HOZANA.si: Brevir

«   »

8. 11. 2019, Petek 31. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, vekomaj traja njegovo usmiljenje.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, vekomaj traja njegovo usmiljenje.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, vekomaj traja njegovo usmiljenje.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, vekomaj traja njegovo usmiljenje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, vekomaj traja njegovo usmiljenje.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka III. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

O sveti, troedini Bog,
ki z močno roko vodiš svet,
poslušaj našo hvalnico,
s katero te pozdravljamo.

 

Iz spanja se prebujamo,
v spokojni noči vstajamo,
da te zdravila prosimo,
ki naj zaceli rane vse.

 

Če zli nas duh prevaral je,
da smo čez noč žalili te,
naj moč nebeške milosti
dobrótljivo izbriše vse.

 

Zaupno te še prosimo,
napolni s svojo lučjo nas,
da srečno bo minil ta dan
brez krivih potov in dejanj.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Napolni, Kristus, nam srce,
da tvoja ga ljubezen vžge:
ko križ je tvoj nam pred očmi,
res žal nam je vse mlačnosti.

 

Iz dna skesanega srca
te odpuščanja prosimo:
veliko res grešili smo,
a vendar v tebe upamo.

 

S telesom svojim hrani nas
in s križem svojim brani nas,
saj bratje, sestre, tvoji smo,
z dragó krvjo odrešeni.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Ves sem že utrujen od prošenj, vendar upam v Gospoda.

Ps 68,2–22.30–37   Gorečnost za tvojo hišo me razjeda

Dali so mu piti vina, mešanega z žolčem (Mt 27,34).

 

I

Potapljam se, o Bog, ti me reši, *

saj mi voda sega že do grla.

Pogrezam se v globoko močvirje, *

ne čutim več trdnih tal pod sabo.

Zašel sem v vodno globino *

in valovi me zagrinjajo.

Utrujen sem od prošenj, ves sem že hripav; *

oči mi pešajo, ko iščem Gospoda.

Takih, ki me sovražijo brez vzroka, *

je več kot las na moji glavi.

Močnejši od mene mi krivično nasprotujejo; *

kako naj vrnem, česar nisem ugrabil? —

 

O Bog, ti poznaš mojo nespamet *

in moje pregrehe ti niso prikrite.

Naj se ne spotikajo zaradi mene *

tisti, ki zaupajo vate, Gospod, Bog vsemogočni.

Naj ne zardevajo zaradi mene *

tisti, ki te ljubijo. —

 

Zaradi tebe sem se dal zasramovati, *

izgubil sem dobro ime pred vsemi.

Tujec sem postal svojim bratom, *

sinovi moje matere me nočejo poznati. —

 

Gorečnost za tvojo hišo me razjeda, *

zato me zasmehujejo tisti, ki sramotijo tebe.

Pokorim se s postom, *

oni pa se norčujejo iz mene. —

 

Oblačim se v raševino, *

pa me zaničujejo.

Opravljajo me na cestah in trgih, *

še pijanci se norčujejo iz mene. —

1 Odpev Ves sem že utrujen od prošenj, vendar upam v Gospoda.
2 Odpev Žolča so mi dali v jed in s kisom so gasili mojo žejo.

II

Gospod, ob pravem času se v molitvah obračam k tebi, *

pomagaj mi po svoji veliki dobroti.

Potegni me iz blata, da se ne pogreznem, *

iz vodnih globin me reši.

Naj me valovi ne zagrnejo in globočina ne pogoltne, *

naj brezno ne zapre svojega žrela nad mano. —

 

Usliši me, Gospod, neizmerna je tvoja dobrota; *

pomagaj mi, tvoja ljubezen je neskončna.

Svojemu ljubljencu izkaži svojo ljubezen, *

hitro me usliši, ker sem v stiski. —

 

Bodi mi blizu in me reši, *

osvobodi me mojih sovražnikov.

Ti veš, kako me zasramujejo, *

dobro poznaš moje zatiralce. —

 

Zasramovanje me je potrlo, *

bolečina me stiska pri srcu.

Pričakoval sem, da me bo kdo tolažil, *

a nikjer nisem našel sočutja.

V jed so mi dali strupenega žolča *

in žejnega so me napajali s kisom. —

2 Odpev Žolča so mi dali v jed in s kisom so gasili mojo žejo.
3 Odpev Iščite Gospoda in živeli boste.

III

Siromak sem ves v bolečinah, *

o Bog, podpiraj me v svoji dobroti.

Tvoje ime bom slavil s pesmijo, *

poveličeval te bom s hvalnico.

Tebi je to bolj všeč kot vsi obredi *

in bolj kot vse daritve. —

 

Vsi potrti naj to spoznajo in se razveselijo, *

naj bodo pogumni vsi, ki iščejo Gospoda.

Gospod uslišuje siromaka, *

ne pozablja tistih, ki v stiskah vanj zaupajo.

Naj ga hvalijo nebesa in zemlja, *

morje in vse, kar v njem prebiva. —

 

Bog bo rešil svoje ljudstvo in mu pozidal mesta, *

njegovi izvoljenci bodo deželo posedli.

Njihovi potomci jo bodo podedovali za njimi, *

prebivali bodo v njej vsi, ki ljubijo Gospoda. —

3 Odpev Iščite Gospoda in živeli boste.

– Gospod nas bo učil svojih potov.
– Hodili bomo po njegovih stezah.

[L]

PRVO BERILO

Iz druge knjige Makabejcev (12, 32-46)

Daritev za rajne

Po tako imenovanih binkoštih so odrinili nad Gorgija. Ta je nastopil s tri tisoč pešci in štiristo konjeniki. Pri spopadu je padlo nekoliko Judov.

Neki Dositej, hraber jezdec izmed Bakenarjevih ljudi, je zgrabil Gorgija, ga prijel za plašč ter ga krepko za sabo vlekel, ker je hotel hudobneža živega ujeti. Toda neki traški konjenik je planil nanj in mu odsekal roko; tako je Gorgija ubežal v Mareso. Ker pa so se Ezdrijevi vojaki dlje časa bojevali in bili zelo upehani, je Juda poklical na pomoč Gospoda, naj se pokaže sobojevnika in vodnika v vojni. Nato je v materinem jeziku ubral bojno pesem, nepričakovano napadel Gorgijeve in jih zapodil v beg.

Potem je vzel Juda vojsko in prišel v mesto Odolam. Ker je napočil sedmi dan, so se po običaju očistili in tam praznovali soboto. Drugega dne so šli Judovi ljudje, ker je bil že skrajni čas, da bi pobrali trupla padlih in jih pri sorodnikih pokopali v očetnih grobovih. Našli pa so pri vsakem izmed mrtvih pod obleko podobe jamnijskih malikov, kar postava Judom prepoveduje; vsem je bilo jasno, da so ti zaradi tega padli.

Vsi so tedaj slavili Gospoda, pravičnega sodnika, ki razodeva, kar je bilo skrito. Potem so se obrnili k molitvi in prosili, naj bi se storjeni greh popolnoma odpustil. Vrli Juda pa je množico opomnil, naj se varujejo greha, ker so na lastne oči videli, kaj se je zaradi greha zgodilo padlim. Nato je med moštvom nabral do dva tisoč drahem srebra in jih poslal v Jeruzalem, da bi se opravila daritev za greh. Prav lepo in plemenito je ravnal, ker je mislil na vstajenje. Zakaj ko bi ne bil pričakoval, da bodo padli vstali, bi bilo odveč in prazno moliti za rajne. Tudi je mislil, da je tistim, ki so pobožno zaspali, namenjeno prelepo plačilo. Sveta in pobožna misel! Zato je priredil spravno daritev za rajne, da bi bili greha rešeni.

SPEV (Prim. 2 Mkb 12, 45. 46)

Sveta in pobožna je misel, moliti za rajne. * Tistim, ki so pobožno zaspali, je namenjeno prelepo plačilo.

Molimo za rajne, da bi bili rešeni greha * Tistim, ki so pobožno zaspali, je namenjeno prelepo plačilo.

DRUGO BERILO

Sv. Gregor Nacianški (330-389/390), eden eden velikih vzhodnih cerkvenih učiteljev, doma iz Kapadocije v Mali Aziji, kot carigrajski škof branilec nauka o Sveti Trojici

Iz govorov sv. Gregorja Nacianškega, škofa (7. govor v čast bratu Cezariju, 23-24)

Sveta misel je moliti za rajne

Kaj je človek, da se ga spominjaš? Kakšna skrivnost me obdaja? Majhen sem in velik, umrljiv in neumrljiv, zemeljsko in nebeško bitje. Pokopan moram biti s Kristusom in z njim vstati, postati dedič s Kristusom, postati božji sin in celo kakor Bog.

Vsekakor je to za nas velika skrivnost. V tej skrivnosti se je Bog zaradi nas učlovečil in postal ubog. Hotel je povzdigniti človeštvo, rešiti svojo podobo in ponovno oblikovati človeka; da bi vsi postali eno v Kristusu, ki je dovršeno v nas vseh postal vse to, kar je on sam. Da bi torej ne bili več moški in ženska, pogan in Skit, suženj in svoboden človek - te reči še spadajo med značilnosti mesenega človeka - marveč da bi v sebi nosili božje značilnosti. Po njem in zanj smo namreč bili nastali, zato naj nas ta lik tako oblikuje in upodablja, da bomo samo po njem spoznatni.

O da bi bili to, kar upamo, po veliki dobroti Boga, velikodušnega delivca darov. On zahteva malo, a že zdaj in za prihodnji čas podarja velike stvari tistim, ki ga iskreno ljubijo. Zaradi ljubezni do njega in upanja vse prenašamo, vse pretrpimo, za vse se zahvaljujemo, za ugodne in neugodne reči, ker jih božja beseda pogosto tudi te imenuje odrešilna orožja. Njemu priporočamo svoje duše in duše njih, ki so na skupni poti bili hitrejši in so odšli pred nami.

O Gospod in Stvarnik vseh bitij in posebno še tega človeka! Bog ljudi, ki so tvoji, Oče in krmar! Gospodar življenja in smrti! Varuh naših duš in dobrotnik! Ti, ki vse ustvarjaš in z delovanjem svoje Besede, v skladu z globočino svoje modrosti in previdnosti, pravočasno vse preurejaš, prosim, sprejmi mojega brata, prvega izmed nas, ki je odšel v domovino!

Vodi naše telesno življenje, dokler vidiš, da je koristno, in sprejmi potem tudi nas, ko bo primerno. Sprejmi nas takrat pripravljene, polne svetega strahu, a vendar ne nemirne. Naj se ne umaknemo zadnji dan kakor tisti, ki so strastno navezani na ta svet in telesnost. Z veseljem naj hitro vstopimo v dolgotrajno in blaženo življenje, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Njemu slava vekomaj. Amen.

SPEV

Prosimo te, Gospod, naš Bog, sprejmi duše naših rajnih, saj si zanje prelil svojo kri. * Veš, Gospod, da smo prah, cvetje in trava na polju.

Milosrčni, usmiljeni in milostljivi Gospod! * Veš, Gospod, da smo prah, cvetje in trava na polju.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, po tvoji dobroti ti prav in hvalevredno služimo. Naj nas ne ovirajo naši grehi, ko hitimo odrešenju naproti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka III. tedna

[D]

Pesem med letom

Očeta večnega si Sin,
nebeških slava si višin,
brezmadežne Device sad,
edino upanje sveta.

 

Podaj mogočno nam rokó,
da s tvojo vstanemo močjo,
naj duh v ljubezni zagori
in te dostojno počasti.

 

Pokaži našim čutom pot,
posvetnosti odganjaj noč,
ohrani čisto nam srce
trenutek vsak, do konca dne.

 

Dobrótljivo nakloni nam
globoke, žive vere dar,
utrdi naše upanje,
ljubezen pravo v nas vžgi.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Zoper tebe samega sem grešil, usmili se me, Gospod.

Ps 50   Usmili se me, Bog

Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).

 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *

v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.

Popolnoma izmij mojo krivdo, *

mojega greha me očisti. —

 

Svojo pregreho priznavam, *

moj greh mi je živo v spominu.

Grešil sem zoper tebe samega, *

kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.

Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *

tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —

 

Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *

z grehom je omadeževan že od začetka.

Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *

ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —

 

Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *

bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.

Naj spet občutim radost in veselje, *

moje potrto srce naj se vzraduje. —

 

Ne glej na moje grehe, *

vso mojo krivdo izbriši.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *

duha stanovitnosti v meni obnovi. —

 

Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *

svojega svetega duha mi ne odvzemi.

Naj se spet veselim, da sem rešen, *

duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —

 

Grešnikom bom kazal tvoja pota, *

izgubljeni se bodo vrnili k tebi.

Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *

moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —

 

Gospod, odpri moje ustnice, *

da bom oznanjal tvojo hvalo.

Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *

klavnih in žgalnih daritev ne maraš.

Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *

skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —

 

Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *

kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.

Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *

in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —

1 Odpev Zoper tebe samega sem grešil, usmili se me, Gospod.
2 Odpev Spoznavamo, Gospod, svojo hudobijo; grešili smo zoper tebe.

Jer 14,17–21 Ljudstvo žaluje ob času lakote in vojske

Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju (Mr 1,15).

 

Noč in dan pretakam solze, *

jokati ne preneham.

Silna nesreča je zadela svéto mesto, *

moje ljudstvo neizrečeno velika nadloga.

Če grem na polje, glej, z mečem pobite, *

če pridem v mesto, glej, od lakote oslabljene.

Tudi preroke in duhovnike so odpeljali *

v deželo, ki je ne poznajo. —

 

Ali si popolnoma zavrgel svoje ljudstvo, *

ali se ti sveto mesto studi?

Zakaj nas tepeš, *

ali ni upanja, da ozdravimo?

Upali smo na mir, pa ne pride nič dobrega, *

čakali, da ozdravimo, pa glej sama groza! —

 

Spoznavamo, Gospod, svojo hudobijo, *

priznavamo krivdo svojih očetov.

Grešili smo zoper tebe, *

zaradi tvojega imena naj ne bomo osramočeni.

Ne onečasti svetišča svoje slave, *

spomni se in ne prelomi svoje zaveze z nami. —

2 Odpev Spoznavamo, Gospod, svojo hudobijo; grešili smo zoper tebe.
3 Odpev Gospod je Bog, mi smo njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.

Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče

Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).

 

S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče. —

 

Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce. —

 

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase. —

3 Odpev Gospod je Bog, mi smo njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.

Kratko berilo (2 Kor 12,9b–10)
Z veseljem se bom rajši hvalil s svojimi slabostmi, da bi prišla name Kristusova moč. Zato so mi všeč slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanje in stiske za Kristusa; kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan.

Spev z odpevom

Nakloni mi, Gospod, to jutro svoje usmiljenje
Nakloni mi, Gospod, to jutro svoje usmiljenje

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim.
Nakloni mi, Gospod, to jutro svoje usmiljenje

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Nakloni mi, Gospod, to jutro svoje usmiljenje

Odpev k Hvaljen Gospod je obiskal svoje ljudstvo in ga odrešil.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Gospod je obiskal svoje ljudstvo in ga odrešil.

Prošnje

Pomislimo na Kristusa, ki je bil za nas rojen, je za nas umrl in vstal. Zaupno ga prosimo:

Gospod, reši vse, ki si nas odkupil s svojo krvjo.

Hvala ti, Jezus, naš odrešenik, ker se nisi branil vzeti nase trpljenja na križu

– in si nas s svojo dragoceno krvjo odrešil.

Gospod, reši vse, ki si nas odkupil s svojo krvjo.

Obljubil si nam svojo milost kakor vodo, ki teče v večno življenje,

– razlij svojega Duha na vse ljudi.

Gospod, reši vse, ki si nas odkupil s svojo krvjo.

Poslal si učence oznanjat evangelij vsemu svetu,

– pomagaj jim povsod do zmage svojega križa.

Gospod, reši vse, ki si nas odkupil s svojo krvjo.

Bolne in trpeče si pridružil svojemu trpljenju,

– daj jim moč in potrpljenje.

Gospod, reši vse, ki si nas odkupil s svojo krvjo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, razvnemi nam srce in duha, da bomo v luči tvojih zapovedi vedno hodili za teboj, svojim vodnikom in vladarjem. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka III. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Jezus je bil zavržen, zasramovan, mož bolečin, poln trpljenja.

Ps 21   Trpljenje pravičnega in uslišanje

Jezus je z močnim glasom zaklical: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46).

I

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil, *

zakaj si se oddaljil od mene?

Zakaj mi ne pomagaš, *

ali ne slišiš, ko vpijem od bolečine?

Moj Bog, ves dan te kličem in me ne uslišiš; *

še ponoči vpijem, a ni nobenega odmeva. —

 

Ti si Sveti, ti kraljuješ na veke, *

tebe hvali Božje ljudstvo.

V tebe so upali naši očetje, *

upali so in si jih osvobodil.

K tebi so klicali in si jih rešil, *

v tebe so upali in niso bili osramočeni. —

 

Jaz pa sem kakor črv in ne človek, *

ljudje me zasramujejo, svet me zaničuje.

Vsi, ki me vidijo, se mi posmehujejo, *

z glavo majejo in govorijo:

»Zaupal je v Gospoda, naj ga reši, *

naj ga otme, če mu dobro hoče.« —

 

Vate zaupam že od rojstva, *

ti si moje upanje od detinstva.

Tebi sem bil posvečen, še preden sem bil rojen, *

ti si bil moj Bog že v materinem naročju.

Ne oddaljuj se od mene v stiskah in bodi mi blizu, *

nihče drug mi ne bo pomagal.  —

1 Odpev Jezus je bil zavržen, zasramovan, mož bolečin, poln trpljenja.
2 Odpev Razdelili so si Jezusova oblačila in zanje žrebali.

II

Mnogo zveri me obdaja, *

obkrožajo me divje živali.

Pred menoj odpirajo svoja žrela *

in rjovejo kakor grabežljivi levi.

Moje moči so se razlile kakor voda, *

moje kosti so se razklenile.

Srce mi je postalo kakor vosek, *

raztaplja se v mojih prsih.

Kakor črepinja je suho moje grlo, *

jezik se neba prijemlje, do smrti sem izčrpan. —

 

Mnogo nasprotnikov me je obdalo, *

drhal hudobnežev preži okoli mene.

Roke in noge so mi prebodli, *

vse svoje kosti bi mogel prešteti.

Oni me pa gledajo, *

pasejo oči na mojih mukah.

Razdeljujejo si moja oblačila *

in žrebajo za mojo suknjo. —

 

Gospod, ne oddalji se od mene, *

moja moč si, hiti mi pomagat.

Reši moje življenje smrti, *

da me zveri ne raztrgajo.

Iz levjega žrela me reši, *

varuj me pred krvoločnimi volkovi.

Tvoje ime bom oznanjal svojim bratom, *

sredi zbora pravičnih te bom hvalil. —

2 Odpev Razdelili so si Jezusova oblačila in zanje žrebali.
3 Odpev Vsi narodi se bodo klanjali pred Božjim prestolom.

III

Hvalite Gospoda vsi, ki se ga bojite, *

slavite ga vi, ki ste njegovo ljudstvo.

Služite mu v svetem strahu *

vsi, ki ste njegovi sinovi in hčere.

Gospod ni preziral revnega v bedi, *

svojega obličja ni odvračal od njega.

Vedno je uslišal njegove prošnje, *

ko se je s klici obračal k njemu. —

 

Hvalil ga bom v velikem zboru, *

spolnil bom svoje obljube vpričo teh, ki ga ljubijo.

Ubogi bodo jedli in se nasitili; *

vsi, ki ga iščejo, bodo hvalili Gospoda.

Veselili se bodo in vzklikali: *

»Naj vaša srca živijo na veke!«

Vsa zemlja se bo spreobrnila h Gospodu, *

vsi narodi se bodo klanjali pred njegovim prestolom. —

 

Gospodovo je kraljestvo, *

on vlada nad narodi.

Samo njega bodo molili vsi, ki živijo na zemlji, *

njemu se bodo klanjali vsi umrljivi. —

 

Tudi jaz bom živel samo njemu, *

moji potomci mu bodo služili.

Prihodnjim rodovom bodo pripovedovali o njegovi svetosti *

in oznanjali bodo njegova mogočna dela. —

3 Odpev Vsi narodi se bodo klanjali pred Božjim prestolom.
Opoldne

Kratko berilo (Rim 3,21–22a)
Zdaj se je brez postave razodela Božja pravičnost, izpričevana s postavo in preroki; Božja pravičnost po veri v Jezusa Kristusa za vse in nad vsemi, kateri verujejo.

– Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srca.
– Gospodovi ukazi so jasni in bistrijo poglede.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ves svet je zagrnila tema opoldne, ko si bil nedolžen križan za odrešenje vseh ljudi. Vedno nas tako razsvetljuj, da bomo prispeli v večno življenje, kjer živiš in kraljuješ vekomaj.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka III. tedna

[D]

Pesem med letom

Človeka ustvaril si, o Bog,
in modro vodiš vso zemljo,
z živalmi in rastlinami
obilno jo napolnil si.

 

V načrtu tvojem vse stvari,
kar tvoja volja jih rodi,
človeku služijo zvesto,
saj njemu jih podvrgel si.

 

Preženi ti nam iz srca,
karkoli je nečistega,
kar vtihotapi se v nravi,
v dejanjih svoj dobi izraz.

 

Daj milost svojo nam sedaj,
nakloni nam plačilo kdaj,
pomiri v svetu ves prepir,
veselja večni vir odpri.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Velik je Gospod Bog, vzvišen nad vsemi.

Ps 134 Hvala Gospodu za njegova čudovita dela

Pridobljeno ljudstvo, oznanjate slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč (1 Pt 2,9).

I

Hvalite Gospoda, *

hvalite ga, njegovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši, *

v dvorih hiše našega Gospoda. —

 

Hvalite Gospoda, ker je dober, *

igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.

Gospod vas je izvolil, *

izbral za svoje sveto ljudstvo. —

 

Spoznal sem: Gospod je velik, *

naš Bog je vzvišen in vsemogočen.

Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji, *

v morju in v vseh vodnih globinah.

Spusti veter in na obzorje pripelje oblake, *

izlije dež med bliskom in gromom. —

 

Udaril je prvorojence v Egiptu, *

ljudi in tudi živino.

Čudeže je naredil za znamenje Egiptu, *

faraonu in vsem njegovim hlapcem.

Uničil je mnoge narode, *

pobil mogočne kralje.

Vse njihove dežele je Bog dal v lastnino *

svojemu izvoljenemu ljudstvu. —

1 Odpev Velik je Gospod Bog, vzvišen nad vsemi.
2 Odpev Božje ljudstvo, hvali Gospoda, poveličuj ga, ker je dober.

II

Gospod, tvoje ime ostane večno *

tvoj spomin od roda do roda.

Gospod namreč varuje svoje ljudstvo *

in je usmiljen do vseh, ki ga častijo. —

 

Iz zlata in srebra so maliki ljudstev, *

človeške roke so jih izdelale.

Usta imajo, pa ne govorijo, *

oči imajo, pa ne vidijo.

Ušesa imajo, pa ne slišijo, *

ni diha v njihovih ustih.

Nespametni so tisti, ki jih delajo, *

nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —

 

Božje ljudstvo, slavite Gospoda, *

Božji duhovniki, slavite Gospoda.

Božji služabniki, slavite Gospoda, *

vsi, ki vanj verujete, slavite Gospoda. —

 

Gospodu na Sionu slava, *

slava njemu, ki prebiva v svetem mestu. —

2 Odpev Božje ljudstvo, hvali Gospoda, poveličuj ga, ker je dober.
3 Odpev Vsi narodi bodo prišli in te častili, Gospod.

Raz 15,3–4  Zahvalna pesem

 

Velika in čudovita so tvoja dela, *

Gospod, Bog vsemogočni.

Pravična in resnična so tvoja pota, *

ti si kralj vekomaj. —

 

Gospod, kdo bi te ne priznaval *

in ne slavil tvojega imena?

Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *

ker so se razodele tvoje sodbe. —

3 Odpev Vsi narodi bodo prišli in te častili, Gospod.

Kratko berilo (Jak 1,2–4)
Samo v veselje si štejte, bratje moji, če pridete v razne preizkušnje, ker veste, da preskušnja vaše vere rodi stanovitnost. Stanovitnost pa naj vrši popolno delo, da boste popolni in dovršeni in ne boste v ničemer zaostajali.

Spev z odpevom

Kristus nas je ljubil in nas opral s svojo krvjo.
Kristus nas je ljubil in nas opral s svojo krvjo.

In nas naredil Bogu za kraljestvo in duhovnike.
Kristus nas je ljubil in nas opral s svojo krvjo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus nas je ljubil in nas opral s svojo krvjo.

Odpev k Moja duša Gospod se je spomnil svoje dobrote in nas sprejel za svoje ljudstvo.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Gospod se je spomnil svoje dobrote in nas sprejel za svoje ljudstvo.

Prošnje

Nebeški Oče je svojega edinorojenega Sina izročil v smrt zaradi naših grehov in ga obudil od mrtvih, da bi nas opravičil. Prosimo Jezusa Kristusa:

Gospod, usmili se svojega ljudstva. 

Usliši naše ponižne prošnje in nam odpusti grehe,

– z oproščenjem nam podeli tudi mir.

Gospod, usmili se svojega ljudstva. 

Po apostolu si rekel: »Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost,«

– velikodušno nam odpusti naše številne žalitve in malomarnosti.

Gospod, usmili se svojega ljudstva. 

Veliko smo grešili, vendar zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje,

– spreobrni nas, da postanemo boljši.

Gospod, usmili se svojega ljudstva. 

Reši svoje ljudstvo njegovih grehov, 

– naj živi po tvoji volji.

Gospod, usmili se svojega ljudstva. 

Razbojniku, ki te je z zaupanjem priznal za odrešenika, si odprl raj,

– ne zapiraj nebeških vrat našim rajnim bratom in sestram.

Gospod, usmili se svojega ljudstva. 

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Oče, hotel si, da je tvoj Sin postal cena za naše odrešenje. Pomagaj nam tako živeti, da bomo z njim voljno trpeli in dosegli slavo njegovega vstajenja, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 87   Molitev v hudi bolezni

To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).

 

Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.

 

Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *

tudi ponoči tožim.

Naj pride k tebi moja molitev, *

prisluhni moji prošnji. —

 

Moja duša je polna bridkosti, *

moje življenje se bliža smrti.

Za umirajočega me imajo, *

mislijo, da sem z močmi pri kraju. —

 

Med mrtve so me že prišteli, *

sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.

Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *

da ne skrbiš več zanje. —

 

Pahnil si me v globoko jamo, *

v temo in zapuščenost.

Trdo me je zadela tvoja desnica, *

zgrnile so se name vse bolečine. —

 

Moji prijatelji so me zapustili, *

moja bolezen se jim gnusi.

Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *

oči mi medlijo od hudega.

Gospod, ves dan vzdihujem, *

svoje roke stegujem k tebi. —

 

Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *

ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?

Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *

in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?

Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *

in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —

 

Moj Bog, na ves glas te kličem, *

že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.

Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *

in skrivaš svoje obličje pred mano? —

 

Mučim se nesrečen od mladosti, *

prenašam težke bolezni in hiram.

Hudo si me preskušal s trpljenjem, *

strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.

Zapustili so me prijatelji in znanci, *

pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —

 

Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.

 

Kratko berilo (Jer 14,9)

Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020