Brevir za 18. september 2023

Ponedeljek 24. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev med letom Prepevajmo Gospodu, z veselimi spevi ga slavimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Ko nočni vlada mračni čas,
nas kliče blagovesti glas,
prihaja ženin, vabi nas,
vladar sveta, Gospod neba.
 
Družice pametne gredo
naproti mu, ko bliža se,
s prižganimi svetilkami
se ženina radujejo.
 
Nespametne ga zamudé,
ker luči so jim ugásnile,
zaman na vrata trkajo,
zaprto zanje je nebo.
 
Pripravljeno naj bo srce
in v njem naj svetla luč gori,
veselo čaka, da Gospod
povabi nas na svatbe čas.
 
Podéli nam, o Kristus Kralj,
kraljestva svojega sijaj,
kjer iz srca prepevali
ti bomo hvalo vekomaj. Amen.
 
2. Med letom podnevi
Prepevamo ti, Kristus, ki živiš
v svetnikih, milost jim in moč deliš,
ki vlivaš v duše mir in kažeš pot
ljubezni nam.
 
Kar sveti, tebi zvesti, zmorejo,
storijo, govorijo, sklenejo,
po tvoji le ljubezni to store,
ki vodi jih.
 
Nakloni mir, utrdi vero nam
odpusti grehe nam, ozdravi nas,
privedi nas do srečne večnosti
v nebeški raj.
 
Kot večnemu Očetu vse nebo
in sveti vsi Zveličarju pojó,
tako naj Svetega Duha časti
vse zemlje krog. Amen.
1 Odpev Pravičnim je Bog dober.
Ps 72   Zakaj pravični trpi
Blagor mu, kdor se nad menoj ne spotakne (Mt 11,6).
 
I
Kako dober je Bog pravičnim, *
njim, ki so čisti v srcu.
Jaz bi se skoraj spotaknil, *
malo je manjkalo, da nisem padel.
Ko sem videl srečo grešnikov, *
sem hudobnežem zavidal. —
 
Dobro jim gre, nič jim ne manjka, *
zdravi so, ne muči jih bolezen.
Človeške skrbi jih ne tarejo, *
ni jim treba trpeti kakor drugim. —
 
Z domišljavostjo se ponašajo kakor z ogrlico, *
brezobzirnost jim je kakor vsakdanja obleka.
Zaliti obrazi izžarevajo krivico, *
iz srca jim vrejo neumnosti.
Rogajo se in počenjajo hudobijo, *
zviška grozijo z nasiljem. —
 
S svojim govorjenjem se zaletavajo v nebesa, *
s svojim jezikanjem blatijo ljudi po vsej zemlji.
Zato ljudje drvijo za njimi *
in se zaslepljeni sprašujejo:
»Kje je vendar Bog, da nič ne vidi, *
zakaj se Najvišji za to ne zmeni?«
Da, takšni so ošabni grešniki, *
dobro se jim godi in so vedno srečni. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pravičnim je Bog dober.
2 Odpev Smeh hudobnih se bo spremenil v jok, njih veselje v žalovanje.
II
Premišljam, ali sem svoje srce zaman ohranil čisto *
in svoje roke neomadeževane.
Saj ves čas trpim nadloge, *
vsak dan imam svojo pokoro. —
 
Vendar če bi rekel: »Še jaz bom tako govoril,« *
bi se izneveril veri naših očetov.
Skušal sem to skrivnost doumeti, *
a je bilo pretežko zame.
Ko pa sem stopil v tvoje svetišče, *
sem spoznal končno usodo hudobnih.
Hodijo sicer po gladki poti, *
toda ta vodi v pogubo. —
 
Kako hitro lahko padejo, *
izginejo in se pogubijo!
Kot se razblinijo sanje, ko se zbudimo, *
tako ti, Gospod, razpršiš njihove načrte. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Smeh hudobnih se bo spremenil v jok, njih veselje v žalovanje.
3 Odpev Kdor se oddaljuje od tebe, Gospod, se pogublja; jaz pa sem srečen v tvoji bližini.
III
Ko sem se vznemirjal zaradi grešnikov, *
sem bil zares nespameten.
Ko sem si gnal k srcu njihovo srečo, *
sem bil kot žival, ki ničesar ne razume.
Zdaj pa želim vedno le s teboj ostati, *
ti me dobrotno držiš za roko.
Vodil me boš po svoji previdnosti *
in me končno sprejel v svojo slavo. —
 
Koga potrebujem v nebesih razen tebe? *
Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji.
Telo in duša mi koprnita po tebi, *
ti, o Bog, si moj rešitelj in moj delež na veke.
Kdor se oddaljuje od tebe, je na poti v pogubo, *
kdor ne ostane v tebi, izgubi življenje.
Jaz pa sem srečen, če sem v tvoji bližini; *
zato se ti z veseljem izročam v varstvo.
Javno in povsod bom oznanjal *
tvoja čudovita dela. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Kdor se oddaljuje od tebe, Gospod, se pogublja; jaz pa sem srečen v tvoji bližini.
– Kako prijetne so tvoje besede, Gospod,
– bolj kot med prijajo mojim ustom.

[L]

PRVO BERILO
Iz knjige preroka Ezekijela (2, 8-3,11.16-21)
Bog pokliče Ezekijela za preroka
 
Tiste dni mi je Gospod govoril: »Ti, sin človekov, poslušaj, kar ti govorim! Ne bodi uporen kakor ta uporna hiša! Odpri svoja usta in jej, kar ti dam!« Pogledal sem, in glej, roka se je stegnila k meni, in v njej je bil knjižni zvitek. Razvil ga je pred menoj; bil je popisan na prednji in zadnji strani. Na njem je bilo zapisano: »Žalovanje, vzdihovanje in gorje.«
Rekel mi je: »Sin človekov, jej, kar tu najdeš; jej ta zvitek, potem pojdi in govori Izraelovi hiši!« Odprl sem svoja usta in dal mi je jesti ta zvitek. Rekel mi je: »Sin človekov, nasiti si telo in si napolni notranjost s tem zvitkom, ki ti ga dajem!« Použil sem ga in bil je v mojih ustih sladek kot med.
Nato mi je rekel: »Sin človekov, napoti se in pojdi k Izraelovi hiši in jim govori z mojimi besedami! Saj nisi poslan k ljudstvu nerazumljivega govora in neokretnega jezika, ampak k Izraelovi hiši; tudi ne k mnogim ljudstvom nerazumljivega govora in neokretnega jezika, katerih besed ne moreš razumeti. Če bi te namreč k njim poslal, bi te poslušali. Toda Izraelova hiša te noče poslušati; saj tudi mene nočejo poslušati. Kajti vsa Izraelova hiša je trdega čela in zakrknjenega srca. Glej, naredim tvoje obličje tako trdo, kakor je njih obličje, in tvoje čelo tako trdo, kakor je njihovo čelo; kakor diamant, trše od kremena naredim tvoje čelo. Ne boj se jih in pred njih obličjem se ne tresi, čeprav so uporna hiša.«
Dalje mi je rekel: »Sin človekov, vse moje besede, ki ti jih govorim, si vtisni v srce, poslušaj jih s svojimi ušesi; potem se napoti in pojdi k pregnancem, k sinovom svojega ljudstva, govori jim ter jim reci: ,Tako govori vsemogočni Gospod,' najsi poslušajo ali ne poslušajo.«
Ko je preteklo sedem dni, mi je prišla Gospodova beseda takole: »Sin človekov, postavil sem te za čuvaja Izraelovi hiši. Ko slišiš iz mojih ust besedo, jih posvari v mojem imenu! Če porečem hudobnežu: ,Gotovo umreš' in ga ne svariš in ne govoriš, da bi posvaril hudobneža pred njega hudobnim potom in ga ohranil pri življenju, umre hudobni zaradi svoje krivde, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš hudobneža, pa se ne spreobrne od svoje hudobije in svojega zlobnega pota, umre v svoji krivdi, ti pa si rešil svoje življenje.
Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in dela krivico, mu nastavim spotiko, da umre. Če ga nisi svaril, umre zaradi svojega greha, in njegova pravična dela, ki jih je storil, ne bodo v spominu. A iz tvojih rok bom terjal njegovo kri. Če pa si pravičnega posvaril, naj ne greši, in on res ne greši več, ostane pri življenju; kajti dal se je posvariti, in ti si rešil svoje življenje.«
SPEV (Ezek 3,17; 2, 6.8; 3, 8)
Postavil sem te za čuvaja Izraelovi hiši. Ko slišiš iz mojih ust besedo, jih posvari v mojem imenu. * Nič se jih ne boj in ne bodi uporen!
Glej, naredim tvoje obličje tako trdo, kakor je njih obličje, in tvoje čelo tako trdo, kakor je njihovo čelo. * Nič se jih ne boj in ne bodi uporen!
DRUGO BERILO
Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov
Iz govora sv. Avguština, škofa, O pastirjih (46. govor, 3-4)
Pastirji, ki sami sebe pasejo
 
Poglejmo, kaj pravi božja beseda, ki ne pozna prilizovanja, o pastirjih, ki rajši pasejo sebe kot ovce. Mleko uživate, z volno se oblačite, tolste živali koljete, črede pa ne pasete. Slabotnih niste krepčali, bolnih niste zdravili, ranjenih niste obvezovali, razkropljenih niste zbirali, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno. Tako so se razkropile moje ovce, ker niso imele pastirja.
Pastirjem, ki rajši pasejo sebe kot čredo, prerok očita to, po čemer hlepijo, in to, kar opuščajo. Po čem torej hlepijo? Mleko uživate, z volno se oblačite. Apostol Pavel se vprašuje: Kdo zasaja vinograd in ne uživa njegovega sadu? Kdo pase čredo in ne uživa mleka od črede? Iz tega torej vidimo, da mleko od črede pomeni vse to, kar božje ljudstvo daje svojim predstojnikom za njihovo prehrano. Na to je mislil apostol, ko je pisal besede, ki sem jih omenil.
Apostol se je sicer preživljal z delom svojih rok in ni iskal mleka od črede, vendar si je lastil pravico do mleka, češ da je Gospod tako odredil, da naj ti, ki evangelij oznanjajo, žive od evangelija.
In pravi, da so se drugi apostoli, njegovi tovariši, posluževali te zakonite, ne nasilno pridobljene pravice.
On pa je šel dalje. Odrekel se je tudi temu, do česar je imel pravico. S tem pa ni rečeno, da so drugi zahtevali, do česar niso imeli pravice, ampak da je on storil več, kot pa je bil strogo dolžan. Morda je prav to apostolovo ravnanje nakazano v besedah Samarijana, ki je privedel v gostišče ranjenega popotnika in rekel gostilničarju: Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.
Kaj naj še rečemo o pastirjih, ki ne zahtevajo mleka od črede? Da so bolj velikodušni od drugih, ali bolje, da svojo pastirsko službo opravljajo bolj velikodušno kot drugi. Morejo in, kar morejo, delajo. Treba jih je pohvaliti, ne da bi one druge grajali. Apostol sam ni iskal darov. Želel pa je, da bi bile ovce rodovitne, ne pa jalove in brez mleka.
SPEV (Ezek 34, 15-16)
Jaz sam bom pasel svoje ovce in jim bom nudil počitek, govori Gospod Bog. * Izgubljene pokličem, razkropljene pripeljem nazaj.
Bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. * Izgubljene pokličem, razkropljene pripeljem nazaj.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu ...
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem med letom
Obdarjaš z lučjo nas, Gospod,
ki se razliva vsepovsod
in v novi dan se razprostre,
ko nočne minejo teme.
 
Danica prava si svetá,
a ne kot zvezde bledi svit,
ki novi nam naznanja dan
in tek njen skoraj je končan.
 
Svetlejši si, kot je zlato,
ki sonce z njim prižge nebo,
ti vidiš nam do dna srcá
in v hipu razsvetliš duha.
 
Naj čistost našega srca
obvlada poželjivo slo,
da tudi naše bo telo
svetišče Svetega Duha.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod, navsezgodaj nas obdari s svojo milostjo.
Ps 89   Gospodov blagoslov bodi nad nami
En dan je pri Gospodu kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan (2 Pt 3,8).
 
Gospod, k tebi smo se zatekali *
vse čase in rodove.
Preden so nastale gore in se je oblikovala zemlja, *
si ti, o Bog, od vekomaj do vekomaj. —
 
Po tvoji volji se človek vrača v zemljo *
kakor si rekel: »V prah se povrneš.«
Tisoč let je zate kakor dan, ki je minil včeraj, *
ali kakor bežeča nočna ura. —
 
Ljudje izginejo kot jutranje sanje, *
preminejo kot trava na polju.
Zjutraj je sveža in zelena, *
zvečer jo pokosijo in posušijo. —
 
Nad nas se zgrinja tvoja pravična jeza, *
tvoja gorečnost nas vznemirja.
Ti vidiš našo krivdo, *
ti vidiš naše skrivne grehe. —
 
Vsi naši dnevi minevajo v tvoji nevolji, *
kot vzdih končujemo vsa svoja leta.
Sedemdeset let je doba našega življenja, *
osemdeset, če smo krepki.
Največ izmed njih je polnih truda in bolečine, *
hitro minevajo in mi izginemo.
Kdo doume silo tvoje jeze, *
kdo tvoj gnev, ki ga tvoja čast zahteva? —
 
Úči nas misliti na minljivost življenja, *
da pridemo do prave modrosti.
Gospod, obrni se k nam, kaj čakaš? *
Bodi usmiljen s svojimi služabniki.
Hitro nas napolni s svojo milostjo, *
vse življenje se bomo radovali in veselili.
Razvesêli nas za dni, ko smo bili ponižani, *
za čas, ki smo ga preživeli v nesreči. —
 
Pokaži svojo ljubezen svojim služabnikom *
in svojo dobrotljivost njih otrokom.
Blagoslov našega Boga in Gospoda *
naj bo nad nami.
Delo naših rok, Gospod, podpiraj *
in blagoslôvi naša opravila. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod, navsezgodaj nas obdari s svojo milostjo.
2 Odpev Naj se hvala razlega Gospodu do kraja zemlje.
Iz 42,10–16  Pesem Bogu, zmagovalcu in rešitelju
Peli so novo pesem pred božjim prestolom (Raz 14, 3).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegovo hvalo do kraja zemlje.
Naj ga slavi morje in kar se v njem giblje, *
otoki in njih prebivalci.
Glasno naj vzklika puščava in njena naselja *
in vsi, ki tam prebivajo.
Prebivalci gorá, hvalite Gospoda, *
z vrha planin mu vriskajte.
Povsod naj doni slava Gospodu, *
hvalijo naj ga tudi daljne dežele. —
 
Gospod nastopa v vsej svoji moči, *
prevzema ga volja do zmage.
Kot junak se pokaže pred svojimi sovražniki, *
z močnim glasom zakliče: —
 
»Dolgo sem molčal in potrpežljivo čakal, *
zdaj pa vpijem kakor v porodnih bolečinah.
Uničim in opustošim hribe in doline, *
posušim vse zelenje.
Rečne struge spremenim v otoke *
in močvirje v suho zemljo.
Slepe povedem po poti, ki je ne poznajo, *
po neznanih stezah jih popeljem.
Temo pred njimi spremenim v svetlobo, *
hrapavo pot izgladim v ravnino.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Naj se hvala razlega Gospodu do kraja zemlje.
3 Odpev Hvalite Gospoda, vi, ki služite v njegovi hiši.
Ps 134,1–12  Hvala Gospodu za njegova čudovita dela
Pridobljeno ljudstvo, oznanjajte slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč (1 Pt 2,9).
 
Hvalite Gospoda, *
hvalite ga, njegovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši, *
v dvorih hiše našega Gospoda. —
 
Hvalite Gospoda, ker je dober, *
igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.
Gospod vas je izvolil, *
izbral za svoje sveto ljudstvo. —
 
Spoznal sem: Gospod je velik, *
naš Bog je vzvišen in vsemogočen.
Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji, *
v morju in v vseh vodnih globinah.
Spusti veter in na obzorje pripelje oblake, *
izlije dež med bliskom in gromom. —
 
Udaril je prvorojence v Egiptu, *
ljudi in tudi živino.
Čudeže je naredil za znamenje Egiptu, *
faraonu in vsem njegovim hlapcem.
Uničil je mnoge narode, *
pobil mogočne kralje.
Vse njihove dežele je Bog dal v lastnino *
svojemu izvoljenemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Hvalite Gospoda, vi, ki služite v njegovi hiši.
Kratko berilo  (Jdt 8,21b–23)
Spomnite se, kako so bili naši očetje skušani, da se izkaže, ali res časte svojega Boga. Spomniti se morate, kako je bil skušan naš oče Abraham in kako je po mnogih stiskah preskušen postal Božji prijatelj. Tako Izak, tako Jakob, tako Mojzes in vsi, ki so bili Bogu všeč, so šli skozi mnoge stiske in ostali zvesti.
Spev z odpevom
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Pojte mu novo pesem.
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pravični, radujte se v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Odpev k Hvaljen Hvaljen Gospod, ki nas je obiskal in odrešil.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Hvaljen Gospod, ki nas je obiskal in odrešil.
Prošnje
Kristus rad usliši vse, ki vanj zaupajo. Prosímo ga in mu kličimo:
Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.
Gospod, obilno je tvoje usmiljenje,
– zahvaljujemo se ti za neizmerno ljubezen, s katero nas ljubiš.
Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.
Ti z Očetom neprestano deluješ v svetu,
– vse prenovi v moči Svetega Duha.
Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.
Nam in našim bratom odpiraj oči,
– da bomo danes prepoznali v življenju tvojo čudovito roko.
Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.
Danes nas spet kličeš v svojo službo,
– naj kot oskrbniki tvoje mnogotere milosti služimo bratom in sestram.
Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Bog, stvarnik sveta, človeku si izročil zemljo, naj jo varuje in obdeluje, in silne moči narave, da se jih poslužuje. S tvojo pomočjo naj danes zvesto delamo v tvojo slavo in blagor bližnjega.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 1 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev S svojo besedo, Gospod, vôdi moje korake.
Ps 118, 129–136   (XVII)  Hvala Božji postavi
Spolnitev postave je ljubezen (Rim 13,10).
 
Tvoja postava, Gospod, je čudovita, *
z veseljem jo hočem spolnjevati.
Spoznanje tvoje volje nas razveseljuje, *
poučuje neizkušene. —
 
Željno čakam in poslušam, *
kar koprnim po tvoji besedi.
Obrni se k meni in se me usmili, *
kakor delaš s tistimi, ki te ljubijo. —
 
S svojo besedo vodi moje korake, *
naj me ne prevzame nobena hudobija.
Nasilja ljudi me reši, *
da se bom držal tvoje zapovedi. —
 
Bodi milostljiv svojemu služabniku, *
úči me svojih zakonov.
Solze mi vrejo iz oči od bridkosti, *
ker se ljudje ne držijo tvoje postave. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev S svojo besedo, Gospod, vôdi moje korake.
2 Odpev Le eden ukazuje in sodi; ti pa, kdo si, da sodiš bližnjega.
Ps 81   Obsodba krivičnih sodnikov
Ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod (1 Kor 4,5).
 
Bog spregovori v zboru prvakov, *
sredi sodnikov izreče sodbo: —
 
»Doklej boste sodili krivično *
in podpirali pravdo hudobnih?
Branite slabotne in sirote, *
prisojajte pravico preprostim in ubogim.
Osvobajajte stiskane *
in iz rok izkoriščevalcev rešujte reveže. —
 
Sodniki so nevedni in v temi hodijo, *
majejo se vsi temelji zemlje.
Jaz sem mislil, da ste kakor bogovi, *
da imate veljavo Najvišjega.
Toda umrli boste kakor vsak človek, *
padli kot katerikoli izmed voditeljev.
O Bog, vzdigni se in sodi zemljo; *
tvoja so vsa ljudstva. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Le eden ukazuje in sodi; ti pa, kdo si, da sodiš bližnjega.
3 Odpev Kličem Gospoda, on me bo uslišal.
Ps 119 Hrepenenje po miru
V nadlogi potrpite, v molitvi vztrajajte (Rim 12,12).
 
V svoji stiski kličem Gospoda, *
gotovo me bo uslišal. —
 
Gospod, reši me lažnivih ustnic *
in obvaruj zvijačnega jezika.
Kdo more ukrotiti krivični jezik, *
ostre puščice lokostrelca in žareče oglje? —
 
Gorje mi, ker živim v teh divjih krajih *
in bivam v teh brlogih.
Predolgo sem že med tem ljudstvom, *
med ljudmi, ki mir sovražijo.
Zagovarjam mir in spravo, *
oni pa netijo prepire. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Kličem Gospoda, on me bo uslišal.
Opoldne

Kratko berilo  (Mdr 15,1.3)
Ti, naš Bog, si dober in resničen, potrpežljiv in z usmiljenjem vse vladaš. Tebe poznati je popolna pravičnost in spoznati tvojo moč je korenina nesmrtnosti.

– Ti, Gospod, si usmiljen in odpuščaš,
– potrpežljiv, poln usmiljenja in zvestobe.
Sklepna prošnja
Molimo. Pravični Bog, gospodar in varuh vsega našega dela, ti deliš službe in daješ pravično nagrado. Težo dneva naj tako prenašamo, da se ne bomo nikoli pritoževali nad tvojimi odločitvami.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem med letom
Izvir si luči, Bog, in sama luč
poslušaj naših prošenj glas,
iz duš preženi grehov težki mrak,
razsvetli nas.
 
Končali delo tega dneva smo,
ti si obvaroval nas hudega,
iskreno se ti zahvaljujemo
za vsak tvoj dar.
 
Zašlo je sonce in je spet večer,
naj tista luč nam sije zdaj v srce,
ki osrečuje zbore angelske
na vekomaj.
 
Kar smo grešili, obžalujemo,
odpusti, Kristus, nam usmiljeno,
da bomo čisti preživeli noč
po milosti.
 
Očetu bodi slava večnemu
in Sinu, tudi Duhu Svetemu,
Trojici sveti, Bogu vsa oblast
na vekomaj. Amen.
1 Odpev Hvalite Gospoda, ker je resnično dober.
Ps 135 Velikonočna pesem
Pripovedovati o Gospodovih delih pomeni hvaliti Gospoda (Kasiodor).
I
Hvalite Gospoda, ker je dober, *
resnično je dober.
Boga edinega hvalite, *
resnično je dober. 
Gospoda vseh gospodov hvalite, *
resnično je dober. —
 
Samo on dela velike čudeže, *
resnično je dober.
Naredil je nebo z modrostjo, *
resnično je dober.
Utrdil je zemljo nad vodami, *
resnično je dober.
Ustvaril je nebesne luči, *
resnično je dober.
Sonce, da gospoduje dnevu, *
resnično je dober.
Luno in zvezde, da gospodujejo nôči, *
resnično je dober. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Hvalite Gospoda, ker je resnično dober.
2 Odpev Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog.
II
V Egiptu je pokazal moč na prvorojencih, *
resnično je dober.
Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, *
resnično je dober.
S svojo močjo in previdnostjo ga je vodil, *
resnično je dober. —
 
Razdelil je Rdeče morje na dvoje, *
resnično je dober.
Skozi sredo morja je peljal svoje ljudstvo, *
resnično je dober.
Rešil ga je faraona in njegove vojske, *
resnično je dober. —
 
Svoje ljudstvo je vodil skozi puščavo, *
resnično je dober.
Ponižal je velike kralje, *
resnično je dober.
Premagal je mogočne vladarje, *
resnično je dober.
Dal nam je v last njih deželo, *
resnično je dober.
V last svojemu izvoljenemu ljudstvu, *
resnično je dober. —
 
Spomnil se nas je, ko smo bili ponižani, *
resnično je dober.
Osvobodil nas je naših sovražnikov, *
resnično je dober.
Vsemu, kar je živo, daje kruha, *
resnično je dober. —
 
Boga nebes in zemlje hvalite, *
resnično je dober. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog.
3 Odpev Bog je sklenil ob dopolnitvi časov vse zediniti v Kristusu.
Ef 1,3–10  Bog je rešitelj
 
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —
 
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —
 
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
 
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov. —
 
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
 
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —
 
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Bog je sklenil ob dopolnitvi časov vse zediniti v Kristusu.
Kratko berilo  (1 Tes 3,12–13)
Gospod naj vas obogati in obilno napolni z ljubeznijo med seboj in do vseh, kakršni smo tudi mi do vas, da tako vaša srca utrdi, da bodo v svetosti brez graje pred Bogom in našim Očetom, ko pride naš Gospod Jezus Kristus z vsemi svojimi svetimi.
Spev z odpevom
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.
Kakor se dviga kadilo pred teboj.
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Moja molitev naj se dviga k tebi, Gospod.
Odpev k Moja duša Moja duša naj te vedno poveličuje, moj Bog.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Moja duša naj te vedno poveličuje, moj Bog.
Prošnje
Jezus ne zapusti nikogar, ki vanj zaupa. Zato ga ponižno prosímo:
Naš Bog, usliši nas.
Kristus, Gospod, ki nas razsvetljuješ, razsvetli svojo Cerkev z lučjo svoje resnice,
– naj oznanja narodom veliko skrivnost učlovečene ljubezni.
Naš Bog, usliši nas.
Ohrani duhovnike in vse služabnike svoje Cerkve,
– naj bodo vsi, ki učijo druge, sami zvesti v tvoji službi.
Naš Bog, usliši nas.
Pomagaj zakoncem z obilno milostjo,
– da bodo čim popolneje predstavljali skrivnost tvoje Cerkve.
Naš Bog, usliši nas.
S svojo krvjo si človeštvu prinesel mir,
– odvračaj od nas zlo nesloge in šibo vojske.
Naš Bog, usliši nas.
Podeli vsem rajnim odpuščanje grehov,
– naj se po tvojem usmiljenju spočijejo med svetniki.
Naš Bog, usliši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Gospod Jezus, ostani z nami, zakaj proti večeru gre in dan se je že nagnil. Spremljaj nas na poti, daj nam goreče srce in vzbujaj v nas upanje, da bomo v Božji besedi in v lomljenju kruha skupaj z našimi brati spoznali tebe, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
 
Ps 85 Molitev ubogega v nesreči
Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Gospod, nagni se k meni in me usliši, *
zakaj ubog sem in nesrečen.
Ker sem ti zvest, me varuj, *
reši svojega služabnika. —
 
Ti si moj Bog, moje edino upanje, *
usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *
k tebi se obračam.
Dober si in odpuščaš, *
poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —
 
Čuj mojo molitev, *
poslušaj mojo prošnjo.
V svoji stiski te kličem, *
saj me boš uslišal. —
 
Gospod, ni tebi enakega, *
tvoja dela so neprekosljiva.
Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *
molili te bodo in slavili.
Ti si mogočen in delaš čudeže, *
resnični Bog si ti edini. —
 
Svojo pot mi pokaži, *
da bom zvest tvoji resnici.
Naj bo moje srce iskreno, *
da ti bom v spoštovanju služil.
Slavil te bom z vsem svojim srcem, *
poveličeval tvoje ime na veke.
Velika je tvoja ljubezen do mene, *
rešil si me večne pogube. —
 
Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *
ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.
 
Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *
potrpežljiv in poln ljubezni.
Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *
daj svojo moč sinu svoje dekle. —
 
Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *
naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)
Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen
 

⇑ Vrh