HOZANA.si: Brevir

«   »

3. 5. 2021, Ponedeljek, Sv. Filip in Jakob ml., apostola, praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Filip in Jakob ml., apostola (3. maj)

Info …

SV. FILIP IN JAKOB, APOSTOLA
Praznik
Sv. Filip iz Betsajde, sprva učenec Janeza Krstnika, je eden prvih Jezusovih učencev. Prestal je mučeniško smrt verjetno v Frigiji. Sv. Jakob mlajši, Jezusov sorodnik po Mariji, pa je bil škof v Jeruzalemu, goreč v spokornih delih in molitvi. Po starodavnem izročilu je bil do smrti mučen leta 62.
Skupne molitve v čast apostolom.

Povabilo

Odpev Aleluja, Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo, aleluja.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Aleluja, Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo, aleluja.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Aleluja, Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo, aleluja.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Aleluja, Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Aleluja, Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

[S]

V velikonočnem času

Velika noč apostolom
prinese sonca novi žar:
spet Učenika gledajo,
prevzame ves njegov jih čar.

 

Ko Kristus jim pokaže stran,
sledove svetle svojih ran,
pogumno vpričo vseh ljudi
začnejo ga oznanjati.

 

O dobri kralj in naš Gospod,
še nas povedi za seboj.
Častimo tukaj naj te zdaj,
v nebesih pa na vekomaj.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Vsa slava tebi, Jezus, čast,
ki smrt premagal si in vstal,
ves svet si po apostolih
pripeljal na življenja pot. Amen.

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede, aleluja.

Ps 18 A

Nebesa razglašajo Božje veličastvo *

in nebo oznanja, da je Božje delo.

Dan podaja besedo dnevu, *

noč pripoveduje noči. —

 

To niso besede in niso govori, *

njihov glas je neslišen.

Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *

in do konca sveta gre ta govorica. —

 

Na nebu je postavil šotor soncu, *

ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.

Kakor junak, ki teče po poti, *

veselo pošilja svoje žarke. —

 

Na vsej svoji poti od vzhoda do zahoda *

se nič ne odtegne njegovemu žaru. —

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede, aleluja.
2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi, aleluja.

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi, aleluja.
3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo, aleluja.

Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi

Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).

 

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *

vesele naj se obrežja in vsi otoki.

Oblak in tema ga obdajata, *

pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Pred njim gre ogenj *

in použiva grešnike. —

 

Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *

zemlja to gleda in se trese.

Gore se topijo kakor vosek *

pred gospodarjem vesoljne zemlje.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *

in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —

 

Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *

pred Bogom padajo na kolena.

Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *

mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.

Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *

in višji kot angeli v nebesih. —

 

Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *

on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.

Pravične bo obdala svetloba *

in veselje vse, ki so čisti v srcu.

Veselite se pravični, v Gospodu, *

njegovo večno svetost slavite. —

3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo, aleluja.

[L]

- Pripovedovali so o božji slavi in njegovi moči, aleluja

- in o čudovitih delih, ki jih je Bog storil, aleluja.

PRVO BERILO

Iz Apostolskih del (5,12-32)

Apostoli v prvi Cerkvi

V tistih dneh se je po apostolih godilo mnogo znamenj in čudežev med ljudstvom. In bili so vsi skupaj v Salomonovem stebreniku. Izmed drugih si nihče ni upal družiti se z njimi, pač pa so jih ljudje poveličevali. Bolj in bolj se je večalo število tistih, ki so verovali v Gospoda: množica mož in žena, tako da so celo na ceste nosili bolnike in jih polagali na postelje in nosila, da bi ob Petrovem prihodu vsaj njegova senca koga izmed njih obsenčila. Prihajala pa je v Jeruzalem tudi množica iz sosednjih mest z bolniki in takimi, ki so jih mučili nečisti duhovi: in vsi so bili ozdravljeni.

Vstal je pa veliki duhovnik in vsi, ki so bili z njim - bila je to ločina saducejev - in so bili polni zavisti; prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. Gospodov angel je pa ponoči odprl vrata ječe, jih peljal ven in rekel: »Pojdite, stopite v tempelj in ljudstvu govorite vse besede tega življenja!«

In ko so to slišali, so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in učili. Medtem je prišel veliki duhovnik in njegovi privrženci in so sklicali veliki zbor in vse starešine Izraelovih sinov ter poslali v ječo, da bi jih privedli. Služabniki so prišli, pa jih v ječi niso našli. Vrnili so se in sporočili: »Ječo smo našli z vso varnostjo zaprto in stražnike pri vratih stoječe: ko smo pa odprli, v njej nismo našli nikogar.«

Ko so poveljnik tempeljske straže in veliki duhovniki te besede slišali, so bili zaradi njih v veliki zadregi, kaj bi to bilo. Takoj je prišel nekdo in jim sporočil: »Glejte! Možje, ki ste jih bili vrgli v ječo, stoje v templju in uče ljudstvo.« Tedaj je odšel poveljnik s služabniki in jih pripeljal, a ne s silo; zakaj bali so se ljudstva, da bi jih ne kamnalo.

Ko so jih pripeljali, so jih postavili pred zbor in veliki duhovnik jim je rekel: »Ostro smo vam zabičali, da ne učite v tem imenu, in glejte, napolnili ste Jeruzalem s svojim naukom in hočete na nas spraviti kri tega človeka!« Peter in apostoli so pa odgovorili: »Boga je treba bolj poslušati ko ljudi. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi razpeli na les in umorili. Njega je Bog povišal na svojo desnico, za vodnika in zveličarja, da bi podelil Izraelu spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo za te stvari priče, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal vsem, kateri so mu poslušni.«

SPEV (Apd 4, 33.31)

Z veliko močjo so apostoli pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa. * Obilje milosti je bilo nad vsemi, aleluja.

Napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so srčno oznanjali božjo besedo. * Obilje milosti je bilo nad vsemi, aleluja.

DRUGO BERILO

Tertulijan (ok. 160-po 220), prvi afriški latinski cerkveni pisatelj in branilec krščanstva

Iz razprave Tertulijana, duhovnika, O zavračanju krivovercev (20, 1-9; 21, 3; 22, 8-10)

Apostolsko oznanjevanje

Kristus Jezus, naš Gospod, je ves čas svojega bivanja na zemlji oznanjeval, kdo je, kdo je bil, kakšna je Očetova volja, kaj naj stori človek. To je oznanjeval očitno ljudstvu, posebej pa še učencem, izmed katerih si je izbral dvanajstere, da bi bili ob njem in postali učitelji narodom.

Ko je eden od njiju odpadel, je Gospod pred vrnitvijo k Očetu po svojem vstajenju ostalim enajsterim zapovedal, naj gredo in učijo narode in jih krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Apostoli - njihovo ime pomeni, da so poslani, - so najprej namesto Juda z žrebom izbrali za dvanjstega Matija, da bi izpolnil prerokbo Davidovega psalma. Potem so prejeli, kakor jim je bilo obljubljeno, Svetega Duha, da bi lahko delali tudi čudežna dela in oznanjevali. Nato so najprej po Judeji širili vero v Jezusa Kristusa in ustanavljali Cerkve. Nato so šli po svetu, učili isti nauk in širili isto pričevanje med narodi.

Tako so v vsakem mestu ustanavljali cerkvene skupnosti. Od teh so potem dobile sadiko vere in seme nauka druge cerkve in oboje še vsak dan prejemajo, da ostanejo cerkvene skupnosti. Zato te imenujemo apostolske, ker so hčere apostolskih cerkva.

Vsaka stvar ima svoj izvor. Vse te številne in tako velike cerkve so prvotno ena, ki so jo ustanovili apostoli in iz katere izhajajo vse. Tako so vse prve in vse apostolske, ker so vse ena Cerkev. Njihovo edinost pa potrjuje to, da si med seboj izmenjavajo znamenja miru, živijo v medsebojnem bratstvu in med seboj gojijo gostoljubje. Vsi ti odnosi temeljijo na istem izročilu iste skrivnosti.

Kaj so apostoli pridigali, to je, kaj je Kristus razodel, se ne sme drugače dokazovati, kakor z naukom istih cerkva, katere so apostoli sami ustanovili in jim pridigali z živo besedo, kakor pravimo, in nato s pismi.

Res je nekoč rekel Gospod: Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Toda dostavil je: Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici. S tem je povedano, da jim ni bilo nič neznanega, saj je obljubil, da bodo po Duhu resnice prišli do vse resnice. Obljubo je seveda tudi izpolnil, kakor pričajo Apostolska dela, ki poročajo o prihodu Svetega Duha.

SPEV (Jan 12, 21-22; Rimlj 9, 26)

Pristopilo je nekaj poganov k Filipu in ga prosilo rekoč: Gospod, Jezusa bi radi videli. * Filip gre povedat Andreju, Andrej in Filip pa povesta Jezusu, aleluja.

Na kraju, kjer se jim je reklo: Vi niste moje ljudstvo, se bodo imenovali otroci živega Boga. * Filip gre povedat Andreju, Andrej in Filip pa povesta Jezusu, aleluja.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, vsako leto nas razveseljuješ s praznikom svetih apostolov Filipa in Jakoba. Z njima smo deležni trpljenja in vstajenja tvojega Sina, naj nam izprosita, da te bomo gledali v večni slavi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Posebno čast ti Bog je dal,
apostol Filip, ko izbral
te Jezus je, da greš za njim
tako kot Peter, tvoj rojak.

 

V njegovi šoli si spoznal,
kako globoka je skrivnost
ljubezni Božje do ljudi,
in to oznanjal si vse dni.

 

In tebe, Jakob, prav tako
sprejel je z vso ljubeznijo,
ti si sorodnik mu in brat
in steber Cerkve si nazvan.

 

V Jeruzalemu si pastir
bil prvi Cerkvi, blag vodnik,
a s svojim pismom še učiš
poti rešenja tudi nas.

 

Za Kristusa sta dala kri,
sprosíta nam, da v večnosti
Trojico bomo gledali
in večno ji prepevali. Amen.

Odpev 1 Filip je prosil: Gospod, pokaži nam Očeta, in zadosti nam bo, aleluja.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Filip je prosil: Gospod, pokaži nam Očeta, in zadosti nam bo, aleluja.
Odpev 2 Toliko časa sem z vami in me niste spoznali? Filip, kdor vidi mene, vidi mojega Očeta, aleluja.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Toliko časa sem z vami in me niste spoznali? Filip, kdor vidi mene, vidi mojega Očeta, aleluja.
Odpev 3 Vaše srce naj se ne vznemirja in ne straši; verujete v Boga, verujte tudi v mene; v hiši mojega Očeta je mnogo bivališč, aleluja.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Vaše srce naj se ne vznemirja in ne straši; verujete v Boga, verujte tudi v mene; v hiši mojega Očeta je mnogo bivališč, aleluja.

Kratko berilo (Ef 2,19–20)
Niste več tujci in priseljenci, marveč sodržavljani svetih in domačini Božji, zidani na temelju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Kristus Jezus, na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj v Gospodu, v katerega se tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu.

Spev z odpevom

Postavil si jih za kneze po vsej zemlji, aleluja, aleluja.
Postavil si jih za kneze po vsej zemlji, aleluja, aleluja.

Širili so slavo tvojega imena, Gospod, aleluja, aleluja.
Postavil si jih za kneze po vsej zemlji, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil si jih za kneze po vsej zemlji, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Filip je našel Natanaela in mu rekel: Njega, o katerem so v postavi pisali Mojzes in preroki, smo našli, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Filip je našel Natanaela in mu rekel: Njega, o katerem so v postavi pisali Mojzes in preroki, smo našli, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta, aleluja.

Prošnje

Bratje in sestre, apostoli so nam zapustili nebeško dediščino. Zahvalimo se Bogu Očetu za vse njegove darove in vzklikajmo:

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za gostijo Jezusovega telesa in krvi, posredovano po apostolih,

– da se z njo krepčamo in nam daje življenje.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za mizo tvoje besede, pripravljeno po apostolih,

– da nas razsvetljuje in razveseljuje.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za sveto Cerkev, sezidano na apostolih,

– da po njej postajamo eno telo.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za prerojenje v krstu in pokori, izročeno apostolom,

– da nas očiščuje grehov.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, vsako leto nas razveseljuješ s praznikom svetih apostolov Filipa in Jakoba. Z njima smo deležni trpljenja in vstajenja tvojega Sina, naj nam izprosita, da te bomo gledali v večni slavi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 18 B Zahvala Bogu za njegove zapovedi

Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče (Mt 5,48).

 

Gospodova postava je popolna in daje življenje, *

Gospodovi nauki so zanesljivi, učijo nevednega.

Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srca, *

Gospodovi ukazi so jasni in bistrijo poglede. —

 

Gospodova beseda je sveta in ostane na veke, *

Gospodovi odloki so stvarni in hkrati pravični.

Cénimo jih bolj kot zlato in drage kamne, *

rajši jih imamo kot med in strd iz satovja. —

 

Tvoj služabnik jih vestno upošteva, *

in jih goreče spolnjuje.

Vendar kdo bi se mogel izogniti vsem prestopkom, *

meni prikritih me očisti.

Obvaruj svojega služabnika prevzetnosti, *

da ne bo gospodovala nad mano.

Tako bom človek brez graje *

in brez velikega greha. —

 

Gospod, naj ti bodo vedno ljube moje besede in misli, *

ti si moj zavetnik in rešitelj. —

Ps 7     Molitev pravičnega, ki trpi krivico

Glejte, sodnik stoji pred vrati (Jak 5,9).

I

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, *

otmi me in reši vseh preganjalcev,

da me kdo kot lev ne zgrabi in ne raztrga *

in me nihče ne bo rešil. —

 

Gospod, če sem storil, kar mi očitajo, *

in se mojih rok drži krivica:

ali če sem svojemu prijatelju storil hudo *

in krivično oplenil svojega nasprotnika:

naj me sovražnik preganja in zgrabi, *

naj potepta mojo čast in mi vzame življenje. —

 

Ogorčen se dvigni, Gospod, zoper besnost mojih zatiralcev, *

izreci nad njimi obsodbo, ki si jo določil.

Okrog tvojega visokega prestola naj se zberejo vsi narodi, *

ti boš namreč sodil ljudstva. —

 

Sodi, Gospod, in prisodi mi pravico, *

saj sem pravičen in nedolžen.

Končaj hudobijo in utrdi pravičnega, *

Bog pravice, ki presojaš srca in misli. —

II

Moje zavetje je v Bogu, *

on rešuje plemenita srca.

Bog sodi pravično, *

vsak dan lahko kaznuje.

Čeprav sovražnik brusi svoje meče *

in napenja svoj lok in še tako dobro meri,

le sam sebi pripravlja smrtne strele, *

njega bodo zadele ognjene puščice. —

 

Naj snuje krivico, *

spočenja hudobijo in rodi prevaro,

naj koplje jamo in jo poglablja, *

nazadnje sam vanjo pade.

Hudobija se mu bo maščevala, *

krivica se nanj zvrnila. —

 

Jaz pa bom hvalil Gospoda za njegovo pravičnost, *

opeval bom moč Najvišjega. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo (Apd 5,12a.14)
Po apostolih se je godilo mnogo znamenj in čudežev med ljudstvom. Bolj in bolj se je večalo število tistih, ki so verovali v Gospoda, množica mož in žená.

– Ohranjali so Božji nauk, aleluja
– in Božje zapovedi, aleluja. 

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, vsako leto nas razveseljuješ s praznikom svetih apostolov Filipa in Jakoba. Z njima smo deležni trpljenja in vstajenja tvojega Sina, naj nam izprosita, da te bomo gledali v večni slavi. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[S]

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

Pesem

V velikonočnem času

Apostoli so žalostni,

ker so izgubili Jezusa:
obsojen na sramotno smrt
je bil, umrl za ljudi.

 

Ko h grobu žene pridejo,
glasnik oznani jim vesel,
da Jezus vstal je in živi,
naj zdaj k apostolom gredo.

 

Ti v Galilejo odhite,
kot bil glasnik naročil je,
tam želje se jim spolnijo,
Gospoda srečni gledajo.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Vsa slava tebi, Jezus, čast,
ki smrt premagal si in vstal,
ves svet si po apostolih
pripeljal na življenja pot. Amen.

[L]

Odpev 1 Filip, kdor vidi mene, vidi tudi mojega Očeta, aleluja.

[S]

Ps 115 Zahvala v svetišču

Po Kristusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev (Heb 13,15).

 

Zaupal sem v Gospoda, *

ko sem bil v največji stiski,

tudi ko sem rekel v svojem strahu: *

»Vsak človek me lahko prevara.«  —

 

Kaj naj povrnem Gospodu *

za vse dobro, kar mi je storil?

Dvignil bom zveličavni kelih *

in slavil Gospoda. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom.

V Gospodovih očeh je dragocena *

smrt njegovih svetih. —

 

Gospod, hočem ti zvesto služiti, *

vedno ostati v tvoji službi.

Rešil si me, zato te bom hvalil, *

daroval ti bom hvalno daritev. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom,

v dvorih Gospodove hiše, *

v njegovem svetem mestu. —

[L]

Odpev 1 Filip, kdor vidi mene, vidi tudi mojega Očeta, aleluja.
Odpev 2 Če ste spoznali mene, boste poznali tudi mojega Očeta; zdaj ga poznate in videli ste ga, aleluja.

[S]

Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu

Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).

 

Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *

smo mislili, da sanjamo.

Kar samo se nam je smejalo, *

radostno smo vriskali.

Tedaj so govorili drugi narodi: *

»Velike reči je Gospod storil zanje.«

Res, velike reči je Gospod za nas storil, *

zato smo vsi veseli. —

 

Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *

kakor napolniš suhe struge ob deževju,

Tisti, ki sejejo v trpljenju, *

žanjejo v veselju.

Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *

ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —

[L]

Odpev 2 Če ste spoznali mene, boste poznali tudi mojega Očeta; zdaj ga poznate in videli ste ga, aleluja.
Odpev 3 Če me ljubite, ohranite moje zapovedi, aleluja.

[S]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

[L]

Odpev 3 Če me ljubite, ohranite moje zapovedi, aleluja.
Kratko berilo (Ef 4,11–13)
Kristus je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida telo Kristusovo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne starosti Kristusove.
Spev z odpevom

Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.

Pripovedujte vsem ljudstvom o njegovih čudovitih delih, aleluja, aleluja.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo, aleluja.

Prošnje

Bratje in sestre, udje Cerkve smo, postavljeni na temelj, katerega so položili apostoli s svojim oznanjevanjem. Prosímo Boga Očeta za njegovo sveto ljudstvo in kličimo:

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Po tvoji volji se je tvoj Sin, ki je vstal od mrtvih, najprej prikazal apostolom,

– naj bomo njegove priče po svetu.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si poslal na svet, da ubogim oznani blagovest,

– naj oznanjujemo evangelij vsemu stvarstvu.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si poslal sejat seme Božje besede,

– naj žanjemo v veselju, kar sejemo v trpljenju.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si poslal, da bi po svoji krvi svet spravil s seboj,

– naj vsi sodelujemo pri tej spravi.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si v nebesih postavil na svojo desnico,

– sprejmi naše rajne v svoje kraljestvo sreče.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, vsako leto nas razveseljuješ s praznikom svetih apostolov Filipa in Jakoba. Z njima smo deležni trpljenja in vstajenja tvojega Sina, naj nam izprosita, da te bomo gledali v večni slavi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 85 Molitev ubogega v nesreči

Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).

 

Vel. noč. Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Gospod, nagni se k meni in me usliši, *

zakaj ubog sem in nesrečen.

Ker sem ti zvest, me varuj, *

reši svojega služabnika. —

 

Ti si moj Bog, moje edino upanje, *

usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.

Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *

k tebi se obračam.

Dober si in odpuščaš, *

poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —

 

Čuj mojo molitev, *

poslušaj mojo prošnjo.

V svoji stiski te kličem, *

saj me boš uslišal. —

 

Gospod, ni tebi enakega, *

tvoja dela so neprekosljiva.

Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *

molili te bodo in slavili.

Ti si mogočen in delaš čudeže, *

resnični Bog si ti edini. —

 

Svojo pot mi pokaži, *

da bom zvest tvoji resnici.

Naj bo moje srce iskreno, *

da ti bom v spoštovanju služil.

Slavil te bom z vsem svojim srcem, *

poveličeval tvoje ime na veke.

Velika je tvoja ljubezen do mene, *

rešil si me večne pogube. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

 

Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in poln ljubezni.

Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *

daj svojo moč sinu svoje dekle. —

 

Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *

naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.

 

Vel. noč. Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)

Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021