Božja beseda za sredo, 1. maja 2024

Sv. Jožef Delavec, praznik

»Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin?« (Mt 13,54-55)

Berilo

Človek je gospodar zemlje

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 1,26-31; 2,1-3)

Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti; naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi na zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in jima rekel: »Plodita se in množita ter napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!«

Bog je rekel: »Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji in drevje, na katerem je sad s semenom: naj vama bo v živež; vse zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje in vsem pticam neba in vsemu, kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi.«

Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je prav dobro. Bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Bog je končal sedmi dan svoje delo, ki ga je naredil; sedmi dan pa počival po vsem svojem delu, ki ga je naredil. Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, ker je ta dan počival po vsem svojem delu, ki ga je ustvaril in naredil.

Ali

Naše delo mora biti služba Bogu

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 3,14-15.17.23-24)

Bratje in sestre, na vse to oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, h kateremu ste bili poklicani v enem telesu; in hvaležni bodite. Vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. Kar koli delate, delajte iz srca kakor Gospodu in ne kakor ljudem, ker veste, da boste od Gospoda prejeli povračilo dediščine. Gospodu Kristusu služite.

Psalm 89

Odpev: »Gospod, podpiraj delo naših rok.«

Ps 89,2-4.12-16

Preden so se rodile gore
in sta se oblikovala zemlja in svet,
si ti od vekomaj, o Bog,
ti si od roda do roda.
Odpev: »Gospod, podpiraj delo naših rok.«
Umrljive zavračaš v prah, o Bog,
in praviš: »Povrnite se, človeški otroci!«
V tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil.
Odpev: »Gospod, podpiraj delo naših rok.«
Nauči nas šteti naše dni,
da pridemo k srčni modrosti!
Obrni se, Gospod! – Doklej?
Bodi usmiljen svojim služabnikom!
Odpev: »Gospod, podpiraj delo naših rok.«
Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem,
da se bomo radovali vse svoje dni!
Tvoje delo naj se pokaže tvojim služabnikom
in tvoje veličastvo njih otrokom.
Odpev: »Gospod, podpiraj delo naših rok.«

Evangelij

Ps 67,20

Aleluja

Aleluja. Slavljen bodi, Gospod, iz dneva v dan! Naša bremena nôsi, Bog naše rešitve! Aleluja.

Jezus je bil tesarjev sin

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,54-58)

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam veliko čudežev zaradi njihove nevere.

Sv. Jožef Delavec (1. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Jožef delavec

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Janez Krizostom pravi: »Ko je Jezus prišel v svoj domači kraj, se je vzdržal izvrševanja čudežev, da ne bi še bolj podžigal zavisti svojih sokrajanov in bi jih moral potem še ostreje obsoditi. Namesto tega je raje predstavil svoj nauk, ki pa ni nič manj kot čudeži vreden občudovanja.« Origen pa pravi: »Ljudje so videli, da je Jezus, brez tega, da bi imel koga podobnega v sorodstvu, ali bil doma izobražen ter poučen, prišel do te stopnje ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V nagovoru pred molitvijo Raduj se Kraljica nebeška na 1. maja leta 2005 je Benedikt XVI. dejal: »Danes začenjamo mesec maj z bogoslužnim praznikom, tako priljubljenim krščanskemu ljudstvu, s svetim Jožefom delavcem. Praznik je uvedel papež častitljivega spomina Pij XII. leta 1955, da bi poudaril pomembnost dela ter Kristusovo kakor tudi navzočnost Cerkve na delavskem področju. V današnji družbi je potrebno pričevati za 'evangelij dela', o katerem je spregovoril papež Janez Pavel II. v Okrožnici o človeškem delu (Laborem exercens). ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.