Brevir za 24. junij 2022

Srce Jezusovo (petek po drugi nedelji po Binkoštih)

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Srce Jezusovo (petek po drugi nedelji po Binkoštih)

Povabilo

Odpev Pridite, molímo Jezusovo srce, ranjeno iz ljubezni do nas.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče.
Odpev Pridite, molímo Jezusovo srce, ranjeno iz ljubezni do nas.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce.
Odpev Pridite, molímo Jezusovo srce, ranjeno iz ljubezni do nas.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase.
Odpev Pridite, molímo Jezusovo srce, ranjeno iz ljubezni do nas.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Pridite, molímo Jezusovo srce, ranjeno iz ljubezni do nas.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Srce božansko Jezusa,
zaveze nove si zaklad:
ni več zaveze sužnosti,
temveč ljubezni, milosti.
 
Dovoliš, da prebodejo
z vojakovo te sulico,
da tvoje ranjeno srce
nevidne je ljubezni žar.
 
To kaže, kar, duhovnik naš,
si iz ljubezni pretrpel,
krvavo in skrivnostno si
za nas se vsega daroval.
 
Kdo ne bi se ob tem razvnel,
ljubezen vračati želel,
kdo ne oklenil se srca,
da v njem ostal bi vekomaj?
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki milost iz srca deliš,
Očeta tudi in Duha
naj hvali zemlja vekomaj. Amen.
1 Odpev V tebi je vir vsega življenja, s potokom svojih radosti nas napajaš.
Ps 35   Grešnikova hudobija in Božja dobrota
Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja (Jn 8,12).
 
Zločinec snuje v svojem srcu hudobijo; *
ne boji se Boga, ker ga ne priznava. —
 
Dela greh in si utvarja, *
da se njegova krivda ne bo odkrila.
Njegova usta so polna hudobije in prevare, *
njegovo srce odklanja modrost in dobroto.
Med počitkom si izmišlja zločine, *
hodi po vseh krivih potih in se zlega ne izogiba. —
 
Gospod, do neba sega tvoja dobrota *
in tvoja zvestoba celo nad oblake.
Tvoja pravičnost je kot najvišje gore, *
tvoje sodbe kot najgloblje morje. 
Ljudi rešuješ v svoji dobroti, *
skrbiš celo za živali. —
 
O Bog, kako veliko je tvoje usmiljenje, *
vsi ljudje se zatekajo k tebi.
Nasičujejo se z dobrotami tvoje hiše, *
s potokom svojih radosti jih napajaš.
V tebi je vir vsega življenja *
in v tvoji luči nam je vse postalo svetlo. —
 
Ohrani svojo naklonjenost njim, ki te poznajo, *
in poštenim v srcu svojo pravičnost.
Prevzetneževa noga naj me ne pohodi *
in grešnikova roka naj me ne premakne.
Glej, hudobni so padli, *
propadli so in ne morejo več vstati. —
1 Odpev V tebi je vir vsega življenja, s potokom svojih radosti nas napajaš.
2 Odpev V stiski omaguje moje srce, privedi me v svoje zavetje.
Ps 60   Molitev begunca
Molitev pravičnega, ki upa v večne dobrine (sv. Hilarij).
 
O Bog, poslušaj mojo tožbo, *
usliši mojo molitev.
Iz daljnega kraja te kličem, *
ko v stiski omagujem.
Privedi me na varno mesto, *
kamor sam ne zmorem. —
 
Saj si ti moja obramba, *
močen stolp pred sovražnikom.
O da bi vedno prebival v tvojem svetišču *
in ostal pod tvojim varstvom!
O Bog, ti veš za moje želje; *
bogato obdaruješ svoje častilce. —
 
Podaljšaj življenje svojemu služabniku, *
naj živi še mnoga leta.
Naj ostanem vedno v tvoji bližini, *
tvoja dobrota in ljubezen naj me podpirata.
Tvoje ime bom opeval vekomaj, *
dan za dnem bom spolnjeval svoje obljube. —
2 Odpev V stiski omaguje moje srce, privedi me v svoje zavetje.
3 Odpev Vsi kraji zemeljske oble so videli, kako naš Bog rešuje.
Ps 97   Vladar sveta prihaja k sodbi
Ta psalm pomeni Gospodov prvi prihod in vero vseh narodov (sv. Atanazij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
ker je storil čudovita dela.
Zmagala je njegova ljubezen *
in njegova vsemogočnost.
Gospod je naznanil, da prihaja odrešenje; *
narodom je razodel svojo pravičnost.
Dokazal je svojo dobroto in zvestobo *
v blagor svojega ljudstva.
Vsi kraji zemeljske oble so videli, *
kako naš Bog rešuje. —
 
Radujte se v Gospodu vse dežele, *
veselite se s petjem in godbo.
Pojte Gospodu ob spremljavi na strune, *
s harfo in glasnim petjem.
Rog naj trobi, donijo naj trobente, *
vzklikajte Gospodu, kralju vsega stvarstva. —
 
Buči naj morje in kar ga napolnjuje, *
vriskaj vesoljni svet in njegovi prebivalci.
Reke naj veselo pljuskajo z valovi, *
tudi gore naj se radujejo.
Naš Gospod prihaja vladat zemljo, *
ves svet in vsa ljudstva bo sodil pravično. —
3 Odpev Vsi kraji zemeljske oble so videli, kako naš Bog rešuje.
- Gospod, tvojih del se spominjam,
- vedno mislim na tvoje nekdanje čudeže.
PRVO BERILO
Iz pisma apostola Pavla Rimljanom (8, 28-39)
Božja ljubezen se razodeva v Kristusu
 
Bratje: vemo, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu, njim, ki so po njegovem sklepu poklicani. Zakaj katere je naprej poznal, jih je tudi naprej določil, naj bodo podobni njegovemu Sinu, da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. Katere pa je naprej določil, jih je tudi poklical; in katere je poklical, jih je tudi opravičil; katere pa je opravičil, jih je tudi poveličal.
Kaj torej porečemo k temu? Če je Bog z nami, kdo je zoper nas? In on svojemu lastnemu Sinu ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo tožil izvoljence božje? Bog, ki opravičuje? Kdo jih bo obsodil? Kristus Jezus, ki je umrl, še več: ki je vstal od mrtvih, ki sedi celo na desnici božji, ki tudi prosi za nas?
Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove? Nadloga ali stiska ali preganjanje? Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? - Kakor je pisano: »Zaradi tebe nas moré ves dan, imeli so nas za »klavne ovce.« Toda v vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Zakaj prepričan sem, da nas ne smrt ne življenje ne angeli ne poglavarstva ne sedanjost ne prihodnost ne moči ne visokost ne globokost ne kaka druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni božje, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.
SPEV (Ef 2, 5.4.7)
Čeprav smo bili mrtvi zaradi grehov, nas je Bog oživil v Kristusu * zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil.
Da bi v prihodnjih vekih pokazal obilno bogastvo svoje milosti * zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil.
DRUGO BERILO
Sv. Bonaventura (1217/18-1274), frančiškanski pridigar in teolog, »serafski učitelj«
Iz del sv. Bonaventura, škofa (3. zv., Les življenja, 29-30.47)
Pri tebi je vir življenja
 
Premišljuj, odrešeni človek, kdo, kako velik in kako svet je ta, ki zate visi na križu, čigar smrt oživlja mrtve, obžalujeta nebo in zemlja, in ob njej se odpirajo skalni grobovi.
Da bi iz strani na križu visečega Kristusa skrivnostno prišla sveta Cerkev (kot je prišla prva žena iz strani spečega Adama), da bi se dopolnila prerokba: Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli, je božja previdnost dopustila, da je eden vojakov s sulico prebodel njegovo srce, da bi iz njega privreli kri in voda; da bi se odprl ta vrelec odrešenja in milosti in postal vsemu občestvu Cerkve živa voda, tekoča v večno življenje.
Hiti torej, duša, prijateljica Kristusova, bodi kot golobica, ki dela svoje gnezdo ob robu brez dna, in tam, kot lastovka, ki najde gnezdo, ne izgubi svoje budnosti; kakor grlica pridi in skrij otroke svoje čiste ljubezni in se približaj s svojimi ustnicami, da zajameš iz studencev Odrešenikovih. Tam je vir vode, tekoče sredi raja, ki se deli na štiri veletoke in nato razlita v ljubljena srca, namaka in dela rodovitno vso zemljo.
K temu viru življenja in luči, prihiti torej, poln goreče želje, kdorkoli si, ki si se posvetil Bogu in mu z vso močjo iz največje globine svojega srca, kliči: »O neizrazna lepota najvišjega Boga, prečisti blesk večne luči, življenje, ki daje življenje vsem živim, luč, ki daje svetlobo vsem lučem, ti, ki ohranjaš v neminljivem siju in toliki raznovrstnosti zvezde, ki se bleščijo na nebu od prve zore pred prestolom tvojega božanstva!
O večni in nedostopni vir, poln sijaja in miline, vir studenca, skritega slehernemu človeškemu pogledu! Globina brez dna, višina brez meja, neizmerna veličina in neoskrunljiva čistost!
Iz tebe teče reka, ki osrečuje božje mesto, da ti moremo med radostnim in hvalnim petjem v prazničnem zboru prepevati hvalnico, kajti iz svoje izkušnje moremo pričevati, da je v tebi vir vsega življenja in da nam v tvoji luči vse postaja svetlo.
SPEV (Ps 102, 2.4; 33, 9)
Iz vsega srca bi rad hvalil Gospoda in nobene njegovih dobrot ne pozabil. * On rešuje moje življenje smrti, me venča z milostjo in usmiljenjem.
Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober. * On rešuje moje življenje smrti, me venča z milostjo in usmiljenjem.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Oče, danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni. Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
O Jezus vir dobrote vse,
v veselju naše upanje,
neskončni vir vse milosti
in srcem višek radosti.
 
Spokornim upanje deliš
in si usmiljen z grešniki,
vsem blizu, ki te iščejo,
in sreča, ko te najdejo.
 
Ljubezen tvoja poživi
nas z milostjo in posveti.
Kako si dober, o Gospod,
le k tebi si srce želi.
 
Ostani z nami, ti, naš Bog,
ostani s svojo lučjo v nas,
preženi sleherno temo,
z dobroto svojo nas ogrej.
 
O Jezus, ti Marijin cvet,
človeških src vir sreče vse,
neskončne blaženosti kralj,
naj hvalimo te vekomaj. Amen.
Odpev 1 Jezus je stal in klical ljudstvu: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije.
Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Odpev 1 Jezus je stal in klical ljudstvu: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije.
Odpev 2 Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.
Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —
Odpev 2 Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.
Odpev 3 Sin, daj mi svoje srce in hodi po moji poti.
Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
Odpev 3 Sin, daj mi svoje srce in hodi po moji poti.
Kratko berilo (Jer 31,33)
To je zaveza, ki jo sklenem po tistih dneh z Izraelovo hišo, govori Gospod: Svojo postavo položim v njihovo notranjost in jo zapišem v njih srce; jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.
Spev z odpevom
Vzemite moj jarem nase in učite se od mene.
Vzemite moj jarem nase in učite se od mene.
Ker sem krotak in iz srca ponižen.
Vzemite moj jarem nase in učite se od mene.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vzemite moj jarem nase in učite se od mene.
Odpev k Hvaljen Po svojem prisrčnem usmiljenju nas je Bog obiskal in nas odrešil, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Po svojem prisrčnem usmiljenju nas je Bog obiskal in nas odrešil, aleluja.
Prošnje
Ponižno prosimo Jezusa, ki je krotak in iz srca ponižen:
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, v tebi prebiva vsa polnost božanstva,
– naj postanemo deležni tvoje božje narave.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, v tebi so vsi zakladi modrosti in vednosti,
– po svoji Cerkvi nam oznani mnogovrstno Božjo modrost.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, Oče ima nad teboj posebno veselje,
– naj zvesto poslušamo tvoj nauk.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, iz tvoje polnosti smo vsi prejeli,
– bogato nas obdari z Očetovo milostjo in resnico.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, vir življenja in svetosti,
– naj bomo sveti in neomadeževani v ljubezni.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Dobri Oče, danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni. Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 1 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne
V meni se trga srce, tresejo se mi vsi udje.

[Dopolnilni]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga
Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).
 
Svoje oči dvigam k tebi, *
ki prebivaš v nebesih.
Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *
tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.
Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *
tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —
 
Usmili se nas, Gospod, usmili, *
zakaj silno smo že siti preziranja.
Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *
vsi smo do kraja potrti. —
Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu
Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).
 
Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *
Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —
 
Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *
ker so se v nas besno zagnali.
Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *
in odnesli kakor hudournik. —
 
Gospod, bodi zahvaljen, *
ker nas nisi njihovim zobem izročil.
Rešeni smo kakor ptica, *
ki se je ujela v lovčevo zanko.
Zanka se je pretrgala, *
in mi smo bili osvobojeni. —
 
Naša pomoč je v Gospodu, *
ki je ustvaril nebo in zemljo. —
Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva
Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).
 
Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *
se ne gane, ostane na veke. —
 
Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *
tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.
Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *
da se pravični ne bodo navzeli krivice. —
 
Gospod, osreči vse dobre, *
pomagaj poštenim.
Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *
mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —
Opoldne
V meni se trga srce, tresejo se mi vsi udje.
Opoldne

Kratko berilo (Jer 32,40)
Sklenil bom z njimi večno zavezo; nikdar se ne obrnem od njih, da bi jim ne delal dobro; in v srce jim dam strah pred menoj, da ne krenejo od mene.

– Pričakoval sem, da bi me kdo tolažil,
– a nikjer nisem našel sočutja.
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Oče, danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni. Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Predobri stvarnik si sveta,
o Kristus, vseh odrešenik,
Očeta si svetal odsvit
in živi, pravi Božji Sin.
 
Ljubezen te nagnila je,
umrljivo si telo privzel,
da novi Adam vrnil bi,
kar prvi nam zapravil je.
 
O da nikdar bi ne prešla
ljubezen tvojega srca
in da bi vsi zajemali
pri tebi odpuščanja vir!
 
Zato si rane nase vzel,
zato prebosti dal Srce,
da z vodo in s krvjo izmil
gnusobo greha bi z ljudi.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki milost iz srca deliš,
Očeta tudi in Duha
naj hvali zemlja vekomaj. Amen.
1 Odpev Sredi sovražnikov, Gospod, dobrohotno vladaj.
Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik
Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)
 
Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *
»Sedi na mojo desnico.
Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *
da ti bodo služili. —
 
Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *
zavladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.
Svoje prisege ne spreminjam: *
Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —
 
Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *
na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.
Okrepčaj se na svoji poti, *
da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —
1 Odpev Sredi sovražnikov, Gospod, dobrohotno vladaj.
2 Odpev Ves dober je Gospod in milostljiv, hrani in poživlja vse, ki ga ljubijo.
Ps 110 Velika so Gospodova dela
Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog (Raz 15,3).
 
Slavil bom Gospoda z vsem srcem v zboru svetih *
in ga hvalil v skupni molitvi. —
 
Res velika so Gospodova dela, *
vredna, da jih premišljujejo vsi, ki jih ljubijo.
Veličastno in sijajno je njegovo stvarstvo, *
vekomaj je zvest svojemu delu.
Njegova čudovita dela so nepozabna, *
ves dober je Gospod in usmiljen.
Hrani in poživlja vse, ki ga ljubijo, *
svoje zaveze nikoli ne prelomi. —
 
Svojemu ljudstvu je pokazal, da je vsemogočen, *
ko mu je dal obljubljeno deželo.
Skrbi za pravičnost in zvestobo, *
svojih zapovedi ne spreminja.
Postavil jih je za vselej, na veke, *
odsevajo njegovo modrost in resničnost.
Osvobodil je svoje ljudstvo, *
za večno potrdil svojo zavezo. —
 
Njegovo ime je sveto in vsega spoštovanja vredno, *
priznati Boga je začetek modrosti.
Pametno ravnajo vsi, ki ga častijo, *
njegova slava traja vse čase. —
2 Odpev Ves dober je Gospod in milostljiv, hrani in poživlja vse, ki ga ljubijo.
3 Odpev Jezus je Božje Jagnje, ki odjemlje grehe sveta.
Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik
 
Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *
a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, *
podobo hlapca je vzel nase.
Ljudem je postal podoben *
in bil po zunanjosti kakor človek.
Ponižal se je in je bil pokoren, *
pokoren do smrti, smrti na križu. —
 
Zato ga je Bog povišal *
in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *
v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.
Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *
v slavo Boga Očeta. —
3 Odpev Jezus je Božje Jagnje, ki odjemlje grehe sveta.
Kratko berilo (Ef 2,4–7)
Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom, da bi v prihodnjih vekih pokazal obilno bogastvo svoje milosti z dobrotljivostjo do nas v Kristusu Jezusu.
Spev z odpevom
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.
In nas napravil Bogu Očetu za kraljestvo in duhovnike.
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.
Odpev k Moja duša Gospod nas je sprejel v svoje naročje in v svoje srce, spomnil se je svojega usmiljenja, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Gospod nas je sprejel v svoje naročje in v svoje srce, spomnil se je svojega usmiljenja, aleluja.
Prošnje
Prosímo Jezusa, v katerem najdemo mir svojim dušam:
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, iz tvojega prebodenega srca sta pritekli kri in voda, da se je rodila tvoja nevesta Cerkev,
– posveti jo in očisti vseh madežev.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, sveti Božji tempelj, ki so ga ljudje podrli, pa ga je Oče znova postavil,
– naredi svojo Cerkev za šotor Najvišjega.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, kralj in središče vseh src, ljubiš nas z večno ljubeznijo in usmiljeno vabiš k sebi,
– obnovi z vsemi svojo zavezo.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, naš mir in naša sprava, vse ljudi združuješ v eno in s svojim križem uničuješ sovraštvo,
– privedi nas k nebeškemu Očetu.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, naše življenje in vstajenje, obteženi najdejo v tebi mir svojim dušam,
– pritegni k sebi vse grešnike.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Jezus, zaradi svoje nad vse velike ljubezni si bil pokoren do smrti na križu,
– obudi vse, ki počivajo v tvojem miru.
Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Dobri Oče, danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni. Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Ob slovesnih praznikih
Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh