Božja beseda za petek, 19. aprila 2024

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

Petek 3. velikonočnega tedna

»Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« (Jn 6,55-56)

Berilo

Jezus izbere Pavla za glasnika med pogani

Berilo iz apostolskih del (Apd 9,1-20)

Tiste dni je Savel, ki je še pihal grožnjo in smrt zoper Gospodove učence, šel k velikemu duhovniku, in si izprosil od njega pisem za shodnice v Damasku, da bi može in žene tega nauka, če bi jih kaj našel, zvezane pripeljal v Jeruzalem.

Ko pa je bil na poti in se je bližal Damasku, ga je nenadoma obsijala svetloba z neba; padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel, kaj me preganjaš?« Odgovoril je: »Kdo si, Gospod?« In ta: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš; toda vstani, pojdi v mesto in povedali ti bodo, kaj ti je treba storiti.« Možje, ki so z njim potovali, so stali strmé, ker so neki glas slišali, pa nikogar niso videli. Savel se je vzdignil s tal, ko je pa odprl oči, ni nič videl. Peljali so ga torej za roko in ga privedli v Damask. Tri dni ni videl in ni ne jedel ne pil.

Bil pa je v Damasku neki učenec, po imenu Ananija, kateremu je Gospod rekel v prikazni: »Ananija!« On je odgovoril: »Tukaj sem, Gospod.« In Gospod njemu: »Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna, in vprašaj v Judovi hiši po nekem Taržanu, Savlu po imenu; kajti glej, on moli. In videl je v prikazni, da je vstopil mož, po imenu Ananija, in položil nanj roke, da bi spregledal.«

Ananija je odgovoril: »Gospod, slišal sem o tem možu od mnogih, koliko hudega je storil tvojim svetim v Jeruzalemu; in tudi tukaj ima oblast od velikih duhovnikov zvezati vse, ki kličejo tvoje ime.« Gospod pa mu je rekel: »Pojdi, on mi je namreč orodje, ki sem ga izvolil, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. In jaz mu bom pokazal, koliko mora trpeti za moje ime.«

Ananija je šel in stopil v hišo; položil je nanj roke ter rekel: »Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti, po kateri si šel, me je poslal, da spregledaš in boš napolnjen s Svetim Duhom.« In takoj so padle z njegovih oči kakor luskine in je spregledal. Vstal je in bil krščen; vzel je jedi in se pokrepčal. Bival je nekaj dni z učenci, ki so bili v Damasku, in je takoj v shodnicah oznanjal o Jezusu, da je Božji Sin.

Psalm 117

Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Ps 117,1.2

Hvalite Gospoda vsi narodi,
slavite ga vsa ljudstva.
Močna je do nas njegova ljubezen.
Gospodova zvestoba traja vekomaj.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vemo: Kristus je res od mrtvih vstal! Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja.

Jezus je naša hrana in pijača

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,52-59)

Tisti čas so se Judje prepirali med seboj in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ako ne boste jedli mesa Sina človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Zakaj moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in živim jaz po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne, kakor so vaši očetje jedli mano in so umrli – kdor je ta kruh, bo živel vekomaj.« To je povedal, ko je učil v shodnici v Kafarnaumu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon IX

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Na poti v Damask doživi preganjalec Savel prikazen vstalega Jezusa. Oslepi in po treh dneh odpre spremenjene oči. Cerkev mu je pomagala, da je zaživel v Jezusovem duhu. Pozoren bom na Gospodove obiske in sprejel izkušnjo Cerkve, ki oznanja Jezusovo smrt in vstajenje. Gospod, pomagaj mi, da bom zaprl oči staremu človeku in zaživel novo življenje v moči tvojega Duha.


Evangelij

Judje ne razumejo, kako jim more Jezus dati jesti svoje telo. Spregovori jim še o daru svoje krvi, ker je evharistija udeleženost pri njegovi žrtvi na križu. Dar, ki ga je prejel od Očeta, daje ljudem za hrano življenja. Po evharistiji bom vedno bolj vstopal v Jezusovo ljubezen in njegov odnos z Očetom. Gospod, daj, da bom po daru evharistije poglabljal odnos s teboj. Naj v tej moči prenašam žrtve in preizkušnje, zlasti pa naj me ne premaga površnost, da ne bi živel iz tebe.

Primož Krečič