HOZANA.si: Brevir

«   »

9. 4. 2021, Petek velikonočne osmine

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Petek velikonočne osmine

Povabilo

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

[D]

Pesem v osmini in za velikonočne nedelje
To je zares Gospodov dan,
ves svet in z lučjo obsijan,
saj Kristusova rešnja kri
izmila krivdo je sveta.

 

Zgubljenim vero obudi
in slepim spet odpre oči.
Kaj bali bi se še naprej,
celo razbojnik rešen je.

 

Mar more dati več nebo,
ko greh povrne z milostjo,
strah se v ljubezen spremeni,
življenje v smrti se rodi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Odpev Hvalite Gospoda, samo on dela velike čudeže, aleluja.

Ps 135 Velikonočna pesem

Pripovedovati o Gospodovih delih pomeni hvaliti Gospoda (Kasiodor).

I

Hvalite Gospoda, ker je dober, *

resnično je dober.

Boga edinega hvalite, *

resnično je dober. 

Gospoda vseh gospodov hvalite, *

resnično je dober. —

 

Samo on dela velike čudeže, *

resnično je dober.

Naredil je nebo z modrostjo, *

resnično je dober.

Utrdil je zemljo nad vodami, *

resnično je dober.

Ustvaril je nebesne luči, *

resnično je dober.

Sonce, da gospoduje dnevu, *

resnično je dober.

Luno in zvezde, da gospodujejo nôči, *

resnično je dober. —

1 Odpev Hvalite Gospoda, samo on dela velike čudeže, aleluja.
2 Odpev Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, resnično je dober, aleluja.

II

V Egiptu je pokazal moč na prvorojencih, *

resnično je dober.

Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, *

resnično je dober.

S svojo močjo in previdnostjo ga je vodil, *

resnično je dober. —

 

Razdelil je Rdeče morje na dvoje, *

resnično je dober.

Skozi sredo morja je peljal svoje ljudstvo, *

resnično je dober.

Rešil ga je faraona in njegove vojske, *

resnično je dober. —

2 Odpev Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, resnično je dober, aleluja.
3 Odpev Gospod nas je osvobodil naših sovražnikov, aleluja.

III

Svoje ljudstvo je vodil skozi puščavo, *

resnično je dober.

Ponižal je velike kralje, *

resnično je dober.

Premagal je mogočne vladarje, *

resnično je dober.

Dal nam je v last njih deželo, *

resnično je dober.

V last svojemu izvoljenemu ljudstvu, *

resnično je dober. —

 

Spomnil se nas je, ko smo bili ponižani, *

resnično je dober.

Osvobodil nas je naših sovražnikov, *

resnično je dober.

Vsemu, kar je živo, daje kruha, *

resnično je dober. —

 

Boga nebes in zemlje hvalite, *

resnično je dober. —

3 Odpev Gospod nas je osvobodil naših sovražnikov, aleluja.

- Bog nas je prerodil za živo upanje, aleluja,

- po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, aleluja.

PRVO BERILO

Iz prvega pisma apostola Petra (3, 18 - 4, 11)

Pričakovanje Gospodovega prihoda

Preljubi, Kristus je za grehe enkrat umrl, pravični za krivične, da bi nas privedel k Bogu, usmrčen po telesu, pa oživljen po duhu. V njem je šel oznanjat tudi duhovom v ječi, ki so bili nekdaj neposlušni, ko je čakala božja potrpežljivost, v dneh Noetovih, ko se je gradila ladja, v kateri se jih je le malo, to je osmero ljudi, rešilo po vodi.

Uresničenje te podobe, krst, zdaj rešuje tudi vas, ne kot očiščenje telesnih madežev, ampak kot prošnja k Bogu za čisto vest, po vstajenju Jezusa Kristusa, ki je šel v nebesa in je na desnici božji ter so mu podrejeni angeli, oblasti in moči.

Ker je torej Kristus trpel v telesu, se tudi vi oborožite s prav to mislijo; kdor je namreč v telesu trpel, je nehal grešiti, da ostali čas, dokler je v telesu, ne živi več človeškemu poželenju, marveč božji volji. Zadosti je namreč, da ste v preteklem času vršili voljo poganov, ko ste živeli v razuzdanosti, poželenju, pijanosti, požrešnosti, popivanju in brezvestnem malikovanju.

Zato se čudijo, da ne drvite z njimi v isto razbrzdano razkošnost, in vas sramote. Ti bodo dajali odgovor njemu, ki je pripravljen, da bo sodil žive in mrtve. Zato se je evangelij oznanil tudi mrtvim, da bi ti, ki so v telesu po človeško sojeni, z duhom živeli po božje.

Konec vsega je blizu. Bodite torej pametni in trezni, da boste mogli moliti. Predvsem imejte močno ljubezen med seboj, ker ljubezen pokrije množico grehov.

Bodite drug do drugega gostoljubni, brez godrnjanja. Služite drug drugemu kot dobri oskrbniki mnogotere božje milosti, vsak z darom, kakor ga je prejel. Če kdo govorí, govôri kakor božje besede. Če kdo služi, služi kakor z močjo, ki jo daje Bog, da se bo v vsem slavil Bog po Jezusu Kristusu, ki ima slavo in moč na vekov veke. Amen.

SPEV (1 Pet 3, 18.22)

Kristus je za naše grehe enkrat umrl, pravični za krivične, da bi nas privedel k Bogu. * Usmrčen je bil po telesu, pa oživljen po duhu, aleluja.

On je na božji desnici, premagal je smrt, da bi mi postali deležni večnega življenja. * Usmrčen je bil po telesu, pa oživljen po duhu, aleluja.

DRUGO BERILO

Iz Jeruzalemskih katehez (21. kateheza, 1-3)

Maziljeni s Svetim Duhom

Krščeni ste bili v Kristusa in oblečeni v Kristusa, tako ste po naravi postali podobni božjemu Sinu. Bog, ki nas je vnaprej določil za svoje posinovljence, nas je naredil podobne Kristusovemu poveličanemu telesu. Ker ste sedaj deležni Kristusa, se po pravici imenujete 'kristusi', to je maziljenci. O vas torej Bog govori, ko pravi: Ne dotikajte se mojih maziljencev.

Postali ste maziljenci, Bogu posvečene osebe, ko ste prejeli pečat Svetega Duha. To vse se je v vas uresničilo v podobi, ker ste Kristusova podoba.

Ko je bil Kristus krščen v Jordanu, je podelil vodi moč svojega božanstva; in ko je stopil iz vode, se je spustil nanj sam Sveti Duh, enak na enakega.

Ko ste stopili iz vode, ste bili tudi vi maziljeni s sveto krizmo, s svetim oljem, ki je podoba tistega, ki je mazilil Kristusa, to je Svetega Duha. O tem govori prerok Izaija, ko v Gospodovem imenu napoveduje: Gospodov duh je nad menoj, ker me je Gospod mazilil; poslal me je, da oznanim blagovest ubogim.

Kristusa niso mazilili ljudje z oljem ali s kakim drugim tvarnim mazilom, temveč ga je Oče mazilil s Svetim Duhom in ga postavil za odrešenika vsega sveta, kakor pravi Peter: Jezus iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom. In prerok David vzklika: Tvoj prestol je postavljen na vekov veke! Ljubiš pravico in sovražiš krivico, Bog, tvoj Bog te je osrečil bolj kot druge kralje.

Kristus je bil maziljen z duhovnim oljem veselja, to je, s Svetim Duhom, ki se imenuje olje veselja, ker je začetnik duhovnega veselja. Vi pa ste bili maziljeni s svetim oljem in ste potemtakem deležni Kristusovega posvečenja.

Pazite, da svete krizme ne boste imeli za navadno mazilo. To mazilo je sveto in ni več navadno olje. Odkar je posvečeno, ni več vsakdanje mazilo, temveč je dar Jezusa Kristusa in Svetega Duha. Učinkuje po navzočnosti njegovega božanstva. Z njim ti simbolično mazilijo čelo in druge telesne čute, toda medtem, ko je telo pomaziljeno z vidnim mazilom, postane duša posvečena po Svetem Duhu, ki daje moč in življenje.

SPEV (Ef 1, 13-14; 2 Kor 1, 21-22)

Ko ste vero sprejeli, ste bili zaznamovani z obljubljenim Svetim Duhom, ki je ara za našo dediščino, * v odrešenje lastnine, v hvalo njegove slave, aleluja.

Bog nas je mazilil, nam vtisnil pečat in dal v naša srca poroštvo Duha, * v odrešenje lastnine, v hvalo njegove slave, aleluja.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, v velikonočni skrivnosti si obnovil zavezo z nami. Pomagaj nam, da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo, tudi izpričali z vsem svojim življenjem. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
V jutránji zarji vse žari,
nebo odmeva v hvalnicah,
vsa zemlja vzklika radostna,
pekel ječi in trepeta.

 

Vse poje hvalo Kristusu:
mogočni kralj je zmagal smrt,
pogazil sile je peklá,
človeštvo rešil suženjstva.

 

Zaman, čuvaji, stražite,
odveč sta skala in pečat.
Gospod je zmagoslavno vstal
in poveličan spet živi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev 1 Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja.

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

Odpev 1 Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja.
Odpev 2 Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

Odpev 2 Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.
Odpev 3 Aleluja, vstal je Gospod, kakor vam je rekel, aleluja.

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

Odpev 3 Aleluja, vstal je Gospod, kakor vam je rekel, aleluja.

Kratko berilo (Apd 5,30–32)
Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi razpeli na les in umorili. Njega je Bog povišal na svojo desnico, za vodnika in zveličarja, da bi podelil Izraelu spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo za te stvari priče, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal vsem, kateri so mu poslušni.

Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Odpev k Hvaljen Jezus se je že tretjič prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Jezus se je že tretjič prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih, aleluja.
Prošnje

Boga Očeta, ki nam je dal s Kristusovim vstajenjem novo življenje, ponižno prosimo:

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Dobrotljivi Oče, v svojem delovanju razodevaš skrb za svet, ki si ga ustvaril,

– s svojo ljubeznijo spremljaj vse rodove.

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Tvoja resnica naj nas očiščuje in vodi k svetosti,

– da bomo delali, kar je prav in tebi všeč.

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Ljubeznivo nam pokaži svojo dobroto,

– da bomo, rešeni greha, vredni dobrin večne domovine.

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Po svojem Sinu nam daješ svoj mir,

– razveseli z njim nas in vse prebivalce zemlje.

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, v velikonočni skrivnosti si obnovil zavezo z nami. Pomagaj nam, da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo, tudi izpričali z vsem svojim življenjem. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so lastni

Lastno

odpev, 1. psalm, 2. psalm, 3. psalm, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev opoldne
Izdan je bil v smrt zaradi naših grehov in vstal je zaradi našega opravičenja, aleluja.

Ps 118,25–32  (IV)   Hvala Božji postavi

 

Ves potrt sem in ponižan, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Svojo misel sem ti razložil in si me uslišal, *

daj mi spoznati svoje načrte.

 

Naj doumem smisel tvojih zapovedi *

in premišljujem tvoja čudovita pota.

Solze mi tečejo od žalosti, *

potolaži me, kakor si obljubil. —

 

Od blodne poti me odvrni, *

pokaži mi svojo voljo.

Izbral sem pot resnice, *

odločil sem se za tvoje zapovedi. —

 

Gospod, oklepam se tvoje zaveze, *

naj ne bom razočaran.

Hitel bom po poti tvojih zapovedi, *

ti mi daješ pogum in veselje. —

Ps 75   Zmagoslavna pesem Bogu v čast

Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba (Mt 24,30).

I

Božje ljudstvo pozna Gospoda, *

njegovo ime spoštuje.

V Jeruzalemu je njegovo svetišče, *

njegovo bivališče je na gori Sion.

Od tam uničuje vse bojno orožje, *

ščite in meče, sulice in loke. —

 

Tebe, Vsemogočni, obdaja svetloba, *

ko z večnih višav k nam prihajaš.

Najpogumnejši se pred teboj zrušijo, *

roke obnemorejo vsem junakom.

Ob tvoji grožnji, Bog naših očetov, *

odpove najmočnejše orožje. —

II

O Bog, kako si strašen, *

kdo se bo ustavljal tvoji silni moči?

Z nebesne višine izrekaš sodbo, *

vsa zemlja se strese in utihne.

Bog vstaja zato, da razsoja, *

da reši vse ponižane na zemlji. —

 

Človeško hudobijo obrača sebi v slavo, *

slavijo ga tisti, ki so ostali živi.

Zaobljubite se svojemu Bogu in spolnjujte obljube, *

od vsepovsod mu v spoštovanju prinašajte darove.

On brzda prevzetnost mogočnih, *

on upogiba kolena vladarjem na zemlji. —

Odpev opoldne
Izdan je bil v smrt zaradi naših grehov in vstal je zaradi našega opravičenja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (Gal 3,27–28)
Kateri ste bili v Kristusa krščeni, ste Kristusa oblekli. Ni več Juda, tudi ne Grka; ni več sužnja, tudi ne svobodnega; ni več moškega in ženske; kajti vsi vi ste eno v Kristusu Jezusu.

– To je dan, ki ga je Gospod naredil, aleluja.
– Veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, v velikonočni skrivnosti si obnovil zavezo z nami. Pomagaj nam, da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo, tudi izpričali z vsem svojim življenjem. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Pri Jagnjeta večerji zdaj
v oblekah belih zbrani smo,
ko Rdeče morje smo prešli,
zapojmo slavo Kristusu.

 

Za hrano daje nam telo
in s svojo nas pojí krvjo,
na križu darovani Bog
oživlja z Božjo nas močjo.

 

O res neskončno vredni dar,
ki zmagal si vso moč pekla,
ti odkupnina sužnosti,
plačilo naše večnosti.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Marija Magdalena in druga Marija sta prišli, da bi videli grob, aleluja.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

1 Odpev Marija Magdalena in druga Marija sta prišli, da bi videli grob, aleluja.
2 Odpev Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen, aleluja.

Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta

Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).

 

Ko so Izraelci šli iz Egipta, *

je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.

Postali so Božje svetišče, *

Božja posest in kraljestvo. —

 

Morje se je pred njimi umaknilo, *

Jordan se je ustavil pred njimi.

Gore so se stresle v silnem potresu, *

zamajali so se griči. —

 

Kaj ti je, morje, da se umikaš, *

in tebi, Jordan, da se ustavljaš?

Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *

in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —

 

Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *

trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!

On daje vodo iz skale, *

studence vodá iz pečine. —

2 Odpev Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen, aleluja.
3 Odpev Jezus je rekel: Ne bojte se, pojdite, sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me boste videli, aleluja.

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

3 Odpev Jezus je rekel: Ne bojte se, pojdite, sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me boste videli, aleluja.

Kratko berilo (Heb 5,8–10)
Čeprav je Kristus Božji Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, kateri so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja, od Boga imenovan za velikega duhovnika po Melkizedekovem redu.

Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Odpev k Moja duša Učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel: To je Gospod, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel: To je Gospod, aleluja.
Prošnje

Kristus je pot, resnica in življenje. Slavimo ga in prosimo:

Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo.

Prosimo te za vse služabnike tvoje Cerkve, ki delijo svojim bratom in sestram kruh življenja,

– naj bo tudi njim hrana in opora v življenju.

Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo.

Prosimo te za vse kristjane, da bi živeli primerno svojemu krščanskemu poklicu,

– naj ohranijo edinost duha z vezjo miru.

Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo.

Prosimo te za vse, ki nam vladajo, da bodo v svoji službi pravični in usmiljeni

– in bosta tako zmagala mir in sloga med vsemi narodi.

Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo.

Prosimo te, spopolni tudi nas, da te bomo v občestvu svetih s čistimi srci slavili

– skupaj z našimi umrlimi brati in sestrami, ki jih priporočamo tvojemu usmiljenju.

Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, v velikonočni skrivnosti si obnovil zavezo z nami. Pomagaj nam, da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo, tudi izpričali z vsem svojim življenjem. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021