HOZANA.si: Brevir

«   »

24. 2. 2021, Sreda, Sv. Matija, apostol, praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Matija, apostol (24. februar)

Info …

SV. MATIJA, APOSTOL
Praznik (v Sloveniji)
Apostolska dela poročajo, da so apostoli na mesto Juda Iškarijota izvolili za apostola sv. Matija. Legenda pripoveduje, da je pozneje deloval v Etiopiji in umrl mučeniške smrti. V koledarju vesoljne Cerkve je njegov spomin 14. maja, pri nas pa že od nekdaj 24. februarja.
Skupne molitve v čast apostolom.

Povabilo

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospoda, kralja apostolov, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

[S]

Pesem

O knezi Kralja večnega,
ki Jezus vas je sam izbral,
apostole med svet poslal,
zdaj z njim v nebesih vladate.

 

Vsa Cerkev Božja vas slavi,
darov se vaših veseli,
saj seme vaših besedí
sadove kar naprej rodi.

 

Ko pa se bo iztekel čas
in Kristus pride sodit nas,
sodili boste tudi vi
prepolni slave nas ljudi.

 

Podprite nas z molitvijo,
da v stiskah ne omagamo,
temveč na veke uživamo
v nebesih žetev blaženo.

 

Naj Kristusu vsa hvala bo,
ki pričat zanj vas je poslal,
bogato vas obdaroval
z Očeta darom in Duha. Amen.

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede.

Ps 18 A

Nebesa razglašajo Božje veličastvo *

in nebo oznanja, da je Božje delo.

Dan podaja besedo dnevu, *

noč pripoveduje noči. —

 

To niso besede in niso govori, *

njihov glas je neslišen.

Vendar se njih sporočilo razlega po vsej zemlji *

in do konca sveta gre ta govorica. —

 

Na nebu je postavil šotor soncu, *

ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe.

Kakor junak, ki teče po poti, *

veselo pošilja svoje žarke. —

 

Na vsej svoji poti od vzhoda do zahoda *

se nič ne odtegne njegovemu žaru. —

1 Odpev Glas apostolov se razlega po vsej zemlji, do konca sveta odmevajo njihove besede.
2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi.

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

2 Odpev Apostoli so oznanjali Božja dela in strmeli nad njimi.
3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo.

Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi

Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).

 

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *

vesele naj se obrežja in vsi otoki.

Oblak in tema ga obdajata, *

pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Pred njim gre ogenj *

in použiva grešnike. —

 

Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *

zemlja to gleda in se trese.

Gore se topijo kakor vosek *

pred gospodarjem vesoljne zemlje.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *

in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —

 

Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *

pred Bogom padajo na kolena.

Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *

mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.

Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *

in višji kot angeli v nebesih. —

 

Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *

on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.

Pravične bo obdala svetloba *

in veselje vse, ki so čisti v srcu.

Veselite se pravični, v Gospodu, *

njegovo večno svetost slavite. —

3 Odpev Apostoli so oznanjali Božjo pravičnost in vsa ljudstva so spoznala Božjo slavo.

- Pripovedovali so o božji slavi in njegovi moči

- in o čudovitih delih, ki jih je Bog storil.

PRVO BERILO

Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom 1,18-2,5

Apostoli oznanjajo Kristusa križanega

Beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, nam pa, kateri smo na poti zveličanja, božja moč. Zakaj pisano je: »Uničil bom modrost modrih in razumnost razumnih bom zavrgel.«

Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet?

Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog sklenil verujoče rešiti po nespameti oznanjevanja. Kajti Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, božjo moč in božjo modrost. Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.

Zakaj, glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je nespametnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je slabotnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; in izvolil si je Bog, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim. Od njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, da, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega, In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči.

SPEV

Kadar vas bodo izročali kraljem in poglavarjem, ne skrbite, kako ali kaj boste govorili * Zakaj tisto uro vam bo dano, kaj govorite.

Ne boste namreč govorili vi, ampak Duh vašega Očeta bo v vas govoril. * Zakaj tisto uro vam bo dano, kaj govorite.

[L]

DRUGO BERILO

Sv. Janez Zlatousti (ok. 350-407) iz Antiohije, škof v Carigradu, neustrašen branitelj vere in nravnosti

Iz homilij sv. Janeza Zlatoustega, škofa, o Apostolskih delih (3. hom. 1.2.3)

Gospod, pokaži nam, koga si izbral

V tistih dneh je sredi bratov Peter vstal in spregovoril. Ker je bil Peter najbolj goreč in mu je Kristus zaupal čredo, ker je bil prvi v zboru apostolov, je prvi spregovoril: Bratje, treba je izbrati enega izmed nas. Navzočim je prepustil razsodbo, pustil je vredne zaupanja tiste, med katerimi bodo izbirali, in obenem se je izognil vsaki zameri, ki bi lahko nastala. Take stvari namreč često povzročajo hude posledice.

Mar ne bi mogel izbrati novega apostola Peter sam? Lahko bi, a ni hotel zbuditi vtisa pristranosti. Sicer pa še ni prejel Svetega Duha. Postavili so dva: Jožefa, ki se je imenoval Barsaba, s priimkom Pravični, in Matija. Ni ju predlagal on, ampak vsi. Razlog za izbiranje je utemeljil na podlagi preroškega reka, ne pa svojega spoznanja. Tako je bil Peter samo razlagalec, ne pa nekdo, ki vsiljuje svojo sodbo.

Treba je torej, pravi, da kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas … Glej, hotel je, da bi bile te priče očividci, čeprav je moral priti Sveti Duh. Hotel je, da bi bila izbira apostola zelo skrbna.

Izmed mož, ki so hodili z nami ves čas, nadaljuje Peter, dokler je bival Gospod Jezus med nami in odšel od nas, je treba izbrati. Govoril je o tistih, ki so živeli z Jezusom, in ne o navadnih učencih. V začetku so mnogi hodili za Kristusom, kakor je rečeno: Bil je eden od dveh, ki sta slišala od Janeza in šla za Jezusom.

Ves čas, dokler je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet. In res, kar se je zgodilo poprej, nihče ni vedel, ampak jim je razodel Sveti Duh.

Do dneva, ko je bil od nas vzet, da postane z nami priča njegovega vstajenja. Ni dejal, da naj bi bil priča drugih stvari, ampak samo vstajenja. Bolj verodostojen je bil tisti, ki je lahko rekel: Tisti, ki je jedel, pil in bil križan, tisti je tudi vstal. Zato ni bilo potrebno, da bi bil priča preteklih dogodkov, ne naslednjih, niti ne čudežev, ampak samo vstajenja. Drugi dogodki so bili znani in očitni, vstajenje pa se je zgodilo v tajnosti in so vedeli zanj samo tisti nekateri.

Vsi skupaj so takole molili: Ti, Gospod, ki poznaš srca vseh, pokaži. Ti, ne mi. Zelo prav ga prosijo kot tistega, ki pozna srca. On namreč mora izbrati, ne drugi. Molili so s takim zaupanjem, ker je bilo nujno nekoga izvoliti. Niso prosili: izbiraj, ampak, pokaži izvoljenca. Tistega, ki si izvolil, je dejal Peter, ker je vedel, da je Bog že vse določil. In žrebali so zanju. Niso se imeli za vredne, da bi sami volili, zato so želeli, da bi jim Bog razodel izvoljenega po znamenju.

SPEV (Apd 1, 24.25)

Gospod, ti poznaš srca vseh. * Pokaži, katerega si izvolil, da v tej službi in v apostolstvu prevzame svoje mesto.

Žrebali so zanju; žreb je zadel Matija in bil je prištet enajsterim apostolom. * Pokaži, katerega si izvolil, da v tej službi in v apostolstvu prevzame svoje mesto.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Matija, Bog te je izbral
in v apostolski zbor pozval.
Na mesto Juda si prišel,
ki v noč izdajstva je odšel.

 

Te Kristus vzljubil je srčno,
obdal z najvišjo te častjo,
predlagal te je Peter sam,
a žreb je Sveti Duh ravnal.

 

Dolžnosti svete ves prevzet
apostol šel si v širni svet,
oznanjal zmago si luči,
za Jezusa prelil si kri.

 

Apostol sveti, sprosi nam,
da bi veselega srca
hodili vselej in povsod,
kot Sveti Duh nam kaže pot.

 

Vsa slava Troedinemu,
ki naj nam s tvojo pomočjo
dá srečno priti v sveti raj,
kjer tvoji bomo vekomaj. Amen.

[S]

Odpev 1 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

Odpev 1 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Odpev 2 Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dá svoje življenje za svoje prijatelje.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

Odpev 2 Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dá svoje življenje za svoje prijatelje.
Odpev 3 Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam zapovedujem, govori Gospod.

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

Odpev 3 Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam zapovedujem, govori Gospod.

Kratko berilo (Ef 2,19–22)
Niste več tujci in priseljenci, marveč sodržavljani svetih in domačini Božji, zidani na temelju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Kristus Jezus, na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj v Gospodu, v katerega se tudi vi vzidavate za bivališče Božje v Duhu.

Spev z odpevom

Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.

Širili bodo slavo tvojega imena, Gospod.
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.

[L]

Odpev k Hvaljen Treba je bilo, da kdo izmed mož, ki so hodili z apostoli ves čas, dokler je bival Gospod Jezus na zemlji, postane z njimi priča Jezusovega vstajenja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Treba je bilo, da kdo izmed mož, ki so hodili z apostoli ves čas, dokler je bival Gospod Jezus na zemlji, postane z njimi priča Jezusovega vstajenja.

[S]

Prošnje

Bratje in sestre, apostoli so nam zapustili nebeško dediščino. Zahvalimo se Bogu Očetu za vse njegove darove in vzklikajmo:

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za gostijo Jezusovega telesa in krvi, posredovano po apostolih,

– da se z njo krepčamo in nam daje življenje.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za mizo tvoje besede, pripravljeno po apostolih,

– da nas razsvetljuje in razveseljuje.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za sveto Cerkev, sezidano na apostolih,

– da po njej postajamo eno telo.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Hvala ti, Gospod, za prerojenje v krstu in pokori, izročeno apostolom,

– da nas očiščuje grehov.

Tebe hvali apostolov slavni zbor.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.

 

Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.

 

Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.

 

Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.

Ps 118,9–16 (II)  Hvala Božji postavi

 

Svoje življenje bom ohranil neomadeževano, *

če se bom ravnal po tvojih zapovedih.

Zato te z vsem srcem iščem, *

ne daj, da bi zablodil od tvoje postave. —

 

V srcu premišljujem tvoje zapovedi, *

da ne bi grešil zoper tebe.

Gospod, vse te proslavlja; *

poúči me v svoji postavi. —

 

S svojimi usti oznanjam, *

karkoli si določil.

Veselim se življenja po tvoji volji, *

to mi je največje bogastvo. —

 

Spolnjeval bom tvoje zapovedi *

in skrbno hodil po tvojih potih.

Tvojih zakonov se radujem, *

tvojih besed ne pozabljam. —

Ps 16   Prošnja nedolžnega in preganjanega

V dneh svojega življenja … je prosil in bil je uslišan (Heb 5,7).

I

Poslušaj, Gospod, mojo upravičeno prošnjo *

in sprejmi mojo iskreno molitev.

V njej izročam tebi svojo pravdo, *

ti boš pravično razsodil. —

 

Preskusi me, kakor hočeš, tudi s trpljenjem, *

ne boš našel v meni krivice.

V svojem življenju sem spolnjeval tvoje zapovedi, *

nasilja sem se izogibal.

Zvesto sem hodil po tvojih potih, *

nikoli nisem okleval. —

 

K tebi kličem, o Bog; vem, da me boš uslišal.*

Skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo.

Pokaži svoje čudovito usmiljenje, *

saj rešuješ vse, ki se zatekajo k tebi.

Varuj me kot zenico v očesu, *

skrij me pod peruti svoje ljubezni.

Naj me ne dobijo v roke sovražniki, *

ki me divje preganjajo. —

II

Sovražniki besnijo okoli mene, *

brezsrčni so in v nadutosti govorijo ošabno.

Bolj in bolj me obkrožajo, *

z očmi me požirajo, da bi me podrli.

Podobni so levu, ki preži za plenom, *

leviču, ki čaka v skrivališču. —

 

Nastopi, Gospod, ustavi jih in premagaj, *

s svojo močjo iztrgaj zlobnežem moje življenje.

Posvetnih ljudi naj me reši tvoja roka, *

ljudi, ki so jim mar le užitki življenja.

Polnijo si trebuh s tvojimi dobrinami, *

prav tako njihovi sinovi in njihovi vnuki.

Jaz pa bom pravičen gledal tvoje obličje; *

ko vstanem, bom užival tvojo slavo. —

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo (Apd 5,12a.14)
Po apostolih se je godilo mnogo znamenj in čudežev med ljudstvom. Bolj in bolj se je večalo število tistih, ki so verovali v Gospoda, množica mož in žená.

– Ohranjali so Božji nauk
– in Božje zapovedi. 
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[S]

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

Pesem

Nebesa hvalnice pojó,
odmev napolnil je zemljo:
apostole proslavljamo
in njihov god oznanjamo.

 

Z besedo raj zapirate,
zaprtega odpirate,
rešite grešnih nas vezi,
apostoli Gospodovi.

 

Beseda vaša moč ima,
da bolnim ljubo zdravje dá,
ozdravite slaboto duš,
kreposti pomnožite nam.

 

Ko bo Sodnik ob koncu dni
prišel, da sodi nas ljudi,
povede naj s seboj nas v raj
uživat srečo vekomaj.

 

Bogú zapojmo hvalo, čast,
ki vas poslal je v širni svet
oznanjat sveto blagovest,
odpirat vrata nam v nebo. Amen.

1 Odpev Vi, moji apostoli, ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah.

Ps 115 Zahvala v svetišču

Po Kristusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev (Heb 13,15).

 

Zaupal sem v Gospoda, *

ko sem bil v največji stiski,

tudi ko sem rekel v svojem strahu: *

»Vsak človek me lahko prevara.«  —

 

Kaj naj povrnem Gospodu *

za vse dobro, kar mi je storil?

Dvignil bom zveličavni kelih *

in slavil Gospoda. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom.

V Gospodovih očeh je dragocena *

smrt njegovih svetih. —

 

Gospod, hočem ti zvesto služiti, *

vedno ostati v tvoji službi.

Rešil si me, zato te bom hvalil, *

daroval ti bom hvalno daritev. —

 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu *

pred vsem njegovim ljudstvom,

v dvorih Gospodove hiše, *

v njegovem svetem mestu. —

1 Odpev Vi, moji apostoli, ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah.
2 Odpev Jaz sem sredi med vami, govori Gospod, in vam strežem.

Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu

Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).

 

Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *

smo mislili, da sanjamo.

Kar samo se nam je smejalo, *

radostno smo vriskali.

Tedaj so govorili drugi narodi: *

»Velike reči je Gospod storil zanje.«

Res, velike reči je Gospod za nas storil, *

zato smo vsi veseli. —

 

Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *

kakor napolniš suhe struge ob deževju,

Tisti, ki sejejo v trpljenju, *

žanjejo v veselju.

Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *

ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —

2 Odpev Jaz sem sredi med vami, govori Gospod, in vam strežem.
3 Odpev Ne imenujem vas več služabnike, ampak svoje prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

3 Odpev Ne imenujem vas več služabnike, ampak svoje prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.

Kratko berilo (Ef 4,11–13)
Kristus je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida telo Kristusovo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne starosti Kristusove.

Spev z odpevom

Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.

Pripovedujte vsem ljudstvom o njegovih čudovitih delih.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Oznanjujte narodom Gospodovo slavo.

[L]

Odpev k Moja duša Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in vas postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in vas postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane.

[S]

Prošnje

Bratje in sestre, udje Cerkve smo, postavljeni na temelj, katerega so položili apostoli s svojim oznanjevanjem. Prosímo Boga Očeta za njegovo sveto ljudstvo in kličimo:

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Po tvoji volji se je tvoj Sin, ki je vstal od mrtvih, najprej prikazal apostolom,

– naj bomo njegove priče po svetu.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si poslal na svet, da ubogim oznani blagovest,

– naj oznanjujemo evangelij vsemu stvarstvu.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si poslal sejat seme Božje besede

– naj žanjemo v veselju, kar sejemo v trpljenju.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si poslal, da bi po svoji krvi spravil svet s teboj,

– naj vsi sodelujemo pri tej spravi.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Svojega Sina si v nebesih postavil na svojo desnico,

– sprejmi naše rajne v svoje kraljestvo sreče.

Bog Oče, spominjaj se svoje Cerkve.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'

Pesem

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke

Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).

 

1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.

 

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me, ker si pravičen, *

prisluhni in pohiti, da me rešiš.

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem. —

 

Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *

vodi me zaradi svoje dobrote.

Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *

ti si moj rešitelj. —

 

Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *

zvesti Bog, ti me osvobodi. 

 

1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.

 

Ps 129 Iz globočine kličem

Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).

 

2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.

 

Iz globočine te kličem, *

Gospod, usliši mojo prošnjo.

Prosim, skrbno me poslušaj, *

ne presliši mojega vpitja.

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *

kdo bo mogel obstati?

Toda ti grehe odpuščaš, *

da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *

z vsem srcem pričakujem Gospoda. —

 

Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *

naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.

 

Gospod je usmiljen, *

tako rad vsem odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo *

vseh njegovih grehov. —

 

2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.

 

Kratko berilo (Ef 4,26–27)

Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Premila Mati Zveličarjeva,

odprta vrata nebeška in morska zvezda,

pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.

Ob angelovem oznanjenju

si svojega Stvarnika čudežno spočela

in ostala devica prej in slej,

usmili se grešnikov.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021