Božja beseda za petek, 10. maja 2024

Petek 6. velikonočnega tedna

»Spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel.« (Jn 16,22)

Berilo

Bog daje Pavlu poguma za delo v Korintu

Berilo iz apostolskih del (Apd 18,9-18)

Ko je bil Pavel v Korintu, mu je Gospod rekel ponoči v prikazni: »Ne boj se, ampak govori in ne umolkni; kajti jaz sem s teboj in nihče se te ne bo dotaknil, da bi ti storil kaj hudega; zakaj mnogo ljudstva imam v tem mestu.« Tako je ostal eno leto in šest mesecev in je učil med njimi Božjo besedo.

Ko je bil pa Galion prokonzul v Ahaji, so se Judje enodušno vzdignili zoper Pavla, ga privedli pred sodišče in rekli: »Ta nagovarja ljudi, da bi častili Boga v nasprotju s postavo.« Ko je Pavel hotel spregovoriti, je Galion rekel Judom: »Ko bi šlo za kakšno krivico ali zločin, bi vas, o Judje, poslušal, kakor je prav; ker so pa to prepiri o nauku in imenih in vaši postavi, sami glejte; v teh rečeh jaz nočem biti sodnik.« In odpravil jih je izpred sodišča. Tedaj so vsi zgrabili Sostena, načelnika shodnice, in ga pred sodiščem tepli, a za vse to se Galion ni menil.

Pavel je ostal še mnogo dni. Ko se je poslovil od bratov, je odplul proti Siriji in z njim tudi Priscila in Akvila. V Kenhrejah si je dal ostriči glavo; imel je namreč zaobljubo.

Psalm 47

Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«

Ps 47,2-3.4-5.6-7

Vsa ljudstva, ploskajte,
vriskajte Bogu z veselim glasom!
Gospod je vzvišen, mogočen,
velik kralj nad vso zemljo.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«
Bog se dviga med radostnim petjem,
Gospod se dviga med donenjem trombe.
Prepevajte Bogu, prepevajte;
prepevajte našemu kralju, prepevajte!
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poslal vam bom Duha resnice, govori Gospod, on vas bo vodil k popolni resnici. Aleluja.

Veselje kristjanov je trajno

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,20-23)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Jokali boste in žalovali, svet pa se bo veselil; vi boste žalovali, vaša žalost pa se bo spremenila v veselje. Žena na porodu je žalostna, ker je prišla njena ura. Ko pa porodi dete, ne misli več na bridkost, od veselja, da je človek rojen na svet. Tudi vi zdaj žalujete; a spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Tisti dan me ne boste nič spraševali.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Antonin Pierozzi

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel ostane v Korintu več kot eno leto. Pogumno govori o Kristusu, nasprotniki pa ga zatožijo rimskemu prokonzulu Galionu. Ta se noče vmešati v verske zadeve Judov. V težavah se bom zanesel na Jezusovo obljubo, da me bo podpiral in spremljal na poti vere in oznanjevanja. Gospod, daj mi moči, da bom zvesto sledil tvojim navdihom in služil tvojemu evangeliju, tudi če bodo ljudje nasprotni ali indiferentni.


Evangelij

Jezus kaže, da je žalost učencev podobna strahu in bolečini matere pred porodom. Po rojstvu nastopi veselje, ki preseže vse prejšnje trpljenje. Tako srečanje z Jezusom spreminja žalost učencev. Koliko me navzočnost vstalega Kristusa napolnjuje z veseljem in odganja strahove, ki so še v meni? Gospod, hvala za tvojo zmago nad grehom, da si veselje mojega veselja, tudi ko so okrog temni oblaki.

Primož Krečič