Brevir za 23. november 2022

Sreda 34. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od srede II. tedna

[D]

Pesem
1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj
Gospod, ustvaril si, prenovil svet,
edino ti si kralj brez konca let,
usliši naše prošnje in naš spev,
predobri Bog.
 
Glej, molimo te v zarji jutranji,
naj spevi naši ti ugajajo,
pridruži zborom svojim angelskim
nas v večnosti.
 
Naj dnevi v zvestem delu nam teko,
v poštenju vedno naj ti služimo,
skušnjave grešne premagujemo,
te prosimo.
 
Razvnemi s svojim ognjem nam srce,
da bomo čisti v sveti zbranosti
s prižganimi svetilkami v rokah
te čakali.
 
Kot večnemu Očetu vse nebo
in sveti vsi Zveličarju pojo,
tako naj Svetega Duha časti
vse zemlje krog. Amen.
 
2. Med letom podnevi

O Kristus, prava luč, življenja vir,
veselje in svetost, dobrota vsa,
odrešil si nas s smrtjo in krvjo
na Golgoti.
 
Ljubezen svojo v naše duše vlij
in v srcih plamen žive vere vžgi,
podéli nam ljubezen do ljudi
in jo krepčaj.
 
Od nas odvračaj hudega duha
in tvoja moč naj zlomi ost pekla,
z nebes nam pošlji Svetega Duha,
da nas podpre.
 
Očetu bodi slava večnemu
in Sinu, tudi Duhu Svetemu,
Trojici sveti, Bogu vsa oblast
na vekomaj. Amen.
1 Odpev Naše srce ječi, ko pričakujemo odrešenja svojega telesa.
Ps 38   Bolnikova molitev v stiski
Stvarstvo je bilo podvrženo ničevosti zaradi tistega, ki ga je podvrgel v upanju (Rim 8,20).
I
Sklenil sem: »Pazil bom na svoje ravnanje, *
da se ne pregrešim z jezikom.
Brzdal bom svoja usta, *
dokler je hudobnež pred mano.« —
 
Onemel sem, ostal brez besede in molčal, *
a zaman, moja bolečina še narašča.
Srce mi je začelo močneje biti, ko sem razmišljal, *
v boleči vročici sem vzkliknil:
»Gospod, daj, da spoznam svoj konec, *
koliko je mojih dni in kako kratko je moje življenje.« —
 
Glej, le nekaj dni si mi odmeril, *
kot nič v primeri s teboj je moje življenje.
Le kot dih je vsak človek, *
kot senca vsakdo premine.
Le za prazen nič se vznemirja, *
a ne ve, kdo bo pobral, kar je nakopičil. —
1 Odpev Naše srce ječi, ko pričakujemo odrešenja svojega telesa.
2 Odpev Usliši, Gospod, mojo molitev, ozri se na mojo stisko.
II
In zdaj, Gospod, kaj naj pričakujem? *
Samo vate zaupam.
Reši me vseh mojih grehov, *
ne daj me neumnim v zasramovanje.
Umolknil sem, še ust ne morem odpreti, *
zakaj ti si to naredil. —
 
Odvrni od mene svoje udarce, *
omagujem pod tvojo silno roko.
S kaznijo pokoriš človeka za krivdo, *
kakor molj uničuješ, kar je človeku dragoceno.
Le kakor dih je vsak človek, *
prazen nič je pred tabo. —
 
Gospod, usliši mojo molitev, *
prisluhni mojemu vpitju.
Ne bodi gluh za moje solze, zakaj le gost sem pri tebi, *
popotnik, kot vsi moji očetje. 
Odvrni od mene svojo nevoljo, da se oddahnem, *
preden odidem in me ne bo več na zemlji. —
2 Odpev Usliši, Gospod, mojo molitev, ozri se na mojo stisko.
3 Odpev Vekomaj bom zaupal v Božjo dobroto.
Ps 51   Zoper obrekovanje
Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu (1 Kor 1,31).
 
Kaj se hvališ s hudobijo, *
ti brezsrčni mogočnež!
Ves čas zvijačno snuješ pogubo, *
tvoj jezik je kot ostra britev.
Bolj ljubiš hudo kakor dobro *
in laž bolj kot pošteno govorjenje.
Ljubiš varljive besede, *
o ti jezik zvijačni! —
 
Zato te bo Bog uničil za vedno, *
izgnal te bo iz doma in iztrebil izmed živih.
Pravični bodo to videli in se bali, *
lahko se bodo posmehovali:
»Tako se godi človeku, *
ki se na Boga ne ozira.
Zanaša se le na bogastvo *
in vztraja ošabno v svoji hudobiji.« —
 
Jaz pa hočem biti v Božji hiši kot zeleneča oljka, *
zaupam v Božjo dobroto na veke.
Gospod, hvalil te bom za vse, kar si storil, *
slavil bom tvoje ime v družbi tebi zvestih. —
3 Odpev Vekomaj bom zaupal v Božjo dobroto.
– Božji besedi sem veroval.
– Zaupal sem v Gospoda.
PRVO BERILO
Iz drugega pisma apostola Petra (2, 1-9)
Lažni učitelji
 
Preljubi, nastopili so med ljudstvom tudi lažni preroki, kakor bodo tudi med vami lažni učitelji, kateri bodo uvajali pogubne ločine; celo Gospoda, ki jih je odkupil, bodo tajili in si nakopavali naglo pogubo. Oprijeli se bodo njih razbrzdanosti mnogi, po katerih se bo sramotila pot resnice; in v lakomnosti vas bodo izkoriščali z izmišljenimi besedami; toda njih obsodba že zdavnaj ne počiva in njih poguba ne dremlje.
Zakaj če Bog grešnim angelom ni prizanesel, temveč jih je pahnil v pekel in izročil breznu teme, da se prihranijo za sodbo; če staremu svetu ni prizanesel, ampak je Noeta kot osmega ohranil za glasnika pravice, ko je poslal potop na svet brezbožnežev; če je mesti Sodomo in Gomoro obsodil na uničenje z ognjem in tako postavil zgled za tiste, ki bodo brezvestno živeli; če je rešil pravičnega Lota, ki je trpel zaradi razuzdanega življenja brezbožnežev, pri vsem namreč, kar je pravični videl in slišal, ko je prebival med njimi, so ga dan na dan v pravični duši mučila njih brezbožna dela: more Gospod pobožne iz preskušnje reševati, krivične pa hraniti za kazen na sodni dan.
SPEV (Mt 7, 15; 24, 11.24)
Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, * znotraj pa so grabežljivi volkovi.
Vstalo bo mnogo krivih prerokov, ki bodo delali velika znamenja in čudeže in premotili mnoge, * znotraj pa so grabežljivi volkovi.
DRUGO BERILO
Sv. Makarij (300-ok. 390), puščavnik v Egiptu, vzornik in učitelj samotarske pobožnosti in svetosti
Iz homilij, ki jih pripisujejo sv. Makariju, škofu (28. homilija)
Gorje duši, če v njej ne bo prebival Kristus!
 
Bog je nekdaj v jezi na Jude očitno prepustil Jeruzalem sovražnikom. Zagospodovali so nad njimi njihovi sovražniki in niso mogli praznovati več ne praznikov ne daritve. Podobno se Bog srdi nad dušo, ki je prestopila njegove zapovedi. Prepusti jo sovražnikom, zlim duhovom in strastem, ki jo, potem ko so jo premotili, naposled uničijo.
V hišo, v kateri ne biva več gospodar, se naseli puščoba in tema, umazanija in grdobija; napolni se s smetmi in nesnago. Tako je tudi z dušo: če jo zapusti Gospod v spremstvu angelov, jo napolnijo tema greha, sramotne strasti in vse, kar je nečastnega.
Gorje poti, kadar po njej nihče ne hodi in ni na njej slišati človeškega glasu! Zatočišče divjih zveri postane. Gorje duši, če po njej ne stopa več Gospod in če njegov glas ne preganja iz nje divjih zveri duhovne hudobije. Gorje hiši, kadar gospodar ne prebiva več v njej! Gorje zemlji brez poljedelca, ki bi jo obdeloval! Gorje ladji brez krmarja: valovi in vihar jo bodo premetavali, da bo propadla. Gorje duši, kadar v njej ni pravega krmarja, Kristusa! Prepuščeno kruti temi premetavajo valovi strasti in razburkana od zlih duhov oddrvi naposled v pogubo.
Gorje duši, kadar nima Kristusa, ki bi jo skrbno obdeloval, da bi mogla prinašati dobre sadove Duha! Zapuščena, polna trnja in osata, prinaša sadove zgolj za na ogenj. Gorje duši, če v njej ne prebiva njen Gospod, Kristus! Zapuščena in polna umazanih strasti postane zatočišče pregreh.
Kadar se kmet odpravi na polje, mora vzeti s seboj orodje in delu primerno obleko. Tako je storil tudi Kristus, nebeški kralj in pravi poljedelec, ki je prišel k človeštvu, opustošenemu od pregreh. Oblekel si je človeško telo in kot orodje si je vzel križ, obdeloval je zapuščeno dušo, jo otrebil trnja in osata hudobnih duhov, izkoreninil ljuljko greha in z ognjem požgal vso setev greha. Ko je tako obdelal dušo z lesom križa, je zasadil v njej čudoviti vrt Duha, ki prinaša vsakteren okusen in zaželen sad Gospodu Bogu.
SPEV (Jan 15,1.5.9)
Jaz sem prava vinska trta in vi mladike. * Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu.
Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas. * Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni, večni Bog, po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet. Naj ti vse stvarstvo, rešeno sužnosti, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od srede II. tedna

[D]

Pesem med letom

Iz tebe, Bog, izhaja luč,
pošiljaš bledo luno v noč,
čez dan pa sonce na nebo,
da vselej varno hodimo.
 
Spodbuja jutra zdaj nas žar,
da pojemo ti hvalnice.
Ozri na nas se milostno,
da tudi v nas bo vse svetlo.
 
Odvrača naj se duh od zmot,
gnusobe se ogibamo,
ne žalimo te z govorom
in ne z dejanji grešnimi.
 
Ko sonce bo zvečer zašlo,
naj v duši vera nam žari,
naj upanje tolaži nas,
ljubezen druži s Kristusom.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Tvoja pota so sveta, o Bog, kdo je večji od tebe.
Ps 76   Spomin na Gospodova dela
V vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni (2 Kor 4,8).
 
Glasno kličem k Bogu, *
prosim ga, da bi me uslišal.
Ob dnevu svoje stiske iščem Gospoda, *
vso noč premolim in ne odneham.
Ko razglabljam o Bogu in molim, *
odklanjam vsako človeško tolažbo. —
 
Buden sem in ne morem spati, *
zbegan sem, da ne morem govoriti.
Minule dni preudarjam, *
nekdanjih let se spominjam.
Vso noč premišljujem v svojem srcu, *
razmišljam in se sprašujem: —
 
»Mar nas bo Gospod za vedno zavrgel, *
mar se ne bo več izkazal milostljivega?
Mar je njegovo usmiljenje za vedno pri kraju, *
mar je konec njegove besede za vse rodove?
Mar je Bog pozabil na svojo dobroto, *
mar se je v jezi odrekel svoji ljubezni?« —
 
Pravim: »To je moja bolečina, *
da Najvišji več ne pomaga.«
Gospod, tvojih del se spominjam, *
vedno mislim na tvoje nekdanje čudeže.
Premišljujem vsa tvoja dela, *
preudarjam tvoja čudovita dejanja. —
 
O Bog, tvoja pota so sveta; *
kdo je večji od našega Gospoda?
Ti si Bog, ki delaš čudeže, *
pokazal si med ljudstvi svojo vsemogočnost.
S svojo močjo si odrešil svoje ljudstvo, *
svoje sinove in svoje hčere. —
 
O Bog, morje te je videlo in zabučalo, *
zatrepetale so morske globine.
Oblaki so se utrgali in se ulile plohe, *
nebo je odmevalo od grmenja.
Tvoji bliski so švigali po ozračju, *
tvoje grmenje je bobnelo v viharju.
Bliski so osvetljevali zemljo, *
ves svet je trepetal in se tresel. —
 
Skozi morje je šla tvoja pot med visokimi valovi, *
a tvojih sledov nihče ni videl.
Kakor čredo si vodil svoje ljudstvo *
po Mojzesovi in Aronovi roki. —
1 Odpev Tvoja pota so sveta, o Bog, kdo je večji od tebe.
2 Odpev Moje srce se veseli v Gospodu, ki ponižuje, pa tudi povišuje.
1 Sam 2,1–10   Ponižni se radujejo v Bogu
Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal; lačne je napolnil z dobrotami (Lk 1,52–53).
 
Moje srce se raduje v Gospodu, *
v Bogu dvigam svojo glavo.
Zdaj se nevoščljivcem lahko smejem, *
Božje pomoči se smem veseliti.
Nihče ni svet kakor Bog in nikogar ni razen njega, *
od njega nihče ni močnejši.
Nikar v oholosti toliko ne govorite, *
opustite vsako drzno govorjenje.
Gospod vse ve, Gospod vse vidi, *
pred njim so razkrita naša dejanja. —
 
Prevzetnim lomi orožje, *
moč daje slabotnim.
Do zdaj bogati si morajo kruh služiti, *
doslej lačni pa živijo brezskrbno.
Nerodovitna se veseli potomcev, *
mati mnogih je zapuščena.
Gospod jemlje in daje življenje, *
vodi v grob in dviga iz groba.
Gospod deli uboštvo in bogastvo, *
ponižuje, pa tudi povišuje.
Iz prahu vzdigne slabotnega, *
iz blata potegne siromaka.
Posadi ga med izbrane *
in mu odkaže častno mesto. —
 
Gospodovi so stebri zemlje, *
nanje jo je trdno postavil.
Korake svojih zvestih varuje, *
hudobni pa v temi izginejo.
Z lastno močjo ne pride človek do zmage; *
strti bodo, kateri se protivijo Gospodu.
Gospod bo z neba grmel nad njimi, *
ko bo sodil vso zemljo.
Moč bo podelil svojemu kralju, *
svojega maziljenca bo povišal. —
2 Odpev Moje srce se veseli v Gospodu, ki ponižuje, pa tudi povišuje.
3 Odpev Gospod je kralj, veselite se, pravični.
Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi
Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).
 
Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *
vesele naj se obrežja in vsi otoki.
Oblak in tema ga obdajata, *
pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.
Pred njim gre ogenj *
in použiva grešnike. —
 
Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *
zemlja to gleda in se trese.
Gore se topijo kakor vosek *
pred gospodarjem vesoljne zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —
 
Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *
pred Bogom padajo na kolena.
Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *
mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.
Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *
in višji kot angeli v nebesih. —
 
Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *
on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.
Pravične bo obdala svetloba *
in veselje vse, ki so čisti v srcu.
Veselite se pravični, v Gospodu, *
njegovo večno svetost slavite. —
3 Odpev Gospod je kralj, veselite se, pravični.
Kratko berilo  (Rim 8,35.37)
Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Nadloga ali stiska ali preganjanje? Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? V vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.
Spev z odpevom
Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Vedno ga bom hvalil.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Odpev k Hvaljen Služili bomo Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Služili bomo Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
Prošnje
Hvaljen bodi Bog, naš odrešenik, ki nam je obljubil, da bo s svojo Cerkvijo vse dni do konca sveta. Zahvaljujmo se mu in mu kličimo:
Gospod, ostani z nami.
Ves dan ostani z nami, Gospod,
– naj nam nikoli ne zaide sonce tvoje milosti.
Gospod, ostani z nami.
Današnji dan posvečujemo tebi kot daritev,
– obljubljamo ti, da ne bomo nič slabega delali in ne odobravali.
Gospod, ostani z nami.
Pomagaj nam, da bomo ves ta dan sprejeli kot dar tvoje luči
– in bomo sol zemlje in luč sveta.
Gospod, ostani z nami.
Ljubezen Svetega Duha naj vodi naše misli in besede,
– da bomo vedno pravično živeli in te hvalili.
Gospod, ostani z nami.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
O Bog, razsvetli naša srca s svojo lučjo, da nikoli ne zaidemo v zmoto, ampak bomo vedno hodili po poti tvojih zapovedi.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 
Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.
 
To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.
 
Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.
 
Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.
1 Odpev Preudarjam svoja pota, uravnavam jih po Gospodovih besedah.
Ps 118,57–64  (VIII)  Hvala Božji postavi
 
Sklenil sem, da bom spolnjeval tvoje zapovedi, *
Gospod, to je moj delež.
Z vsem srcem te prosim, *
usmili se me po svoji obljubi.
Svoja pota preudarjam, *
uravnavam jih po tvojih besedah.
Hitim in se ne obotavljam, *
ko spolnjujem tvoje ukaze. —
 
Grešniki me zvijačno zapeljujejo, *
a ne pozabljam tvoje postave.
Sredi noči vstajam, da te hvalim *
zaradi tvojih pravičnih sklepov. —
 
Prijatelj sem z vsemi, ki te spoštujejo *
in spolnjujejo tvoje zapovedi.
Gospod, zemlja je polna tvoje dobrote, *
úči me svoje postave. —
1 Odpev Preudarjam svoja pota, uravnavam jih po Gospodovih besedah.
2 Odpev Ozri se name in me usliši, Gospod, potrt sem in prestrašen.
Ps 54,2–15.17–24  Tožba zoper nezvestega prijatelja
Jezus se začne od strahu tresti in od groze trepetati (Mr 14,33).
I
O Bog, poslušaj mojo molitev, *
ne umikaj se moji prošnji.
Ozri se name in me usliši, *
ne najdem utehe svoji bolečini.
Ko sovražnik vpije in grešnik preklinja, *
se bojim in trepečem.
Nesreče se kar zgrinjajo name, *
z vso silo me dušijo.
Moje srce je zbegano, *
mučijo me smrtne bolečine.
Strah in trepet prihajata nadme *
in groza me prevzema. —
 
O, ko bi imel peruti, *
kot golob bi odletel in se umiril.
Nekam daleč bi pobegnil, *
ostal bi v samoti.
Hitro bi si poiskal zavetje *
pred viharjem in nevihto. —
 
Gospod, razkrôpi sovražnike in zmešaj jim jezike, *
prepir in nasilje so zasejali med nami.
Noč in dan na nas prežijo, *
širijo zvijačo in prevaro.
Zločini se dogajajo po naših cestah, *
krivice in nasilja je polna dežela. —
2 Odpev Ozri se name in me usliši, Gospod, potrt sem in prestrašen.
3 Odpev Boga bom klical na pomoč in me bo rešil.
II
Če bi me sramotil neprijatelj, *
bi pač prenašal.
Če bi mi nasprotoval sovražnik, *
bi se mu izognil.
Toda to si naredil ti, moj prijatelj, *
moj tovariš in zaupnik.
Kako prijetna je bila najina družba, *
skupaj sva hodila k Božji službi. —
 
Za pomoč se bom obrnil k Bogu *
in Gospod me bo rešil.
Zjutraj, opoldne in zvečer bom zaupljivo molil *
in Bog me bo uslišal.
Obvaroval me bo pred sovražniki, *
osvobodil me bo mnogih napadalcev.
Bog, ki kraljuje na veke, me bo uslišal *
in jih bo ponižal. —
 
Kršijo premirje, ki so ga sklenili, *
prav nič se Boga ne bojijo.
Izdajajo svoje zaveznike, *
prelamljajo dogovore.
Prijaznosti so polna njihova usta, *
a njih srce je željno boja.
Njihove besede so lepe na zunaj, *
za njimi pa se skrivajo nabrušeni meči. —
 
Prelôži svojo skrb na Gospoda, on te bo podpiral, *
nikdar ne bo pustil, da bi pravični omahnil.
 
Gospod, ti boš prevzetne kmalu pahnil v jamo pogube, *
zame pa boš neomajno zaupanje. —
3 Odpev Boga bom klical na pomoč in me bo rešil.
Opoldne

Kratko berilo  (Iz 55,8–9)
Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi.

– Gospod, Bog vsega stvarstva, kdo je kakor ti?
– Mogočen si in velik v svoji zvestobi.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, po tvoji dobroti se smemo opoldne odpočiti. Ozri se dobrotno na delo, ki smo ga opravili, popravi v njem, kar je zgrešeno, in pomagaj nam, da ga bomo končali, kot je tebi všeč.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od srede II. tedna

[D]

Pesem med letom 
Počasi sonce gre v zaton,
goré zapušča žalostno,
gozdove, polja in vodé,
da v jutru spet nam zažari.
 
Ko ves se svet ovije v mrak,
tišina, mir nas vse obda,
od dela se spočijemo
in novih sil naberemo.
 
Bogastvo našega duha
je v trdnem upanju v Boga
in v živi veri v Jezusa,
ki je podoba Očetova.
 
Odsvit je večnega Boga,
začetka, konca ne pozna.
Po njem vsa zemlja hrepeni
in večno ga nebo slavi.
 
Za zmeraj naj nas tvoj sijaj
razveseli in vekomaj
Očeta, Sina in Duha
slavili bomo iz srca. Amen.
1 Odpev Pričakujemo blaženo upanje in prihod našega Odrešenika v slavi.
Ps 61   Zaupanje v Boga – mir v Bogu
Bog upanja naj vas napolni z vsem mirom v verovanju (Rim 15,13).
 
Le v Bogu se spočije moja duša, *
samo on je moja uteha.
On je moja obramba, moja rešitev in zavetje, *
zato nikoli ne omahnem. —
 
Doklej se bodo vsi zaganjali vame, ubogega človeka, *
da bi me podrli kot razpadajoče zidovje?
Radi bi me strmoglavili, laž jim je v veselje, *
v obraz se mi dobrikajo, a za hrbtom me preklinjajo.  —
 
Samo v Bogu se spočije moja duša, *
dal mi bo, kar pričakujem.
On je moj Bog, rešitev in zavetje, *
zato ne omahnem. —
 
Bog je moja rešitev in moja slava, *
moja moč in moje pribežališče.
Vsak čas zaupaj vanj, o Božje ljudstvo, *
vsi mu odprite svoja srca. —
 
Na Božji tehtnici so vsi enaki, nizki in visoki, *
lažji kot dih so vsi skupaj.
 
Ne zaupajte v nasilje, *
na svojo moč se ne zanašajte.
Če se množi vaše bogastvo, *
nanj srca ne navezujte. 
Sam Bog je rekel, ponovno sem slišal: *
»Bog je močan in usmiljen.
Gospod je pravičen, *
vsakemu povrne po njegovih delih.« —
1 Odpev Pričakujemo blaženo upanje in prihod našega Odrešenika v slavi.
2 Odpev Pokaži nam, o Bog, svojo dobroto in nas blagoslovi.
Ps 66   Gospoda naj slavijo vsi narodi
Vedite, da je bilo Božje zveličanje poslano vsem ljudem (Apd 28,28).
 
O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode. —
 
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in vodiš po pravici. —
 
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. —
2 Odpev Pokaži nam, o Bog, svojo dobroto in nas blagoslovi.
3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.
Kol 1,12–20   Kristus je prvorojenec
 
Z veseljem se zahvaljujmo Bogu Očetu, *
usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi.
Iz oblasti teme nas je rešil *
in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, *
v njem odpuščanje grehov. —
 
On je podoba nevidnega Boga Očeta, *
prvorojenec vsega stvarstva.
V njem je bilo vse ustvarjeno, *
vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji.
Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, *
on je pred vsem in vse v njem obstaja. —
 
On je glava telesu, Cerkvi, *
on je začetek.
Prvorojenec je vstalih od mrtvih, *
da med vsemi zavzame prvo mesto. —
 
Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, *
da se uresniči mir s krvjo njegovega križa.
Tako naj po njem doseže spravo, *
kar je na zemlji in kar je v nebesih. —
3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.
Kratko berilo  (1 Pt 5,5b–7)
Vsi se v občevanju med seboj navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se torej pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, zakaj on skrbi za vas.
Spev z odpevom
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.
Skrij nas pod peruti svoje ljubezni.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.
Odpev k Moja duša Dvigni svojo močno roko, Gospod, razkropi napuhnjene in povišaj nizke.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Dvigni svojo močno roko, Gospod, razkropi napuhnjene in povišaj nizke.
Prošnje
Radostno vzklikajmo našemu Bogu, ki z največjim veseljem obsipava svoje ljudstvo z dobrotami. Goreče ga prosimo:
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
Večni Oče, tisoč let je pred teboj kot včerajšnji dan, ki je minil,
– naj se zavedamo, da je življenje kot cvetlica, ki zjutraj vzcvete, zvečer pa usahne.
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
Kruha iz nebes nam daj, da ne bomo lačni,
– in žive vode, da ne bomo žejni vekomaj.
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
Tvoji verniki naj iščejo in po tem hrepenijo, kar je zgoraj,
– tudi čas dela in počitka naj uporabljajo v tvojo slavo.
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
Daj nam primerno vreme,
– da nam bo zemlja dala obilnejše sadove.
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
(ali:)
Reši nas vsega hudega,
– obilen blagoslov razlij na naše domove.
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
Daj našim rajnim gledati svoje obličje
– in tudi mi naj v blaženosti zremo tebe.
Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Sveti Bog, iz roda v rod slavimo tvojo dobroto. Usliši prošnje svojega ljudstva in daj, da te bomo vedno poveličevali.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).
 
1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.
 
Gospod, vate zaupam, *
naj ne bom osramočen nikoli.
Otmi me, ker si pravičen, *
prisluhni in pohiti, da me rešiš.
Bodi mi zavetje in pribežališče, *
da bom na varnem. —
 
Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *
vodi me zaradi svoje dobrote.
Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *
ti si moj rešitelj. —
 
Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *
zvesti Bog, ti me osvobodi. 
 
1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.
 
Ps 129 Iz globočine kličem
Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).
 
2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.
 
Iz globočine te kličem, *
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj, *
ne presliši mojega vpitja.
Gospod, če boš gledal na pregrehe, *
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš, *
da bi ti v spoštovanju služili.
Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *
z vsem srcem pričakujem Gospoda. —
 
Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
 
Gospod je usmiljen, *
tako rad vsem odpušča. 
Samo on bo rešil svoje ljudstvo *
vseh njegovih grehov. —
 
2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.
 
Kratko berilo (Ef 4,26–27)
Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh