Brevir za 22. januar 2022

Sobota 2. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote II. tedna

[D]

Pesem
1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Luč si večna, luč mogočna,
dan, ki ne pozna noči.
Noč preženeš, temno, mračno,
da se dneva žar blešči,
ti odpravljaš zmot temine,
luč nas tvoja razsvetli.
 
Zdramimo se, ko zasiješ,
ko pokličeš, vstanemo;
srečni, če se nam odkriješ,
če te ni, omagamo;
silam smrti nas izviješ
in s seboj nas prežariš.
 
S tabo smo zmagalci smrti,
s tabo svet premagamo;
večni kralj, zato želimo,
daj, razsvetli nas tako,
da svetloba v nas ne mine
in da zmagamo temo.
 
Slava večnemu Očetu,
slava tebi, Božji Sin,
čast in hvala ti, Duh Sveti,
večni, troedini Bog,
ti naš mir si, luč, življenje,
ti si naša sreča vsa. Amen.
 
2. Med letom podnevi
O Bog, ki brez začetka si,
o Bog, Očeta večni Sin,
o Bog, Ljubezen iz obeh,
o pridi k nam, prebivaj v nas.
 
Ti hrepenenje naših src,
ljubezen, sreča, radost vsa,
nenehno tebe iščemo,
da večno bi te gledali.
 
Presveti troedini Bog,
v dobroti si ustvaril nas;
deviške Matere je Sin
odrešil smrti nas s krvjo.
 
Ljubezen Kristusova spet
z Očetom spravila je svet:
da dvignila odrešene
nekoč bi med izvoljene.
 
Trojici sveti slava, čast,
veselje, mir in vsa oblast,
lepota, zmagovita moč,
kraljestvo, hvala vekomaj. Amen.
1 Odpev Samo Gospod dela velike čudeže, on je resnično dober.
Ps 135 Velikonočna pesem
Pripovedovati o Gospodovih delih pomeni hvaliti Gospoda (Kasiodor).
I
Hvalite Gospoda, ker je dober, *
resnično je dober.
Boga edinega hvalite, *
resnično je dober. 
Gospoda vseh gospodov hvalite, *
resnično je dober. —
 
Samo on dela velike čudeže, *
resnično je dober.
Naredil je nebo z modrostjo, *
resnično je dober.
Utrdil je zemljo nad vodami, *
resnično je dober.
Ustvaril je nebesne luči, *
resnično je dober.
Sonce, da gospoduje dnevu, *
resnično je dober.
Luno in zvezde, da gospodujejo nôči, *
resnično je dober. —
1 Odpev Samo Gospod dela velike čudeže, on je resnično dober.
2 Odpev Iz Egipta je Bog izpeljal izraelsko ljudstvo s svojo močjo in dobroto.
II
V Egiptu je pokazal moč na prvorojencih, *
resnično je dober.
Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, *
resnično je dober.
S svojo močjo in previdnostjo ga je vodil, *
resnično je dober. —
 
Razdelil je Rdeče morje na dvoje, *
resnično je dober.
Skozi sredo morja je peljal svoje ljudstvo, *
resnično je dober.
Rešil ga je faraona in njegove vojske, *
resnično je dober. —
2 Odpev Iz Egipta je Bog izpeljal izraelsko ljudstvo s svojo močjo in dobroto.
3 Odpev Hvalite Boga nebes in zemlje, ker nas je rešil sovražnikov.
III
Svoje ljudstvo je vodil skozi puščavo, *
resnično je dober.
Ponižal je velike kralje, *
resnično je dober.
Premagal je mogočne vladarje, *
resnično je dober.
Dal nam je v last njih deželo, *
resnično je dober.
V last svojemu izvoljenemu ljudstvu, *
resnično je dober. —
 
Spomnil se nas je, ko smo bili ponižani, *
resnično je dober.
Osvobodil nas je naših sovražnikov, *
resnično je dober.
Vsemu, kar je živo, daje kruha, *
resnično je dober. —
 
Boga nebes in zemlje hvalite, *
resnično je dober. —
3 Odpev Hvalite Boga nebes in zemlje, ker nas je rešil sovražnikov.
– Pokaži nam, Gospod, svoja pota.
– Nauči nas hoditi po svojih stezah.
PRVO BERILO
Iz pete Mojzesove knjige (16,1-17)
Prazniki izvoljenega naroda
 
Tisti čas je Mojzes govoril ljudstvu: »Pazi, Izrael, na mesec abib in obhajaj pasho Gospodu, svojemu Bogu! Kajti v mesecu abibu te je Gospod, tvoj Bog, ponoči izpeljal iz Egipta. Daruj kot pasho Gospodu, svojemu Bogu, drobnico in goved na kraju, ki ga izvoli Gospod, da bi ondi prebivalo njegovo ime!
Ne jej z njo nič kvašenega; sedem dni jej z njo opresnike, kruh stiske, ker si v naglici odšel iz egiptovske dežele, da se spomniš vse dni svojega življenja dneva, ko si izšel iz egiptovske dežele! Sedem dni naj se ne vidi kvas pri tebi v vsej tvoji pokrajini, in od mesa, ki ga daruješ zvečer prvega dne, naj ne ostane nič čez noč do jutra. Ne smeš darovati pashe v katerem koli svojih krajev, ki ti jih da Gospod, tvoj Bog, temveč na kraju, ki ga izvoli Gospod, tvoj Bog, da bi ondi prebivalo njegovo ime! Tam daruj pasho na večer ob sončnem zahodu, ob času, ko si odšel iz Egipta! Na kraju, ki ga izvoli Gospod, tvoj Bog, jo skuhaj in jej! Zjutraj pa se lahko vrneš in odideš v svoje šotore. Šest dni jej opresnike; sedmi dan pa je svet shod za Gospoda, tvojega Boga, tedaj ne opravljaj nobenega dela!
Štej si sedem tednov: od časa, ko se pokaže srp na žitu, začni šteti sedem tednov! Potem obhajaj praznik tednov za Gospoda, svojega Boga, s prostovoljnimi darovi svoje roke, ki jih daj po tem, kakor te Gospod, moj Bog, blagoslovi! Veseli se pred Gospodom, svojim Bogom, ti, tvoj sin in tvoja hči, hlapec in dekla in levit, ki je v tvojem kraju, tujec, sirota in vdova, ki so v tvoji sredini, na kraju, ki ga izvoli Gospod, tvoj Bog, da bi ondi prebivalo njegovo ime! Pomni, da si bil suženj v Egiptu, in vestno spolnjuj te zakone!
Šotorski praznik obhajaj sedem dni, ko spraviš pridelke s svojega gumna in iz svoje tlačilnice! Veseli se ob svojem prazniku ti, tvoj sin in tvoja hči, hlapec in dekla in levit, tujec, sirota in vdova, ki so v tvojem kraju! Sedem dni obhajaj praznik Gospodu, svojemu Bogu, na kraju, ki ga izvoli Gospod! Kajti Gospod, tvoj Bog, te bo blagoslovil pri vsem tvojem pridelku in pri vsem delu tvojih rok; zato bodi vesel!
Trikrat v letu naj se prikažejo vsi tvoji moški pred Gospodom, svojim Bogom, na kraju, ki ga izvoli: na praznik opresnikov, na praznik tednov in na šotorski praznik; a naj se ne prikažejo s praznimi rokami pred Gospodom, ampak vsak z darom, ki ga zmore njegova roka, kakor te Gospod, tvoj Bog, blagoslovi.«
SPEV (5 Mojz 16,14.15; Nah 2,1)
Veseli se ob prazniku ti, tvoj sin in tvoja hči, levit in tujec, sirota in vdova! * Gospod te bo blagoslovil, zato bodi vesel.
Gospod ti naklanja mir in daje priložnost, praznuj njegove praznike! * Gospod te bo blagoslovil, zato bodi vesel.
DRUGO BERILO
Sv. Irenej (ok. 130-ok. 200) iz Male Azije, učenec sv. Polikarpa, škof v Lyonu v Franciji, oče dogmatične teologije, mučenec
Iz razprave Zoper krivoverstva sv. Ireneja, škofa (4. knj., 18, 1-2. 4. 5)
Čista daritev Cerkve
 
Daritev Cerkve, o kateri nas je poučil Gospod, da naj se vrši po vsem svetu, je pred Bogom čisti dar in mu je všeč. Ne zato, ker bi potreboval našega daru, ampak zato, ker se darovalec, če je njegov dar sprejet, s tem darom proslavi. Z darilom kralju se izpričujeta čast in spoštovanje. Gospod je hotel, da to delamo ponižno in s čistim srcem, zato je rekel: Če prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej s svojim bratom spraviš in potem pridi in daruj svoj dar. Bogu je treba darovati prvine njegovega stvarstva, kot naroča tudi Mojzes: Nikar ne prihajaj praznih rok pred obličje Gospoda, svojega Boga. S čimer je bil človek obdarjen, s tem naj skazuje hvaležnost Bogu, ki bo tako počaščen s tem, kar je sam daroval.
Splošna obveznost darovanja torej ni bila ukinjena. Darovanja so bila pri Judih, so pa tudi pri nas. Le smisel darovanja se je spremenil: odslej je to darovanje dejanje svobodnih ljudi, ne več sužnjev. Res je, da je en sam in isti Gospod, toda pri tem ima darovanje sužnjev svoj značaj, darovanje svobodnih pa svojega. Svoboda vtisne svoj vidni pečat celo v darovanja.
Bog ne stori ničesar brez namena in pomena. Zato so ljudje stare zaveze žrtvovali le desetino svojega imetja, medtem ko ljudje, ki uživajo svobodo, dajejo Gospodu v dar vso svojo posest. Vendar dajejo z veseljem in odprtih rok te manjvredne dobrine v upanju, da bodo zanje dobili večje, podobno kot ona uboga vdova, ki je vrgla vse svoje imetje v božjo zakladnico.
Bogu moramo torej poklanjati svoj dar in mu v vsem izkazovati svojo hvaležnost kot stvarniku, z vso preprostostjo, z vero brez hinavščine, s trdnim upanjem in gorečo ljubeznijo. Darovati mu moramo prvine tega, kar mu pripada. In táko daritev daruje Bogu stvarniku v vsej čistosti samo Cerkev. Poklanja mu v zahvalo darilo, ki prihaja iz njegovega stvarstva.
S to daritvijo darujemo Bogu, kar je božjega, in ob tem izražamo na primeren način svojo povezanost in edinost z darom ter izpovedujemo vero v vstajenje telesa in duha. Ko kruh, ki ga daje zemlja, sprejme božji poziv, ni več navaden kruh, temveč evharistija in se v njem družita zemeljsko in nebeško. Zato tudi naša telesa, ko prejmemo evharistijo, niso več trohljiva, ker imajo v sebi že upanje na vstajenje.
SPEV (Hebr 10, 1. 14; Ef 5, 2)
Postava je le senca prihodnjih dobrin in z daritvami, ki se neprenehoma darujejo, ne more privesti do popolnosti tistih, ki jih darujejo. * Kristus je z eno daritvijo za vedno posvetil tiste, ki se posvečujejo.
On nas je ljubil in se za nas dal v daritev in žrtev Bogu v prijeten vonj. * Kristus je z eno daritvijo za vedno posvetil tiste, ki se posvečujejo.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote II. tedna

[D]

Pesem med letom
Povrnil se je svetel dan
in nas z veseljem je navdal,
Bogu na čast prepevamo
in Kristusa pozdravljamo.
 
Po njem je Stvarnik vseh stvari
ustvaril dneve in noči;
Gospodov zakon vodi vse,
da za temo spet svetlo je.
 
Ti prava luč si vernikom,
ki nikdar ne postaraš se,
nikdar ne mine tvoj sijaj,
tvoj dan večera ne pozna.
 
Podéli, večni Oče, nam,
da preživimo ves ta dan
v ljubezni Svetega Duha
kot bratje, sestre Kristusa. Amen.
1 Odpev Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, Gospod, ponoči opevamo tvojo zvestobo.
Ps 91   Hvalnica Gospodu in Stvarniku
Prepevamo hvalnico edinorojenemu Božjemu Sinu za njegova čudovita dela (sv. Atanazij).
 
Gospod, prav je, da te slavimo *
in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.
Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, *
tvojo zvestobo ponoči,
na harfo z desetimi strunami in na liro, *
s spevom ob spremljavi na citre. —
 
Gospod, razveseljuješ nas s svojimi deli, *
občudujemo vse, kar si ustvaril.
 
Kako veličastna so tvoja dela, *
kako globoke so tvoje misli.
Ne daš se spoznati posvetnemu človeku, *
nespametni te ne more razumeti.
Čeprav grešniki rastejo kot trava *
in hudobni sijajno uspevajo,
obojne čaka večna poguba, *
ti pa, Gospod, si vzvišen na veke. —
 
Tvoji sovražniki bodo premagani, *
vsi hudodelci uničeni.
Mi pa bomo močni v Gospodu *
in uživali njegove dobrine.
Videli bomo grešnike zavržene *
in slišali hudobne vzdihovati.  —
 
Pravični bodo rasli kot palma, *
kot mogočno drevo bodo uspevali.
Zasajeni v dvoru Gospodove hiše *
bodo cveteli v Božji bližini.
Še v visoki starosti bodo dajali sadove, *
na veke bodo sočni in zeleni.
Oznanjali bodo, kako je Gospod pravičen, *
on je zavetje in v njem ni krivice. —
1 Odpev Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, Gospod, ponoči opevamo tvojo zvestobo.
2 Odpev Slavite našega Boga in ga častite.
5 Mz 32,1–12   Gospodova ljubezen do izvoljenega ljudstva
Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti (Mt 23,37).
 
Čujte, nebesa, mojo pesem, *
zemlja naj sliši mojo hvalnico.
Moje besede naj bodo kot dež in rosa, *
kot ploha na sveže zelenje.
Gospodovo moč bom oznanjal, *
dajte čast našemu Bogu. —
 
Božja dela so popolna, *
vsa njegova pota so pravična.
Bog je zvest in brez krivice, *
pošten je in pravičen. —
 
O izprijeni rod, kako si se pregrešil, *
kakor nezvest otrok si se izneveril Bogu.
Bedasto in nespametno ljudstvo, *
ali tako vračaš Gospodu?
Ali ni Bog tvoj oče in ti njegova lastnina, *
ki jo je on naredil in ustvaril? —
 
Nekdanjih dni se spomni, *
premisli leta od roda do roda.
Vprašaj svojega očeta, da ti bo povedal, *
svoje dede, da ti razložijo.
Bog je človeški rod razdelil v narode, *
po številu Božjih otrok določil ljudstvom meje.
Njegovo ljudstvo pa je Gospodov delež, *
njegovi izvoljeni so njegova dediščina. —
 
Obiskal jih je v puščavi, *
v veliki in strašni samoti.
Učil jih je in vodil, *
varoval kot punčico svojega očesa.
Kakor orel vabi k letenju svoje mladiče *
in kroži nad njimi,
tako je Bog sprejel svoje ljudstvo *
in ga varoval v svojem naročju.
Gospod sam jih je vodil, *
drugega boga ni bilo z njimi. —
2 Odpev Slavite našega Boga in ga častite.
3 Odpev Vsa zemlja, Gospod, je polna tvoje slave.
Ps 8     Božje veličastvo in človekovo dostojanstvo
Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi (Ef 1,22).
 
Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji, *
visoko nad nebo sega tvoje veličastvo.
Celo nedolžnim in neukim otrokom si dal, da te slavijo, *
in s tem osramotil svoje sovražnike. —
 
Ko gledam nebo, mesec in zvezde, ki si jih ustvaril, *
mislim: kaj je človek, da se ga spominjaš.
Ustvaril si ga skoraj kakor angela, *
s slavo in častjo si ga ovenčal. —
 
Dal si mu oblast nad svojimi deli; *
vse si mu podvrgel:
ovce, govedo in divje živali, *
ptice pod nebom in ribe v morju. —
 
Gospod, naš Bog, kako si velik, *
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. —
3 Odpev Vsa zemlja, Gospod, je polna tvoje slave.
Kratko berilo (Rim 12,14–16a)
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne kolnite. Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi. Bodite med seboj ene misli; ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih.
Spev z odpevom
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.
Premišljeval in oznanjal bom tvojo pravičnost.
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.
Odpev k Hvaljen Naravnaj, Gospod, na pot miru vse naše korake.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Naravnaj, Gospod, na pot miru vse naše korake.
Prošnje
Hvalimo dobroto in modrost Kristusa, ki nas je učil, naj ga spoznamo in ljubimo v vseh svojih bratih, posebno pa v trpečih. Goreče ga prosimo:
Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.
Že zgodaj zjutraj slavimo tvoje vstajenje
– in vsem želimo dobrine tvojega odrešenja.
Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.
Pomagaj nam, da bomo danes tvoje priče
– in bomo po tebi darovali Očetu prijetno daritev.
Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.
V vsakem človeku naj spoznamo tvojo podobo
– in v njem strežemo tebi.
Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.
Kristus, ti si prava vinska trta in mi smo tvoje mladike,
– naj ostanemo v tebi, da obrodimo obilen sad v slavo Boga Očeta.
Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Dobri Bog, hvalijo naj te naša usta, slavi naj te naše srce in poveličuje naj te naše življenje, kajti po tvoji dobroti smo in živimo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 
Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.
 
To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.
 
Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.
 
Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.
1 Odpev Nebo in zemlja bosta prešla, tvoje besede, Gospod, pa ne bodo prešle.
Ps 118,81–88  (XI)  Hvala Božji postavi
 
Moja duša silno hrepeni po tvoji pomoči, *
upam v tvojo besedo.
Kar koprnim po tvojih obljubah, *
kdaj me boš potolažil. —
 
Čeprav sem se postaral in posušil, *
tvojih zakonov ne pozabljam.
Koliko dni mi še ostane, *
kdaj me rešiš mojih preganjalcev?  —
 
Prevzetni mi kopljejo jamo, *
ker ne ravnajo po tvoji postavi.
Vsi tvoji ukazi so dobri, *
pomagaj mi, ko me hočejo z lažjo prevarati. —
 
Skoraj bi me uničili, *
vendar tvojih naukov ne zapuščam.
Po svoji dobroti me ohrani pri življenju *
in spolnjeval bom tvojo voljo. —
1 Odpev Nebo in zemlja bosta prešla, tvoje besede, Gospod, pa ne bodo prešle.
2 Odpev Gospod, ti si moja obramba, močen stolp pred sovražnikom.
Ps 60   Molitev begunca
Molitev pravičnega, ki upa v večne dobrine (sv. Hilarij).
 
O Bog, poslušaj mojo tožbo, *
usliši mojo molitev.
Iz daljnega kraja te kličem, *
ko v stiski omagujem.
Privedi me na varno mesto, *
kamor sam ne zmorem. —
 
Saj si ti moja obramba, *
močen stolp pred sovražnikom.
O da bi vedno prebival v tvojem svetišču *
in ostal pod tvojim varstvom!
O Bog, ti veš za moje želje; *
bogato obdaruješ svoje častilce. —
 
Podaljšaj življenje svojemu služabniku, *
naj živi še mnoga leta.
Naj ostanem vedno v tvoji bližini, *
tvoja dobrota in ljubezen naj me podpirata.
Tvoje ime bom opeval vekomaj, *
dan za dnem bom spolnjeval svoje obljube. —
2 Odpev Gospod, ti si moja obramba, močen stolp pred sovražnikom.
3 Odpev Varuj me, Gospod, pred grožnjami sovražnikov.
Ps 63   Božja sodba nad grešniki
Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).
 
O Bog, poslušaj me, ko tožim, *
varuj me pred grožnjami sovražnikov.
Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *
pred navalom zlobnežev. —
 
Svoje jezike brusijo kot meče, *
kot strupene puščíce so njih besede.
Iz skrivališča streljajo na siromaka, *
da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.
V svoji hudobiji se čutijo varne, *
nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.
Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *
srce slehernega je brezno hudobije. —
 
Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *
v trenutku jih bo zadela njegova kazen.
Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *
vsi se bodo zgrozili nad njimi.
V strahu bodo govorili o Božjem delu *
in strmeli nad njegovimi dejanji. —
 
Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *
vsi pošteni naj ga hvalijo. —
3 Odpev Varuj me, Gospod, pred grožnjami sovražnikov.
Opoldne

Kratko berilo (1 Kr 2,2b–3)
Okrêpi se in bodi mož! Drži se postave Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih in spolnjuj njegove zakone, zapovedi, predpise in naredbe, da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal in česar se boš lotil.

– Vodi me, Gospod, po poti svojih zapovedi.
– Ta pot mi je v veselje.  
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, večna ljubezen, daj, da bomo vedno v tvoji ljubezni. Tako bomo ljubili tebe nad vse, svoje brate in sestre pa zaradi tebe. Po Kristusu, našem Gospodu.  

⇑ Vrh

3. nedelja med letom

1. večernice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom
 
V začetku, Bog, si ustvaril svet
in tvoja vodi ga modrost,
čez dan ogrinjaš z lučjo nas,
ponoči daješ nam pokoj.
 
Hvaležno dan končujemo,
ko se mrači, te prosimo:
Gospod, očisti nam srce,
da hvalnico zapojemo.
 
Naj iz globine oglasi
se pesem in te počasti,
ljubezen naša v njej zveni
in moli duh te v zbranosti.
 
Počitek naj nas poživi,
zgubljene vrne nam moči,
prežene naj skrbi srcá
in okrepi naj nam duha.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda.
Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno
Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).
 
Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *
hvalite ga in slavite.
Gospodovo ime naj bo slavljeno *
zdaj in na veke. —
 
Gospodovo ime naj bo hvaljeno *
od sončnega vzhoda do zahoda.
Gospod je vzvišen nad narodi, *
njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.
Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *
Vzvišen je nad nebo in zemljo. —
 
Iz prahu dviga siromaka, *
iz blata povišuje ubožca.
Sprejme ga med izvoljene, *
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni daje, da ima družino *
in je vesela mati med svojimi otroki. —
1 Odpev Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda.
2 Odpev Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
Ps 115 Zahvala v svetišču
Po Kristusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev (Heb 13,15).
 
Zaupal sem v Gospoda, *
ko sem bil v največji stiski,
tudi ko sem rekel v svojem strahu: *
»Vsak človek me lahko prevara.«  —
 
Kaj naj povrnem Gospodu *
za vse dobro, kar mi je storil?
Dvignil bom zveličavni kelih *
in slavil Gospoda. —
 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu *
pred vsem njegovim ljudstvom.
V Gospodovih očeh je dragocena *
smrt njegovih svetih. —
 
Gospod, hočem ti zvesto služiti, *
vedno ostati v tvoji službi.
Rešil si me, zato te bom hvalil, *
daroval ti bom hvalno daritev. —
 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu *
pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše, *
v njegovem svetem mestu. —
2 Odpev Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
3 Odpev Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik
 
Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *
a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, *
podobo hlapca je vzel nase.
Ljudem je postal podoben *
in bil po zunanjosti kakor človek.
Ponižal se je in je bil pokoren, *
pokoren do smrti, smrti na križu. —
 
Zato ga je Bog povišal *
in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *
v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.
Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *
v slavo Boga Očeta. —
3 Odpev Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
Kratko berilo (Heb 13,20–21)
Bog miru je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze veliki pastir ovac. On naj vas usposobi za vsako dobro delo, da spolnite njegovo voljo, in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na vekov veke. Amen.
Spev z odpevom
Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
Vsa si z modrostjo ustvaril.
Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.

[L]

Odpev k Moja duša Sobotni dan je šel Jezus v shodnico in tam bral besede prerokov.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Sobotni dan je šel Jezus v shodnico in tam bral besede prerokov.

[D]

Prošnje
Kristusu se je smililo lačno ljudstvo in v svoji ljubezni je delal zanj čudeže. Ko se tega spominjamo, ga z zaupanjem prosimo:
Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
Vse, kar smo danes dobrega prejeli, si nam dal ti v svoji dobroti,
– naj se ne vrača k tebi brezplodno, ampak obrodi obilen sad v dobrem srcu.
Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
Ti si luč in rešitev vseh narodov, varuj svoje priče, ki jih pošiljaš po svetu,
– naj ogenj Svetega Duha gori v njihovih srcih.
Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
Daj, da bi si vsi ljudje prizadevali za vedno bolj človeško življenje na svetu
– in bi pod tvojim vodstvom velikodušno sodelovali pri reševanju nujnih vprašanj današnjega časa.
Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
Ti si zdravnik naših duš in teles, pomagaj bolnikom in podpiraj umirajoče
– in tudi nas obiskuj in krepčaj v svoji dobroti.
Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
Naše rajne, katerih imena so v knjigi življenja,
– sprejmi med blažene v nebesih.
Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s tvojim Sinom in bo naše življenje polno dobrih del. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
 
Ps 4 Večerna zahvala Bogu
Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *
usmili se me in usliši mojo molitev. —
 
Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *
zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?
Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *
tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —
 
Bojte se Boga in nikar ne grešite, *
preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.
V njegove roke se vdano izročite *
in zaupajte v Gospoda. —
 
Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *
Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem *
kot vse zemeljske dobrine in užitki. —
 
V miru naj hitro zaspim in počivam, *
saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Ps 133 Večerna molitev v svetišču
Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).
 
Slavite zdaj Gospoda, *
vsi Gospodovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *
dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —
 
Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen
 

⇑ Vrh