Božja beseda za četrtek, 1. februarja 2024

Četrtek 4. tedna med letom (leto II), četrtek pred prvim petkom

»In šli so ter oznanjali pokoro« (Mr 6,12)

Berilo

Davidova predsmrtna naročila Salomonu

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 2,1-4.10-12)

Ko so se približali dnevi, da David umrje, je naročil sinu Salomonu: »Nastopam pot vse zemlje; okrepi se in bodi mož! Drži se postave Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih in spolnjuj njegove zakone, zapovedi, predpise in naredbe, kakor je pisano v Mojzesovi postavi, da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal in česar se boš lotil! Potem bo Gospod spolnil svojo obljubo, ki mi jo je dal: ›Če bodo tvoji sinovi pazili na svojo pot in zvesto hodili pred menoj z vsem srcem in vso dušo, bo vedno kateri tvojih potomcev na Izraelovem prestolu.‹ David je potem legel k svojim očetom in bil pokopan v Davidovem mestu. Štirideset let je kraljeval David nad Izraelom: v Hebronu je kraljeval sedem let in v Jeruzalemu triintrideset let. Salomon je torej zasedel prestol svojega očeta Davida in njegovo kraljestvo se je zelo utrdilo.

Spev z odpevom

Odpev: »Gospod, ti si gospodar vsega.«

1 Krn 29,10-12

Hvaljen bodi Gospod,
Bog našega očeta Izraela,
od vekov na veke!
Odpev: »Gospod, ti si gospodar vsega.«
Tvoja je velikost in moč,
čast in slava in veličastvo.
Tvoje je vse, kar je v nebesih in na zemlji.
Odpev: »Gospod, ti si gospodar vsega.«
Tvoje je gospostvo,
ti se dvigaš kot gospod nad vse.
Od tebe prihaja bogastvo in slava.
Odpev: »Gospod, ti si gospodar vsega.«
Ti gospoduješ nad vsem.
V tvoji roki je moč in oblast,
ti moreš narediti vse veliko in močno.
Odpev: »Gospod, ti si gospodar vsega.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Jezus je začel pošiljati apostole

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,7-13)

Tisti čas je Jezus poklical dvanajstere ter jih začel pošiljati po dva in dva in jim je dal oblast nad hudimi duhovi. Naročil jim je, naj ne jemljejo na pot nič drugega kakor le palico, ne kruha ne torbe ne denarja v pasu; ampak naj imajo sandale na nogah in naj ne oblačijo po dveh oblek. In govoril jim je: »Koder koli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete od ondod. In če vas kak kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in otresite prah s svojih nog v pričevanje zoper nje.« In šli so ter oznanjali pokoro; tudi mnogo hudih duhov so izgnali in mnogo bolnikov so z oljem mazilili ter jih ozdravili.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Brigita

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Na koncu življenja David pouči sina Salomona, da mora za uspešno vodenje kraljestva upoštevati Gospodovo postavo; kakor vse druge Izraelce obvezuje tudi njega. Trudil se bom vestno izpolnjevati Božji zakon in to obvezo prenesti drugim. Gospod, hvala, ker si že tolikokrat potrdil, da je rodovitno tisto življenje, ki je pokorno Božji volji. Naj tega nikoli ne pozabim.

Evangelij

Jezus pritegne učence k odrešenjskemu delovanju. Pošlje jih oznanjat in jim da moč nad hudimi duhovi. Za to nalogo morajo biti povsem svobodni. Trudil se bom izpolniti od Jezusa zaupano mi poslanstvo. Gospod, svoje prijatelje kličeš, da bi prinašali svetu odrešenje od greha in smrti. Podpri in okrepi me pri tem delu, da ti bom z vsem srcem in zvesto služil.

Primož Krečič