Brevir za 22. november 2023

Sreda, Sv. Cecilija, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Cecilija (22. november)

Info …

SV. CECILIJA, DEVICA IN MUČENKA
Obvezni god
Sv. Cecilija je ena najbolj priljubljenih, a zgodovinsko neznanih rimskih mučenk. Po izročilu naj bi živela v času papeža sv. Urbana I. (222–230). Ob odkritju Kalistovih katakomb so našli njen grob poleg grobnice papežev. Kot zavetnico glasbe jo častijo od 15. stoletja.
Skupne molitve v čast enemu mučencu ali svetim devicam.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od srede I. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
V čast mučenki devici
O Kristus, Božja lilija,
naj molimo te iz srca:
devici in mučenki si
podelil venca dva časti.
 
Navdajala jo je modrost,
dajala vera ji je moč,
da vsa je neustrašena
prenesla muke za Boga.
 
Obdaril si jo z milostjo,
da je premagala temo,
junaško pohitela v smrt
in dvignila se v raj odprt.
 
Gospod, nakloni tudi nam,
da k njej dospeli bomo v raj
in bomo čistega srca
užili tvoje smrti sad.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.

[D]

1 Odpev Ljubim te, Gospod, moja moč in moj rešitelj.
Ps 17,2–30 Zahvala za rešitev in zmago
Tisto uro je nastal velik potres (Raz 11,13).
I
Ljubim te, Gospod, moja moč in moja opora, *
moje zavetje in moj rešitelj.
Moj Bog, moje pribežališče, kamor se zatekam,*
moj varuh, moja rešitev in moja obramba.
Klical te bom, Gospod, ker si vreden vse hvale, *
in bom rešen svojih sovražnikov. —
 
Zajele so me smrtne nevarnosti, *
hudourniki zla so me prestrašili.
Grob se odpira pred mano, *
stiskajo me smrtne zanke.
V svoji stiski sem klical Gospoda *
in vpil sem k svojemu Bogu.
Moj glas je slišal s svojega prestola, *
moj klic se je dvignil do njega. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Ljubim te, Gospod, moja moč in moj rešitelj.
2 Odpev Gospod me je rešil, ker me ljubi. 
II
Zemlja se je stresla in zamajala, *
temelji gora so vztrepetali zaradi Božjega srda.
Pred njim so se dvigali goreči oblaki, *
pred Bogom so švigale ognjene strele.
Nagnil je nebo in dol je stopil, *
pod njim so bili gosti oblaki. —
 
Nosili so ga kerubini, *
letel je na perutih vetra.
Tema je zastrla njegovo obličje kot ogrinjalo, *
kot šotor so ga skrili gosti oblaki.
Iz svetlobe, ki ga je obdajala, *
so švigali bliski in ognjeni plameni. —
 
Gospod vsega stvarstva je zagrmel z višave, *
oglasil se je z grmenjem in ognjeno nevihto.
Njegove strele so razpršile sovražnike, *
njegovi bliski so jih prestrašili.
Od njegove grožnje se je odprlo dno morja, *
od njegove srdite jeze so se odgrnili temelji zemlje. —
 
Meni pa je Gospod z nebes ponudil roko in me zagrabil, *
potegnil me je  iz velikega vodovja.
Rešil me je mogočnih sovražnikov, *
nasprotnikov, močnejših od mene.
Napadli so me ob dnevu moje nesreče, *
Gospod pa mi je bil obramba.
Izpeljal me je na prosto, v svobodo, *
rešil me je, ker me ljubi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod me je rešil, ker me ljubi. 
3 Odpev Luč upanja mi prižigaš, Gospod, in temo razsvetljuješ.
III
Gospod mi je povrnil, kakor sem zaslužil, *
naklonjen mi je bil zaradi moje pravičnosti.
Držal sem se njegovih potov *
in z grehom od svojega Boga nisem odstopil.
Spolnjeval sem vse njegove zapovedi, *
njegovih zakonov nisem zavračal.
Brez graje sem se pred njim ohranil *
in se varoval vsake krivde.
Gospod mi je povrnil, kakor sem zaslužil, *
naklonjen mi je bil zaradi moje pravičnosti. —
 
Do usmiljenega si usmiljen, *
s pravičnim ravnaš pravično.
Z iskrenim ravnaš iskreno, *
do zvijačnega pa si oprezen.
Ti rešuješ preprosto ljudstvo, *
prevzetne pa ponižuješ.
Tudi meni prižigaš luč upanja v duši, *
ti si moj Bog, ki mi temo razsvetljuješ.
S teboj si upam v boj zoper sovražne vrste, *
s teboj premagam še tako visoke ovire. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Luč upanja mi prižigaš, Gospod, in temo razsvetljuješ.
– Vsi so se čudili modrim besedam,
– ki so prihajale iz Jezusovih ust.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Zaharija (10, 3-11, 3)
Osvoboditev in vrnitev Izraela
 
Tako govori Gospod: Zoper pastirje se vnema moja jeza, s kaznijo obiščem koštrune. Da, Gospod nad vojskami obišče svojo čredo, postavi jo kakor častnega konja v bitki; iz nje pride vogelni kamen, iz nje šotorski klin, iz nje bojni lok, iz nje vsi vodniki. Vsi skupaj bodo kakor junaki, ki gazijo v boju po blatu na cestah. Zmagali bodo, ker je Gospod z njimi, osramočeni bodo jahači na konjih. Napravil bom hišo Judovo močno in hiši Jožefovi podelim zmago; nazaj jih pripeljem, ker sem se jih usmilil. Bodo, kot bi ne bili nikoli zavrnjeni, zakaj Jahve, njihov Bog sem, in jih uslišim. Efraimski možje bodo kakor junak, njih srce se bo veselilo kakor ob vinu: njih sinovi bodo to videli in bodo veseli, njih srce se bo radovalo v Gospodu.
Zažvižgal jim bom in jih izbral, ker sem njihov rešitelj; pomnožil jih bom, kot so bili nekdaj. Med narodi jih bom sejal, a v daljini se me bodo spominjali, vzgojili bodo svoje sinove in se vrnili. Pripeljem jih nazaj iz egiptovske dežele in zberem jih iz Asirije; privedem jih v pokrajino Galaada in Libanona, pa jim ne bo zadosti prostora. Šli bodo čez morje Egipta, udaril bom morske valove, posušijo se vse globočine reke. Ponižana bo prevzetnost Asurja in žezlo bo iz Egipta odstranjeno. V Gospodu bo njihova moč, z njegovim imenom se bodo ponašali, govori Gospod.
Odpri svoja vrata, o Libanon, tvoje cedre naj ogenj použije! Tarnaj, cipresa, ker je padla cedra, na tla so vrženi velikani. Tarnajte, hrasti v Basanu, ker je posekan nepredirni gozd. Razlega se vpitje pastirjev, ker so uničeni njihovi krasni pašniki; sliši se rjovenje mladih levov, ker je opustošeno Jordanovo razkošje.
SPEV (Zah 10, 6. 7; Iz 28, 5)
Rešim jih in nazaj jih pripeljem, ker sem se jih usmilil, jaz, Gospod, njihov Bog. * Njih srce se bo veselilo v Gospodu.
Tisti dan bo vsemogočni Gospod krasna krona in sijajen venec ostanku svojega ljudstva. * Njih srce se bo veselilo v Gospodu.

[L]

DRUGO BERILO
Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov
Iz razlage psalmov sv. Avguština, škofa (32. psalm, 1, 7-8)
Z veseljem pojte Bogu!
 
Slavite Gospoda s citrami, igrajte mu na harfo z deseterimi strunami. Pojte mu novo pesem. Slecite starega človeka! Poznate novo pesem: novega človeka, novo zavezo, novo pesem. Nova pesem nima nobene zveze s starim človekom. Ne doumeš je, če nisi novi človek, po milosti rešen ostarelosti in odslej prištet k novi zavezi nebeškega kraljestva. K njemu koprni naše srce in poje novo pesem. Toda te nove pesmi ne pojmo z grlom ali z jezikom, marveč z življenjem.
Pojte mu novo pesem, glasno mu pojte! Pa se sprašuje vsakdo, kako neki naj poje. Poj mu, a nikar slabo! Nima rad, če žalimo njegov posluh. Zato le dobro pojte, bratje! Če ti, recimo, naročijo peti pred kakim glasbeno izobraženim poslušalcem, češ, poj, da se izkažeš pred njim, se bojiš zameriti umetniku, če ti manjka glasbene vzgoje. Veščak bo namreč opazil tvoje napake, ki jih neizvedenec niti ne sluti. Kdo bi se potem upal izkazati z dobrim petjem pred Bogom, ki tako strogo sodi glede pevca, tako globoko vidi v vse okoliščine in tako tenko prisluškuje. Kdaj se ti bo posrečil tako izvrsten pevski nastop, da se v nobeni točki ne boš zameril tako popolnemu posluhu?
Poslušaj me, pokazal ti bom neki način petja: Ne vbadaj se s težavami zaradi besed, kot da naj bi z njimi očaral Boga. Poj radostno! Dobro peti v hvalo Boga se pravi: peti radostno. Kaj pa se pravi radovati se? Razumi me! Kadar srce zares poje, besede ne morejo izraziti napeva. Glej te, ki pojo med žetvijo, trgatvijo ali pri kakem drugem delu, ki jih docela zaposli: komaj so začeli izražati veselje s pesmijo, že jih sila prekipevajočega veselja žene, da puščajo ob strani izgovarjavo besed ter začno vriskati od veselja.
Vriskanje pa pomeni, da srce govori, česar usta niso v stanju izreči. In kdo more biti bolj povod za veselje kot neizrekljivi Bog? Neizrekljivo je tisto bitje, ki ga ne moreš opredeliti, opisati z besedo. Če pa ga torej ne moreš opisati in ne smeš zamolčati, kaj ti pa še ostane razen radosti, tako da radost srca prikipi na dan brez pomoči besed in da neizmerno veselje preskoči ozke meje besedi? Glasno mu pojte, da bo donelo!
SPEV (Ps 70, 8.23; 9, 3)
Na ves glas te hvalim, ves dan ti pojem slavo. * Vesel ti bom prepeval hvalo.
Radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja, opeval bom tvoje ime, Najvišji. * Vesel ti bom prepeval hvalo.
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, sveto mučenko Cecilijo častimo kot zavetnico cerkvene glasbe. Na njeno priprošnjo nas milostno poslušaj in usliši naše prošnje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od srede I. tedna

Lastno

odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

V čast mučenki devici
O Bog, ki čistost si devic
in zmagoslavje mučenic
ter s svojo venčaš jih častjo,
poslušaj, kar te prosimo.
 
Devica neustrašeno
trpela zate je z močjo,
zdaj vredna je, da hvalimo
in svetu jo oznanjamo.
 
Klonilo njeno ni srce,
ko preizkušal jo je svet,
zdaj poln zvijačnih besedí,
zdaj z ranami neštetimi.
 
Odpústi nam zaradi nje,
o Bog, žalitve in dolgé,
napolni duše z milostjo,
da te iskreno vzljubimo.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.

[D]

1 Odpev V tvoji luči, Gospod, nam vse postaja svetlo.
Ps 35   Grešnikova hudobija in Božja dobrota
Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja (Jn 8,12).
 
Zločinec snuje v svojem srcu hudobijo; *
ne boji se Boga, ker ga ne priznava. —
 
Dela greh in si utvarja, *
da se njegova krivda ne bo odkrila.
Njegova usta so polna hudobije in prevare, *
njegovo srce odklanja modrost in dobroto.
Med počitkom si izmišlja zločine, *
hodi po vseh krivih potih in se zlega ne izogiba. —
 
Gospod, do neba sega tvoja dobrota *
in tvoja zvestoba celo nad oblake.
Tvoja pravičnost je kot najvišje gore, *
tvoje sodbe kot najgloblje morje. 
Ljudi rešuješ v svoji dobroti, *
skrbiš celo za živali. —
 
O Bog, kako veliko je tvoje usmiljenje, *
vsi ljudje se zatekajo k tebi.
Nasičujejo se z dobrotami tvoje hiše, *
s potokom svojih radosti jih napajaš.
V tebi je vir vsega življenja *
in v tvoji luči nam je vse postalo svetlo. —
 
Ohrani svojo naklonjenost njim, ki te poznajo, *
in poštenim v srcu svojo pravičnost.
Prevzetneževa noga naj me ne pohodi *
in grešnikova roka naj me ne premakne.
Glej, hudobni so padli, *
propadli so in ne morejo več vstati. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev V tvoji luči, Gospod, nam vse postaja svetlo.
2 Odpev Velik si, Gospod, preslaven v svoji moči.
Jdt 16,2–3.15–19    Stvarnik varuje svoje ljudstvo
Peli so novo pesem (Raz 5,9).
 
Slavite Gospoda z bobnanjem, *
cimbale naj mu zvenijo.
Zložite mu novo pesem, *
Gospoda Boga slavite in poveličujte.
Gospod končuje vojskovanje, *
gospodar je vsega. —
 
Pojmo pesem Gospodu, *
novo pesem pojmo našemu Bogu.
Moj Gospod, velik si in preslaven v svoji moči, *
nihče te ne more premagati. —
 
Tebi naj služi vse tvoje stvarstvo, *
samo rekel si in je nastalo.
Poslal si svojega Duha in je bilo ustvarjeno, *
nihče se ne more ustaviti tvoji besedi. —
 
Gore in vode se zamajejo v temeljih, *
kakor vosek se skale stopijo pred tvojim obličjem.
Tisti pa, ki ti v spoštovanju služijo, *
s tvojo močjo za vselej ostanejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Velik si, Gospod, preslaven v svoji moči.
3 Odpev Vzklikajte Bogu z veselim glasom.
Ps 46   Slavospev Bogu, vladarju vesolja
Sedi na Očetovi desnici in njegovemu kraljestva ne bo konca.
 
Vsa ljudstva, glasno ploskajte, *
vzklikajte Bogu z veselim glasom.
On je najvišji, vsega spoštovanja vreden, *
veliki gospodar vse zemlje. —
 
Bog gospoduje nad ljudstvi, *
Gospod vlada nad narodi.
Za dediščino nam pripravlja *
slavo svojega maziljenca.
Bog vstopa med radostnimi vzkliki, *
Gospoda pozdravlja glas trobente. —
 
Prepevajte Bogu, prepevajte, *
prepevajte našemu kralju, prepevajte.
Zakaj Bog je vladar vse zemlje, *
pojte mu slavospeve. —
 
Bog vlada nad narodi, *
Bog sedi na svojem svetem prestolu.
Prvaki narodov se zbirajo, *
združujejo se z Božjim ljudstvom.
Kajti veljaki tega sveta so odgovorni Bogu, *
on pa je vzvišen nad vsemi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vzklikajte Bogu z veselim glasom.

[S]

Kratko berilo  (2 Kor 1,3–5)
Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi, da moremo tudi mi tolažiti nje, ki so v katerikoli nadlogi, s tolažbo, s katero nas same Bog tolaži. Zakaj kakor je Kristusovo trpljenje v nas obilno, tako je po Kristusu obilna tudi naša tolažba.
Spev z odpevom
Gospod je moja moč in moja pesem.
Gospod je moja moč in moja pesem.
Moj rešitelj je in moja hvala.
Gospod je moja moč in moja pesem.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je moja moč in moja pesem.

[L]

Odpev k Hvaljen Ko je zarja bledela, je Cecilija vzkliknila: Vojaki Kristusovi, pustite dela teme in nadenite si orožje svetlobe.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Ko je zarja bledela, je Cecilija vzkliknila: Vojaki Kristusovi, pustite dela teme in nadenite si orožje svetlobe.

[S]

Prošnje
Bratje in sestre, počastimo našega Odrešenika, za katerega pričujejo mučenci, umorjeni zaradi Božje besede. Prosimo ga:
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so radovoljno pretrpeli smrt, da izpričajo resničnost vere,
– daj nam resnično duhovno svobodo.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so izpoved vere zapečatili s svojo krvjo,
– daj tudi nam iskreno in stanovitno vero.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so vzeli križ na svoje rame in hodili za teboj,
– daj tudi nam vzdržati v težavah življenja.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so oprali svoja oblačila v Jagnjetovi krvi,
– daj nam premagati vse skušnjave počutnosti in posvetnosti.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Dobri Bog, sveto mučenko Cecilijo častimo kot zavetnico cerkvene glasbe. Na njeno priprošnjo nas milostno poslušaj in usliši naše prošnje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 1 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Vse te proslavlja, Gospod, poúči me v svoji postavi.
Ps 118,9–16 (II)  Hvala Božji postavi
 
Svoje življenje bom ohranil neomadeževano, *
če se bom ravnal po tvojih zapovedih.
Zato te z vsem srcem iščem, *
ne daj, da bi zablodil od tvoje postave. —
 
V srcu premišljujem tvoje zapovedi, *
da ne bi grešil zoper tebe.
Gospod, vse te proslavlja; *
poúči me v svoji postavi. —
 
S svojimi usti oznanjam, *
karkoli si določil.
Veselim se življenja po tvoji volji, *
to mi je največje bogastvo. —
 
Spolnjeval bom tvoje zapovedi *
in skrbno hodil po tvojih potih.
Tvojih zakonov se radujem, *
tvojih besed ne pozabljam. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Vse te proslavlja, Gospod, poúči me v svoji postavi.
2 Odpev Zvesto naj hodim po tvojih potih, Gospod.
Ps 16   Prošnja nedolžnega in preganjanega
V dneh svojega življenja … je prosil in bil je uslišan (Heb 5,7).
I
Poslušaj, Gospod, mojo upravičeno prošnjo *
in sprejmi mojo iskreno molitev.
V njej izročam tebi svojo pravdo, *
ti boš pravično razsodil. —
 
Preskusi me, kakor hočeš, tudi s trpljenjem, *
ne boš našel v meni krivice.
V svojem življenju sem spolnjeval tvoje zapovedi, *
nasilja sem se izogibal.
Zvesto sem hodil po tvojih potih, *
nikoli nisem okleval. —
 
K tebi kličem, o Bog; vem, da me boš uslišal.*
Skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo.
Pokaži svoje čudovito usmiljenje, *
saj rešuješ vse, ki se zatekajo k tebi.
Varuj me kot zenico v očesu, *
skrij me pod peruti svoje ljubezni.
Naj me ne dobijo v roke sovražniki, *
ki me divje preganjajo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Zvesto naj hodim po tvojih potih, Gospod.
3 Odpev Nastopi, Gospod, reši mi življenje.
II
Sovražniki besnijo okoli mene, *
brezsrčni so in v nadutosti govorijo ošabno.
Bolj in bolj me obkrožajo, *
z očmi me požirajo, da bi me podrli.
Podobni so levu, ki preži za plenom, *
leviču, ki čaka v skrivališču. —
 
Nastopi, Gospod, ustavi jih in premagaj, *
s svojo močjo iztrgaj zlobnežem moje življenje.
Posvetnih ljudi naj me reši tvoja roka, *
ljudi, ki so jim mar le užitki življenja.
Polnijo si trebuh s tvojimi dobrinami, *
prav tako njihovi sinovi in njihovi vnuki.
Jaz pa bom pravičen gledal tvoje obličje; *
ko vstanem, bom užival tvojo slavo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Nastopi, Gospod, reši mi življenje.
Opoldne

Kratko berilo  (1 Pt 1,15–16)
Kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti v vsem vedênju. Zakaj pisano je: »Sveti bodite, ker sem jaz svet.«

– Tvoji duhovniki naj živijo pravično,
– tebi posvečeni naj se radujejo.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, po tvoji dobroti se smemo opoldne odpočiti. Ozri se dobrotno na delo, ki smo ga opravili; popravi v njem, kar je zgrešeno, in pomagaj nam, da ga bomo končali, kot je tebi všeč.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od srede I. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem v čast mučenki devici
Devica smela Stvarnika spočeti,
roditi tebe je, ki Bog si, Sveti,
pomagaj zdaj hvaležno nam zapeti
devici – mučenki.
 
Dosegla je svetnica dvojno zmago,
življenje ti je posvetila svoje drago,
krvi prelila zate zadnjo srago,
premagala svet.
 
Junaško je prenesla bolečine
v zavesti, da trpljenje kmalu mine,
zato dosegla večne je višine
in Božje življenje.
 
Na nje priprošnjo nam odpusti grehe,
v slabosti daj moči nam in utehe,
da čisti bomo peli ti na veke
vso hvalo in slavo. Amen.

[D]

1 Odpev Ti me varuješ, Gospod, ne bojim se nikogar.
Ps 26   Zaupanje v Božjo previdnost
I
Glej, prebivališče Boga med ljudmi (Raz 21,3).
 
Gospod je moja luč in moja rešitev, *
zato se ne bojim nikogar.
Gospod je varuh mojega življenja, *
pred nikomer ne trepečem.
Preganjajo in napadajo me sovražniki, *
a se sami spotaknejo in padejo.
Če se cela vojska utabori proti meni, *
se moje srce ne bo balo.
Če se vname boj zoper mene, *
bom v Boga zaupal. —
 
Samo to želim od Gospoda in goreče prosim, *
da bi užival njegovo naklonjenost,
prebival v njegovi hiši vse dni življenja *
in občudoval njegovo svetišče.
Skril me bo v svoj šotor ob dnevu nesreče, *
tam mi bo dal varno zavetje.
Tako bom rešen svojih sovražnikov, *
ki me zdaj obdajajo.
Veselo bom daroval v njegovem svetišču, *
pel in igral bom Gospodu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Ti me varuješ, Gospod, ne bojim se nikogar.
2 Odpev Koprnim po tvoji bližini, Gospod; nikar se pred menoj ne skrivaj.
II
Vstalo jih je nekaj, ki so zoper Jezusa po krivem pričali (Mr 14,57).
 
Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem, *
usmili se me in me usliši.
Moje srce mi veleva: »Išči Gospoda!« *
Zato koprnim po tvoji bližini. —
 
Nikar se pred menoj ne skrivaj, *
ne odklanjaj v srdu svojega služabnika.
Ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi, *
ne zapusti me, Bog, moj rešitelj.
Če bi me oče in mati zavrgla, *
bi me sprejela tvoja ljubezen. —
 
Gospod, naj živim po tvoji volji, *
zaradi mojih nasprotnikov me vodi po pravi poti.
Nikar me ne prepuščaj volji mojih sovražnikov; *
vstale so zoper mene krive priče, polne sovraštva. —
 
Verujem, da bom gledal Božje dobrote *
in jih užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen, *
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Koprnim po tvoji bližini, Gospod; nikar se pred menoj ne skrivaj.
3 Odpev Kristus je prvorojenec vsega stvarstva, med vsemi zavzema prvo mesto.
Kol 1,12–20   Kristus je prvorojenec
 
Z veseljem se zahvaljujmo Bogu Očetu, *
usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi.
Iz oblasti teme nas je rešil *
in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, *
v njem odpuščanje grehov. —
 
On je podoba nevidnega Boga Očeta, *
prvorojenec vsega stvarstva.
V njem je bilo vse ustvarjeno, *
vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji.
Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, *
on je pred vsem in vse v njem obstaja. —
 
On je glava telesu, Cerkvi, *
on je začetek.
Prvorojenec je vstalih od mrtvih, *
da med vsemi zavzame prvo mesto. —
 
Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, *
da se uresniči mir s krvjo njegovega križa.
Tako naj po njem doseže spravo, *
kar je na zemlji in kar je v nebesih. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Kristus je prvorojenec vsega stvarstva, med vsemi zavzema prvo mesto.

[S]

Kratko berilo  (1 Pt 4,13–14)
Preljubi, kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da se boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili in radovali. Ako vas zasramujejo zaradi Kristusovega imena, blagor vam; zakaj Duh slave in moči, Duh Božji, počiva nad vami.
Spev z odpevom
Skoz veliko preizkušnjo si nas vodil, Gospod, na kraj miru.
Skoz veliko preizkušnjo si nas vodil, Gospod, na kraj miru.
Kakor srebro v ognju si nas preizkušal.
Skoz veliko preizkušnjo si nas vodil, Gospod, na kraj miru.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Skoz veliko preizkušnjo si nas vodil, Gospod, na kraj miru.

[L]

Odpev k Moja duša Sveta Cecilija je vedno nosila Kristusov evangelij v svojem srcu, podnevi in ponoči se je pogovarjala z Bogom in nenehno molila.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Sveta Cecilija je vedno nosila Kristusov evangelij v svojem srcu, podnevi in ponoči se je pogovarjala z Bogom in nenehno molila.

[S]

Prošnje
Ob tej uri je Jezus, kralj mučencev, daroval svoje življenje pri zadnji večerji in v krvavi daritvi na križu. Zahvaljujmo se mu in recimo:
Slavimo te, Gospod Jezus.
Gospod, slavimo te, ker si nas ljubil do zadnjega diha, naš rešitelj, vir in zgled slehernega mučeništva.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Vse spokorjene grešnike si nagradil z večnim življenjem.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Naročil si, naj darujemo sveto kri nove in večne zaveze, prelito v odpuščanje grehov.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Po tvoji milosti smo danes mogli vztrajati v veri.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Mnoge brate in sestre si tudi danes pridružil svoji smrti.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Dobri Bog, sveto mučenko Cecilijo častimo kot zavetnico cerkvene glasbe. Na njeno priprošnjo nas milostno poslušaj in usliši naše prošnje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).
 
1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.
 
Gospod, vate zaupam, *
naj ne bom osramočen nikoli.
Otmi me, ker si pravičen, *
prisluhni in pohiti, da me rešiš.
Bodi mi zavetje in pribežališče, *
da bom na varnem. —
 
Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *
vodi me zaradi svoje dobrote.
Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *
ti si moj rešitelj. —
 
Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *
zvesti Bog, ti me osvobodi. 
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.
 
Ps 129 Iz globočine kličem
Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).
 
2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.
 
Iz globočine te kličem, *
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj, *
ne presliši mojega vpitja.
Gospod, če boš gledal na pregrehe, *
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš, *
da bi ti v spoštovanju služili.
Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *
z vsem srcem pričakujem Gospoda. —
 
Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
 
Gospod je usmiljen, *
tako rad vsem odpušča. 
Samo on bo rešil svoje ljudstvo *
vseh njegovih grehov. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.
 
Kratko berilo (Ef 4,26–27)
Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh