HOZANA.si: Brevir

«   »

29. 6. 2020, Ponedeljek, Sv. Peter in Pavel, slovesni praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Peter in Pavel - dnevna maša (29. junij)

Info …

SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Slovesni praznik
Sv. Peter, ribič iz Betsajde ob Genezareškem jezeru, in sv. Pavel iz Tarza v Mali Aziji sta utrdila Cerkev v rimskem svetu. Rimska krščanska skupnost se ju spominja v skupnem prazniku že vsaj od leta 354.

Povabilo

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Vesoljni svet se danes veseli,
zaslužna dva apostola slavi:
prvaka Petra, Pavla učitelja,
oba je Kristusova posvetila kri,
za vodstvo Cerkve jima moč deli.

 

Mladiki živi sta na Kristusu,
žareči luči na svetilniku,
sijajni zvezdi sta nam vrh neba,
odveže grehe njuna nam oblast,
odpirata nam vrata do Boga.

 

Očetu večnemu naj slava se glasi
in tebi, Božji Sin, Gospod in kralj sveta,
enako Duhu Svetemu, vsa hvala, čast
Trojici sveti, nedeljivi, blaženi,
ki naše bo plačilo v srečni večnosti. Amen.

Odpev 1 Simon Peter, če me ljubiš, pasi moje ovce.

[S]

Ps 18 A

Nebesa razglašajo Božje veličastvo *

in nebo oznanja, da je Božje delo.

Dan podaja besedo dnevu, *

noč pripoveduje noči. —

 

To niso besede in niso govori, *

njihov glas je neslišen.

Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *

in do konca sveta gre ta govorica. —

 

Na nebu je postavil šotor soncu, *

ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.

Kakor junak, ki teče po poti, *

veselo pošilja svoje žarke. —

 

Na vsej svoji poti od vzhoda do zahoda *

se nič ne odtegne njegovemu žaru. —

[L]

Odpev 1 Simon Peter, če me ljubiš, pasi moje ovce.
Odpev 2 Življenje je meni Kristus in smrt dobiček; hvaliti se moram s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa.

[S]

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

[L]

Odpev 2 Življenje je meni Kristus in smrt dobiček; hvaliti se moram s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Odpev 3 Gospod, če si ti, reci mi, naj grem po vodi k tebi.

[S]

Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi

Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).

 

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *

vesele naj se obrežja in vsi otoki.

Oblak in tema ga obdajata, *

pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Pred njim gre ogenj *

in použiva grešnike. —

 

Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *

zemlja to gleda in se trese.

Gore se topijo kakor vosek *

pred gospodarjem vesoljne zemlje.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *

in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —

 

Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *

pred Bogom padajo na kolena.

Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *

mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.

Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *

in višji kot angeli v nebesih. —

 

Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *

on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.

Pravične bo obdala svetloba *

in veselje vse, ki so čisti v srcu.

Veselite se pravični, v Gospodu, *

njegovo večno svetost slavite. —

[L]

Odpev 3 Gospod, če si ti, reci mi, naj grem po vodi k tebi.

- Gospodova beseda ostane vekomaj.

- To pa je beseda, ki vam je bila oznanjena.

PRVO BERILO

Iz pisma apostola Pavla Galačanom (1,15 - 2,10)

Apostolstvo Petra in Pavla

Bratje, ko je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil v meni razodeti svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra in sem ostal pri njem petnajst dni; drugega apostola pa nisem videl nobenega razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem.

Nato sem prišel v sirske in cilicijske pokrajine. Bil sem pa cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu, osebno neznan. Samo slišali so: »Tisti, ki nas je nekdaj preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč zatiral.« In slavili so Boga zaradi mene.

Štirinajst let zatem sem zopet šel v Jeruzalem z Barnabom in sem vzel s seboj tudi Tita. Šel sem pa gor po razodetju in sem jim predložil evangelij, ki ga oznanjam med pogani, posebej še njim, ki so bili veljavni, da bi morda ne tekel ali da bi ne bil tekel zaman. Pa tudi Tit, ki je bil z menoj, ni bil prisiljen, da bi se bil dal obrezati, čeprav je bil Grk; to pa zaradi lažibratov, ki so se vrinili ter se prikradli, da bi prežali na našo svobodo, ki jo imamo v Kristusu Jezusu, in bi nas usužnjili; tem se nismo niti za trenutek vdali in podvrgli, da ostane pri vas resnica evangelija. Od tistih pa, ki so nekaj veljali - kakšni so nekoč bili, mi ni nič mar, Bog ne gleda na osebo - meni namreč ti veljavni možje niso nič dodali. Nasprotno, ko so videli, da mi je bilo zaupano oznanjevanje evangelija med neobrezanimi kakor Petru med obrezanimi - kateri je namreč deloval v Petru, da je imel apostolstvo za obrezane, je deloval tudi v meni za pogane - in ko so spoznali milost, ki mi je bila dana, so Jakob in Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico vzajemnosti, naj (greva) midva med pogane, sami pa med obrezane; le ubogih naj bi se spominjala; in potrudil sem se, da bi prav to izvršil.

SPEV (Mt 16, 18-19)

Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. * Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva.

Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. * Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz govorov sv. Avguština, škofa (295. govor, 1-2.4.7-8)

Ta mučenca sta videla, kar sta oznanjala

Ta dan nam je posvečen po trpljenju svetih apostolov Petra in Pavla. Ne govorimo o kakih neznanih mučencih. Njih sporočilo se razlega po vsej zemlji in do konca sveta gre njih govorica. Ta mučenca sta videla, kar sta oznanjala, hodila sta za pravičnostjo, izpovedovala resnico, umrla sta za resnico.

Sveti Peter, prvak apostolov, je goreče ljubil Kristusa. Dano mu je bilo slišati besede: Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala). Rekel je bil namreč: Ti si Kristus, Sin živega Boga. Kristus pa je odgovoril njemu: Tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev. Na to skalo bom postavil vero, ki jo izpoveduješ. Na tvoje besede: Ti si Kristus, Sin živega Boga, bom sezidal svojo Cerkev. Ti si namreč Peter, kar pomeni: skala. Imenuješ se po skali, ne izhaja beseda skala od Petra. Tako se imenuješ po skali, kakor se kristjan imenuje po Kristusu.

Gospod Jezus si je, kakor veste, pred svojim trpljenjem izbral učence, ki jih je imenoval apostole. Med njimi je skoraj povsod Peter sam predstavljal vso Cerkev. Zaradi tega, ker je sam predstavljal vso Cerkev, mu je bilo rečeno: Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Teh ključev namreč ni prejel en sam človek, ampak skupnost Cerkve. Petrova odličnost izhaja torej odtod, ker je predstavljal podobo vesoljnosti in edinosti Cerkve, ko mu je bilo rečeno: Izročil ti bom, kar je bilo vsem izročeno. Kot namreč veste, je Cerkev dobila ključe nebeškega kraljestva. Poslušajte, kaj pravi Gospod na drugem mestu vsem svojim apostolom: Prejmite Svetega Duha! In naprej: Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani.

Iz istega razloga je Gospod tudi po vstajenju istemu Petru izročil skrb za svoje ovce. Ni namreč edini med učenci zaslužil, da pase Gospodove ovce, toda ko Kristus govori enemu, s tem priporoča edinost. Najprej se obrača na Petra, ker je Peter prvi med apostoli.

Ne bodi žalosten, apostol! Odgovori prvič, odgovori drugič, odgovori tretjič! Trikrat naj zmaga priznanje v ljubezni, ker je bila tvoja domišljavost trikrat premagana v strahu. Trikrat je treba zavezati, kar si bil trikrat razvezal. Zaveži po ljubezni, kar si bil razvezal iz strahu! Glejte, kljub temu je Gospod prvič in drugič in tretjič svoje ovce izročil Petru.

En dan trpljenja za dva apostola. A ta dva apostola sta bila eno. Čeprav sta trpela različne dni, sta bila eno. Najprej Peter, za njim Pavel. Slovesno obhajamo praznik apostolov, posvečen z njuno krvjo. Ljubimo njuno vero, življenje, napore, trpljenje, pričevanje, oznanilo.

SPEV

Sveti apostol Pavel, oznanjevalec resnice in učitelj narodov! * Res si vreden, da te poveličujemo.

Po tebi so vsi narodi spoznali božjo milost. * Res si vreden, da te poveličujemo.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo Cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem

S trpljenjem sta apostola
današnji posvetila dan:
slavimo zmago Petrovo,
svetniško krono Pavlovo.

 

Apostol Peter je prvak,
mu Pavel v milosti enak,
orodje je izvoljeno,
sta v isti veri združena.

 

Ves Rim zato je zaslovel
in svet slaviti kraj začel,
ki mučeniška mu je kri
ustvarila svetal spomin.

 

Odslej se zgrinja z vseh strani
tu silna množica ljudi:
tu sedež je učiteljstva,
srce krščanskega sveta.

 

Usliši nas, Odrešenik,
in sprejmi nas z apostoli
v kraljestvo slave in luči,
kjer, Bog, na vekomaj živiš. Amen.

Odpev 1 Vem, komu sem veroval; prepričan sem, da more moj zaklad ohraniti za poslednji dan, ko pride kot sodnik.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Vem, komu sem veroval; prepričan sem, da more moj zaklad ohraniti za poslednji dan, ko pride kot sodnik.
Odpev 2 Božja milost do mene ni bila prazna in je ostala z menoj.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Božja milost do mene ni bila prazna in je ostala z menoj.
Odpev 3 Dober boj sem bojeval, tek dokončal, vero ohranil.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Dober boj sem bojeval, tek dokončal, vero ohranil.

Kratko berilo (1 Pt 4,13–14)
Preljubi! Kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da se boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili in radovali. Ako vas zasramujejo zaradi Kristusovega imena, blagor vam; zakaj duh slave in moči, Božji duh, počiva nad vami.

Spev z odpevom

Peter in Pavel sta dala svoje življenje v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Peter in Pavel sta dala svoje življenje v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Vesela sta bila, da sta bila vredna trpeti zasramovanje.
Peter in Pavel sta dala svoje življenje v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Peter in Pavel sta dala svoje življenje v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Odpev k Hvaljen Simon Peter je rekel: Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Simon Peter je rekel: Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin, aleluja.
Prošnje

Kristusa, ki je postavil svojo Cerkev na temelj apostolov in prerokov, zaupno prosímo:

Gospod, dobrohotno vodi svojo Cerkev.

Za Petra si prosil, da ne opeša njegova vera,

– potrdi vero svoje Cerkve.

Gospod, dobrohotno vodi svojo Cerkev.

Po svojem vstajenju si se prikazal Petru in se razodel Pavlu,

– utrdi v nas vero v tvoje vstajenje.

Gospod, dobrohotno vodi svojo Cerkev.

Svetega Pavla si izvolil za apostola narodov,

– naj bomo iskreni glasniki tvojega evangelija.

Gospod, dobrohotno vodi svojo Cerkev.

Ko te je Peter zatajil, si mu usmiljeno odpustil,

– odpusti nam vse naše grehe.

Gospod, dobrohotno vodi svojo Cerkev.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo Cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Peter je šel opoldne na streho molit.

[Dopolnilni]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga

Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).

 

Svoje oči dvigam k tebi, *

ki prebivaš v nebesih.

Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *

tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.

Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *

tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —

 

Usmili se nas, Gospod, usmili, *

zakaj silno smo že siti preziranja.

Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *

vsi smo do kraja potrti. —

Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu

Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).

 

Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *

Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —

 

Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *

ker so se v nas besno zagnali.

Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *

in odnesli kakor hudournik. —

 

Gospod, bodi zahvaljen, *

ker nas nisi njihovim zobem izročil.

Rešeni smo kakor ptica, *

ki se je ujela v lovčevo zanko.

Zanka se je pretrgala, *

in mi smo bili osvobojeni. —

 

Naša pomoč je v Gospodu, *

ki je ustvaril nebo in zemljo. —

Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva

Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).

 

Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *

se ne gane, ostane na veke. —

 

Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *

tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.

Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *

da se pravični ne bodo navzeli krivice. —

 

Gospod, osreči vse dobre, *

pomagaj poštenim.

Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *

mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —

Opoldne

Odpev Peter je šel opoldne na streho molit.
Opoldne

Kratko berilo (Gal 1,15–16a.17b–18a)
Pavel je pisal: Ko je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil v meni razodeti svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, sem odšel v Arabijo, potem pa se zopet vrnil v Damask; tri leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra.

– Ohranjali so Božji nauk
– in Božje zapovedi.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo Cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
O srečni Rim, ti vreden bil si in izbran,
da okrasi te draga mučeniška kri.
Pomembnejši si od ostalih mest sveta,
ne sam po sebi, temveč ker apostola
umrla v tebi sta za Kristusa.

 

Uslišita, mučenca zmagoslavna, nas,
rešita Božje ljudstvo vsega hudega,
in blaženost, ki sama jo uživata,
naj tudi mi pri Bogu kdaj dosežemo,
težave in ovire vse premagamo.

 

Očetu večnemu naj slava se glasi
in tebi, Božji Sin, Gospod in kralj sveta,
enako Duhu Svetemu, vsa hvala, čast
Trojici sveti, nedeljivi, blaženi,
ki naše bo plačilo v večnosti. Amen.

Odpev 1 Peter, prosil sem zate, da ne opeša tvoja vera; in ko boš ti nekoč šel vase, potrdi svoje brate.

[S]

Ps 115 Zahvala v svetišču

Po Kristusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev (Heb 13,15).

 

Zaupal sem v Gospoda, *

ko sem bil v največji stiski,

tudi ko sem rekel v svojem strahu: *

»Vsak človek me lahko prevara.«  —

 

Kaj naj povrnem Gospodu *

za vse dobro, kar mi je storil?

Dvignil bom zveličavni kelih *

in slavil Gospoda. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom.

V Gospodovih očeh je dragocena *

smrt njegovih svetih. —

 

Gospod, hočem ti zvesto služiti, *

vedno ostati v tvoji službi.

Rešil si me, zato te bom hvalil, *

daroval ti bom hvalno daritev. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom,

v dvorih Gospodove hiše, *

v njegovem svetem mestu. —

[L]

Odpev 1 Peter, prosil sem zate, da ne opeša tvoja vera; in ko boš ti nekoč šel vase, potrdi svoje brate.
Odpev 2 Hvalil se bom s svojimi slabostmi, da bi prišla name Kristusova moč.

[S]

Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu

Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).

 

Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *

smo mislili, da sanjamo.

Kar samo se nam je smejalo, *

radostno smo vriskali.

Tedaj so govorili drugi narodi: *

»Velike reči je Gospod storil zanje.«

Res, velike reči je Gospod za nas storil, *

zato smo vsi veseli. —

 

Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *

kakor napolniš suhe struge ob deževju,

Tisti, ki sejejo v trpljenju, *

žanjejo v veselju.

Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *

ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —

[L]

Odpev 2 Hvalil se bom s svojimi slabostmi, da bi prišla name Kristusova moč.
Odpev 3 Ti si pastir ovac, prvak apostolov; tebi so dani ključi nebeškega kraljestva.

[S]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

[L]

Odpev 3 Ti si pastir ovac, prvak apostolov; tebi so dani ključi nebeškega kraljestva.
Kratko berilo (1 Kor 15,3–5.8)
Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih; da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih; da se je prikazal Kefu in potem enajsterim. Nazadnje za vsemi pa se je prikazal tudi meni.
Spev z odpevom

Peter in Pavel sta pogumno oznanjevala Božjo besedo.
Peter in Pavel sta pogumno oznanjevala Božjo besedo.

Pričevala sta o vstajenju Jezusa Kristusa.
Peter in Pavel sta pogumno oznanjevala Božjo besedo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Peter in Pavel sta pogumno oznanjevala Božjo besedo.

Odpev k Moja duša Apostol Peter in učitelj narodov Pavel sta nas učila tvojo postavo, Gospod.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Apostol Peter in učitelj narodov Pavel sta nas učila tvojo postavo, Gospod.

Prošnje

Kristusa, ki je svojo Cerkev postavil na temelj apostolov in prerokov, zaupno prosímo:

Gospod, pridi na pomoč svojemu ljudstvu.

Poklical si ribiča Simona, da bi ga naredil za ribiča ljudi,

– nenehno izbiraj delavce, da bodo rešili vse narode.

Gospod, pridi na pomoč svojemu ljudstvu.

Pomiril si vihar na morju, da se učenci niso potopili,

– brani svojo Cerkev vsakega nemira in varuj njene voditelje.

Gospod, pridi na pomoč svojemu ljudstvu.

Po vstajenju si zbral razkropljeno čredo okoli Petra,

– dobri Pastir, varuj papeža in združi v eno vse svoje ljudstvo.

Gospod, pridi na pomoč svojemu ljudstvu.

Apostola Pavla si poslal oznanjat blagovest poganom,

– naj oznanjamo odrešenje vsemu stvarstvu.

Gospod, pridi na pomoč svojemu ljudstvu.

Svoji Cerkvi si izročil ključe nebeškega kraljestva,

– odpri nebeška vrata vsem, ki so v življenju zaupali v tvoje usmiljenje.

Gospod, pridi na pomoč svojemu ljudstvu.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo Cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Ob slovesnih praznikih

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020