Božja beseda za soboto, 11. maja 2024

Sobota 6. velikonočnega tedna

»Oče sam vas ima rad, ker imate tudi vi mene tako radi in trdno verujete, da sem prišel od Boga.« (Jn 16,27)

Berilo

Apolo oznanja Kristusa

Berilo iz apostolskih del (Apd 18,23-28)

Ko se je Pavel nekaj časa mudil v Antiohiji, je odšel, obhodil zapored galaško deželo in Frigijo in potrjeval vse učence. Prišel pa je v Efez neki Jud Apolo, rojen v Aleksandriji, zgovoren mož in zveden v pismih. Bil je poučen v Gospodovem nauku, goreč po duhu, in je govoril ter učil natančno o Jezusu, dasi je poznal samo Janezov krst. Začel je z vso srčnostjo govoriti v shodnici.

Ko sta ga slišala Akvila in Priscila, sta ga povabila k sebi in mu še natančneje razložila Božji nauk. Ko je hotel iti v Ahajo, so ga bratje osrčevali in so pisali učencem, naj ga sprejmejo. Ko je prišel tja, je tistim, ki so po milosti verovali, mnogo pomagal; kajti krepko je zavračal Jude, dokazujoč s pismi, da je Jezus Mesija.

Psalm 47

Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«

Ps 47,2-3.8-9.10

Vsa ljudstva, ploskajte,
vriskajte Bogu z veselim glasom!
Gospod je vzvišen, mogočen,
velik kralj nad vso zemljo.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«
Bog je kralj vse zemlje,
pojte mu slavospev!
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na svojem svetem prestolu.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«
Knezi ljudstev se zbirajo
z ljudstvom Abrahamovega Boga.
Zakaj Božji so poglavarji zemlje:
Bog je silno vzvišen.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu. Aleluja.

Oče ljubi tiste, ki ljubijo Sina in verujejo

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,23-28)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Ako boste Očeta kaj prosili v mojem imenu, vam bo dal. Doslej niste nič prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje popolno.

To sem vam govoril v prilikah; pride pa ura, ko vam ne bom več govoril v prilikah, ampak vam bom očitno oznanjeval o Očetu. Tisti čas boste prosili v mojem imenu in vam ne rečem, da bom jaz prosil Očeta za vas; Oče sam vas namreč ljubi, ker vi mene ljúbite in verujete, da sem prišel od Boga. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet; zopet zapuščam svet in grem k Očetu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Mamert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavlovo misijonsko delo se nadaljuje. Pri tem ima tudi pomočnike. Med njimi je Apolo, spreobrnjenec iz judovstva, ki je prejel le Janezov krst. Zakonca Priskila in Akvila mu še natančneje razložita Jezusovo pot. Trudil se bom graditi bratsko solidarnost z drugimi kristjani in jim pomagal na poti vere. Gospod, naj znam sprejemati pomoč ljudi dobre volje in se zavedam pomena skupnosti, ki me podpira v veri.


Evangelij

Jezus pove, da prihaja veselje učencev iz spoznavanja njegovega odnosa z Očetom. Zavedajo naj se, da se morejo z vsem zaupanjem obrniti k Očetu in jih bo uslišal. Zavedal se bom, da me ima Oče rad, trudil se bom vračati njegovo ljubezen z molitvijo in novimi dejanji ljubezni. Gospod, hvala, ker me vzgajaš v šoli ljubezni in morem biti tvoj učenec, ki mu veliko zaupaš.

Primož Krečič