Brevir za 2. april 2024

Torek velikonočne osmine

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Torek velikonočne osmine

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem v osmini in za velikonočne nedelje
To je zares Gospodov dan,
ves svet in z lučjo obsijan,
saj Kristusova rešnja kri
izmila krivdo je sveta.
 
Zgubljenim vero obudi
in slepim spet odpre oči.
Kaj bali bi se še naprej,
celo razbojnik rešen je.
 
Mar more dati več nebo,
ko greh povrne z milostjo,
strah se v ljubezen spremeni,
življenje v smrti se rodi.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Gospod vesolja, on je kralj veličastva, aleluja.
Ps 23   Gospod prihaja v svetišče
Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa (sv. Irenej).
 
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami. —
 
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —
 
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —
 
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 1 Gospod vesolja, on je kralj veličastva, aleluja.
Odpev 2 Slavite, ljudstva, našega Boga, ki nam daje življenje, aleluja.
Ps 65   Pesem pri zahvalni daritvi
O Gospodovem vstajenju in spreobrnjenju narodov (Hezihij).
I
Pojte Bogu, vse dežele, *
pojte slavo njegovemu imenu.
Nad vse ga vedno slavite, *
govorite Bogu: »Kako čudovita so tvoja dela!
Tvojemu veličastvu se klanjajo celo tvoji sovražniki, *
vsa zemlja naj se ti klanja in tvoje ime opeva.« —
 
Pridite in poglejte Božja dela: *
čudovite reči je storil človeškim otrokom.
Rdeče morje je spremenil v suho zemljo, *
po suhem so šli Izraelci čez reko Jordan.
Veselimo se njegove mogočnosti, *
s svojo močjo gospoduje na veke.
Njegove oči gledajo na vse narode, *
naj si uporniki nič ne domišljajo. —
 
Slavite našega Boga, o ljudstva, *
razglašajte njegovo hvalo.
On nam daje življenje, *
noče, da bi omagali. —
 
O Bog, res si nas preizkušal, *
kakor srebro v ognju si nas prečistil.
Zapletel si nas v gosto mrežo, *
na ramena si nam naložil težko breme.
Sovražnikom si dovolil, *
da so nam hodili po glavah.
Šli smo skozi ogenj in vodo, *
a vendar si nas pripeljal na varno. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 2 Slavite, ljudstva, našega Boga, ki nam daje življenje, aleluja.
Odpev 3 Čujte vsi, ki se bojite Boga, kaj vse je storil zame, aleluja.
II
Stopil bom v tvojo hišo z darovi, *
spolnil bom svoje zaobljube,
zaobljube, ki so jih izrekle moje ustnice, *
in so jih v stiski obljubila moja usta.
Daroval ti bom spravne in hvalne daritve *
in ti prinašal svoje darove. —
 
Čujte vsi, ki se Boga bojite, *
povedal bom, kaj vse je storil zame.
Obrnil sem se k njemu, *
na ves glas sem ga hvalil.
Če bi nosil hudobijo v svojem srcu, *
bi me Gospod ne bil uslišal.
Toda Bog me je uslišal, *
poslušal je glas moje prošnje. —
 
Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje *
in mi ni odrekel svojega usmiljenja. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 3 Čujte vsi, ki se bojite Boga, kaj vse je storil zame, aleluja.
- Bog je obudil Kristusa od mrtvih, aleluja,
- da je naša vera tudi upanje v Boga, aleluja.
PRVO BERILO
Iz prvega pisma apostola Petra (1, 22 - 2, 10)
Življenje božjih otrok
 
Preljubi, ker ste svoje duše v poslušnosti do resnice očistili za nehlinjeno bratoljubje, se goreče, iz srca med seboj vzljubite, prerojeni ne iz minljivega semena, temveč iz neminljivega: po božji besedi, ki živi in ostane. Zakaj »vse človeštvo je kakor trava in vsa njegova slava kakor cvetlica v travi; trava se posuši in cvetlica uvene, beseda Gospodova pa ostane vekomaj.« To pa je beseda, ki vam je bila oznanjena.
Odložite torej vsako hudobijo in vso zvijačnost in hinavščino in nevoščljivost in vse opravljanje. Kakor novorojeni otroci zahrepenite po duhovnem, nepokvarjenem mleku, da boste po njem zrasli v zveličanje, ko ste vendar okusili, da je Gospod dober.
K njemu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen, pridite in se dajte tudi sami vzidati kot živi kamni v duhovno hišo, za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu. Zatorej se bere v pismu: »Glej, polagam na Sionu vogelni kamen, izbran, dragocen, in kdor vanj veruje, ne bo osramočen.« Vam torej, ki verujete, je čast; njim pa, ki ne verujejo: »kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen« in kamen spotike ter skala pohujšanja. Ob njem se spotikajo, ker niso poslušni besedi; zato so bili tudi določeni.
Vi pa ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, da bi oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč, vas, ki nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste božje ljudstvo, kateri niste bili deležni usmiljenja, zdaj pa ste usmiljenje dosegli.
SPEV (1 Pet 2, 5. 9)
Dajte se vzidati kot živi kamni v duhovno hišo za sveto duhovništvo, * da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu, aleluja.
Vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, * da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu, aleluja.
DRUGO BERILO
Sv. Anastazij Antiohijski (+ 599), patriarh v Antiohiji, prijatelj sv. Gregorja Velikega, branilec prave vere
Iz govorov sv. Anastazija, antiohijskega škofa (4. govor, 1-2)
Kristus je moral trpeti in tako doseči slavo
 
Kristus je s svojim naukom in s svojimi deli dokazal, da je pravi Bog in Gospod vesolja. Na poti v Jeruzalem je dejal svojim učencem: Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali. Jezus je dejal, da se vse to sklada z napovedmi prerokov, ki so napovedali, da bo umrl v Jeruzalemu. Sveto pismo je namreč že od vsega začetka napovedalo Kristusovo smrt in njegovo trpljenje pred smrtjo in tudi kaj se bo zgodilo z njegovim telesom po smrti. Istočasno pa Sveto pismo zatrjuje, da je Jezus kot Bog nesmrten in da kot Bog ni mogel trpeti.
Če pomislimo na resnico o učlovečenju, potem moremo zatrditi enako resnično in pravilno obe dejstvi, da je Jezus trpel in da ni mogel trpeti. Razlog, zakaj se je božja Beseda, ki je samo po sebi ni moglo zadeti trpljenje, podvrgla trpljenju, je ta, da drugače ni mogla odrešiti človeka. Kristus je to dobro vedel in tudi tisti, katerim je to razodel. Božja Beseda namreč ve vse o Očetu, tako kakor Duh dojema vse, tudi božje globine.
Res je bilo nujno, da je Kristus trpel. Sam je dejal, da se trpljenju ni mogel izogniti. Zato je rekel, da so nespametni in počasni v doumevanju tisti, ki niso spoznali, da mora Kristus tako trpeti in doseči svojo slavo. Kristus je prišel, da bi odrešil svoje ljudstvo. Zanj se je odpovedal slavi, ki jo je imel z Očetom pred stvarjenjem sveta. Odrešenje je bilo sad, ki je moral dozoreti po trpljenju začetnika življenja. Sveti Pavel uči: Začetnik življenja se je izničil v trpljenju. Slavo, ki jo je imel kot Edinorojeni in se ji je zaradi nas za določen čas odpovedal, je s trpljenjem pridobil v telesu, ki si ga je privzel. V svojem evangeliju sveti Janez pravi, ko razlaga o vodi, o kateri govori Zveličar: Iz osrčja tistega, ki veruje vanj, bodo tekle reke žive vode. To pa je rekel o Duhu, ki naj bi ga potlej prejeli tisti, ki so verovali vanj. Sveti Duh namreč še ni bil prišel, ker Jezus še ni bil poveličan. Smrt na križu imenuje poveličanje. Tako je tudi Gospod, ko je molil pred svojim trpljenjem na križu, prosil Očeta, naj ga proslavi s slavo, ki jo je imel pri njem pred stvarjenjem sveta.
SPEV (Hebr 2, 10; Raz 1, 6; Lk 24, 26)
Spodobilo se je, da je on, za katerega je vse in po katerem je vse, njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih odrešenja, s trpljenjem poveličal. * Njemu slava in moč na vekov veke, aleluja.
Potrebno je bilo, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo. * Njemu slava in moč na vekov veke, aleluja.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, * svet, * svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, velikonočni zakramenti so nas rešili iz smrti v življenje. Nadaljuj delo svoje milosti, da bomo že v tem življenju doživeli resnično svobodo Božjih otrok, ki nas čaka v nebesih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
V jutránji zarji vse žari,
nebo odmeva v hvalnicah,
vsa zemlja vzklika radostna,
pekel ječi in trepeta.
 
Vse poje hvalo Kristusu:
mogočni kralj je zmagal smrt,
pogazil sile je pekla,
človeštvo rešil suženjstva.
 
Zaman, čuvaji, stražite,
odveč sta skala in pečat.
Gospod je zmagoslavno vstal
in poveličan spet živi.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja.
Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 1 Vstal je Kristus in zasijal svojemu ljudstvu, ki ga je odrešil z lastno krvjo, aleluja.
Odpev 2 Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.
Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —
Odpev 2 Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.
Odpev 3 Aleluja, vstal je Gospod, kakor vam je rekel, aleluja.
Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 3 Aleluja, vstal je Gospod, kakor vam je rekel, aleluja.
Kratko berilo  (Apd 13,30–33)
Bog je obudil Jezusa od mrtvih tretji dan: več dni se je prikazoval tem, ki so bili prišli z njim iz Galileje v Jeruzalem, in ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom. In mi vam oznanjamo, da je Bog obljubo, ki je bila dana očetom, izpolnil našim otrokom s tem, da je obudil Jezusa, kakor je zapisano: Moj Sin si ti, danes sem te rodil.
Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Odpev k Hvaljen Jezus je rekel Mariji Magdaleni: Marija. Ona se obrne in mu reče: Učenik. Jezus ji reče: Ne dotikaj se me, še nisem šel k svojemu Očetu, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Jezus je rekel Mariji Magdaleni: Marija. Ona se obrne in mu reče: Učenik. Jezus ji reče: Ne dotikaj se me, še nisem šel k svojemu Očetu, aleluja.
Prošnje
Veselimo se v Kristusu, ki je v smrti porušeni tempelj svojega telesa z lastno močjo zopet postavil, in ga prosimo:
Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.
Kristus, rešitelj, s svojim vstajenjem si razveselil žene in apostole in svet odrešil,
– naj z življenjem pričamo za tebe.
Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.
Vsem si obljubil vstajenje k novemu življenju,
– naj bomo oznanjevalci tvojega veselega oznanila.
Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.
Večkrat si se prikazal apostolom in jim dal Svetega Duha,
– daj tudi nam svojega Duha.
Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.
Svojim učencem si obljubil, da boš ostal z njimi do konca sveta,
– bodi danes pri nas in nam vedno pomagaj.
Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Dobri Bog, velikonočni zakramenti so nas rešili iz smrti v življenje. Nadaljuj delo svoje milosti, da bomo že v tem življenju doživeli resnično svobodo Božjih otrok, ki nas čaka v nebesih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so lastni

Lastno

odpev, 1. psalm, 2. psalm, 3. psalm, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev opoldne
Izdan je bil v smrt zaradi naših grehov in vstal je zaradi našega opravičenja, aleluja.
Ps 118,1–8  (I) Hvala Božji postavi
V tem je Božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi (1 Jn 5,3).
 
Blagor njim, ki hodijo po pravi poti *
in se držijo Gospodove postave.
Blagor njim, ki spolnjujejo njegove zapovedi *
in ga iščejo z vsem srcem.
Blagor njim, ki ne delajo krivice *
in hodijo po njegovih potih.
Gospod, ti si dal svoje zapovedi, *
da bi se jih zvesto držali. —
 
O da bi prav uravnaval svoje življenje *
in ohranil tvoje zakone.
Ne bom osramočen vekomaj, *
če bom pazil na vse tvoje ukaze. —
 
Slavil te bom z iskrenim srcem, *
ko bom poznal tvoje pravične odloke.
Držal se bom tvojih zapovedi, *
nikar me ne zapusti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih
Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).
 
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *
ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
Zelo spoštujem tebi zveste *
in cenim poštene na zemlji.
Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *
si sami množijo bolečine.
Ne bom daroval krivim bogovom, *
ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —
 
Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *
ti vodiš mojo usodo.
Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *
kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *
še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.
Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *
dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *
a tudi moje telo bo počivalo varno. —
 
Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *
svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *
večne radosti na svoji desnici. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 22   Dobri pastir
Jagnje jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih voda (Raz 7,17).
 
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, *
na sočne pašnike me vodi.
Ob mirnih vodah počivam, *
poživlja me in osrečuje.
Vodi me po pravih potih, *
ker je neskončno dober.  —
 
Ne bojim se, dokler si ti ob meni, *
čeprav bi hodil po temnih dolinah.
S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, *
to mi je v pogum in tolažbo. —
 
Svojo mizo pred mano pogrinjaš, *
častiš me vpričo mojih nasprotnikov.
Venčaš me in mi glavo maziliš, *
srce mi prekipeva od sreče. —
 
S svojo dobroto in milino me obdajaš, *
z menoj si vsak čas mojega življenja.
V tvoji hiši bom prebival, *
to je moj dom za vse čase. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev opoldne
Izdan je bil v smrt zaradi naših grehov in vstal je zaradi našega opravičenja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (Prim. 1 Pt 3,21–22a)
Krst zdaj rešuje tudi vas, ne kot očiščenje telesnih madežev, ampak kot prošnja k Bogu za čisto vest, po vstajenju Jezusa Kristusa, ki je šel v nebesa in je na Božji desnici.

– To je dan, ki ga je Gospod naredil, aleluja.
– Veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, velikonočni zakramenti so nas rešili iz smrti v življenje. Nadaljuj delo svoje milosti, da bomo že v tem življenju doživeli resnično svobodo Božjih otrok, ki nas čaka v nebesih.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so lastni

Lastno

1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Pri Jagnjeta večerji zdaj
v oblekah belih zbrani smo,
ko Rdeče morje smo prešli,
zapojmo slavo Kristusu.
 
Za hrano daje nam telo
in s svojo nas pojí krvjo,
na križu darovani Bog
oživlja z Božjo nas močjo.
 
O res neskončno vredni dar,
ki zmagal si vso moč pekla,
ti odkupnina sužnosti,
plačilo naše večnosti.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Odpev Marija Magdalena in druga Marija sta prišli, da bi videli grob, aleluja.
Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik
Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)
 
Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *
»Sedi na mojo desnico.
Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *
da ti bodo služili. —
 
Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *
zavladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.
Svoje prisege ne spreminjam: *
Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —
 
Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *
na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.
Okrepčaj se na svoji poti, *
da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Marija Magdalena in druga Marija sta prišli, da bi videli grob, aleluja.
2 Odpev Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen, aleluja.
Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta
Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).
 
Ko so Izraelci šli iz Egipta, *
je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.
Postali so Božje svetišče, *
Božja posest in kraljestvo. —
 
Morje se je pred njimi umaknilo, *
Jordan se je ustavil pred njimi.
Gore so se stresle v silnem potresu, *
zamajali so se griči. —
 
Kaj ti je, morje, da se umikaš, *
in tebi, Jordan, da se ustavljaš?
Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *
in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —
 
Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *
trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!
On daje vodo iz skale, *
studence vodá iz pečine. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen, aleluja.
3 Odpev Jezus je rekel: Ne bojte se, pojdite, sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me boste videli, aleluja.
Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta
 
Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. 
 
Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *
resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —
 
Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *
vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –
 
Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *
veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —
 
Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *
njegova nevesta je pripravljena. Aleluja. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Jezus je rekel: Ne bojte se, pojdite, sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me boste videli, aleluja.
Kratko berilo  (1 Pt 2,4–5)
Pridite h Gospodu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen, in se dajte tudi sami vzidati kot živi kamni v duhovno hišo, za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu.
Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Odpev k Moja duša Ko sem pri grobu jokala, sem videla svojega Gospoda, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Ko sem pri grobu jokala, sem videla svojega Gospoda, aleluja.
Prošnje
Kristusu, ki je bil v naročju zemlje in je šel v nebeško slavo, veseli kličimo:
Kralj slave, usliši nas.
Prosimo te za škofe, duhovnike in diakone,
– naj zvesto izvršujejo svojo službo in navdušujejo ljudi za vse dobro.
Kralj slave, usliši nas.
Prosimo te za učitelje vere, ki hočejo služiti tvoji Cerkvi,
– naj iskreno in pošteno iščejo tvojo resnico.
Kralj slave, usliši nas.
Prosimo te za vse člane Cerkve, da bi bojevali dobri boj vere,
– in ob koncu prejeli plačilo tvojega kraljestva.
Kralj slave, usliši nas.
Na križ si pribil zadolžnico naših grehov in jo uničil,
– reši nas vezi teme in greha.
Kralj slave, usliši nas.
Šel si v kraljestvo mrtvih in odprl njegova vrata,
– sprejmi naše umrle brate in sestre v svoje kraljestvo.
Kralj slave, usliši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Dobri Bog, velikonočni zakramenti so nas rešili iz smrti v življenje. Nadaljuj delo svoje milosti, da bomo že v tem življenju doživeli resnično svobodo Božjih otrok, ki nas čaka v nebesih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Namesto speva z odpevom
To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh