Božja beseda za četrtek, 19. januarja 2023

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

Četrtek 2. tedna med letom (leto I)

»Mnogo jih je ozdravil, zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah« (Mr 3,10)

Berilo

Kristus je enkrat opravil daritev za grehe

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,25-8,6)

Bratje, Jezus more vedno dajati zveličanje tistim, ki se po njem bližajo Bogu, ker vedno živi, da prosi zanje. Spodobilo se je namreč, da imamo takega velikega duhovnika, ki je svet, nedolžen, neomadeževan, ločen od grešnikov in višji od nebes; ki mu ni treba kakor velikim duhovnikom vsak dan poprej darovati za lastne grehe, potlej za grehe ljudstva. Kajti to je storil enkrat, ko je daroval sam sebe. Postava namreč postavlja za velike duhovnike ljudi, obdane s slabostjo, beseda prisege, ki je prišla za postavo, pa postavlja Sina, vekomaj popolnega.

Glavno pri tem, o čemer govorimo, pa je to, da imamo takega velikega duhovnika, ki je sedel na desno prestola veličastva v nebesih in je služabnik svetišča in pravega šotora, ki ga je postavil Gospod in ne človek. Vsak veliki duhovnik je namreč v to postavljen, da daruje dari in daritve; zatorej je treba, da ima tudi kaj darovati. Ko bi bil torej na zemlji, bi niti ne bil duhovnik, zakaj tu so taki, ki darujejo daritve po postavi; in služijo podobi in senci tega, kar je v nebesih, kakor je bilo naročeno Mojzesu, ko je hotel napraviti šotor: »Glej«, je rekel, »da vse narediš po podobi, ki ti je bila pokazana na gori.« Tako pa je dobil toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, ki je pač postavljena na boljših obljubah.

Psalm 40

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Ps 40,7-10.17

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,
ali ušesa si mi odprl.
Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal;
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!«
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je o meni pisano:
Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli
in tvoja postava je v mojem srcu.«
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«
Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš.
V tebi naj se radujejo vsi, ki te iščejo,
in tisti, ki želijo tvoje pomoči.
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja.

Jezusa priznavajo celo hudobni duhovi

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,7-12)

Tisti čas se je Jezus s svojimi učenci umaknil k morju. Spremljala ga je velika množica iz Galileje; pa tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, z one strani Jordana, iz okolice Tira in Sidona je prišla k njemu velika množica, ko so slišali, kolika dela je izvrševal. Rekel je svojim učencem, naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, da bi ga ne stiskali. Mnogo jih je namreč ozdravil; zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah. Kadar so ga videli hudi duhovi, so padali predenj in vpili: »Ti si Božji Sin.« In zelo jim je zabičeval, naj ga ne razglasijo.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Arsenij in Baraga

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristusov žrtveni dar je popoln in najtesneje povezuje z Očetom. On je zaradi svoje edinstvene nedolžnosti in svetosti najbolj primeren za posrednika med Očetom in ljudmi. Čistost in svetost Kristusovega daru naj sveti tudi mojemu podarjanju Bogu in ljudem. Gospod, pomagaj mi, da bo moja življenjska žrtev gradila edinost med Bogom in ljudmi. Pomagaj mi, da bom vedno odprt za tvoj dar.

Evangelij

Jezus uči, množica ga posluša, ozdravlja bolne in izganja hude duhove. Ti ga celo priznajo za Božjega Sina. Toda ve, da to še ni prava vera. Pripadnost se bo morala prekaliti po poti križa. Sprejel bom Jezusov klic in hodil za njim brez pomišljanja. Gospod, ti si izbral stvarno pot za človeka, da bi ga rešil. Naj bo moja odločitev zate trdna in v vseh okoliščinah.

Primož Krečič