Brevir za 4. april 2024

Četrtek velikonočne osmine, četrtek pred prvim petkom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Četrtek velikonočne osmine

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem v osmini in za velikonočne nedelje
To je zares Gospodov dan,
ves svet in z lučjo obsijan,
saj Kristusova rešnja kri
izmila krivdo je sveta.
 
Zgubljenim vero obudi
in slepim spet odpre oči.
Kaj bali bi se še naprej,
celo razbojnik rešen je.
 
Mar more dati več nebo,
ko greh povrne z milostjo,
strah se v ljubezen spremeni,
življenje v smrti se rodi.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Odpev Reci zdaj, Božje ljudstvo: Vekomaj traja njegova dobrota, aleluja.
Ps 117 Pesem veselja in odrešenja
On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
 
Reci zdaj, Božje ljudstvo: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.« —
 
V stiski sem klical Gospoda, *
Gospod me je uslišal in me rešil.
Gospod je z menoj, ni se mi bati; *
kaj mi more storiti človek?
Gospod je z menoj in mi pomaga, *
ne bojim se nasprotnikov. —
 
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v človeka.
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v poglavarje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Reci zdaj, Božje ljudstvo: Vekomaj traja njegova dobrota, aleluja.
2 Odpev Gospod mi je postal rešitelj, aleluja.
II
Vsi narodi so me obkolili, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Od vseh strani so me obdali, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu. —
 
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *
a Gospod mi je pomagal.
Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *
postal mi je rešitelj.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *
Gospodova desnica je mogočno delovala. —
 
Gospodova desnica me je dvignila, *
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel, *
oznanjal bom Gospodova dela.
Gospod mi je res naložil pokoro, *
ni me pa izročil smrti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod mi je postal rešitelj, aleluja.
3 Odpev To je Gospod naredil, zares je čudovito, aleluja.
III
Odprite mi vrata pravičnosti, *
da vstopim in hvalim Gospoda.
To so vrata Gospodova, *
tukaj vstopajo pravični. —
 
Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *
in mi postal rešitelj.  
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *
je postal vogelni kamen.
To je Gospod naredil, *
zares je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod naredil, *
veselimo se ga in se radujmo. —
 
Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *
Gospod, daj srečo.
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *
Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *
pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —
 
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *
moj Bog, hvalim te in poveličujem.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev To je Gospod naredil, zares je čudovito, aleluja.
- Ob tvojem vstajenju, Kristus, aleluja,
- se veselita nebo in zemlja, aleluja.
PRVO BERILO
Iz prvega pisma apostola Petra (3, 1-17)
Posnemajmo Kristusa
 
Žene, bodite poslušne svojim možem, da se, če kateri ne verujejo besedi, pridobijo brez besede po vedenju svojih žena, ko bodo videli vaše bogaboječe in čisto življenje. Vaš okras naj ne bo zunanji, v kodranju las in navešanju zlatnine ali v noši oblačil, ampak bodite skriti človek srca z neminljivim okraskom krotkega in mirnega duha; to je dragoceno pred Bogom. Tako so se namreč zaljšale nekdaj tudi svete žene, ki so upale v Boga in bile pokorne svojim možem, kakor je bila Sara poslušna Abrahamu in ga je imenovala gospoda; njene hčere boste postale, če delate dobro in se ne bojite nobene grožnje.
Enako, možje, živite s svojimi ženami kakor s slabotnejšim spolom po pameti in, ker so tudi one z vami deležne milosti življenja, jih imejte v časti, da ne bo ovire za vaše molitve.
Končno pa bodite vsi enih misli, sočutni, bratoljubni, usmiljeni, ponižni. Ne vračajte hudega za hudo, ne sramotenja za sramotenje, marveč blagoslavljajte, ker ste bili v to poklicani, da postanete deležni blagoslova.
Zakaj »kdor hoče ljubiti življenje in videti dobre dni, zadržuj svoj jezik od hudega in usta, da ne bodo govorila zvijače; ogiblji se hudega in delaj dobro; išči miru in hodi za njim: zakaj Gospodove oči so obrnjene v pravične in njegova ušesa k njih prošnjam, obraz Gospodov pa je zoper hudodelce.«
In kdo vam bo škodoval, če boste vneti za dobro? Pa če bi zaradi pravice tudi trpeli, blagor vam! Njih grožnje se ne bojte in ne dajte se zbegati, marveč Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni, da boste vsakemu, kdor hoče vedeti razlog za vaše upanje, dali odgovor, toda krotko in spoštljivo; in imejte čisto vest, da bodo tisti, ki sramote vaše lepo življenje v Kristusu, v tem osramočeni, v čemer vas obrekujejo. Kajti bolje je, da trpite za dobra dela, če hoče božja volja, kakor za huda.
SPEV (Lk 6, 22. 23; 1 Pet 3,14)
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili in vaše ime kot zlo zavrgli zaradi Sina človekovega. * Razveselite se tisti dan in radujte se, zakaj vaše plačilo v nebesih je veliko, aleluja.
Če bi zaradi pravice tudi trpeli, blagor vam. * Razveselite se tisti dan in radujte se, zakaj vaše plačilo v nebesih je veliko, aleluja.
DRUGO BERILO
Sv. Ciril Jeruzalemski (313 - 386), jeruzalemski patriarh, je s posebnimi katehezami pripravljal katehumene na sveti krst in nam dal s tem vpogled v versko in liturgično življenje tedanjega časa.
Iz Jeruzalemskih katehez (20. kateheza, 4-6)
Krst znamenje Kristusovega trpljenja
 
Privedli so vas h krstni kopeli, kakor so odnesli Kristusa od križa h grobu. Vsakega od vas so vprašali, ali veruješ v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Izpovedali ste zveličavno vero, nato so vas trikrat potopili v vodo in prav tolikokrat ste prišli iz vode. S tem obredom ste izrazili v podobi in znamenju, da je bil Kristus tri dni v grobu.
Naš Zveličar je ostal tri dni in tri noči pod zemljo. Ko ste prvič prišli iz vode, ste upodobili prvi dan, ki ga je Kristus prebil v zemlji; in ko ste se potopili, ste upodobili prvo noč. Ponoči se namreč nič ne vidi, podnevi pa je vse razsvetljeno. Takoj, ko ste se potopili, vas je obdala noč in niste nič videli; a ko ste prišli iz vode, je zasijal okrog vas svetel dan.
V istem trenutku ste umrli in se rodili. Ista zveličavna voda vam je bila grob in mati.
Kar je Salomon povedal o nečem drugem, se lepo prilega vam: Je čas rojstva in čas umiranja. Samo da je za vas narobe: čas umiranja je bil čas rojstva. Oboje se je uresničilo v enem in istem trenutku: vaša smrt se je križala z vašim rojstvom.
To je res nekaj novega in nezaslišanega! Telesno nismo bili ne križani ne pokopani, nismo ne umrli ne vstali, a v zakramentu smo vse to doživeli v podobi in smo v resnici postali deležni zveličanja.
Kristus je bil resnično križan in resnično pokopan in je tudi resnično vstal. Vse to je bilo nam dano po milosti. Tako smo se po zakramentalni podobi pridružili Kristusovemu trpljenju in smo zato v resnici deležni njegovega odrešenja.
Kakšna neizmerna ljubezen do ljudi! Kristus je dovolil, da so mu z žeblji prebili nedolžne roke in noge ter je potrpežljivo prenesel bolečino; in meni, ki nisem prenašal ne bolečine ne truda, zastonj daruje odrešenje, ko naredi, da sem deležen njegovega trpljenja.
Nihče naj ne misli, da krst obstoji samo v odpuščanju grehov in v milosti božjega otroštva, kakor Janezov krst, ki je zgolj odpuščal grehe. Mi dobro vemo, da je naš krst, poleg tega da izbriše grehe in podeli milost Svetega Duha, tudi podoba in znamenje Kristusovega trpljenja. Zato je že sv. Pavel klical: Ali mar ne veste, da smo vsi, kateri smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, bili krščeni v njegovo smrt? Pokopani smo bili torej z njim po krstu v smrt.
SPEV
Ti so kakor nedolžna jagnjeta, ki naznanjajo: aleluja; pravkar so bili krščeni. * Napolnjeni so bili z milostjo, aleluja.
Pred Jagnjetom so oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. * Napolnjeni so bili z milostjo, aleluja.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, * svet, * svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, v eni veri si različne narode združil v eno Božje ljudstvo. Daj, da bomo vsi, v krstu prerojeni, edini v veri in dejavni ljubezni.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
V jutránji zarji vse žari,
nebo odmeva v hvalnicah,
vsa zemlja vzklika radostna,
pekel ječi in trepeta.
 
Vse poje hvalo Kristusu:
mogočni kralj je zmagal smrt,
pogazil sile je pekla,
človeštvo rešil suženjstva.
 
Zaman, čuvaji, stražite,
odveč sta skala in pečat.
Gospod je zmagoslavno vstal
in poveličan spet živi.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja.
Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 1 Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja.
Odpev 2 Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.
Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —
Odpev 2 Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.
Odpev 3 Aleluja, vstal je Gospod, kakor vam je rekel, aleluja.
Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 3 Aleluja, vstal je Gospod, kakor vam je rekel, aleluja.
Kratko berilo  (Rim 8,10–11)
Ako je Kristus v vas, je sicer telo mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi opravičenja. In če prebiva v vas Duh njega, ki je od mrtvih obudil Jezusa, bo on, ki je Jezusa Kristusa obudil od mrtvih, tudi vaša umrljiva telesa oživil po svojem Duhu, ki v vas prebiva.
Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Odpev k Hvaljen Jezus je stopil v sredo med svoje učence in jim rekel: Mir vam bodi, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Jezus je stopil v sredo med svoje učence in jim rekel: Mir vam bodi, aleluja.
Prošnje
Vstalega Kristusa, ki vedno živi v svoji Cerkvi, počastimo in prosimo:
Jezus, ostani z nami.
Premagal si greh in smrt in večno živiš,
– ostani sredi med nami.
Jezus, ostani z nami.
Obišči nas s svojo nepremagljivo močjo
– in nam skaži svojo dobroto.
Jezus, ostani z nami.
Pomagaj svetu, ki trpi zaradi nesoglasij,
– samo ti moreš ljudi spremeniti in jih med seboj pomiriti.
Jezus, ostani z nami.
Utrdi nam vero v tvojo končno zmago
– in okrepi naše upanje na tvoj prihod v slavi.
Jezus, ostani z nami.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, v eni veri si različne narode združil v eno Božje ljudstvo. Daj, da bomo vsi, v krstu prerojeni, edini v veri in dejavni ljubezni.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so lastni

Lastno

odpev, 1. psalm, 2. psalm, 3. psalm, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev opoldne
Izdan je bil v smrt zaradi naših grehov in vstal je zaradi našega opravičenja, aleluja.
Ps 118,17–24  (III)   Hvala Božji postavi
 
Gospod, ohrani me pri življenju, *
da bom mogel spolnjevati tvoje besede.
Odpri mi oči in spoznal bom, *
kako čudovita je tvoja postava. —
 
Popotnik sem na zemlji, *
ne skrivaj pred mano svojih načrtov.
Moja duša hrepeni po tvoji volji, *
o da bi jo mogel vselej spoznati. —
 
Prevzetne opominjaš, da bodo nesrečni, *
če zapustijo tvoje zapovedi.
Vzemi od mene sramoto in zaničevanje, *
ker spolnjujem tvoje odredbe. —
 
Tudi če se veljaki združijo v boju zoper mene, *
ne bom nehal spolnjevati tvojih zapovedi.
Tvoji ukazi so moje veselje, *
tvoji zakoni so mi svetovalci. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 29   Zahvala za rešitev iz smrtne stiske
Po slavnem vstajenju se Kristus zahvaljuje Očetu (Kasiodor).
 
Gospod, slavim te, ker si me rešil *
in se sovražniki ne morejo veseliti moje nesreče.
Gospod, moj Bog, ko sem te klical, *
si me dvignil in ozdravil.
Gospod, otel si me smrti, *
rešil si me smrtne nevarnosti. —
 
Pojte Gospodu, njegovi zvesti, *
njegovo sveto ime slavite.
Le malo časa traja njegova nevolja, *
njegova dobrohotnost pa vse življenje.
Zvečer žalujemo in jokamo, *
zjutraj pa vstanemo z veselim petjem. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II 
Ko se mi je dobro godilo, sem rekel: *
»Nikoli ne bom omahnil.«
Gospod, dokler sem v milosti pri tebi, *
sem trden kot gora.
Ko pa odtegneš svojo milost od mene, *
žalostno propadem.
Gospod, tebe kličem, *
moj Bog, usmiljenja te prosim. —
 
Ali ti ne bom dajal večje slave z življenjem *
kakor s trohnenjem v grobu?
Ali bi te moj prah mogel bolje slaviti *
in tvojo resnično moč glasneje oznanjati?
Gospod, poslušaj me in se me usmili; *
pridi vendar in mi pomagaj. —
 
Moje žalovanje si spremenil v veselje, *
odvzel si mi žalno obleko, me povedel na rajanje.
Naj ti moja duša ne neha prepevati: *
Gospod, moj Bog, hvalil te bom vekomaj. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev opoldne
Izdan je bil v smrt zaradi naših grehov in vstal je zaradi našega opravičenja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (Tit 3,5b–7)
Bog nas je odrešil v kopeli prerojenja in prenovljenja po Svetem Duhu, ki ga je na nas obilno razlil po Jezusu Kristusu, našem zveličarju, da bi bili opravičeni z njegovo milostjo in bi po upanju postali dediči večnega življenja.

– To je dan, ki ga je Gospod naredil, aleluja.
– Veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, v eni veri si različne narode združil v eno Božje ljudstvo. Daj, da bomo vsi, v krstu prerojeni, edini v veri in dejavni ljubezni.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so lastni

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Pri Jagnjeta večerji zdaj
v oblekah belih zbrani smo,
ko Rdeče morje smo prešli,
zapojmo slavo Kristusu.
 
Za hrano daje nam telo
in s svojo nas pojí krvjo,
na križu darovani Bog
oživlja z Božjo nas močjo.
 
O res neskončno vredni dar,
ki zmagal si vso moč pekla,
ti odkupnina sužnosti,
plačilo naše večnosti.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Odpev Marija Magdalena in druga Marija sta prišli, da bi videli grob, aleluja.
Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik
Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)
 
Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *
»Sedi na mojo desnico.
Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *
da ti bodo služili. —
 
Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *
zavladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.
Svoje prisege ne spreminjam: *
Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —
 
Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *
na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.
Okrepčaj se na svoji poti, *
da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Marija Magdalena in druga Marija sta prišli, da bi videli grob, aleluja.
2 Odpev Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen, aleluja.
Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta
Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).
 
Ko so Izraelci šli iz Egipta, *
je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.
Postali so Božje svetišče, *
Božja posest in kraljestvo. —
 
Morje se je pred njimi umaknilo, *
Jordan se je ustavil pred njimi.
Gore so se stresle v silnem potresu, *
zamajali so se griči. —
 
Kaj ti je, morje, da se umikaš, *
in tebi, Jordan, da se ustavljaš?
Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *
in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —
 
Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *
trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!
On daje vodo iz skale, *
studence vodá iz pečine. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen, aleluja.
3 Odpev Jezus je rekel: Ne bojte se, pojdite, sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me boste videli, aleluja.
Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta
 
Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. 
 
Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *
resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —
 
Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *
vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –
 
Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *
veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —
 
Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *
njegova nevesta je pripravljena. Aleluja. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Jezus je rekel: Ne bojte se, pojdite, sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me boste videli, aleluja.
Kratko berilo  (1 Pt 3,18.22)
Kristus je za grehe enkrat umrl, pravični za krivične, da bi nas privedel k Bogu, usmrčen po telesu, pa oživljen po duhu. Šel je v nebesa in je na Božji desnici ter so mu podrejeni angeli, oblasti in moči.
Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Odpev k Moja duša Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz, aleluja.
Prošnje
Veseli slavimo Kristusa, ki je vstal kot prvi izmed mrtvih, in ga prosimo:
Od mrtvih vstali Kristus, usliši nas.
Odrešenik, svojo Cerkev si postavil na temelj apostolov in jo razširil do kraja sveta,
– blagoslavljaj vse, ki verujejo vate.
Od mrtvih vstali Kristus, usliši nas.
Zdravnik naših duš in teles,
– obišči nas in nas reši po svoji dobroti.
Od mrtvih vstali Kristus, usliši nas.
Prijatelj bolnih, daj zdravja bolnikom
– in jih reši bolečin.
Od mrtvih vstali Kristus, usliši nas.
Vir vse dobrote, pomagaj tistim, ki živijo v strahu in stiskah,
– in vlij zaupanje vsem, ki trpijo pomanjkanje.
Od mrtvih vstali Kristus, usliši nas.
Naš zveličar, s svojo smrtjo in vstajenjem si vsem odprl pot nesmrtnosti,
– osreči naše umrle brate in sestre v svojem kraljestvu.
Od mrtvih vstali Kristus, usliši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, v eni veri si različne narode združil v eno Božje ljudstvo. Daj, da bomo vsi, v krstu prerojeni, edini v veri in dejavni ljubezni.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh