130,1-8

Iz globočine kličem k tebi, Gospod,
Gospod, sliši moj glas!
Naj pazijo tvoja ušesa
na glas moje prošnje.
Odpev: »Gospod, ne spominjaj se naših pregreh.«
Če boš pregrehe v spominu ohranil, Gospod,
Gospod, kdo bo obstal?
Toda pri tebi je odpuščanje grehov,
da bi ti s spoštovanjem služili.
Odpev: »Gospod, ne spominjaj se naših pregreh.«
Upam v Gospoda,
moja duša upa v njegovo besedo;
moja duša pričakuje Gospoda
bolj ko stražniki jutranjo zarjo.
Odpev: »Gospod, ne spominjaj se naših pregreh.«
Bolj ko stražniki jutranjo zarjo
naj Izrael pričakuje Gospoda;
zakaj pri Gospodu je usmiljenje,
pri njem je obilno rešenje.
Odpev: »Gospod, ne spominjaj se naših pregreh.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Z bratom se moramo spraviti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,20-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ›Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred veliki zbor; kdor pa reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj.

Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, spusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti: da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te vrgel v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča.
Sv. Polikarp, obvezni god

Berilo

Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 2,8-11)

Angelu Cerkve v Smirni piši: To govori Prvi in Poslednji, ki je umrl in je oživel: Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo, si pa bogat, in da te sramotijo tisti, ki pravijo, da so Judje, pa niso, temveč so satanova shodnica.

Nič se ne boj tega, kar boš trpel. Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, da boste preizkušeni, in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti in dal ti bom venec življenja. Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori Duh Cerkvam: Kdor zmaga, mu druga smrt ne bo škodovala.

Psalm 124

Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Ps 124,2-5.7.8

Ko bi ne bil Gospod z nami,
ko so ljudje vstali zoper nas,
tedaj bi nas žive požrli,
ko se je vnela njih besnost proti nam.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«
Tedaj bi nas preplavila voda,
hudournik bi šel čez nas,
tedaj bi šle čez nas
vzburkane vode.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«
Zanka se je pretrgala
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Evangelij

Jak 1,12

Vrstica pred evangelijem

Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti prejel bo venec življenja, ki ga je Bog obljubil tistim, ki ga ljubijo.

Seme mora umreti, da obrodi sad

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,24-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo meni služi, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.

Sv. Polikarp (23. februar)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Polikarp

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Poleg skupnega greha ima težo tudi osebni greh. Človek se sam odloča o svoji življenjski usmeritvi: za življenje ali smrt. Zgodi se, da se pravični odvrne od prave poti, pa tudi, da grešniki dosežejo spreobrnjenje in rešitev. Vztrajno in odgovorno bom sprejemal in živel življenje, kot mi ga podarja Bog. Gospod, podpiraj me, da ne bi zavrgel tvojih darov in odstopil od poti, ki si mi jo ti pokazal.


Evangelij

Jezus razodeva novo pravičnost, po kateri se ni treba izogibati le hudega nasilja, ampak tudi vsake hudobije, ki prinaša globoke rane. Kreganje ne sme postati povod, da se okužim z zlom, zato se moram čim prej spraviti. S spravo se bom trudil odpraviti konflikte, tudi če se drugi za to ne bodo menili. Gospod, prosim te za dar usmiljenja, da se bom bližal vsakemu človeku.

Primož Krečič