Božja beseda za soboto, 15. junija 2024

Sobota 10. tedna med letom (leto II)

»Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.« (Mt 5,36)

Berilo

Elizej postane Elijev služabnik

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,19-21)

Tedaj je prerok Elija odšel z gore in našel Safatovega sina Elizeja, ko je oral. Pred seboj je imel dvanajst jarmov volov in bil sam pri dvanajstem. Elija je stopil k njemu in vrgel nanj svoj plašč. Elizej je popustil vole, hitel za Elijem in rekel: »Prosim, naj se še poslovim od očeta in matere, potem pojdem za teboj!« Odgovoril mu je: »Pojdi, vrni se! Kaj imam s teboj še opraviti?« Tedaj je Elizej odšel od njega zopet nazaj, vzel dva vola in ju zaklal. Z volovsko opremo je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in postal njegov služabnik.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 16,1-2.5.7-8.9-10

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
ker je na moji desni, ne omahnem.
Veseli se moje srce in raduje moja duša;
tudi moje telo bo varno počivalo.
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih,
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja.

Jezus svari pred priseganjem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,33-37)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: ›Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu prisegel.‹ Jaz vam pa pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri nebu, ker je Božji prestol; ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasu napraviti belega ali črnega. Bodi pa vaš govor: Da, da; ne, ne; kar je več kot to, je od hudega.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vid

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo


Elija išče naslednika v preroški službi. Najde ga v kmetu Elizeju, na katerega med oranjem vrže svoj plašč. Ta še poskrbi za domače in delavce, potem pa gre za njim. Ob zgledih velikih prerokov se učim, da se nimam kaj obotavljati, če me kliče Bog. Najbolje, da grem takoj. Gospod, hvala, ker si vrgel name svoj plašč. Pomagaj mi, da bom izpolnil svoje poslanstvo in ljudi vodil k tebi.


Evangelij


Postava se je borila proti krivemu pričevanju in poudarjala pomen prisege pred Bogom, ki ga je treba poslušati. Jezus opozarja, naj s tem ne zakrivamo nejasnih namenov in dvomljivih odnosov. Kliče me h globoki zavezanosti resnici in iskrenosti, v kateri je "da" "da" in "ne" "ne". Gospod, pomagaj mi živeti čisto in iskreno, da bo v mojih besedah odsevalo to, kar nosim v srcu.

Primož Krečič