Božja beseda za četrtek, 2. maja 2024


Sv. Atanazij Veliki, obvezni god

Četrtek 5. velikonočnega tedna, četrtek pred prvim petkom

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9)

Berilo

Spreobrnjeni pogani so prosti postave

Berilo iz apostolskih del (Apd 15,7-21)

Ko je tisti dan prišlo do velikega prerekanja, je vstal Peter in govoril apostolom in starešinam: »Bratje, vi veste, da me je že davno med vami Bog izvolil, da so pogani iz mojih ust slišali nauk evangelija in verovali. Bog, ki pozna srca, je zanje pričeval, ko je njim dal Svetega Duha kakor nam; ni napravil razločka med nami in njimi, ko je z vero očistil njihova srca. Kaj torej zdaj skušate Boga, da učencem nalagate na tilnik jarem, ki ga niso mogli nositi ne naši očetje ne mi. Pač pa verujemo, da se po milosti Gospoda Jezusa zveličamo tako mi kakor oni.«

Ves zbor je utihnil in poslušali so Barnaba in Pavla, ko sta pripovedovala, koliko znamenj in čudežev je Bog storil po njima med pogani.

Ko sta umolknila, se je oglasil Jakob in govoril: »Bratje, poslušajte me. Simon je povedal, kako si je Bog od začetka izmed poganov milostno vzel ljudstva za svoje ime. S tem se ujemajo besede prerokov, kakor je pisano: ›Zatem se bom vrnil in bom spet zgradil Davidov dom, ki se je zrušil, in spet pozidal njegove razvaline. Spet ga bom postavil, da bodo iskali Gospoda tudi drugi ljudje in vsi pogani, nad katerimi se kliče moje ime, pravi Gospod, ki to izvršuje. Od vekomaj pozna Gospod svoje delo.‹ Zato sodim, da ne delajmo težav tistim, ki se od poganov spreobračajo k Bogu, ampak jim pišimo, naj se zdržijo tega, kar je ognušeno od malikov, nečistovanja, mesa zadušenih živali in krvi. Mojzes ima namreč od starih časov v vsakem mestu svoje oznanjevalce, ki ga vsako soboto berejo v shodnicah.«

Psalm 96

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 96,1-3.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, poznam svoje ovce in one poznajo mene. Aleluja.

Zveza z Jezusom je vir veselja

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-11)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni. Ako boste spolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz spolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni.
Sv. Atanazij Veliki, četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Naša vera zmaga svet

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,1-5)

Preljubi, vsakdo, ki veruje, da je Jezus – Kristus, je rojen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Kajti v tem je Božja ljubezen, da izpolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?

Psalm 38

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 38,3-6.30-31

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in da1 ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Pred preganjanjem bežite

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,22-25)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, preden pride Sin človekov. Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. Zadosti je za učenca, da postane kakor njegov učitelj, in za služabnika, kakor njegov gospodar.

Sv. Atanazij Veliki (2. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Atanazij in Boris

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu se zberejo na koncilu. Peter pove svojo izkušnjo in poudari, da prihaja zveličanje od Gospoda Jezusa, ki razliva Duha tako nad Judi kot nad pogani. Isto poudarita tudi Pavel in Barnaba. Pri sprejemanju novih izzivov se bom odprl navdihom Svetega Duha. Gospod, hvala, ker ne delaš razlik med ljudmi, ker je pomemben vsak človek, ki svobodno sprejme tvojo milost in postane Očetov posinovljenec.


Evangelij

Jezus razlaga, kako je ljubljen od Očeta in mu zato ljubezen vrača. Tako Jezus ljubi učence in jih vabi, da bi ostali v njegovi ljubezni. To pa se konkretno kaže v izpolnjevanju njegovih zapovedi. Trudil sem bom, da bo postala Jezusova ljubezen bolj dejavna in merilo povsod v življenju. Gospod, daj mi tudi moč, da bom v uresničevanju te ljubezni našel svoje najgloblje veselje.

Primož Krečič