Božja beseda za četrtek, 18. aprila 2024

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

Četrtek 3. velikonočnega tedna

»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45)

Berilo

Vera je pogoj za prejem krsta

Berilo iz apostolskih del (Apd 8,26-40)

Tiste dni je Gospodov angel rekel Filipu: »Vstani in pojdi proti jugu na pot, ki drži iz Jeruzalema v Gazo; ta je samotna.« Vstal je in šel. In glej, neki Etiopljan, dvornik, mogočen služabnik etiopske kraljice kandake, ki je bil nad vsemi njenimi zakladi in je bil prišel v Jeruzalem molit, se je vračal in na vozu sede bral preroka Izaija. Duh pa je rekel Filipu: »Stopi tja in pridruži se temu vozu.«

Filip je tedaj prihitel, slišal, da bere Izaija, in rekel: »Ali razumeš, kar bereš?« Ta je odgovoril: »Kako bi neki mogel, če me nihče ne pouči?« Povabil je torej Filipa, naj stopi na voz in prisede. Mesto v pismu, ki ga je bral, pa je bilo tole: »Kakor ovca je bil peljan v klanje; in kakor je jagnje pred tistim, ki ga striže, brez glasu, tako ni odprl svojih ust. Ker se je ponižal, je bila odpravljena sodba proti njemu; kdo bi opisal njegov rod? Zakaj vzeto je z zemlje njegovo življenje.«

Dvornik seje obrnil k Filipu in rekel: »Prosim te, o kom prerok to govori, o sebi ali o kom drugem?« Filip je spregovoril, začel s tem mestom v pismu in mu oznanil blagovest o Jezusu.

Ko sta tako nadaljevala pot, sta prišla do neke vode in dvornik je rekel: »Glej, voda; kaj brani, da bi jaz ne bil krščen?« Filip je rekel: »Če veruješ z vsem srcem, se sme zgoditi.« In odgovoril je: »Verujem, da je Jezus Kristus Božji Sin.«

Ukazal je voz ustaviti in stopila sta v vodo oba, Filip in dvornik, in ga je krstil. Ko sta pa stopila iz vode, je Gospodov Duh vzel Filipa in dvornik ga ni več videl; in šel je veselo svojo pot. Filip se je pa znašel v Azotu in je dalje gredoč oznanjal blagovest vsem mestom, dokler ni prišel v Cezarejo.

Psalm 66

Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Ps 66,8-9.16-17.20

Slavite, narodi, našega Boga,
oznanjajte njegovo hvalo.
Dal je naši duši življenje,
ni dovolil, da bi se nam noga spotaknila.
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Čujte vsi, ki se Boga bojite, in bom povedal,
kaj vse je storil moji duši!
Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje
in mi odtegnil svojega usmiljenja!
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vstal je Kristus, ki je vse ustvaril, usmilil se je človeškega roda. Aleluja.

Jezus je živi kruh iz nebes

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,44-51)

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Nihče ne more priti k meni, če ga Oče, ki me je poslal, ne pritegne; jaz pa ga bom obudil poslednji dan. Pisano je v prerokih: ›In vsi se bodo dali Bogu poučiti.‹ Vsak, kdor od Očeta sliši in se da poučiti, pride k meni. Ne, kakor da bi bil kdo videl Očeta; le tisti je videl Očeta, ki je od Boga. Resnično, resnično, povem vam: Kdor vame veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega jé, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh, ki ga bom jaz dal, pa je moje meso za življenje sveta.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marija od učlovečenja

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Duh vodi diakona Filipa, da sreča etiopskega dvorjana. Prosi ga, naj mu razloži Izaijevo prerokbo o trpečem služabniku, ki je podoba Jezusovega trpljenja. Ob krstu prvega pogana se bom še bolj zavedal, da Jezus želi, da se srečam z vsakim človekom. Gospod, daj mi svojega Duha, da se bom približal vsem, ki prihajajo k meni, in z evangelijem odgovarjal na njihova vprašanja.


Evangelij

Judje godrnjajo, ko Jezus govori o svojem Božjem izvoru. Pove jim, da morejo verovati vanj in poslušati Očeta le po Očetovem daru. V Jezusovi evharistiji bom vedno znova odkrival trpeče telo, ki se je v ljubezni podarilo na križu. Gospod, hvala za dar vere, da morem odkrivati veličino tvoje žrtve in iz nje živeti. Naj jo vedno sprejemam in v vseh okoliščinah ljubim v tvoji moči.

Primož Krečič