Brevir za 20. november 2023

Ponedeljek 33. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.
Ps 23 Gospod prihaja v svetišče

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami.
Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.
Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju.
Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva.
Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj
 
Telo se odpočilo je,
vstanimo neutegoma,
pomoč nam svojo, Oče, daj,
da hvalo ti zapojemo.
 
V ljubezni in ponižnosti
naj vsak te hitro počasti,
vsa naša dela, sveti Bog,
naj danes se s teboj začno.
 
Naj luč prežene noč in mrak
in milost razsvetli duha:
kar v noči zagrešili smo,
naj zgine z zarjo jutranjo.
 
Zaupno, Bog, te prosimo,
naj greh nam ne kali mirú,
naj z dušo te očiščeno
do konca časov hvalimo.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
 
2. Med letom podnevi
 
O Bog, neskončna, večna luč,
Trojica sveta, blažena,
češčena bodi vekomaj,
poslušaj naš ponižni glas.
 
Resnica si, to vérujemo,
naš blažen cilj, to upamo,
ljubezen večna si, o Bog,
zato nad vse te ljubimo.
 
Iz tebe, Bog, se vse rodi
in v tebi spet se umiri,
ti si tolažba žalostnim
in vernim trdno upanje.
 
Edino ti ustvarjaš vse,
bogastvo vsem si, vse deliš,
edina luč si vseh stvari,
plačilo vsem, ki upajo.
 
Bog Oče, tebe prosimo,
in tebe, Kristus, Božji Sin,
enako tebe, Sveti Duh,
Trojica sveta, usliši nas. Amen.

1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.
Ps 6     Prošnja za pomoč v stiski
Zdaj je moja duša vznemirjena … Oče, reši me iz te ure (Jn 12,27).
 
Gospod, ne kaznuj me v svoji jezi *
in ne pokôri me v svojem srdu. —
 
Gospod, usmili se me, ker sem onemogel, *
ozdravi me, ne morem več vzdržati.
Moja duša je vsa vznemirjena, *
Gospod, doklej me boš preskušal? —
 
Ozri se, Gospod, in me reši; *
ker si dober, mi pomagaj.
Saj mrtev te ne bom mogel tako hvaliti; *
kako te bom v grobu opeval? —
 
Utrudil sem se s svojim vzdihovanjem, *
vse noči na postelji prejokam.
Oči mi pešajo od žalovanja, *
postaral sem se zaradi tolikega trpljenja. —
 
Umaknite se od mene vsi, ki delate krivico, *
Gospod je uslišal moje glasno jokanje.
Bog je uslišal mojo prošnjo, *
sprejel je mojo molitev.
Vsi moji sovražniki naj se silno zbegajo, *
osramočeni naj se naglo umaknejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.
2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.
Ps 9 A Zahvala po zmagi
Jezus bo spet prišel – sodit žive in mrtve.
I
Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, *
oznanjal bom tvoja čudovita dela.
Radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja, *
opeval bom tvoje ime, Najvišji. —
 
Moji sovražniki se umikajo, *
onemogli bežijo pred tvojim obličjem.
Sprejel si v razsodbo mojo pravdo, *
sédel na prestol k pravični sodbi. —
 
Ukrótil si narode in ponižal hudobne, *
izbrisal si njih ime za zmeraj.
Sovražniki so propadli, njih spomin je izginil, *
za vedno so opustošena mesta, ki si jih porušil. —
 
Gospod pa prestoluje na veke, *
pripravil se je, da bo sodil.
Sodil bo svet pravično, *
razsojal ljudstvom po pravici.  —
 
Gospod bo stiskanemu zavetišče, *
ugodno zavetje ob časih stiske.
Vsi, ki poznajo tvoje ime, bodo upali vate, *
ker ne zapuščaš teh, ki te iščejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.
3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.
II
Pojte Gospodu, ki prebiva v svetišču, *
oznanjajte njegova dela nad ljudstvi.
Prelite krvi se spominja in jo pravično maščuje, *
ne presliši, kako vpijejo ubogi: —
 
»Gospod, glej, kako nas sovražniki stiskajo, *
izpred vrat smrti nas reši.
Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu *
in se radovali ob tvoji pomóči.« —
 
Narodi so se pogreznili v jamo, *
ki so si jo izkopali sami.
V zanko, ki so jo nastavili, *
se je ujela njihova noga.
Gospod je nastopil, izvršil je sodbo: *
grešnik se je zapletel v svoja lastna dela. —
 
Grešniki gredo v kraljestvo mrtvih, *
kot vsi narodi, ki Boga pozabljajo.
Ubogi ne bodo pozabljeni za vselej, *
zaupanje bednih ne propade na veke. —
 
Pokaži, Gospod, svojo moč, da se človek ne prevzame, *
ti si sodnik vseh narodov.
Gospod, navdaj jih s strahom, *
naj ljudje spoznajo, da so umrljivi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.
– Poúči me, Gospod, o svojih zapovedih,
– da jih bom spolnjeval z vsem svojim srcem.

[L]

PRVO BERILO
Iz knjige preroka Joela (4, 1-3, 9-21)
Poslednja sodba in večna sreča
 
Tako govori Gospod: V tistih dneh in v tistem času, ko bom spremenil usodo Juda in Jeruzalema, bom zbral vse narode in jih bom peljal v dolino Jozafat. Tam se bom z njimi pravdal za Izraela, moje ljudstvo in mojo dediščino, ki so ga raztepli med narode in si razdelili mojo deželo. Za moje ljudstvo so vadljali, z dečki so barantali za vlačuge, in deklice so prodajali za vino, da so ga pili.
Oznanite to med narodi: Pripravite sveto vojno! Zdramite junake! Naj pridejo in nastopijo vsi vojščaki! Prekujte svoje lemeže v meče, svoje vrtnarske nože v sulice, kdor je slab, naj reče: »Močan sem!« Hitite in pridite, narodi z vseh strani, zberite se tukaj! Gospod pošlje dol svoje junake. »Narodi naj se dvignejo in gredo v jozafatsko dolino, zakaj tam bom sedel, da sodim vse narode naokrog. Nastavite srp, ker žetev je zrela, pridite, teptajte, ker je stiskalnica polna; prekipevajo vinske kadi, zakaj velika je njihova hudobija!« Množice, množice v dolini odločitve, zakaj blizu je Gospodov dan.
Sonce in mesec sta potemnela, zvezde so nehale svetiti. Gospod rjove s Siona, iz Jeruzalema grmi njegov glas, da se treseta nebo in zemlja. Toda svojemu ljudstvu je Gospod pribežališče, Izraelovim sinovom zavetišče. In spoznali boste, da sem jaz, Gospod, vaš Bog, ki prebivam na Sionu, svoji sveti gori; Jeruzalem postane svet kraj, in tujci ne bodo več stopali vanj!
Zgodilo se bo tisti dan, da bo z gora kapljalo novo vino in s hribov bo teklo mleko, po vseh Judovih strugah bodo žuborele vode. Studenec bo izviral iz Gospodove hiše in bo namakal Sitimsko dolino. Egipt postane puščava, Edom pusta samota, zavoljo zločinov nad Judovimi sinovi, ker so prelivali nedolžno kri v njih deželi! Judeja pa bo naseljena brez konca, in Jeruzalem na vse veke. Maščeval bom njihovo kri, nočem, da bi ostala nekaznovana. In Gospod bo prebival na Sionu.
SPEV (Joel 3, 18; Raz 22,17. 1)
Z gora bo prihajal blagoslov in po vseh Judovih strugah bodo žuborele vode; studenec bo izviral iz Gospodove hiše. * Kdor je žejen, naj pride; kdor hoče, naj vzame žive vode zastonj.
Angel mi je pokazal reko žive vode, kakor kristal svetlo, ki je izvirala od božjega in Jagnjetovega prestola. * Kdor je žejen, naj pride; kdor hoče, naj vzame žive vode zastonj.
DRUGO BERILO
Sv. Fulgencij (467-532), škof v Ruspi v Severni Afriki, mož velike dejavnosti, branilec Avguštinovega nauka o milosti, borec zoper arijanstvo
Iz razprave sv. Fulgencija iz Ruspe, škofa, O odpuščanju (2. knj., 11, 2-12, 1. 3-4)
Kdor bo zmagal, ga ne bo zadela druga smrt
 
Hipoma, kot bi z očmi trenil, ob poslednji trombi; zapela bo namreč in mrtvi bodo vstali neminljivi in mi bomo spremenjeni. Ko pravi »mi«, Pavel nakazuje, da bodo z njim dosegli dar poslednje spremenitve tisti, ki v tem življenju pošteno živijo in so z njim in z njegovimi brati združeni v cerkvenem občestvu. Pove tudi, kakšno bo to spremenjenje: Zakaj to minljivo si mora nadeti neminljivost in to umrljivo nadeti neumrljivost. Da bodo mogli doživeti tako spremenitev kot pravično plačilo, je treba, da se zdaj spreminjajo, ko se prostovoljno žrtvujejo.
Tistim namreč, ki se v tem življenju spreminjajo od slabega na dobro, je obljubljeno plačilo poslednje spremenitve.
To zdaj dosegajo po milosti opravičenja, ki pomeni najprej duhovno vstajenje, ko se že začenja tisto božansko spreminjanje, ki se bo dopolnilo ob telesnem vstajenju pravičnih. Popolno poveličanje bo odtlej ostalo na veke in ne bo več podvrženo spremenljivosti. Najprej jih torej spreminja milost opravičenja in nato poveličanja, tako da bo ostalo poveličanje na veke nespremenjeno.
Tukaj jih spreminja prvo vstajenje po razsvetljenju in spreobrnjenju, ko prestopajo iz smrti v življenje, iz krivičnosti v pravičnost, iz nevere v vero, iz slabih dejanj v sveto življenje. Zato druga smrt nima oblasti nad njimi. O njih beremo v razodetju: Blažen je in svet, kdor je deležen prvega vstajenja. Nad temi druga smrt nima oblasti. Ista knjiga tudi pravi: Kdor zmaga, mu druga smrt ne bo škodovala. Kakor je namreč prvo vstajenje v spreobrnjenju srca, tako je druga smrt v večnem pogubljenju.
Pohitimo torej, da postanemo deležni prvega vstajenja, če nočemo biti obsojeni na drugo smrt. Kdor se v sedanjem življenju v božjem strahu spreminja in prehaja iz slabega v lepo življenje, prehaja iz smrti v življenje. Ta bo končno prišel iz zavrženosti v slavo.
SPEV (Kol 3, 3-4; Rimlj 6,11)
Umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. * Ko se prikaže Kristus, vaše življenje, takrat se boste tudi vi z njim prikazali v slavi.
Sodite se, da ste mrtvi za greh, živi pa za Boga v Jezusu Kristusu. * Ko se prikaže Kristus, vaše življenje, takrat se boste tudi vi z njim prikazali v slavi.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem med letom

Očeta večnega odsvit,
iz luči luč in luči vir,
ti našim dnem deliš sijaj,
svetlejši si kot sončni žar.
 
Razsvetli, Kristus, nam duha
in v nas ostani vekomaj,
izlij v nas Svetega Duha,
napolni z njim srce do dna.
 
Ljubezen tvoja, o Gospod,
naj dobra dela v nas zbudi,
sovražno prepodi zavist,
pomaga nam iz stisk, težav.
 
Ohrani čisto nam telo
in mislim kaži pravo pot,
naj trdna vera nas krepi,
da nas ne zmotijo laži.
 
Naj luči poln začne se dan
in ves svetal se spet konča:
v Očetu Božji Sin živi
in v Sinu Oče govori. Amen.
1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.
Ps 5,2–10, 12–13  Jutranja prošnja k Bogu
Bog je postal človek in se naselil med nami. Vsem, ki so ga sprejeli, je postal vir veselja.
 
Poslušaj, Gospod, moje besede, *
čuj moje prošnje.
Moj kralj in moj Bog, prisluhni, *
ko te kličem v molitvi. —
 
Navsezgodaj molim in ti me poslušaš, *
zarana sem pred teboj, poln pričakovanja.
O Bog, ti ne maraš krivice, *
zlobni nimajo mesta pri tebi.
Hudobneži pred tabo ne obstanejo, *
sovražiš vsako hudobijo.
Lažnivce boš zavrgel, *
krvoločni in zvijačni se ti studijo.
Jaz pa vstopam v tvojo hišo *
po tvoji veliki dobroti.
Hvalim te v tvojem svetišču, *
molim te v svetem spoštovanju. —
 
Vôdi me, Gospod, da bom pravičen *
in kljub nasprotnikom zdržim na tvoji poti.
V njihovih ustih ni resnice, *
v njihovem srcu je zvijača.
Njihove besede uničujejo, *
z lepim govorjenjem sleparijo. —
 
Veselijo naj se vsi, ki se k tebi zatekajo, *
njihovo veselje naj bo brez konca.
V tebi naj se hvalijo in radujejo *
vsi, ki te ljubijo.
Gospod, ti blagoslavljaš pravičnega; *
z naklonjenostjo ga varuješ in obdajaš. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.
2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.
1 Krn 29,10–13 Samo Bogu čast in slava
Hvaljen  Bog  in  Oče  našega  Gospoda  Jezusa Kristusa (Ef 1,3).
 
Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov, *
od vekov na veke. —
 
Gospod, veličasten si in vsemogočen, *
tebi gre slava in zmaga.
Tebi se spodobi hvala, *
tvoje je vse v nebesih in na zemlji.
Gospod, tvoje je kraljestvo, *
ti si nad vsemi vladarji. —
 
Tvoje je bogastvo, tvoja je slava, *
ti gospoduješ nad vsemi.
Moč in oblast sta v tvoji roki, *
ti moreš vse narediti veliko in močno.
Zdaj torej, naš Bog, te zahvaljujemo *
in tvoje veličastno ime slavimo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.
3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.
Ps 28   Slavospev Božji moči
Glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni Sin.« (Mt 3,17).
 
Zapojte hvalnico, Božji otroci, *
Gospodu v čast in slavo. 
Oznaníte slavo Gospodovega veličastva, *
molíte Gospoda, ker je mogočen. —
 
Gospod se oglaša nad vodami, *
Bog veličastva grmi nad silnimi valovi.
Gospodov glas je mogočen, *
Gospodov glas je veličasten. —
 
Gospodov glas lomi mogočna drevesa, *
Gospodov glas ruva libanonske cedre.
Ob Gospodovem grmenju se tresejo najvišje gore, *
poskakujejo kakor mlada živina. —
 
Gospodov glas kreše ognjene strele, *
Gospodov glas pretresa planjave.
Gospodov glas zvija hraste in klesti gozdove, *
preplašene živali v strahu drgetajo.
Vse stvarstvo odmeva od vzklikov: *
»Gospodu slava, Gospodu slava!« —
 
Gospod pa stoji mirno nad viharjem, *
prestoluje in vlada na veke.
Gospod daje moč svojemu ljudstvu, *
blagoslavlja nas s svojim svetim mirom. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.
Kratko berilo  (2 Tes 3,10b–13)
Kdor noče delati, naj tudi ne jé. Slišimo namreč, da žive nekateri med vami neredno in nič pravega ne delajo, marveč se ukvarjajo s praznimi rečmi. Takim zapovedujemo in jih opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj mirno delajo in jedo svoj kruh. Vi pa, bratje, ne omagajte pri opravljanju dobrih del.

Spev z odpevom
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.
Ti edini delaš čudeže.
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.
Odpev k Hvaljen Hvaljen, Gospod, naš Bog.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Hvaljen, Gospod, naš Bog.
Prošnje
Poveličujmo Kristusa, ki je poln milosti in Svetega Duha, in ga z zaupanjem prosimo:
Gospod, svojega Duha nam podéli.
Ta dan naj preživimo v veselju, v miru in brez greha,
– da te bomo mogli zvečer radostno in s čistim srcem slaviti.
Gospod, svojega Duha nam podéli.
Danes naj tvoja dobrota sije kot svetloba nad nami,
– in nas vodi pri našem delu.
Gospod, svojega Duha nam podéli.
Tvoj ljubeči pogled naj nam prinaša mir in vse dobro,
– varuj nas danes s svojo mogočno roko.
Gospod, svojega Duha nam podéli.
Podpiraj z milostjo vse, ki zaupajo v našo molitev,
– in jim obilno podéli vse dobro za telo in dušo.
Gospod, svojega Duha nam podéli.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
O Bog, vir vsega dobrega, navdihuj naša dejanja in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bomo vsako delo s teboj začeli in s teboj končali.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 2 
Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.
 
To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.
 
Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.
 
Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospodova postava bistri poglede in razveseljuje srca. 
Ps 18 B Zahvala Bogu za njegove zapovedi
Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče (Mt 5,48).
 
Gospodova postava je popolna in daje življenje, *
Gospodovi nauki so zanesljivi, učijo nevednega.
Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srca, *
Gospodovi ukazi so jasni in bistrijo poglede. —
 
Gospodova beseda je sveta in ostane na veke, *
Gospodovi odloki so stvarni in hkrati pravični.
Cénimo jih bolj kot zlato in drage kamne, *
rajši jih imamo kot med in strd iz satovja. —
 
Tvoj služabnik jih vestno upošteva, *
in jih goreče spolnjuje.
Vendar kdo bi se mogel izogniti vsem prestopkom, *
meni prikritih me očisti.
Obvaruj svojega služabnika prevzetnosti, *
da ne bo gospodovala nad mano.
Tako bom človek brez graje *
in brez velikega greha. —
 
Gospod, naj ti bodo vedno ljube moje besede in misli, *
ti si moj zavetnik in rešitelj. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospodova postava bistri poglede in razveseljuje srca. 
2 Odpev Gospod bo vstal in sodil narode po pravici.
Ps 7     Molitev pravičnega, ki trpi krivico
Glejte, sodnik stoji pred vrati (Jak 5,9).
I
Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, *
otmi me in reši vseh preganjalcev,
da me kdo kot lev ne zgrabi in ne raztrga *
in me nihče ne bo rešil. —
 
Gospod, če sem storil, kar mi očitajo, *
in se mojih rok drži krivica:
ali če sem svojemu prijatelju storil hudo *
in krivično oplenil svojega nasprotnika:
naj me sovražnik preganja in zgrabi, *
naj potepta mojo čast in mi vzame življenje. —
 
Ogorčen se dvigni, Gospod, zoper besnost mojih zatiralcev, *
izreci nad njimi obsodbo, ki si jo določil.
Okrog tvojega visokega prestola naj se zberejo vsi narodi, *
ti boš namreč sodil ljudstva. —
 
Sodi, Gospod, in prisodi mi pravico, *
saj sem pravičen in nedolžen.
Končaj hudobijo in utrdi pravičnega, *
Bog pravice, ki presojaš srca in misli. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod bo vstal in sodil narode po pravici.
3 Odpev Bog je pravičen in odločen sodnik, poštene rešuje.
II
Moje zavetje je v Bogu, *
on rešuje plemenita srca.
Bog sodi pravično, *
vsak dan lahko kaznuje.
Čeprav sovražnik brusi svoje meče *
in napenja svoj lok in še tako dobro meri,
le sam sebi pripravlja smrtne strele, *
njega bodo zadele ognjene puščice. —
 
Naj snuje krivico, *
spočenja hudobijo in rodi prevaro,
naj koplje jamo in jo poglablja, *
nazadnje sam vanjo pade.
Hudobija se mu bo maščevala, *
krivica se nanj zvrnila. —
 
Jaz pa bom hvalil Gospoda za njegovo pravičnost, *
opeval bom moč Najvišjega. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Bog je pravičen in odločen sodnik, poštene rešuje.
Opoldne

Kratko berilo  (Jak 1,19–20.26)
Vsak človek bodi hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo. Kajti človekova jeza ne vrši Božje pravice. Če kdo misli, da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika, ampak vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna.

– V vsakem času bom hvalil Gospoda.
– Vedno ga bodo hvalila moja usta.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Pravični Bog, gospodar in varuh vsega našega dela, ti deliš službe in daješ pravično nagrado. Težo dneva naj tako prenašamo, da se ne bomo nikoli pritoževali nad tvojimi odločitvami.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem med letom 
Določil si, neskončni Bog,
da vode se ne mešajo:
si ene dvignil pod nebo,
odkazal drugim si zemljo.
 
Oblakom, ki so kras neba,
in rekam skupno pa je to,
da sončni žar blažijo nam
in zemlji plodnost dajejo.
 
Dobrotni Bog, daj tudi nam
obilnih milosti zaklad,
da zmote nas ne zavedo
in v stari greh ne pademo.
 
Ko zdaj se bliža mrak noči,
ljubezen v srcu naj gori,
naj ničnosti zavržemo,
se vsega zla otresemo.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod skrbi za uboge.
Ps 10   Neomajno zaupanje v Boga
Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni (Mt 5,6).
 
V Gospoda zaupam, kako mi morete govoriti: *
»Zlêti na goro kakor ptica.« —
 
Grešniki že napenjajo lok in pripravljajo puščíce, *
da bi skrivaj streljali na pravične.
Ko se podirajo temelji reda, *
kaj more storiti pravični? —
 
Gospod pa je v svojem svetišču, *
svoj prestol ima v nebesih.
Njegove oči vse vidijo, *
njegov pogled preiskuje srca.
Gospod presoja pravične in krivične, *
kdor ljubi krivico, se bo pogubil.
Na krivične bo poslal žgoč veter, *
žareče oglje in žveplo bo njih usoda. —
 
Zakaj Gospod je pravičen in dobro plačuje, *
pravični ga bodo gledali v veselju. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod skrbi za uboge.
2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.
Ps 14   Kdo sme v Božjo bližino
Približali ste se sveti gori in mestu živega Boga (Heb 12,22).
 
Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču, *
kdo bo počival na tvoji sveti gori? —
 
Kdor živi brez greha in dela pravično, *
kdor iskreno in pošteno misli.
kdor bližnjega ne obrekuje in mu ne dela hudega, *
kdor svojega soseda ne zaničuje. —
 
Kdor ne ceni hudobnih, *
spoštuje pa tiste, ki se bojijo Gospoda.
Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo, *
in svojega denarja ne posoja oderuško.
Kdor ne sprejema daril zoper nedolžnega *
in se ne da podkupiti. —
 
Kdor tako dela, *
ne bo nikoli omahnil. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.
3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.
Ef 1,3–10  Bog je rešitelj
 
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —
 
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —
 
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
 
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov. —
 
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
 
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —
 
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.
Kratko berilo  (Kol 1,9b–11)
Popolnoma spoznajte Božjo voljo v vsej duhovni modrosti in razumnosti: da bi živeli vredno Gospoda in mu bili popolnoma všeč, da bi dajali sad vsakršnega dobrega dela in rasli v Božjem spoznanju, da bi se utrjevali v vsaki moči, kakor je primerno mogočnosti njegove slave, za vsakršno potrpljenje in stanovitnost z veseljem.

Spev z odpevom
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.
K tebi se obračam: Gospod, usmili se me.
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.
Odpev k Moja duša Moja duša poveličuje Gospoda, ker se je ozrl na mojo nizkost.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Moja duša poveličuje Gospoda, ker se je ozrl na mojo nizkost.
Prošnje
Bog je s svojim ljudstvom sklenil večno zavezo in nas ne neha obsipavati s svojimi dobrinami. Zahvaljujmo se mu za to in ga zaupno prosimo:
O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.
Gospod, reši svoje ljudstvo
– in blagoslavljaj svojo dediščino.
O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.
Združi v edinosti vse kristjane,
– da bo svet veroval v Odrešenika, ki si ga poslal.
O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.
Podéli svoje milosti vsem našim prijateljem in znancem
– in daj, da bodo vsi izžarevali Kristusovo dobroto.
O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.
Vsem umirajočim izkaži svojo ljubezen,
– da doživijo srečo tvojega odrešenja.
O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.
Bodi usmiljen do naših rajnih
– in pridruži jih vsem, ki počivajo v Kristusu.
O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Gospod Bog, s tem svetim opravilom te poveličujemo. Zaradi našega odrešenja si se ozrl na nizkost Device Marije, poveličaj tudi nas s slavo odrešenja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
 
Ps 85 Molitev ubogega v nesreči
Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Gospod, nagni se k meni in me usliši, *
zakaj ubog sem in nesrečen.
Ker sem ti zvest, me varuj, *
reši svojega služabnika. —
 
Ti si moj Bog, moje edino upanje, *
usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *
k tebi se obračam.
Dober si in odpuščaš, *
poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —
 
Čuj mojo molitev, *
poslušaj mojo prošnjo.
V svoji stiski te kličem, *
saj me boš uslišal. —
 
Gospod, ni tebi enakega, *
tvoja dela so neprekosljiva.
Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *
molili te bodo in slavili.
Ti si mogočen in delaš čudeže, *
resnični Bog si ti edini. —
 
Svojo pot mi pokaži, *
da bom zvest tvoji resnici.
Naj bo moje srce iskreno, *
da ti bom v spoštovanju služil.
Slavil te bom z vsem svojim srcem, *
poveličeval tvoje ime na veke.
Velika je tvoja ljubezen do mene, *
rešil si me večne pogube. —
 
Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *
ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.
 
Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *
potrpežljiv in poln ljubezni.
Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *
daj svojo moč sinu svoje dekle. —
 
Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *
naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,9-10)
Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen
 

⇑ Vrh