Brevir za 20. januar 2022

Četrtek 2. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče.
Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce.
Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase.
Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka II. tedna

[D]

Pesem
1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj
Naznanja zdaj nam novi dan
že petelina zgodnji glas,
a tudi Kristus nas budi,
v življenje novo kliče nas:
 
»Vstanite iz dremavosti,
bodite čisti, zdržni vsi,
pošteni, brez lenobnosti.
Prihajam, vabim, čujte vsi!«
 
Glasno prosimo Jezusa
in ga nenehno kličimo,
da nas ohrani v čistosti,
čuječe v sveti zbranosti.
 
Iz spanja, Kristus, vzdrami nas,
raztrgaj nočne nam vezi,
oprosti starih grehov nas
in novo luč nam v srca vlij.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
 
2. Med letom podnevi
Razvnemi nas z ljubeznijo
do tebe, ki odpuščaš greh,
in ko očistiš nas, o Bog,
ostani z nami milostno.
 
Poglej na nas, brez doma smo,
izgnanci, glej, vzdihujemo,
pri tebi je naš pravi dom,
privedi k sebi nas v nebo.
 
Ljubezni in resnice si
srce ustvarjeno želi,
zares presrečne so oči,
ki smejo tebe gledati.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Rešil si nas, Gospod, slavili te bomo na veke.
Ps 43   Božje ljudstvo v stiski
V  vsem  tem  zmagujemo  po  njem,  ki  nas  je vzljubil (Rim 8,37).
I
O Bog, na lastna ušesa smo slišali, *
naši očetje so nam pripovedovali
o tvojih čudovitih delih, ki si jih storil *
v njihovih dneh, v dneh starodavnih.
Ti sam si izgnal druge narode, *
da si naredil prostor našim dedom.
Uničil si ljudstva, *
da si nje naselil v obljubljeni deželi. —
 
Niso si namreč osvojili dežele z mečem, *
niso zmagali z lastno roko.
Zmagovala je tvoja desnica in tvoja navzočnost, *
ker si bil z njimi sklenil zavezo. —
 
Ti si naš Bog, tebe priznavamo za Gospoda, *
ti si dal zmago svojemu ljudstvu.
S teboj smo premagali svoje sovražnike, *
v tvojem imenu smo prepodili svoje nasprotnike. —
 
Ne zanašamo se na svojo spretnost, *
ne prinaša nam zmage naše orožje.
Edino ti nam pripravljaš zmago nad sovražniki, *
nje pa ogrinjaš v sramoto.
Gospodova je zmaga in slava, *
njegovo ime bomo slavili na veke. —
1 Odpev Rešil si nas, Gospod, slavili te bomo na veke.
2 Odpev Prizanesi nam, Gospod, ne dopusti zaničevati svoje dediščine.
II
Zdaj si nas pa zavrgel in osramótil, *
ne bojuješ se več z nami.
Zapodil si nas v beg pred sovražnikom *
in izročil v plen našim nasprotnikom.
Dal si, da delajo z nami kot s klavnimi ovcami, *
razkropil si nas med narode. —
 
Pod ceno si prodal svoje ljudstvo *
in pri tem nisi kaj prida zaslužil.
Dal si nas v sramotenje našim sosedom, *
da se nam rogajo in nas zasmehujejo.
Za svarilni zgled si nas postavil narodom, *
da zdaj ljudstva majejo z glavo nad nami. —
 
Vedno mislimo na svojo sramoto, *
obraz nam zaliva rdečica,
na ves glas nas sramotijo in zasmehujejo, *
sovražijo nas in preganjajo. —
2 Odpev Prizanesi nam, Gospod, ne dopusti zaničevati svoje dediščine.
3 Odpev Vstani, Gospod, reši nas, saj si usmiljen.
III
Vse to nas je zadelo, čeprav te nismo pozabili *
in čeprav nismo prelomili tvoje zaveze.
Svojega srca nismo odvrnili od tebe *
in s tvoje poti nismo krenili.
Potopil si nas v globoko žalost *
in nas v smrtno temo pogreznil. —
 
Če bi bili tebe, svojega Boga, pozabili *
in roke stegovali k tujim bogovom:
Mar ne bi ti, o Bog, za to vedel, *
saj poznaš srca in njih skrivnosti?
Glej, zaradi tebe nas vsak dan morijo, *
imajo nas za klavne ovce. —
 
Gospod, zakaj spiš, prebudi se vendar, *
nikar nas ne zavrzi za zmeraj.
Zakaj skrivaš svoje obličje, *
pozabljaš našo bedo in stisko? —
 
V prah si nas ponižal, *
na tleh ležimo z obrazom na zemlji.
Vstani in nam pomagaj, *
reši nas, saj si usmiljen. —
3 Odpev Vstani, Gospod, reši nas, saj si usmiljen.
– Gospod, h komu pojdemo?
– Ti imaš besede večnega življenja.
PRVO BERILO
Iz pete Mojzesove knjige (9, 7-21.25-29)
Grehi ljudstva in Mojzesovo posredovanje
 
Tisti čas je Mojzes govoril ljudstvu: »Spominjaj se, Izrael, ne pozabi, kako si razjezil Gospoda, svojega Boga, v puščavi! Od dneva, ko si izšel iz egiptovske dežele, do svojega prihoda v ta kraj ste se upirali Gospodu. Tako ste na Horebu razjezili Gospoda in Gospod se je razsrdil nad vami ter vas hotel pokončati. Šel sem na goro, da prejmem kamnitni tabli, tabli zaveze, ki jo je Gospod sklenil z vami, in sem ostal na gori štirideset dni in štirideset noči; nisem jedel kruha in ne pil vode. Gospod mi je dal dve kamnitni tabli, popisani z božjim prstom, na katerih so bile vse besede, ki vam jih je Gospod govoril na gori iz ognja, ko ste bili zbrani.
Ko je preteklo štirideset dni in štirideset noči, mi je dal Gospod dve kamnitni tabli, tabli zaveze. Potem mi je Gospod rekel: ,Vstani, stopi hitro od tod dol! Kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz Egipta, počenja hudobijo. Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal: naredili so si ulito podobo.' Nato mi je Gospod rekel: ,Pogledal sem to ljudstvo, in glej, trdovratno ljudstvo je. Pusti me, da jih pokončam in izbrišem njih ime izpod neba, iz tebe pa napravim narod, močnejši in številnejši od tega!'
Tedaj sem se obrnil in šel z gore; gora je gorela v ognju, obe tabli zaveze pa sem imel v rokah. Pogledal sem, in glej, grešili ste zoper Gospoda, svojega Boga, naredili ste si ulito tele; hitro ste krenili s pota, ki vam ga je Gospod zapovedal. Tedaj sem zgrabil obe tabli in ju vrgel iz obeh rok ter ju razbil pred vašimi očmi. Potem sem padel pred Gospoda in molil kakor prvič; štirideset dni in štirideset noči nisem jedel kruha in ne pil vode zaradi vseh vaših grehov, s katerimi ste se pregrešili, ko ste delali, kar je hudo v Gospodovih očeh, tako da ste ga razdražili. Kajti bal sem se jeze in togote, s katero se je jezil na vas, tako da vas je hotel pokončati. In Gospod me je uslišal tudi tokrat.
Tudi nad Aronom se je Gospod tako silno razsrdil, da ga je hotel pokončati; prosil sem takrat tudi za Arona. Vaš greh pa, ki ste ga naredili, tele, sem vzel, ga sežgal v ognju, ga raztolkel in popolnoma zmlel v droben prah ter vrgel ta prah v potok, ki teče z gore.
Padel sem torej pred Gospoda in molil štirideset dni in štirideset noči, ki sem jih prebil v molitvi, ker je Gospod grozil, da vas bo pokončal.
Prosil sem Gospoda in govoril: ,Gospod Jahve, ne uničuj svojega ljudstva in svoje dediščine, ki si jih rešil s svojo veličino in jih izpeljal iz Egipta z močno roko! Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Jakoba! Ne oziraj se na trdovratnost tega ljudstva, na njihovo hudobijo in na njegovo pregreho, da se ne bo govorilo v deželi, od koder si nas izpeljal: Ker jih Gospod ni mogel pripeljati v deželo, ki jim jo je obljubil, in ker jih je sovražil, zato jih je izpeljal, da bi jih pomoril v puščavi! Saj so tvoje ljudstvo in tvoja dediščina, ki si jih izpeljal s svojo veliko močjo in s svojim stegnjenim laktom.'«
Drugi del speva v tiskani izdaji manjka
SPEV (2 Mojz 32, 11.13.14; 33, 17)
Mojzes je prosil Gospoda, svojega Boga, in rekel: Zakaj se, Gospod, vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo? Spomni se Abrahama, Izaka in Jakoba in vsega, kar si jim obljubil. * Tedaj je Gospod odstopil od zla, s katerim je zagrozil svojemu ljudstvu.
Gospod je rekel Mojzesu: Našel si milost v mojih očeh. * Tedaj je Gospod odstopil od zla, s katerim je zagrozil svojemu ljudstvu.
DRUGO BERILO
Sv. Fulgencij (467-532), škof v Ruspi v Severni Afriki, mož velike dejavnosti, branilec Avguštinovega nauka o milosti, borec zoper arijanstvo
Iz pisem sv. Fulgencija, škofa iz Ruspe (14. pismo, 36-37)
Kristus vedno živi, da prosi za nas
 
Vsekakor moramo najprej biti pozorni na to, da ob sklepu molitve rečemo »po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu«, nikakor pa ne rečemo »po Svetem Duhu«. Gotovo katoliška Cerkev tega ne dela brez smisla, ampak zaradi skrivnosti, po kateri je človek Jezus Kristus postal srednik med Bogom in ljudmi, duhovnik na veke po redu Melkizedekovem, ki je z lastno krvjo enkrat za vselej stopil v svetišče, ki ni narejeno z rokami in je le podoba pravega, marveč v sama nebesa, kjer je na božji desnici in prosi za nas.
Na to velikoduhovniško službo se nanašajo apostolove besede: Po njem torej neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev, to je sad ustnic, ki slave njegovo ime. Po njem torej darujmo hvalno in prosilno daritev, ker nas je s svojo smrtjo spravil z Bogom, ko smo bili še grešniki. Po njem namreč, ki je hotel postati žrtev za nas, more naša daritev postati prijetna božjemu obličju. Zato nas sv. Peter opominja, rekoč: Dajte se tudi sami vzidati kot živi kamni v duhovno hišo, za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu. Iz tega razloga torej pravimo Bogu Očetu »Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu«.
Kadar se torej omenja duhovnik, kaj drugega se v tem razodeva kot skrivnost Gospodovega učlovečenja? V tej je božji Sin, čeprav je bil v božjem sijaju, sam sebe izničil, vzel nase podobo hlapca, to se pravi: se je ponižal in bil pokoren do smrti. Postal je manj od angelov, vendar ni izgubil enakosti Bogu po božanstvu. Tako zelo se je božji Sin ponižal, čeprav je ostal enak Očetu, da je postal enak ljudem. Ponižal se je, ko se je izničil s tem, da je vzel nase položaj služabnika. Kristusovo ponižanje pomeni izničenje in to je v tem, da je vzel nase podobo hlapca.
Kristus je torej kot edinorojeni božji Sin ostal v božjem sijaju, v podobi Boga, kateremu prinašamo daritve kot Očetu, vendar je sprejel nase podobo hlapca in postal duhovnik, po katerem moremo darovati Bogu prijetno, živo in sveto daritev. Ne bi pa mogli Kristusa mi darovati kot žrtev, kot hostijo, ako bi on ne sprejel tega, da postane žrtev za nas. V njem je sama naša človeška narava resnična zveličavna hostija, žrtev. Kadarkoli izjavljamo, da darujemo svoje molitve po večnem duhovniku, našem Gospodu, s tem izpovedujemo, da je v njem resnična človeška narava. Mislimo na to, kar pravi apostol Pavel: Vsak veliki duhovnik se jemlje izmed ljudi in se postavlja za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da daruje dari in daritve za grehe.
Ko v molitvi rečemo »tvojega Sina« in dostavljamo »ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi«, pa mislimo na edinost, ki je po naravi med Očetom in Sinom in Svetim Duhom. S tem izpovedujemo, da izvršuje duhovniško službo za nas tisti Kristus, ki je po naravi eno z Očetom in Svetim Duhom.
SPEV (Hebr 4, 15.14)
Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, * da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč o pravem času.
Nimamo velikega duhovnika, ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, * da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč o pravem času.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka II. tedna

[D]

Pesem med letom
Že jutranje je sonce vzšlo,
iskreno prosimo Boga,
da sredi dnevnih opravil
nas hudega obvaruje.
 
Naj jezik brzda nam, kroti,
da ne razvname se prepir,
skrbno nam varuje oči,
da ne zgube se v ničnosti.
 
Srce naj naše čisto bo,
preudarno, brez nespameti,
v pijači zmernost in v jedeh
telo uporno naj kroti.
 
Ko spet se bo poslovil dan,
zagrne nočna nas temá,
naj vsakdo v čistosti srca
slavi predobrega Boga.
 
Bogu Očetu slava, čast
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.
1 Odpev Zbudi svojo moč, Gospod, in nas reši.
Ps 79   Gospod, obišči svoj vinograd
Pridi, Gospod Jezus (Raz 22,20).
 
Dobri pastir, poslušaj, *
ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo.
V Najsvetejšem prestoluješ, *
razodeni svoje veličastvo.
Zbudi svojo moč pred nami *
in pridi, da nas rešiš. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
 
Gospod, Bog vsemogočni, *
doklej boš odklanjal molitev svojega ljudstva?
Jok nam je vsakdanja hrana, *
s solzami je napolnjena življenja čaša.
Zaradi nas se prepirajo naši sosedje, *
nasprotniki nas zasramujejo. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
 
Svoj vinograd, naše očete, si prestavil iz Egipta, *
zasadil si jih v svoji deželi.
Prostor si jim pripravil, *
ukoreninili so se in napolnili zemljo.
Tvoj vinograd je pokril gore s svojo senco, *
njegove veje so prekrile najvišja drevesa.
Gospod, tvoj vinograd je segal do morja, *
do velike reke je pognal svoje mladike. —
 
Zakaj si pustil, da so podrli njegovo ograjo, *
da ga obirajo vsi, ki hodijo mimo?
Razruje ga merjasec iz gozda, *
popase ga poljska divjačina. —
 
Bog vsemogočni, pridi, *
ozri se z nebes in obišči ta vinograd.
 
Varuj, kar je zasadila tvoja desnica, *
kar poganja tebi v slavo.
Tvoj vinograd so požgali in posekali, *
naj jih zadene pravična sodba.
Naj tvoja ljubezen spremlja tvoje ljubljence, *
tvoje sinove, ki si jih vzredil zase.
Ne bomo več odstopili od tebe, *
poživi nas, da bomo tvoje ime slavili. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni. —
1 Odpev Zbudi svojo moč, Gospod, in nas reši.
2 Odpev Gospod je storil veličastna dela, oznanjajte jih po vsej zemlji.
Iz 12,1–6   Zahvalna pesem odrešenih
Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije (Jn 7,37).
 
Slavim te, Gospod, čeprav si se jezil name, *
minila je tvoja nevolja in si me potolažil.
Glej, Gospod, ti si moj rešitelj, *
ne bojim se, ker vate zaupam.
Gospod, ti si moja moč in moja pesem, *
ti si moja rešitev. —
 
Z veseljem boste zajemali vodo *
iz Odrešenikovih studencev.
Tisti dan porečete: *
»Kličite Gospodovo ime in ga slavite!
Oznanjajte med ljudstvi njegove načrte, *
ne pozabljajte, da je Gospod vzvišen.
Pojte Gospodu, ker je storil veličastna dela, *
oznanjajte jih po vsej zemlji.
Vriskajte in se radujte, sionski prebivalci, *
med vami je živi Bog, Veliki in Sveti.« —
2 Odpev Gospod je storil veličastna dela, oznanjajte jih po vsej zemlji.
3 Odpev Prepevajte Bogu, ki nas varuje.
Ps 80   Slovesna obnova zaveze
Glejte, da ne bo v kom izmed vas hudobnosti nevernega srca (Heb 3,12).
 
Prepevajte našemu Bogu, *
vzklikajte našemu rešitelju.
Igrajte na strune, udarjajte na cimbale, *
na milo doneče citre in harfo.
Zatrobite na trombe ob prazniku, *
obhajamo največje slovesnosti. —
 
To je postava za Božje ljudstvo, *
tako nam Bog zapoveduje.
To je bil zakon za naše očete, *
ko so šli iz egiptovske dežele. —
 
Bog govori svojemu ljudstvu: *
»Tvoje rame sem oprostil bremena.
Tvoje roke sem osvobodil tlake, *
v stiski si me klical in sem te rešil.
Uslišal sem te iz ognjenega oblaka, *
ko si dvomil, sem ti dal vode iz skale. —
 
Moje ljudstvo, poslušaj moje opomine, *
o moji izvoljenci, samo mene kličite.
Nobenega drugega boga ne imejte, *
nobenega tujega boga ne molite.
Jaz, Gospod, sem te izpeljal iz egiptovske dežele, *
prosi me še za večje dobrote in te uslišim.  —
 
Toda moje ljudstvo me ni poslušalo, *
moji izvoljenci me niso ubogali.
Zakrknjenosti njih srca sem jih prepustil, *
naj hodijo po svojih načrtih. —
 
O da bi me moje ljudstvo poslušalo, *
o da bi moji izvoljenci hodili po mojih potih!
Njihove sovražnike bi takoj premagal, *
njihove nasprotnike bi ponižal. —
 
Moji sovražniki bi se spreobrnili, *
mir bi bil v deželi za vedno.
Svoje ljudstvo bi hranil z najboljšo pšenico, *
ga nasičeval z najslajšim medom.« —
3 Odpev Prepevajte Bogu, ki nas varuje.
Kratko berilo (Rim 14,17–19)
Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak pravičnost in mir in veselje v Svetem Duhu; kdor namreč s tem služi Kristusu, je všeč Bogu in čislan pri ljudeh. Prizadevajmo si torej za to, kar je za mir in za medsebojno spodbudo.
Spev z odpevom
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.
Ti mi pomagaš.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.
Odpev k Hvaljen Daj nam spoznati Odrešenika, Gospod, in reši nas naših grehov.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Daj nam spoznati Odrešenika, Gospod, in reši nas naših grehov.
Prošnje
Hvalimo Boga, našega Očeta, ki nas, svoje otroke, varuje in ne presliši naših prošenj. Ponižno ga prosimo:
Dobri Oče, razsvetli nas.
Zahvaljujemo se ti, naš Bog, ker si nas razsvetlil po svojem Sinu,
– naj ves dan hodimo v njegovi luči.
Dobri Oče, razsvetli nas.
Tvoja Božja modrost naj nas danes vodi,
– da bomo živeli kot novi ljudje.
Dobri Oče, razsvetli nas.
Pomagaj nam pogumno prenašati zaradi tebe vse težave,
– da ti bomo velikodušno in vztrajno služili.
Dobri Oče, razsvetli nas.
Vodi danes naše misli, želje in dejanja,
– naj bomo učljivi in predani tvoji ljubeči skrbi.
Dobri Oče, razsvetli nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Bog vse svetosti in vir prave luči, naj zvesto premišljujemo svete resničnosti in vedno živimo v svetlobi tvoje pričujočnosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 
Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.
 
To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.
 
Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.
 
Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.
1 Odpev Tvoja postava, Gospod, mi je ljubša kakor srebrni in zlati zakladi.
Ps 118,65–72  (IX)  Hvala Božji postavi
 
Služim ti, Gospod, in ti si mi dobro storil, *
kakor si obljubil.
Uči me razsodnosti in vednosti, *
ker zaupam v tvoje sklepe. —
 
Preden sem bil ponižan, sem blodil, *
zdaj pa spolnjujem tvojo postavo.
Dober si in rad pomagaš, *
svojih zakonov me úči. —
 
Prevzetni kujejo prevare zoper mene, *
jaz pa z vsem srcem spolnjujem tvoje zapovedi.
Njih srce je v izobilju otopelo, *
jaz pa se radujem nad tvojo postavo. —
 
Dobro je zame, da sem bil ponižan, *
da se naučim tvojih zakonov.
Ljubša mi je tvoja postava *
kakor srebrni in zlati zakladi. —
1 Odpev Tvoja postava, Gospod, mi je ljubša kakor srebrni in zlati zakladi.
2 Odpev Ne bojim se nikogar, Gospod, zaupam v tvoje obljube.
Ps 55,2–7b,9–14   Zaupanje v Boga v stiski
Psalm je podoba Kristusovega trpljenja (sv. Hieronim).
 
Usmili se me, Bog, sovražniki me zalezujejo, *
ves dan me napadajo in vznemirjajo.
Brez prestanka me preganjajo, *
mnogi se borijo zoper mene. —
 
Na dan te hude preizkušnje, *
moj Bog, zaupam vate.
Ne bojim se jih, saj se spominjam tvoje obljube, *
kaj mi more storiti umrljivi človek! —
 
Ves dan gojijo sovražne misli, *
vse, kar delajo, je zoper mene.
Shajajo se zoper mene in prežijo v zasedi, *
zasledujejo moje stopinje in mi strežejo po življenju. —
 
Gospod, ti poznaš moje trpljenje in veš za moje solze, *
ali ni vse to zapisano v tvoji knjigi?
 
Naj zbežijo moji sovražniki, ko te kličem, *
zagotovo vem, da si z mano.
Ne bojim se, saj se spominjam tvoje obljube, *
kaj mi more storiti človek! —
 
Zavedam se obljub, ki sem jih naredil, *
moj Bog, opravil ti bom hvalne daritve.
Ti si me rešil smrti in obvaroval propada, *
še bom živel v svetlobi tvoje navzočnosti. —
2 Odpev Ne bojim se nikogar, Gospod, zaupam v tvoje obljube.
3 Odpev Do nebes sega tvoja dobrota, Gospod. 
Ps 56   Jutranja molitev v trpljenju
Ta psalm opeva Gospodovo trpljenje (sv. Avguštin).
 
Usmili se me, Bog, usmili, *
popolnoma zaupam vate. 
Pod tvoje varstvo se zatekam, *
dokler vihar ne mine.
Kličem na pomoč Boga najvišjega, *
Boga, ki mi izkazuje dobrote. —
 
Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši, *
osramoti naj moje preganjalce.
Naj mi izkaže svojo milost *
in svojo naklonjenost.
Živim sredi ljudi, ki so kakor levi, *
najraje bi me požrli.
Njih zobje so kakor sulice in puščíce, *
kakor oster meč je njihov jezik. —
 
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *
na vso zemljo razširi svoje veličastvo.
 
Mojim nogam so nastavili zanko, *
v nevarnosti je moje življenje.
Na moji poti so skopali jamo, *
naj sami padejo vanjo.  —
 
Moje srce, o Bog, je pripravljeno, *
peti in igrati ti hočem.
Prebúdi se, moja duša; oglasite se, citre in harfa, *
prebuditi hočem jutranjo zarjo.
Gospod, hvalil te bom med narodi, *
prepeval in slavil med ljudstvi.
Do nebes sega tvoja dobrota, *
do oblakov tvoja zvestoba. —
 
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *
na vso zemljo razširi svoje veličastvo. —
3 Odpev Do nebes sega tvoja dobrota, Gospod. 
Opoldne

Kratko berilo (Gal 5,16–17)
Po duhu živite in ne strezite poželenju mesa. Zakaj meso poželi zoper duha, duh pa zoper meso. Ta dva sta si namreč med seboj nasprotna, da ne delate tega, kar bi hoteli.

– Dober si, Gospod, in deliš dobrote.
– Uči me, da bom hodil po tvojih potih.  
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, v tebi ni nič temnega, nič mračnega. Napolni nas s svojo blažilno lučjo, da bomo zvesto in pogumno hodili po poti tvojih zapovedi. Po Kristusu, našem Gospodu.   

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka II. tedna

[D]

Pesem med letom 
O Bog, v dobroti daješ nam,
da poln svetlobe je naš dan,
poslušaj nas, ko se temni,
počasi bliža se večer.
 
Nagiba sonce se v zaton,
se tiho spušča za goro,
na zemljo sence legajo
in nas v temo zagrinjajo.
 
Služabniki utrujeni
sedaj te vdano prosimo,
da mračna, črna senca zla
nam v naše ne prodre srce.
 
Naj s čisto dušo, kot želiš,
končamo podarjeni dan,
da polni tvoje milosti
te v luči bomo gledali.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Maziljenec je luč narodov in zveličanje vse zemlje.
Ps 71   Mesijeva vladarska oblast
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire (Mt 2,11).
I
O Bog, daj modrost svojemu maziljencu, *
daj mu čut za tvojo pravičnost.
Naj pravično vlada svoje ljudstvo *
in po pravici presoja uboge. —
 
Po vsej deželi naj živi ljudstvo v miru, *
po hribih in dolinah naj se razliva pravičnost.
Varoval bo pravice ubogih, *
pomagal potrebnim, izkoriščanja odpravljal.
Častili ga bodo, dokler bo sijalo sonce, *
in spoštovali ga bodo, dokler bo luna na nebu. —
 
Blagodejen bo kakor dež za travnike, *
kakor vode, ki namakajo zemljo.
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost, *
povsod bo mir, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja, *
od vzhoda do zahoda. —
 
Pred njim bodo poklekovali prebivalci puščave, *
klanjali se mu bodo njegovi nasprotniki.
Vladarji zahoda mu bodo dajali darila, *
darove mu bodo prinašali voditelji vzhoda.
Klanjali se mu bodo vsi oblastniki zemlje, *
vsi narodi mu bodo služili. —
1 Odpev Maziljenec je luč narodov in zveličanje vse zemlje.
2 Odpev Gospod bo rešil uboge, osvobodil jih bo krivice.
II
Reševal bo uboge, ki vpijejo k njemu, *
pomagal bo tistim, ki nimajo pomočnika.
S slabotnimi bo imel usmiljenje, *
ubogim bo rešil življenje.
Osvobodil jih bo krivice in nasilja, *
ne bo pustil, da bi se nedolžna kri prelivala. —
 
In živel bo in darovali mu bodo zlata in kadila; *
molili bodo zanj in ga vedno blagoslavljali.
Celo na planinah mu bo uspevalo žito, *
na visokih gorah bo raslo klasje.
Množili se bodo prebivalci po mestih, *
kot se širi plevel na njivah. —
 
Njegovo ime bo ostalo vekomaj, *
njegova slava, dokler bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi, *
vsi narodi ga bodo blagrovali.
Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov, *
samo on dela čudeže.
Hvaljeno bodi njegovo veličastno ime na veke, *
njegove slave bodi polna vsa zemlja, amen, amen. —
2 Odpev Gospod bo rešil uboge, osvobodil jih bo krivice.
3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.
Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi
 
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *
ti si in si bil in prideš.
Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *
in začel kraljevati. —
 
Narodi so se razjezili, *
a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,
da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *
in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —
 
Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.
Premagan je bil tožnik naših bratov, *
ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —
 
Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *
in z besedo svojega pričevanja.
Niso tako ljubili svojega življenja, *
da bi se bali umreti.
Zato se radujte, nebesa *
in vsi, ki v njih prebivate. —
3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.
Kratko berilo (1 Pt 1,22–23)
Ker ste svoje duše v poslušnosti do resnice očistili za nehlinjeno bratoljubje, se goreče iz srca med seboj vzljubite, prerojeni ne iz minljivega semena, temveč iz neminljivega: po Božji besedi, ki živi in ostane.
Spev z odpevom
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na sočne pašnike me vodi.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Odpev k Moja duša Lačne in žejne pravice Gospod nasičuje in napolnjuje z dobrotami.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Lačne in žejne pravice Gospod nasičuje in napolnjuje z dobrotami.
Prošnje
Hvaležno se z vsem srcem obrnimo k našemu Gospodu in Odrešeniku, ki osrečuje svoje ljudstvo z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pobožno ga prosimo:
Gospod, blagoslovi svoje ljudstvo.
Usmiljeni Bog, ohrani našega papeža Frančiška in našega škofa …,
– da bosta neomajno služila tvoji Cerkvi.
Gospod, blagoslovi svoje ljudstvo.
Dobrotno glej na našo domovino
– in nas reši vsega hudega.
Gospod, blagoslovi svoje ljudstvo.
Vabi številne brate in sestre k svoji mizi,
– da bodo popolneje posnemali tvoje devištvo, uboštvo in pokorščino.
Gospod, blagoslovi svoje ljudstvo.
Varuj naše sestre, ki so obljubile devištvo,
– naj hodijo za teboj, Božjim Jagnjetom, kamorkoli greš.
Gospod, blagoslovi svoje ljudstvo.
Umrli naj počivajo v tvojem večnem miru
– in naj se med nami in njimi vedno bolj utrjuje občestvo duhovnih dobrin.
Gospod, blagoslovi svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Večni Bog, končujemo večerno hvalnico in te prosimo, naj vztrajamo v premišljevanju tvoje postave in dosežemo srečo večne luči. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih
Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).
 
Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.
 
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *
ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —
 
Zelo spoštujem tebi zveste *
in cenim poštene na zemlji.
Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *
si sami množijo bolečine.
Ne bom daroval krivim bogovom, *
ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —
 
Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *
ti vodiš mojo usodo.
Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *
kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *
še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.
Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *
dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *
a tudi moje telo bo počivalo varno. —
 
Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *
svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *
večne radosti na svoji desnici. —
 
Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,23)
Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Premila Mati Zveličarjeva,
odprta vrata nebeška in morska zvezda,
pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.
Ob angelovem oznanjenju
si svojega Stvarnika čudežno spočela
in ostala devica prej in slej,
usmili se grešnikov.

⇑ Vrh