HOZANA.si: Brevir

«   »

19. 5. 2017, Petek 5. velikonočnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

Vesêli, sinje se nebo,
raduj se zdaj vesoljni svet:
naš križani Gospod je vstal
in s smrtjo nam življenje dal.

 

Začel se milosti je čas,
zdaj dnevi so zveličanja,
umila svet je Božja kri,
temá se okrog nas gubi.

 

Zaupanje nas radostí,
da bomo vstali tudi mi,
po veri pričakujemo
življenje večno, blaženo.

 

Skrivnost velika te noči
je vir bodočih srečnih dni,
prejeli mnogo smo darov,
naj bo nam milost v blagoslov.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj, aleluja.

Ps 34,1–2.3c.9–19.22–23.27–28 Gospod rešuje v preganjanju

Tedaj so se zbrali in sklenili Jezusa z zvijačo prijeti in usmrtiti (Mt 26,3.4).

I

Gospod, nastopi zoper vse, ki me obdolžujejo, *

bojuj se zoper té, ki me napadajo.

Bodi mi za ščit in čelado, *

pridi in mi pomagaj.

Reci moji duši: *

»Jaz sem tvoja rešitev.« —

 

Moje srce se bo radovalo v Gospodu *

in se njegove pomoči veselilo.

Vsak utrip mojega srca ti kliče: *

»Gospod, kdo bi enak bil tebi?« 

Ti rešuješ bednega iz rok močnejšega, *

ubožca in zapuščenega iz rok izkoriščevalca. —

 

Vstale so lažnive priče, *

dolžijo me, česar nisem storil.

Dobro mi vračajo s hudim, *

zapuščen sem in razočaran. —

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj, aleluja.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen, aleluja.

II

Ko so bili moji tožniki bolni, *

sem se zanje postil in molil.

Žaloval sem kakor za prijatelja in brata, *

trpel sem zanje kot za svojo mater. —

 

Ko sem obnemogel, se pa oni veselijo *

in se zbirajo zoper mene. 

Zahrbtno me napadajo in neprestano mučijo, *

zasmehujejo me, sovražijo in zaničujejo. —

2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen, aleluja.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost, aleluja.

III

Gospod, doklej boš to gledal? *

Reši me iz tega levjega žrela.

Zahvaljeval se ti bom javno, *

pred vsem ljudstvom te bom hvalil. —

 

Naj se moji hinavski sovražniki ne veselijo, *

naj si ne pomežikujejo, ko me sovražijo brez vzroka.

Videl si, Gospod, nikar ne molči, *

ne bodi daleč od mene.

Moj Bog, zavzemi se za mojo pravdo *

in vstani v mojo obrambo. —

 

Veselijo naj se in radujejo *

vsi, ki branijo mojo pravico.

Vedno naj govorijo: »Gospod je velik, *

zavzema se za svojega služabnika.«

Hvalil bom tvojo pravičnost, *

ves dan bom opeval tvojo slavo. —

3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost, aleluja.

[L]

- Ob tvojem vstajenju Kristus, aleluja,

- se veselita nebo in zemlja, aleluja.

PRVO BERILO

Iz knjige Razodetja (22, 1-9)

Reka žive vode

In angel mi je pokazal reko žive vode, kakor kristal svetlo, ki je izvirala od prestola božjega in Jagnjetovega: po sredi njegovih ulic in na obeh straneh reke pa drevje življenja, ki daje vsak mesec svoj sad; in rodi dvanajstero sadov, ker listi tega drevja so v zdravilo narodom. In nobenega prekletstva ne bo več; in božji in Jagnjetov prestol bo v njem in njegovi služabniki mu bodo služili; in gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči, zakaj Gospod Bog jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

In rekel mi je: »Te besede so zanesljive in resnične; Gospod, Bog preroških duhov, je poslal svojega angela, da pokaže njegovim služabnikom, kar se mora skoraj zgoditi. Glej, skoraj pridem. Blagor mu, kdor ohrani preroške besede te knjige!«

In jaz, Janez, sem to slišal in videl. In ko sem bil slišal in videl, sem padel pred noge angelu, ki mi je to kazal, da bi ga molil. A reče mi: »Nikakor! Služabnik sem kakor ti in tvoji bratje, preroki in tisti, ki ohranijo besede te knjige. Boga moli!«

SPEV (Raz 22, 5, 3)

Noči ne bo več, zakaj Gospod Bog bo razsvetljeval svoje služabnike * in kraljevali bodo na vekov veke, aleluja.

Božji in Jagnjetov prestol bo v svetem mestu in njegovi služabniki mu bodo služili * in kraljevali bodo na vekov veke, aleluja.

DRUGO BERILO

Izak (+ok. 1169) iz Anglije, opat cistercijanskega samostana Etoile (Zvezda) pri Poitiersu v Franciji, ki v znamenitih govorih združuje patristično tradicijo z razumskim poglabljanjem (aristotelizem, avguštinizem)

Iz govorov bl. Izaka, opata v samostanu Zvezda (42. govor)

Prvorojenec v množici bratov

Kakor glava in telo sestavljata enega človeka, tako je Sin Device s svojimi izvoljenimi udi en sam človek in en sam božji Sin. Sveto pismo pravi, da je celoten Kristus glava in telo; vsi udje so torej hkrati eno telo, ki z Glavo sestavlja enega samega Sina človekovega, z božjim Sinom enega božjega Sina, kot je on sam tudi z Bogom en sam Bog. Torej je celo telo z glavo Sin človekov, božji Sin in Bog. Zato beremo v evangeliju: Hočem, Oče, da bodo tudi oni z nami eno, kakor sva midva eno.

Tako v soglasju s tem, kar slovesno izraža Sveto pismo, ni telesa brez glave, niti glave brez telesa; a tudi glave in telesa, to je celotnega Kristusa ni brez Boga.

Tako je tudi vse z Bogom en sam Bog; toda božji Sin je z Bogom po naravi eno, in z njim je osebno zedinjen Sin človekov, s katerim je skrivnostno zedinjeno njegovo telo.

Torej morejo zvesti in razumni Kristusovi udje resnično reči o sebi, da so to, kar je on, torej tudi božji Sin, tudi Bog. Toda, kar je on po naravi, so oni po sodeležnosti; kar je on v polnosti, so oni po deležu; in končno: kar je božji Sin po rojstvu, to so njegovi udje po posinovljenju, kakor je pisano: Prejeli ste Duha sinovstva, v katerem kličemo: Abba, Oče.

Po tem Duhu jim je dal oblast, da postanejo otroci božji, in vsakemu od nas pravi on - prvorojeni med mnogimi brati - naj govorimo: Oče naš, ki si v nebesih. In na drugem mestu: Grem k svojemu Očetu in k vašemu Očetu.

Po istem Duhu, po katerem je bil Sin človekov, naša glava, rojen iz naročja Device, se mi v krstnem studencu prerajamo v božje otroke, v njegovo telo. In kakor je on bil brez slehernega greha, tako tudi mi dosežemo odpuščanje vseh grehov.

Kakor je on na križu nosil na svojem telesu vse grehe celotnega telesa, tako celotnemu skrivnostnemu telesu podeljuje milost prerojenja osvobojenje vseh grehov, kakor je pisano: Blagor človeku, kateremu Bog ne prišteva greha. Ta blagrovani človek je brez dvoma Kristus. V kolikor je glava Kristusova Bog, odpušča grehe; v kolikor je glava telesa, en človek, si nima nič odpuščati; a v kolikor so mnogi telo Glave, se jim greh ne prišteva.

Pravičen je sam v sebi in on sam opravičuje samega sebe. Je edini odrešenik in edini odrešenec. On je na svojem telesu nosil na lesu križa to, kar je odvzel od svojega telesa s krstom. Na dva načina rešuje Jagnje, ki odjemlje grehe sveta, katere je nosilo - s križem in vodo. Duhovnik in Daritev in Bog, je sebe sebi darujoč, sebe po sebi spravil s sabo, kakor tudi z Očetom in Svetim Duhom.

SPEV (Rimlj 12, 5; Kol 2, 9-10; 1,18)

Množica nas je eno telo v Kristusu, posamezni pa med seboj udje. * V njem prebiva vsa polnost božanstva telesno in vi ste postali deležni te polnosti v njem, aleluja.

On je glava telesa, Cerkvi; on je začetek, prvorojenec vstalih od mrtvih, da med vsemi zavzame prvo mesto. * V njem prebiva vsa polnost božanstva telesno in vi ste postali deležni te polnosti v njem, aleluja.

Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Oče, velikonočna skrivnost, ki jo z veseljem obhajamo, naj oblikuje naše življenje. Moč vstalega Kristusa naj nas v življenju varuje in rešuje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

Veseli zbor odrešenih
naj poje sveto hvalnico,
naj se vstajenja veseli,
praznuje z vso ga zbranostjo.

 

Zveličar naš kot silni lev
premagal zmaja je pekla.
Zdaj vstaja, dviga jasni glas,
budi z njim nje, ki v grobu spe.

 

Zdaj v zmagoslavju ves žari,
njegovo zmago vse slavi,
nebo in zemlja združena
sta srečen dom za vse ljudi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Vel. noč. Gospod Bog, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo, aleluja.

Ps 50   Usmili se me, Bog

Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).

 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *

v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.

Popolnoma izmij mojo krivdo, *

mojega greha me očisti. —

 

Svojo pregreho priznavam, *

moj greh mi je živo v spominu.

Grešil sem zoper tebe samega, *

kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.

Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *

tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —

 

Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *

z grehom je omadeževan že od začetka.

Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *

ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —

 

Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *

bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.

Naj spet občutim radost in veselje, *

moje potrto srce naj se vzraduje. —

 

Ne glej na moje grehe, *

vso mojo krivdo izbriši.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *

duha stanovitnosti v meni obnovi. —

 

Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *

svojega svetega duha mi ne odvzemi.

Naj se spet veselim, da sem rešen, *

duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —

 

Grešnikom bom kazal tvoja pota, *

izgubljeni se bodo vrnili k tebi.

Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *

moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —

 

Gospod, odpri moje ustnice, *

da bom oznanjal tvojo hvalo.

Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *

klavnih in žgalnih daritev ne maraš.

Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *

skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —

 

Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *

kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.

Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *

in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —

1 Vel. noč. Gospod Bog, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo, aleluja.
2 Vel. noč. Zares, ti si skriti Bog, Izraelov Bog, naš rešitelj, aleluja.

Iz 45,15–26 Vsa ljudstva naj se spreobrnejo h Gospodu

V Jezusovem imenu naj se pripogne vsako koleno (Flp 2,10).

 

O Bog, ti si skrit in skrivnosten, *

ti si Bog naših očetov in naš rešitelj. —

 

Zvodniki tvojega ljudstva so zbegani, *

odhajajo z veliko sramoto.

Izvoljeno ljudstvo Gospod rešuje zdaj in vedno, *

ne bo osramočeno in zasramovano na veke. —

 

Gospod, ti si ustvaril vesolje in zemljo, *

pripravil si jo za prijetno bivališče.

Tako govori Vsemogočni: *

Jaz sem Gospod, ni drugega razen mene.

Nisem govoril na skrivnem *

v kakšnem skritem kotu zemlje.

Nisem rekel vašim očetom: Zaman me iščete. *

Govorim resnico; kar je prav, oznanjam. —

 

Zberite se in pridite, *

pristopite vsi, ki ste rešeni izmed narodov.

Ljudje v nevednosti častijo lesene malike *

in molijo k bogovom, ki ne morejo pomagati.

Oznanite in pridite, skupaj se posvetujte; *

»Kdo je od začetka razodeval in naprej povedal?«

»Mar ne jaz, Gospod, pravi in edini? *

Pravičnega Boga in rešitelja ni razen mene. —

 

Obrnite se k meni, da boste rešeni, *

jaz sem Bog in drugega ni razen mene.

Sam pri sebi sem prisegel, *

iz mojih ust prihaja resnica, neprelomljiva beseda.

Pred menoj se bo upognilo vsako koleno, *

vsak jezik bo prisegel v mojem imenu.« —

 

Zares, le v Gospodu je moč in rešitev, *

vsi uporni se skesani vračajo k njemu.

Gospod bo vse opravičil *

in poveličal vse svoje izvoljene. —

2 Vel. noč. Zares, ti si skriti Bog, Izraelov Bog, naš rešitelj, aleluja.
3 Vel. noč. Služite Gospodu z veseljem, aleluja.

Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče

Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).

 

S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče. —

 

Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce. —

 

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase. —

3 Vel. noč. Služite Gospodu z veseljem, aleluja.

[L]

Kratko berilo (Apd 5,30–32)
Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi razpeli na les in umorili. Njega je Bog povišal na svojo desnico, za vodnika in zveličarja, da bi podelil Izraelu spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo za te stvari priče, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal vsem, kateri so mu poslušni.

Spev z odpevom

Vstal je in pustil grob prazen, aleluja, aleluja.
Vstal je in pustil grob prazen, aleluja, aleluja.

On, ki je bil križan za nas, aleluja, aleluja.
Vstal je in pustil grob prazen, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vstal je in pustil grob prazen, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen To je moja zapoved, da se med seboj ljubite, kakor sem vas jaz ljubil, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen To je moja zapoved, da se med seboj ljubite, kakor sem vas jaz ljubil, aleluja.

Prošnje

Boga Očeta, ki nam je dal s Kristusovim vstajenjem novo življenje, ponižno prosimo:

Razsvetli nas s sijajem vstalega Kristusa.

Dobrotljivi Oče, v svojem delovanju razodevaš skrb za svet, ki si ga ustvaril,

– s svojo ljubeznijo spremljaj vse rodove.

Tvoja resnica naj nas očiščuje in vodi k svetosti,

– da bomo delali, kar je prav in tebi všeč.

Ljubeznivo nam pokaži svojo dobroto,

– da bomo, rešeni greha, vredni dobrin večne domovine.

Po svojem Sinu nam daješ svoj mir,

– razveseli z njim nas in vse prebivalce zemlje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Oče, velikonočna skrivnost, ki jo z veseljem obhajamo, naj oblikuje naše življenje. Moč vstalega Kristusa naj nas v življenju varuje in rešuje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,25–32  (IV)   Hvala Božji postavi

 

Ves potrt sem in ponižan, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Svojo misel sem ti razložil in si me uslišal, *

daj mi spoznati svoje načrte.

 

Naj doumem smisel tvojih zapovedi *

in premišljujem tvoja čudovita pota.

Solze mi tečejo od žalosti, *

potolaži me, kakor si obljubil. —

 

Od blodne poti me odvrni, *

pokaži mi svojo voljo.

Izbral sem pot resnice, *

odločil sem se za tvoje zapovedi. —

 

Gospod, oklepam se tvoje zaveze, *

naj ne bom razočaran.

Hitel bom po poti tvojih zapovedi, *

ti mi daješ pogum in veselje. —

Ps 25   Zaupna molitev nedolžnega

Bog nas je v Kristusu izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni (Ef 1,4).

 

Gospod, prisodi mi pravico, ker sem nedolžen, *

vate zaupam, ne bom opešal.

Preizkusi me in preišči, *

preglej vse moje misli in želje. —

 

Vedno mi je pred očmi tvoja dobrota, *

vedno živim po tvoji volji.

S hudobnimi ne posedam, *

z lažnivimi se ne shajam.

Ne maram za družbo pokvarjenih, *

z malopridnimi se ne družim. —

 

Umivam si roke v znamenje nedolžnosti, *

ko hodim okrog tvojega oltarja.

Javno opevam tvojo hvalo, *

slavim tvoja čudovita dela.

Gospod, kako rad prebivam v tvoji hiši, *

na kraju tvojega veličastva. —

 

Ne pogúbi z grešniki tudi mene, *

ne vzemi mi življenja kakor hudodelcem.

Njihovih rok se drži krivica, *

njih desnica je polna podkupnine.

Jaz pa živim pošteno in brez greha, *

usmili se me in me reši.

Gospod, hodim po ravni poti, *

slavil te bom v zboru pravičnih. —

Ps 27,1–3.6–9  Prošnja in zahvala

Oče, zahvalim te, da si me uslišal (Jn 11,41).

 

Gospod, ti si moje zavetje, k tebi kličem: *

usliši me in nikar ne molči.

Če se obrneš od mene in me ne uslišiš, *

bom podoben njim, ki se pogrezajo v jamo. —

 

Usliši mojo prošnjo, ko vpijem k tebi, *

ko dvigam roke k tvojemu svetišču.

Ne pogubi me z grešniki, *

z njimi, ki delajo krivico.

S svojim bližnjim govorijo o miru, *

a v srcu so polni hudobije. —

 

Hvaljen Gospod, ki je uslišal mojo prošnjo, *

Gospod je moja moč in moje zavetje.

Zaupal sem vanj in mi je pomagal, *

zato se radujem in s pesmijo ga hvalim. —

 

Gospod daje moč svojemu ljudstvu *

in zveličanje svojim izvoljenim.

Reši svoje ljudstvo in blagoslôvi svojo lastnino, *

ti bodi naš voditelj in vladar na veke. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo Gal 3,27–28
Kateri ste bili tudi v Kristusa krščeni, ste Kristusa oblekli. Ni več Juda, tudi ne Grka; ni več sužnja, tudi ne svobodnega; ni več moškega in ženske; kajti vsi vi ste eno v Kristusu Jezusu.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.

Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Oče, velikonočna skrivnost, ki jo z veseljem obhajamo, naj oblikuje naše življenje. Moč vstalega Kristusa naj nas v življenju varuje in rešuje. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

O večni Kralj in naš Gospod,
Očetov Sin in pravi Bog,
za nas prišel si iz nebes,
da rešil bi človeški rod.

 

Ti sam edinstvena si vez
od grešne zemlje do nebes,
pri krstu vse nas prerodiš,
ko greh izvirni odpustiš.

 

Sprejel si nase težki križ,
za krivdo našo zadostil,
prelil si svojo drago kri
in z njo odkupil vse ljudi.

 

Iz groba vstal si temnega
in z Božjo slavo se obdal,
s tem daješ trdno upanje,
da boš obudil tudi nas.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Vel. noč. Kristus je za nas postal ubog, da bi mi obogateli, aleluja.

Ps 40   Zaupna bolnikova molitev

Eden izmed vas, ki z menoj jé, me bo izdal (Mr 14,18).

 

Blagor mu, ki skrbi za uboge, *

Gospod ga bo rešil na dan nesreče.

Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, *

osrečuje ga, ne bo ga izročil sovražnikom.

Gospod mu pomaga na bolniški postelji, *

v njegovi bolezni mu lajša slabosti.  —

 

»Usmili se me!« prosim Gospoda, *

»ozdravi me, grešil sem zoper tebe.«

Sovražniki o meni samo slabo govorijo: *

»Kdaj bo umrl, kdaj njegovo ime izgine?«

Obiskovalci se mi hlinijo, v srcu pa drugače mislijo; *

ko odidejo, odkrito čezme govorijo. —

 

Vsi moji nasprotniki šušljajo zoper mene, *

napovedujejo mi nesrečo.

»Prijela se ga je zavratna bolezen, *

nikoli več ne vstane s postelje.«

Moj najdražji prijatelj, s katerim sva si kruh delila, *

se mi je zahrbtno izneveril. —

 

Gospod, ti pa se me usmili, *

dvigni me, da jim povrnem.

Spoznal bom, da si mi naklonjen, *

če se moj sovražnik ne bo veselil zaradi mene,

če me boš podprl in ohranjal zdravega *

in bom smel gledati tvoje obličje na veke. —

 

Hvaljen Gospod, Bog naših očetov, *

zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —

1 Vel. noč. Kristus je za nas postal ubog, da bi mi obogateli, aleluja.
2 Vel. noč. Reka s potoki razveseljuje Božje mesto, aleluja.

Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč

Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).

 

Bog je naša moč in naše pribežališče, *

v nesreči nam hitro pomaga.

Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *

ko se na dno morja pogrezajo gore.

Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *

naj besni vihar in se tresejo gore. —

 

Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *

in sveto bivališče Najvišjega.

Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *

Bog ga varuje od prvega svita.

Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *

ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh.

 

Pridite in poglejte Gospodova dela, *

čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.

Odpravlja vojne po vsem svetu, *

uničuje orožje in ga sežiga.

»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *

vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh. —

2 Vel. noč. Reka s potoki razveseljuje Božje mesto, aleluja.
3 Vel. noč. Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen, aleluja.

Raz 15,3–4  Zahvalna pesem

 

Velika in čudovita so tvoja dela, *

Gospod, Bog vsemogočni.

Pravična in resnična so tvoja pota, *

ti si kralj vekomaj. —

 

Gospod, kdo bi te ne priznaval *

in ne slavil tvojega imena?

Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *

ker so se razodele tvoje sodbe. —

3 Vel. noč. Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen, aleluja.

[L]

Kratko berilo (Heb 5,8–10)
Čeprav je bil Kristus Božji Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, kateri so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja, od Boga imenovan za velikega duhovnika po Melkizedekovem redu.

Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas, aleluja, aleluja.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas, aleluja, aleluja.

Ti si od mrtvih vstal, aleluja, aleluja.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo za svoje prijatelje dá svoje življenje, aleluja.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo za svoje prijatelje dá svoje življenje, aleluja.
Prošnje

Kristus je pot, resnica in življenje. Slavimo ga in prosimo:

Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo.

Prosimo te za vse služabnike tvoje Cerkve, ki delijo svojim bratom in sestram kruh življenja,

– naj bo tudi njim hrana in opora v življenju.

Prosimo te za vse kristjane, da bi živeli primerno svojemu krščanskemu poklicu,

– naj ohranijo edinost duha z vezjo miru.

Prosimo te za vse, ki nam vladajo, da bodo v svoji službi pravični in usmiljeni

– in bosta tako zmagala mir in sloga med vsemi narodi.

Prosimo te, izpopolni tudi nas, da te bomo v občestvu svetih s čistimi srci slavili

– skupaj z našimi umrlimi brati in sestrami, ki jih priporočamo tvojemu usmiljenju.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Oče, velikonočna skrivnost, ki jo z veseljem obhajamo, naj oblikuje naše življenje. Moč vstalega Kristusa naj nas v življenju varuje in rešuje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 87   Molitev v hudi bolezni

To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).

 

Vel. noč. Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *

tudi ponoči tožim.

Naj pride k tebi moja molitev, *

prisluhni moji prošnji. —

 

Moja duša je polna bridkosti, *

moje življenje se bliža smrti.

Za umirajočega me imajo, *

mislijo, da sem z močmi pri kraju. —

 

Med mrtve so me že prišteli, *

sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.

Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *

da ne skrbiš več zanje. —

 

Pahnil si me v globoko jamo, *

v temo in zapuščenost.

Trdo me je zadela tvoja desnica, *

zgrnile so se name vse bolečine. —

 

Moji prijatelji so me zapustili, *

moja bolezen se jim gnusi.

Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *

oči mi medlijo od hudega.

Gospod, ves dan vzdihujem, *

svoje roke stegujem k tebi. —

 

Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *

ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?

Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *

in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?

Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *

in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —

 

Moj Bog, na ves glas te kličem, *

že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.

Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *

in skrivaš svoje obličje pred mano? —

 

Mučim se nesrečen od mladosti, *

prenašam težke bolezni in hiram.

Hudo si me preskušal s trpljenjem, *

strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.

Zapustili so me prijatelji in znanci, *

pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —

 

Vel. noč.  Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (Jer 14,9)

Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018