HOZANA.si: Brevir

«   »

21. 5. 2017, 6. velikonočna nedelja, nedelja turizma

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma

Povabilo

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem v osmini in za velikonočne nedelje
To je zares Gospodov dan,
ves svet in z lučjo obsijan,
saj Kristusova rešnja kri
izmila krivdo je sveta.

 

Zgubljenim vero obudi
in slepim spet odpre oči.
Kaj bali bi se še naprej,
celo razbojnik rešen je.

 

Mar more dati več nebo,
ko greh povrne z milostjo,
strah se v ljubezen spremeni,
življenje v smrti se rodi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. Aleluja, odvaljen je kamen od vhoda v grob, aleluja.

[D]

Ps 103 Hvalnica Bogu in Stvarniku

Ako je kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo (2 Kor 5,17).

I

Hvali, moja duša Gospoda, *

Gospod, moj Bog, kako si velik!

Veličastvo in sijaj si oblekel, *

s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem. —

 

Nebo si razpel kot šotor, *

svoj prestol si postavil nad nebesnim svodom.

Voziš se na oblakih, *

letiš na perutih vetra.

Viharji so tvoji poslanci, *

bliski in strele tvoji služabniki. —

 

Utrdil si zemlji njena pota, *

na veke se ne bo iztirila.

Pravodovje jo je obdajalo, *

vode so prekrivale gorovja. —

 

Na tvoje povelje so se vode umaknile, *

zbežale pred tvojim grmenjem.

Iz njih so se dvignile gore, *

nastale so doline, kjer si ti določil.

Začrtal si vodam meje, ki jih naj ne prestopijo, *

da nikoli več ne pokrijejo zemlje. —

 

Studence usmerjaš v potoke, *

ki tečejo med hribi.

Z njimi napajaš vse živali, *

divjačina si v njih gasi žejo.

Ob njih rastejo drevesa, *

na vejah gnezdijo in prepevajo ptice. —

[L]

1 Vel. noč. Aleluja, odvaljen je kamen od vhoda v grob, aleluja.
2 Vel. noč. Aleluja, koga iščeš, žena? Živega med mrtvimi, aleluja.

[D]

II

Z dežjem iz oblakov napajaš gore, *

s svojo močjo nasičuješ vso zemljo.

Daješ, da raste trava za krmo živini, *

ki služi človeku pri njegovem delu.

Tako si pridela kruh iz zemlje *

in vino, ki mu srce razveseljuje.

Pridobiva olje, s katerim si lepša obličje, *

in živež, ki mu ohranja življenje. —

 

Po tvoji volji rastejo velikanska drevesa, *

mogočne cedre je vsadila tvoja roka.

V njih krošnjah gnezdijo ptice, *

na njih prebivajo štorklje.

V visokih gorah se skrivajo divje koze, *

v pečinah iščejo zavetja planinske živali. —

 

Ustvaril si luno za znamenje časov, *

določil čas, kdaj naj sonce zahaja.

Ko narediš temo in noč pokrije zemljo, *

se prebudijo vse gozdne živali.

Mladi levi rjovejo za plenom *

in od tebe prosijo hrane.

Ko vzide sonce, se umaknejo *

in poležejo v svojih brlogih.

Tedaj gre človek na svoje delo *

in ga opravlja do večera. —

[L]

2 Vel. noč. Aleluja, koga iščeš, žena? Živega med mrtvimi, aleluja.
3 Vel. noč. Aleluja, ne jokaj, Marija; Gospod je vstal, aleluja.

[D]

III

Gospod, kako velika so tvoja dela, *

vse si z modrostjo naredil.

Zemlja je polna tvojega bogastva, *

kako veliko in prostrano je morje.

V njem je brez števila živih bitij, *

majhnih in velikih živali.

Po njem plovejo ladje, *

kiti se v njem igrajo z valovi.  —

 

Vsa bitja pričakujejo od tebe hrano, *

ti jim daješ jesti ob svojem času.

Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo, *

ko jim jo odtegneš, se zbegajo.

Ko jim ugasneš življenje, *

se v prah povrnejo.

S svojim dihom jih ustvarjaš, *

in prenavljaš obličje zemlje. —

 

Bodi Gospodu slava na veke, *

njegova dela naj mu bodo v veselje.

Njegov pogled stresa zemljo, *

gore se kadijo, ko se jih dotakne.

Dokler bom živel, bom slavil Gospoda, *

hvalil bom svojega Boga, dokler bom dihal.

Naj mu bo prijetna moja pesem, *

veselil se bom v Gospodu. —

 

Hudobija naj izgine z zemlje, *

zlo naj bo v korenini zatrto.

Hvali, moja duša, *

svojega Gospoda! —

[L]

3 Vel. noč. Aleluja, ne jokaj, Marija; Gospod je vstal, aleluja.

- Radujem se, aleluja,

- s pesmijo hvalim Gospoda, aleluja.

PRVO BERILO

Začetek prvega pisma apostola Janeza (1, 1-10)

O Besedi življenja in božji luči

Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo s svojimi očmi videli, kar smo gledali in so naše roke otipale, o Besedi življenja - in Življenje se je razodelo in smo videli in spričujemo ter vam oznanjamo večno Življenje, ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo - kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi z nami združeni, mi pa smo združeni z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. In to vam pišemo, da bi bilo vaše veselje popolno.

In to je oznanilo, ki smo ga od njega slišali in ga vam oznanjamo: Bog je luč in nobene teme ni v njem. Ako rečemo, da smo z njim združeni, pa hodimo v temi, lažemo in se ne ravnamo po resnici. Ako pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj združeni in kri njegovega Sina Jezusa Kristusa nas očiščuje vsakega greha.

Ako rečemo, da nimamo greha, sami sebe varamo in v nas ni resnice. Ako svoje grehe priznamo, je zvest in pravičen, da nam naše grehe odpusti in nas očisti vse krivičnosti. Ako rečemo, da nismo grešili, ga postavljamo na laž in njegove besede ni v nas.

SPEV (1 Jan 1, 2; 5.20)

Življenje se je razodelo in smo videli in spričujemo ter vam oznanjamo večno Življenje. * To je bilo pri Očetu in se nam je razodelo, aleluja.

Vemo, da je božji Sin prišel: ta je resnični Bog in večno Življenje. * To je bilo pri Očetu in se nam je razodelo, aleluja.

DRUGO BERILO

Sv. Ciril Aleksandrijski (370-444), patriarh v Aleksandriji v Egiptu, branilec prave vere zoper nestorijanstvo

Iz razlage 2. pisma Korinčanom sv. Cirila Aleksandrijskega, škofa (5, 5-6, 2)

Bog nas je po Kristusu s seboj spravil in nam poveril službo sprave

Ti, ki so prejeli poroštvo Duha in so obogateli z upanjem na vstajenje, so zdaj že v posesti prihodnjih dobrin in govorijo: Odslej nikogar ne poznamo po mesu, saj smo vsi duhovni ljudje in nismo več podvrženi razkroju mesa. Korinčanom, katerim Pavel piše, daje vedeti, da meso označuje razkroj mesa. Odkar nam je zasijal edinorojeni Sin, smo vsi bili prvinsko spremenjeni v Besedo, ki oživlja vse. S kraljevanjem greha smo bili vklenjeni v verige smrti, a z nastopom pravičnosti v Kristusu smo bili rešeni razkroja.

Nihče torej ni več v mesu, to je v slabotnosti mesa, kateremu med drugim pripada tudi razkroj. Zato apostol trdi, da nikogar več ne pozna po mesu, ko zavrača zgrešene pojme nekaterih Korinčanov: In če smo po mesu poznali Kristusa, ga pa zdaj tako več ne poznamo. S tem hoče povedati tole: Beseda je meso postala in se je naselila med nami in je za življenje vseh pretrpela telesno smrt. Tako smo jo spoznali, vendar je poslej tako več ne poznamo. Četudi je Jezus ohranil telo, saj je po treh dneh oživel in je šel v nebesa k Očetu, je zdaj nad zakoni telesa. Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje: smrt nad njim več ne gospoduje. Kajti smrt, ki jo je za greh pretrpel, je pretrpel enkrat za vselej; življenje pa, ki ga živi, živi Bogu.

Če je torej naš vodnik postal takšen, moramo z vso nujo hiteti po sledovih njegovih stopinj, bolj kot v telesu živeti nad zakoni telesa. Zato pravilno uči božji apostol Pavel: Ako je torej kdo v Kristusu, je novo stvarstvo: Staro je prešlo, glejte nastalo je novo. Z vero v Kristusa smo bili opravičeni in moč starega prekletstva je usahnila. Za nas je oživel on, ki je poteptal oblast smrti. Spoznali smo pravega Boga, ki ga po sredništvu Sina častimo v duhu in resnici. On namreč z nebes razliva na svet Očetove blagoslove.

Na temelju teh resnic modro pravi apostol Pavel: Vse pa je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil. Skrivnost učlovečenja in iz nje potekajoča prenova se namreč ni zgodila brez Očetove volje. Po Kristusu nam je odprt pristop k Očetu. To sam trdi, da je le po njem mogoče priti k Očetu. Zatorej vse je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil in nam dal službo sprave.

SPEV (Rimlj 5,11; Kot 1,19-20)

Ponosni smo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, * po katerem smo zdaj dobili spravo, aleluja.

Bog je sklenil, da naj v njem prebiva vsa polnost in tako po njem spravi vse, * po katerem smo zdaj dobili spravo, aleluja.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast vstalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
V jutránji zarji vse žari,
nebo odmeva v hvalnicah,
vsa zemlja vzklika radostna,
pekel ječi in trepeta.

 

Vse poje hvalo Kristusu:
mogočni kralj je zmagal smrt,
pogazil sile je pekla,
človeštvo rešil suženjstva.

 

Zaman, čuvaji, stražite,
odveč sta skala in pečat.
Gospod je zmagoslavno vstal
in poveličan spet živi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 6 To je dan, ki ga je Gospod naredil, aleluja.

[D]

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

 

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

 

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslôvi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

[L]

1 Vel. noč. 6 To je dan, ki ga je Gospod naredil, aleluja.
2 Vel. noč. 6 Slavljen si, naš Bog, na nebesni višavi in hvale vreden, aleluja.

[D]

Dan 3,52–57  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Stvarnik je slavljen na veke (Rim 1,25).

 

Hvaljen si, Gospod, Bog naših očetov, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si v svojem veličastnem imenu, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si v svetišču svoje slave, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na prestolu svojega kraljestva, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si, ki vidiš v globine in bivaš nad kerubi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga vekomaj. —

[L]

2 Vel. noč. 6 Slavljen si, naš Bog, na nebesni višavi in hvale vreden, aleluja.
3 Vel. noč. 6 Molite Boga, ki sedi na prestolu, in govorite: Amen, aleluja.

[D]

Ps 150 Hvalite Gospoda

Pojte psalme z duhom, pojte psalme s srcem, to je: slavite Boga z dušo in telesom (Hezihij).

 

Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, *

hvalite ga na veličastnem nebu.

Hvalite ga v njegovih mogočnih delih, *

hvalite ga zaradi njegovega veličastva. —

 

Hvalite ga z glasom trobente, *

hvalite ga na harfo in citre.

Hvalite ga z bobni in veselim rajanjem, *

hvalite ga na strune in piščali. —

 

Hvalite ga na cimbale milozvočne, *

hvalite ga na cimbale močno doneče.

Vse, kar živi in diha, *

naj hvali Gospoda. —

[L]

3 Vel. noč. 6 Molite Boga, ki sedi na prestolu, in govorite: Amen, aleluja.

Kratko berilo (Apd 3,13–15)
Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in pred Pilatom zatajili, ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. Vi ste se odrekli Svetemu in Pravičnemu in prosili, da vam je podaril ubijalca, začetnika življenja ste pa umorili. Toda Bog ga je od mrtvih obudil, čemur smo mi priče.

Spev z odpevom

Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.

Ker so videli Gospoda, aleluja, aleluja …
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Jezus govori: Vi poznate Duha resnice, pri vas prebiva in bo v vas, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Jezus govori: Vi poznate Duha resnice, pri vas prebiva in bo v vas, aleluja.

Prošnje

Prosimo vsemogočnega Boga Očeta, ki je obudil Jezusa, našega vodnika in rešitelja:

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Sveti Oče, svojega ljubljenega Sina si pripeljal iz teme smrti v luč vstajenja,

– daj nam priti v čudovito svetlobo.

Po veri v Jezusa Kristusa smo rešeni,

– naj danes živimo iz vere svetega krsta.

Naročil si nam, naj iščemo, kar je zgoraj, kjer je Kristus v tvoji slavi,

– varuj nas pred zapeljivostjo greha.

Naše življenje, ki je s Kristusom skrito v tebi, naj sveti vsem ljudem

– in napoveduje novo nebo in novo zemljo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast vstalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 22   Dobri pastir

Jagnje jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih voda (Raz 7,17).

 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, *

na sočne pašnike me vodi.

Ob mirnih vodah počivam, *

poživlja me in osrečuje.

Vodi me po pravih potih, *

ker je neskončno dober.  —

 

Ne bojim se, dokler si ti ob meni, *

čeprav bi hodil po temnih dolinah.

S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, *

to mi je v pogum in tolažbo. —

 

Svojo mizo pred mano pogrinjaš, *

častiš me vpričo mojih nasprotnikov.

Venčaš me in mi glavo maziliš, *

srce mi prekipeva od sreče. —

 

S svojo dobroto in milino me obdajaš, *

z menoj si vsak čas mojega življenja.

V tvoji hiši bom prebival, *

to je moj dom za vse čase. —

Ps 75   Zmagoslavna pesem Bogu v čast

Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba (Mt 24,30).

I

Božje ljudstvo pozna Gospoda, *

njegovo ime spoštuje.

V Jeruzalemu je njegovo svetišče, *

njegovo bivališče je na gori Sion.

Od tam uničuje vse bojno orožje, *

ščite in meče, sulice in loke. —

 

Tebe, Vsemogočni, obdaja svetloba, *

ko z večnih višav k nam prihajaš.

Najpogumnejši se pred teboj zrušijo, *

roke obnemorejo vsem junakom.

Ob tvoji grožnji, Bog naših očetov, *

odpove najmočnejše orožje. —

II

O Bog, kako si strašen, *

kdo se bo ustavljal tvoji silni moči?

Z nebesne višine izrekaš sodbo, *

vsa zemlja se strese in utihne.

Bog vstaja zato, da razsoja, *

da reši vse ponižane na zemlji. —

 

Človeško hudobijo obrača sebi v slavo, *

slavijo ga tisti, ki so ostali živi.

Zaobljubite se svojemu Bogu in spolnjujte obljube, *

od vsepovsod mu v spoštovanju prinašajte darove.

On brzda prevzetnost mogočnih, *

on upogiba kolena vladarjem na zemlji. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo (Ef 2,4–6)
Bog je bogat v usmiljenju in nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom, – po njegovi milosti ste rešeni, – in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast vstalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem

Pri Jagnjeta večerji zdaj
v oblekah belih zbrani smo,
ko Rdeče morje smo prešli,
zapojmo slavo Kristusu.

 

Za hrano daje nam telo
in s svojo nas pojí krvjo,
na križu darovani Bog
oživlja z Božjo nas močjo.

 

O res neskončno vredni dar,
ki zmagal si vso moč pekla,
ti odkupnina sužnosti,
plačilo naše večnosti.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 6 Bog je obudil Kristusa od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, aleluja.

[D]

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

[L]

1 Vel. noč. 6 Bog je obudil Kristusa od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, aleluja.
2 Vel. noč. 6 Od malikov ste se spreobrnili k živemu Bogu, aleluja.

[D]

Ps 113 B  Hvalnica pravemu Bogu

Spreobrnili ste se od malikov, da služite živemu in pravemu Bogu (1 Tes 1,9).

 

Ne nam, Gospod, ne nam, ampak tebi gre slava, *

zaradi tvojega usmiljenja in zvestobe.

Naj neverniki ne govorijo: *

»Kje je njihov Bog, kje prebiva?«

Naš Gospod Bog je v nebesih, *

naredi vse, karkoli hoče. —

 

Njihovi maliki so iz srebra in zlata narejeni, *

izdelala jih je človeška roka.

Usta imajo, pa ne govorijo, *

oči imajo, pa ne vidijo.

Ušesa imajo, pa ne slišijo, *

nos imajo, pa ne duhajo.

Roke in noge imajo, pa nič ne morejo, *

glasu ne morejo dati iz svojega grla.

Nespametni so tisti, ki jih delajo, *

nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —

 

Zaupaj v Gospoda, Božje ljudstvo, *

on je tvoj pomočnik in tvoj varuh.

Zaupajte v Gospoda, njegovi duhovniki, *

on je vaš pomočnik in vaš varuh.

Zaupajte v Gospoda, vsi, ki vanj vérujete, *

on je vaš pomočnik in vaš varuh. —

 

Gospod se nas spominja *

in nas bo blagoslovil.

Blagoslovil bo svoje ljudstvo, *

blagoslovil duhovnike.

Blagoslovil bo vse, ki mu služijo, *

vse, male in velike. —

 

Gospod vas bo pomnožil, *

vas in vaše potomce.

Blagoslovljeni ste od Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

Gospod prebiva v nebesih, *

zemljo pa je izročil človeškim otrokom.

Na zemlji ne hvalijo Gospoda mrtvi, *

legli so v grobno tišino.

Zato pa, dokler smo živi, hvalimo Gospoda *

zdaj in na veke.  —

[L]

2 Vel. noč. 6 Od malikov ste se spreobrnili k živemu Bogu, aleluja.
3 Vel. noč. 6 Aleluja, zmaga in slava in moč našemu Bogu, aleluja.

[D]

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

[L]

3 Vel. noč. 6 Aleluja, zmaga in slava in moč našemu Bogu, aleluja.

Kratko berilo (Rim 6,5–7)
Če smo s Kristusom tesno združeni in z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo namreč, da je bil naš stari človek z njim vred križan, da bi se telo greha razdejalo in bi mi grehu več ne služili. Kdor je namreč umrl, je bil oproščen greha.

Spev z odpevom

Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.

Gospodar sem nad življenjem in smrtjo, aleluja, aleluja.
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Kdor mene ljubi, govori Jezus, tega bo ljubil moj Oče, in jaz ga bom ljubil in se mu razodel, aleluja.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Kdor mene ljubi, govori Jezus, tega bo ljubil moj Oče, in jaz ga bom ljubil in se mu razodel, aleluja.

Prošnje

Boga Očeta, ki je Kristusa obudil in ga povzdignil v svojo slavo, ponižno prosimo:

Zaradi Kristusove slave varuj svoje ljudstvo.

Pravični Oče, Jezusa si zaradi zmage na križu povišal,

– vse stvarstvo pritegni k njemu.

Oče, po Sinu, ki si ga poveličal, pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi,

– da bo vsemu človeštvu vir in znamenje edinosti.

Ohrani novi rod, ki si ga z vodo in Svetim Duhom rodil pri krstu,

– naj ostane zvest krstni milosti za večno življenje.

Po svojem poveličanem Sinu pomagaj nesrečnim, osvobodi jetnike in ozdravi bolne

– in razveseli ves svet s svojo dobroto.

Rajni bratje in sestre, ki si jim dal uživati telo in kri poveličanega Kristusa,

– naj poslednji dan vstanejo v njegovo slavo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast vstalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018