HOZANA.si: Brevir

«   »

21. 11. 2020, Sobota, Darovanje Device Marije, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Darovanje Device Marije (21. november)

Info …

DAROVANJE DEVICE MARIJE
Obvezni god
Današnji praznik je spomin posvetitve Marijine cerkve ob jeruzalemskem templju. Vsebino zajema iz nesvetopisemskega poročila, da je Marija kot deklica služila v templju. Na Zahodu je praznik znan od 11. stoletja dalje.
Skupne molitve v čast Devici Mariji.

Povabilo

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo . Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kristusa, Marijinega sina, pridite, molimo. Ali: Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik /spomin/ Device Marije.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

pesem, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Naša Mati, mati usmiljenja,
upanja vir, bodi pozdravljena;
mati Božja, mati vseh milosti,
mati, polna svete si radosti,
o Marija.

 

Mati sveta, mati brezmadežna,
roža, polna vonja prelepega;
v stiskah naših, Mati, usmili se,
ti nas varuj, k Jezusu vodi nas,
o Marija.

 

Bog je večni, Mati, ustvaril te;
v Duhu Svetem, v moči Najvišjega
Jezusa Sina si ti spočela nam,
Bogu slava, Bogu čast vekomaj,
o Marija. Amen.

[D]

1 Odpev Kdor bo postal preprost kot otrok, bo velik v nebeškem kraljestvu.

Ps 130 Otroško zaupanje v Gospoda

Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen (Mt 11,29).

 

Gospod, v svojem srcu se ne povišujem, *

na druge ne gledam prezirljivo.

Za velike reči se ne poganjam, *

ne iščem, kar je zame previsoko. —

 

Nasprotno, nič me ne vznemirja, *

v tebi sem popolnoma miren.

Kakor otrok v naročju svoje matere, *

tako se je moje srce umirilo v tebi. —

 

Zaupaj, Božje ljudstvo, v Gospoda, *

zaupaj zdaj in na veke. —

1 Odpev Kdor bo postal preprost kot otrok, bo velik v nebeškem kraljestvu.
2 Odpev Z iskrenim srcem, moj Bog, sem ti vesel vse izročil.

Ps 131 Božje obljube Davidovi hiši

 Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida (Lk 1,32).

 I

Spomni se, Gospod, Davida, *

in vseh njegovih skrbi in načrtov.

Naredil je obljubo tebi, Vsemogočni, *

in ti tako prisegel: —

 

»Ne pojdem v stanovanje svoje hiše, *

ne ležem v svojo posteljo;

svojim očem ne dovolim spanja, *

svojim trepalnicam ne počitka,

dokler ne najdem mesta za Gospoda, *

bivališča za Vsemogočnega.« —

 

Slišali smo, da je skrinja zaveze v Betlehemu, *

našli smo jo zunaj na poljanah.

Vstopimo zdaj v Gospodovo bivališče *

in se priklonimo pred Bogom. —

 

Dvigni se, Gospod, na svoje mesto, *

ti in skrinja tvojega veličastva!

Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, *

tvoji sveti naj radostno vzklikajo.

Ne zavrzi svojega maziljenca *

zaradi Davida, svojega služabnika. —

2 Odpev Z iskrenim srcem, moj Bog, sem ti vesel vse izročil.
3 Odpev Gospod je prisegel Davidu, zato njegovemu kraljestvu ne bo konca.

II

Gospod je prisegel Davidu, *

svoje prisege ne bo prelomil:

»Na tvoj prestol bom postavil *

potomca tvoje rodovine.

Če ohranijo tvoji sinovi mojo zavezo in zapovedi, *

bodo njihovi sinovi vedno sedeli na tvojem prestolu.« —

 

Gospod je namreč izvolil Sion, *

tako si ga je izbral za svoje bivališče:

»Tu bom počival za vselej, *

tako sem želel in tu bom prebival. —

 

Letine tega kraja bom obilno blagoslavljal, *

njegove prebivalce nasičeval s kruhom.

Njegove duhovnike bom oblačil v pravičnost, *

njegovi sveti bodo radostno vzklikali. —

 

Davidu zbudim mogočnega potomca, *

svojemu maziljencu pripravim nasledstvo.

Njegove sovražnike ogrnem v sramoto, *

na njegovi glavi pa bo blestela moja krona.« —

3 Odpev Gospod je prisegel Davidu, zato njegovemu kraljestvu ne bo konca.

– Pridite in glejte Gospodova dela.
– Čudovite reči je naredil na zemlji.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Zaharija (14,1-21)

Stiska in slava Jeruzalema v poslednjih dneh

Tako govori Gospod: Glej, pride dan za Gospoda, in tvoj vojni plen se razdeli sredi tebe. Zbral bom vse narode v boj zoper Jeruzalem. Mesto bo zavzeto, hiše bodo oplenili, žene oskrunjali. Polovica mesta pojde v izgnanstvo, a ostanek ljudstva ne bo iztrebljen iz mesta. Tedaj bo Gospod nastopil in se bo vojskoval zoper one narode, kakor se je vojskoval ob dnevu bitke. Njegove noge stopijo tisti dan na Oljsko goro, ki je nasproti Jeruzalemu na jutranji strani, in Oljska gora se bo razklala po sredi od vzhoda proti zahodu in bo naredila velikansko dolino: polovica gore se umakne proti severu in polovica proti jugu. Napolnila se bo Hinomska dolina, ki se je dotika od strani, kakor se je napolnila ob potresu za časa Ozija, judovskega kralja. Tedaj pride Gospod, moj Bog, in vsi sveti z njim.

Tisti dan ne bo več luči ne mraza ne vročine. To bo čudovit dan - znan je Gospodu - brez menjave dneva in noči; in zvečer bo spet svetlo. Zgodi se tisti dan, da privro iz Jeruzalema žive vode: polovica njih se bo izlivala v vzhodno morje in polovica v zahodno morje. Poleti in pozimi bodo tekle.

Gospod bo kralj nad vso zemljo. Tisti dan bo Gospod edini Bog, in njegovo ime bo edino. Vsa dežela, od Gebe do Rimona na jugu, se bo spremenila v ravnino. Jeruzalem pa bo povišan in bodo v njem prebivali na prejšnjem kraju: od Benjaminovih vrat do prejšnjih, to je do Vogalnih vrat, in od Hananelovega stolpa do Kraljevih tlačilnic. Prebivali bodo v njem in ne bo več prekletstva; v Jeruzalemu bo bivanje varno.

To pa bo nadloga, s katero Gospod udari vsa ljudstva, ki so se vojskovala zoper Jeruzalem: segnije jim meso, ko bodo še stali na nogah; strohnijo jim oči v njih očesnih jamicah, in posuši se jim jezik v ustih.

Tisti dan nastane med njimi velika zmešnjava od Gospoda, da bo drug drugega popadel za roko in bo drug zoper drugega dvignil svojo pest. Tudi Juda se bo vojskoval v Jeruzalemu. Bogastvo vseh narodov okrog se bo nakopičilo v njem, zlata in srebra in dragocenih oblačil v veliki množini. Ravno tako bo zadela nadloga, enaka prejšnji, konje, mule, kamele, osle in vso drugo živino, ki bo v šotoriščih. Vsi preostali od vseh narodov, ki so prišli zoper Jeruzalem, bodo vsako leto hodili gori molit Kralja, Gospoda nad vojskami, in praznovat šotorski praznik.

Ako pa katera izmed rodovin dežele ne bo hotela priti v Jeruzalem, da se pokloni Kralju, Gospodu nad vojskami, zanjo ne bo dežja. In če egiptovska rodovina ne bo hotela hoditi gori, pride tudi nadnjo nadloga, s katero bo Gospod udaril narode, ki ne bodo prihajali gori, da praznujejo šotorski praznik. To bo kazen za Egipt in kazen za vsa ljudstva, ki ne bodo hodila obhajat šotorskega praznika.

Tisti dan bo na konjskih kraguljčkih zapisano: »Sveto Gospodu!« In lonci v Gospodovi hiši bodo kakor daritvene čaše pred oltarjem. Vsak lonec v Jeruzalemu in na Judovskem bo svet Gospodu nad vojskami. Vsi, ki pridejo, da bi darovali, jih bodo jemali in bodo v njih kuhali. In ne bo več kramarjev v hiši Gospoda nad vojskami, tisti dan.

SPEV (Zah 13,1; 14, 8; Jan 19, 34)

Tisti dan privrejo iz Jeruzalema žive vode in studenec bo odprt Davidovi hiši * v očiščenje greha.

Eden izmed vojakov je s sulico prebodel Jezusovo stran in takoj je pritekla kri in voda * v očiščenje greha.

[L]

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz govorov sv. Avguština, škofa (25. govor, 7-8)

Verovala je in v veri spočela

Pomislite, vas prosim, kaj pravi naš Gospod Jezus Kristus, ko je stegnil roke proti svojim učencem in rekel: Glejte, to je moja mati in to so moji bratje; in: Kdor spolni voljo mojega Očeta, ki me je poslal, on mi je brat in sestra in mati. Ali ni Devica Marija izpolnila Očetove volje, ko je verovala in po veri spočela, in je bila izbrana, da bi se po njej začelo odrešenje ljudi, in jo je Kristus ustvaril, preden se je v njej učlovečil? Spolnjevala je in še kako spolnjevala Očetovo voljo. Več pomeni, da je bila Kristusova učenka, kot da je bila Kristusova mati. Bolj je bila Kristusova učenka in bolj srečna je bila v tem, kot v svojem materinstvu. Zato je bila srečna, ker je v svojem telesu nosila Učitelja, preden ga je rodila.

Le poglejte, če ni res, kar pravim. Ko je Gospod šel mimo in so se množice prerivale za njim, ker je delal čudežna božja dela, je neka žena zaklicala: Blagor telesu, ki te je nosilo! Blagor prsim, ki so te dojile. Kaj je na to odgovoril Gospod? Hotel je, da ne bi iskali blaženosti v telesnosti. Še bolj pa blagor tistim, ki božjo besedo poslušajo in jo ohranijo. Zato blagor Mariji, ker je poslušala božjo besedo in jo ohranila v srcu. Bolj živo je ohranila v duši resnico kot dete v telesu. Kristus je resnica, Kristus je živo telo: kot resnica je Kristus živel v Mariji kot dete v njenem telesu. Več pomeni, kar živi v duši, kakor to, kar nosi telo.

Sveta je Marija, blažena je Marija, toda Cerkev je večja kot Devica Marija. Zakaj? Zato, ker je Marija samo del, en del celotnega telesa. Če je del celotnega telesa, je popolno telo več. Glava je Gospod in glava in telo je ves Kristus. Kaj naj rečem? Imamo božjo Glavo, Boga imamo za glavo.

Zato pomislite, predragi: tudi vi ste Kristusovi udje, tudi vi ste Kristusovo telo. Le pomislite, kaj ste, ko pravi Gospod: Glejte, moja mati in moji bratje! Kako ste Kristusova mati? Kdor koli posluša in spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati. Razumeti moramo, da smo bratje, razumeti, da smo sestre: ena sama je dediščina, in sicer Kristusovo usmiljenje. Čeprav je bil najprej en sam dedič, ni hotel ostati sam. Hotel je, da postanemo tudi mi Očetovi dediči in njegovi sodediči.

SPEV (Iz 61,10; Lk 1, 46-47)

Glasno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. * Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.

Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. * Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.

Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, pobožno obhajamo spomin darovanja Device Marije. Na njeno priprošnjo nam podeli milost, da se tudi mi tebi popolnoma darujemo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

pesem, odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Kraljevska si, Marija, hči,
in kralja nam, Boga, rodiš,
izbrala Božja te modrost,
je napolnila z milostjo.

 

Devica si brezmadežna
in hiša Božja, zlata vsa,
nevesta Svetega Duha,
ki nadte je prišel z neba.

 

Ljubezni Božje si dokaz
in milosti zakladnica,
božanske luči prvi svit,
Besede Božje njiva si.

 

Pri Kralju kraljev veseliš
njegove se navzočnosti,
potomka kralja Jéseja,
po milosti rodiš Boga.

 

Najdražji biser si sveta,
najlepša zvezda vrh neba:
naj čisto naše bo srce,
svetišče Božje, Božji svet.

 

Slavimo Troedinega,
ki tebe, ljuba je Gospa,
tako obdaril z milostmi,
da si najlepša vseh stvari. Amen.

[D]

1 Odpev Premišljujem, Gospod, tvoje besede.

Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, iz vsega srca te prosim: *

usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.

Reši me, ko te kličem, *

naj ne pozabim tvoje postave. —

 

Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *

zaupam v tvoje obljube.

Vso noč ne zatisnem očesa, *

ker premišljujem tvoje besede. —

 

Gospod, poslušaj me, saj si dober, *

poživi me in mi pomagaj.

Bližajo se mi krivični preganjalci, *

daleč so od tvoje postave. —

 

Gospod, ti si pri meni, *

zvest si v svojih sklepih.

Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *

da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —

1 Odpev Premišljujem, Gospod, tvoje besede.
2 Odpev Gospod je moja moč in moja pesem, on me je rešil.

2 Mz 15,1–4a.8–13.17–18  Zahvalna pesem Izraelcev

 Zmagovalci so peli pesem Mojzesa, Božjega služabnika (Raz 15,2–3).

 

Pojmo Gospodu, ker je mogočen, *

preganjalce na konjih je potopil v morje. —

 

Gospod  je moja moč in moja pesem, *

Gospod me je rešil.

Moj Bog je, zato ga proslavljam; *

Bog mojega očeta je, zato ga poveličujem.

Gospod je kakor bojevnik, *

njegovo ime je Vsemogočni.

Faraonove vozove je pogreznil v morje *

in potopil vso njegovo vojsko. —

 

Njegov veter je nakopičil vode in zajezil valovje, *

ki se je strdilo sredi morja.

Sovražnik je rekel: »Pojdem za njimi, *

dohitel jih bom in plen razdelil.

Vse bom polovil, *

izdrl svoj meč in jih uničil.«

Toda Gospodov veter jih je potopil v morje, *

kot svinec so se pogreznili v silnem vodovju. —

 

Gospod, kdo je močnejši od tebe, *

kdo je tako veličasten v svetosti?

Strmim, ko gledam tvoja dela, *

saj ti delaš čudeže.

Stegnil si svojo desnico *

in preganjalce je požrla globina.

Usmiljeno si vodil svoje ljudstvo *

in si ga rešil.

Tvoja sveta moč ga je vodila *

proti tvojemu svetemu prebivališču. —

 

Naselil jih boš v hriboviti obljubljeni deželi, *

kjer si pripravil sebi stalno bivališče.

Tam boš postavil svoje svetišče, *

in boš kraljeval na veke in zmeraj. —

2 Odpev Gospod je moja moč in moja pesem, on me je rešil.
3 Odpev Hvalite Gospoda, vsa ljudstva.

Ps 116 Hvalnica dobremu Bogu

Pravim, da narodi Boga slavijo zaradi usmiljenja (Rim 15,8.9).

 

Hvalite Gospoda, vsi narodi, *

slavite ga, vsa ljudstva. —

 

Velika je do nas njegova dobrota, *

Gospodova zvestoba traja na veke. —

3 Odpev Hvalite Gospoda, vsa ljudstva.

[S]

Kratko berilo (Prim. Iz 61,10)
Glasno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja in me ogrnil s plaščem pravičnosti kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.

Spev z odpevom

Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.

Sprejel jo je v nebeške dvore.
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.

[L]

Odpev k Hvaljen Blagor ti, Marija, ker si verovala, zakaj izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Blagor ti, Marija, ker si verovala, zakaj izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod, aleluja.

[S]

Prošnje 2

Slavimo našega Odrešenika, ki si je Devico Marijo izbral za mater, in ga prosímo:

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Odrešenik sveta, z močjo svojega odrešenja si svojo mater vnaprej obvaroval slehernega madeža,

– varuj nas, da bomo živeli brez greha.

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Naš Zveličar, Devico Marijo si izbral za svoje prebivališče in jo naredil za svetišče Svetega Duha,

– daj nam, da bomo tudi mi svetišče Svetega Duha za vekomaj.

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Večna Beseda, svoji Materi si dal, da si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo odvzet,

– daj, da jo bomo posnemali in iskali besede večnega življenja.

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Kralj vseh kraljev, hotel si, da je bila tvoja Mati z dušo in telesom vzeta k tebi v nebesa,

– daj, da bomo hrepeneli le po tem, kar je nebeško.

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Gospod nebes in zemlje, Marijo si izbral za kraljico, ki zdaj s teboj kraljuje v nebesih,

– daj nam, da bomo z njo deležni nebeške slave.

Zaradi svoje Matere se nas usmili.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Sveti Bog, pobožno obhajamo spomin darovanja Device Marije. Na njeno priprošnjo nam podeli milost, da se tudi mi tebi popolnoma darujemo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Vôdi me, Gospod, po poti svojih ukazov.

Ps 118,33–40  (V)      Hvala Božji postavi

 

Svojo pot mi, Gospod, pokaži, *

po njej bom zvesto hodil.

Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo *

in jo spolnjeval z vsem srcem. —

 

Po poti svojih ukazov me vodi, *

samo po njej me veselí hoditi.

Nagni mi srce k svojim odredbam, *

varuj me pohlepa po bogastvu. —

 

Odvrni mi oči od ničevosti, *

s svojo besedo me poživi.

Svojemu služabniku spolni obljubo, *

dano tistim, ki te ljubijo. —

 

Bojim se sramote, odvrni jo od mene, *

tvoja volja me vodi k sreči.

Glej, hrepenim po tvojih zapovedih, *

v svoji pravičnosti me poživi. —

1 Odpev Vôdi me, Gospod, po poti svojih ukazov.
2 Odpev Gospodu zvesti ničesar ne pogrešajo.

Ps 33   Gospod je zavetje pravičnega

Okusili ste, kako dober je Gospod (1 Pt 2,3).

I

Slavim Gospoda v vsakem času, *

vedno mu prepevam hvalne speve.

Na ves glas ga hvalim, *

da ubogi slišijo in se veselijo.

Poveličujte z menoj Gospoda, *

njegovo ime skupno slavimo. —

 

Iskal sem Gospoda in me je uslišal, *

vseh mojih strahov me je rešil.

Glejte nanj in se razveselite, *

ni vam treba zardevati.

Ubožec je klical in Gospod ga je slišal, *

rešil ga je iz njegove stiske.

Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, *

da jih reši vsega hudega. —

 

Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, *

blagor človeku, ki vanj zaupa.

Slavite Gospoda, njegovi zvesti, *

njim, ki ga častijo, nič ne manjka.

Celo bogati obubožajo in stradajo, *

Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo. —

2 Odpev Gospodu zvesti ničesar ne pogrešajo.
3 Odpev Išči miru in si zanj prizadevaj.

II

Pridite, ljudje, in poslušajte, *

učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati.

Ali hočeš srečno živeti *

in dolgo uživati dobrote? —

 

Varuj svoj jezik hudobije *

in svoja usta zvijače.

Ogibaj se krivice in delaj dobro, *

išči miru in si zanj prizadevaj. —

 

Z očetovsko ljubeznijo gleda Bog na pravične *

in skrbno posluša njihove prošnje.

Natančno opazuje vse, ki delajo hudo, *

in še njihov spomin zbriše z zemlje. —

 

Komaj pravični zakličejo, jih že sliši, *

iz vseh njihovih stisk jih reši.

Hitro potolaži potrta srca *

in skesanim rad pomaga. —

 

Mnogo nadlog zadeva pravičnega, *

a iz vseh ga Bog rešuje.

Varuje njegovo življenje, *

nič hudega se mu ne bo zgodilo. —

 

Grešnika pogublja njegova hudobija, *

kaznovani bodo, kateri črtijo pravičnega.

Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, *

ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka. —

3 Odpev Išči miru in si zanj prizadevaj.
Opoldne

Kratko berilo (Jer 17,9–10)
Skrivnostno je srce, bolj kot vse, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srca, preizkušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela.

– Očisti me, Gospod, mojih skritih grehov.
– Svojega služabnika varúj prevzetnosti.
 
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, večna ljubezen, daj, da bomo vedno v tvoji ljubezni. Tako bomo ljubili tebe nad vse, svoje brate in sestre pa zaradi tebe. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva

1. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Ti knez, vladar si vseh vekov,
ti kralj vesoljni narodov,
sodnik vsevedni src, duhov,
to vdano, Kristus, vérujemo.


Najvišjo dajejo ti čast
nebeški zbori s pesmijo,
slavimo pa te tudi mi
v iskreni vdanosti srca.

 

O Kristus, ti si kralj miru,
pomiri vse, ki sprti so.
Napolni nas z ljubeznijo
in združi, kar je ločeno.

 

Viseč na križu si zato
roke široko razprostrl,
da bi privabil nas v objem
in nas z ljubeznijo ogrel.


Ves svet naj, Jezus, te slavi,
ki Božje si ljubezni kralj,
Očeta tudi in Duha,
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Svetu bo prinesel mir, njegov prestol bo trden na veke.

Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno

Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).

 

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *

hvalite ga in slavite.

Gospodovo ime naj bo slavljeno *

zdaj in na veke. —

 

Gospodovo ime naj bo hvaljeno *

od sončnega vzhoda do zahoda.

Gospod je vzvišen nad narodi, *

njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.

Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *

Vzvišen je nad nebo in zemljo. —

 

Iz prahu dviga siromaka, *

iz blata povišuje ubožca.

Sprejme ga med izvoljene, *

med kneze svojega ljudstva.

Nerodovitni daje, da ima družino *

in je vesela mati med svojimi otroki. —

1 Odpev Svetu bo prinesel mir, njegov prestol bo trden na veke.
2 Odpev Njegovo kraljestvo je večno, vsi vladarji zemlje mu bodo služili in ga priznavali.

Ps 116 Hvalnica dobremu Bogu

Pravim, da narodi Boga slavijo zaradi usmiljenja (Rim 15,8.9).

 

Hvalite Gospoda, vsi narodi, *

slavite ga, vsa ljudstva. —

 

Velika je do nas njegova dobrota, *

Gospodova zvestoba traja na veke. —

2 Odpev Njegovo kraljestvo je večno, vsi vladarji zemlje mu bodo služili in ga priznavali.
3 Odpev Kristusu je dana oblast in kraljevska čast; vekomaj mu bodo služila vsa ljudstva, vsi jeziki in rodovi.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Odpev Kristusu je dana oblast in kraljevska čast; vekomaj mu bodo služila vsa ljudstva, vsi jeziki in rodovi.

Kratko berilo (Ef 1,20–23)
Bog je Kristusa obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospostvo in vsako ime, ki se imenuje ne le na tem svetu, ampak tudi na prihodnjem; in vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vse v vsem napolnjuje.


Spev z odpevom

Veličasten in mogočen si, Gospod, naš kralj.
Veličasten in mogočen si, Gospod, naš kralj.

Ti gospoduješ nad vsem.
Veličasten in mogočen si, Gospod, naš kralj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Veličasten in mogočen si, Gospod, naš kralj.

Odpev k Moja duša Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega Očeta Davida; in kraljeval bo v hiši Jakobovi vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega Očeta Davida; in kraljeval bo v hiši Jakobovi vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Aleluja.
Prošnje

Kristus kralj je pred vsem in vse ima v njem svoj obstoj, zato ga prosimo in molimo:

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Kristus, naš kralj in pastir, zberi svoje ovce z vseh krajev,

– pasi jih na svojih zelenih in sočnih pašnikih.

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Naš voditelj in zveličar, sprejmi med svoje ljudstvo vse ljudi, ozdravi bolne, poišči izgubljene, ohrani močne,

– pokliči oddaljene, zberi razkropljene, opogumi malodušne.

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Večni sodnik, ko boš izročal svoje kraljestvo Bogu Očetu, nas postavi na svojo desnico,

– naj zasedemo kraljestvo, ki nam je pripravljeno od začetka sveta.

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Knez miru, uniči vse bojno orožje

– in razglasi mir vsem narodom.

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Dedič vseh narodov, zberi vse človeštvo in vse, kar ima lepega, v kraljestvu svoje Cerkve,

– naj te vsi priznajo za glavo v občestvu Svetega Duha.

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Kristus, prvorojenec vstalih od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali,

– sprejmi vse rajne v slavo svojega vstajenja.

Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni, večni Bog, po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet. Naj ti vse stvarstvo, rešeno sužnosti, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja. Po našem Gospodu …


⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Zdrava, o nebes Kraljica,

zdrava, angelov Gospa.

Zdrava, korenina, zdrava, vrata,

iz tebe svetu luč je prisijala.

O veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,

bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020