Brevir za 18. marec 2023

Sobota, Sv. Jožef, slovesni praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Jožef (19. marec)

Info …

SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE
Slovesni praznik
Glavni zavetnik novomeške škofije
Poseben praznik v počastitev sv. Jožefa je bil ponekod v Cerkvi na Zahodu že od 10. stoletja, leta 1621 pa so ga vstavili tudi v rimski bogoslužni koledar.

Povabilo

Odpev Hvalimo Kristusa Gospoda, ko obhajamo praznik svetega Jožefa.
Ps 23 Gospod prihaja v svetišče

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami.
Odpev Hvalimo Kristusa Gospoda, ko obhajamo praznik svetega Jožefa.
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.
Odpev Hvalimo Kristusa Gospoda, ko obhajamo praznik svetega Jožefa.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju.
Odpev Hvalimo Kristusa Gospoda, ko obhajamo praznik svetega Jožefa.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva.
Odpev Hvalimo Kristusa Gospoda, ko obhajamo praznik svetega Jožefa.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Hvalimo Kristusa Gospoda, ko obhajamo praznik svetega Jožefa.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Jožef, presrečni Jezusov oče,
mi danes na zemlji tvoj god vsi slavimo
in gledamo nate, ki v večnih višavah
poln si radosti.
 
Srečen v življenju, blažen si v smrti,
Marija in Jezus ob tebi stojita
in v zvesti ljubezni ter z blagim pogledom
gledata nate.
 
Poln zasluženja zemljo zapuščaš
in k Bogu se dvigaš v neskončne višave,
da prejmeš za trud svoj nebeško nagrado:
slavo in srečo.
 
S Kristusom v slavi nas ne pozabi,
izprosi nam milost, da Bog odpustí nam
slabosti in grehe ter sprejme nas k sebi
v luč in mir večni.
 
Hvala in slava, čast in zahvala
naj vedno glasi se ti, Bog troedini,
ki Jožefa venčaš za zvesto ljubezen
zdaj in na veke. Amen.
Odpev 1 Angel se je prikazal Jožefu in rekel: Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; rodila bo sina, daj mu ime Jezus.

[S]

Ps 20,2–8.14     Zahvala za zmago
Prejel je življenje, da je vstal in živi na vekov veke (sv. Irenej).
 
Gospod, tvoj kralj srečno vlada v tvoji moči, *
zelo se raduje tvoje podpore.
Željo njegovega srca si mu spolnil *
in njegove prošnje mu nisi odrekel.
Prehitel si ga s svojim blagoslovom, *
krono iz čistega zlata si mu dal na glavo.
Prosil te je za življenje in si mu ga podaril, *
dal si mu dolgotrajno življenje na veke. —
 
Velika je zdaj njegova slava, ker si mu pomagal, *
obdal si ga s sijajem in veličastvom.
Naredil si ga za vir blagoslova na veke, *
lahko se veseli pred tvojim obličjem.
Tvoj izvoljenec zaupa v Gospoda *
in zavoljo milosti Najvišjega ne omahne. —
 
Vzdigni se, Gospod, v svoji moči, *
opevali in slavili bomo tvojo mogočnost. —

[L]

Odpev 1 Angel se je prikazal Jožefu in rekel: Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; rodila bo sina, daj mu ime Jezus.
Odpev 2 Jožef je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. 

[S]

Ps 91 (I)
 
Gospod, prav je, da te slavimo *
in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.
Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, *
tvojo zvestobo ponoči,
na harfo z desetimi strunami in na liro, *
s spevom ob spremljavi na citre. —
 
Gospod, razveseljuješ nas s svojimi deli, *
občudujemo vse, kar si ustvaril.
 
Kako veličastna so tvoja dela, *
kako globoke so tvoje misli.
Ne daš se spoznati posvetnemu človeku, *
nespametni te ne more razumeti.
Čeprav grešniki rastejo kot trava *
in hudobni sijajno uspevajo,
obojne čaka večna poguba, *
ti pa, Gospod, si vzvišen na veke. —

[L]

Odpev 2 Jožef je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. 
Odpev 3 Jožef iz Nazareta je šel v Davidovo mesto Betlehem, da bi se popisal z Marijo. 

[S]

Ps 91 (II) 
Tvoji sovražniki bodo premagani, *
vsi hudodelci uničeni.
Mi pa bomo močni v Gospodu *
in uživali njegove dobrine.
Videli bomo grešnike zavržene *
in slišali hudobne vzdihovati.  —
 
Pravični bodo rasli kot palma, *
kot mogočno drevo bodo uspevali.
Zasajeni v dvoru Gospodove hiše *
bodo cveteli v Božji bližini.
Še v visoki starosti bodo dajali sadove, *
na veke bodo sočni in zeleni.
Oznanjali bodo, kako je Gospod pravičen, *
on je zavetje in v njem ni krivice. —

[L]

Odpev 3 Jožef iz Nazareta je šel v Davidovo mesto Betlehem, da bi se popisal z Marijo. 
- Pravični bo kakor lilija,
- večno bo cvetel pred Gospodom.
PRVO BERILO
Iz pisma Hebrejcem (11, 1-16)
Vera svetih očakov
 
Bratje, vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po njej so namreč stari dosegli hvalo. Po veri spoznavamo, da je bil svet urejen z božjo besedo, da je iz nevidnega nastalo, kar se vidi.
Po veri je daroval Abel Bogu popolnejšo daritev kakor Kajn; po njej je dosegel hvalo, da je pravičen, ko je Bog pričal za njegove darove, in po njej govori še po smrti.
Po veri je bil Henoh prenesen, da ni videl smrti; in ni ga bilo najti, ker ga je Bog prenesel. Preden je bil namreč prenesen, je prejel hvalo, da je bil Bogu všeč; brez vere pa ni mogoče biti Bogu všeč. Zakaj, kdor hoče priti k Bogu, mora verovati, da je in da je tistim, ki ga iščejo, plačnik.
Po veri je dobil Noe naznanilo glede stvari, ki se še niso videle, in je v svetem strahu zgradil ladjo za rešitev svoje hiše; po njej je obsodil svet ter se udeležil pravičnosti, kakršno daje vera.
Po veri je bil poslušen Abraham, ko je bil poklican, naj gre v deželo, ki naj bi jo prejel v delež; in odšel je, ne vedoč, kam gre. Po veri se je naselil v obljubljeni deželi kakor v tujini ter se z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, nastanil v šotorih. Kajti pričakoval je mesta s trdnimi temelji, katerega graditelj in stvaritelj je Bog.
Po veri je tudi Sara dobila moč, da je kljub starosti spočela, ker je verovala, da je zvest, kateri je bil to obljubil. Zato je tudi bilo od enega, in to od oslabelega toliko potomcev, kakor je zvezd na nebu in kakor je brezštevilnega peska ob kraju morja.
V veri so vsi ti pomrli, ne da bi bili obljube dosegli; toda od daleč so jih gledali ter pozdravljali in priznavali so, da so tujci ter priseljenci na zemlji. Kateri namreč tako govore, razodevajo, da domovino iščejo. In ko bi bili mislili na tisto, iz katere so prišli, bi bili imeli priložnost, da se vrnejo. Tako pa hrepene po boljši, to je po nebeški. Zato se Bog ne sramuje imenovati se njihov Bog.
SPEV (Rimlj 4, 20.22; Jak 2, 22)
Glede božje obljube se ni dal zbegati z nezaupnostjo, temveč se je v veri utrdil in dal Bogu hvalo. * Zato se mu je tudi štelo v pravičnost.
Vera je sodelovala z njegovimi deli in vera se je po delih dopolnila. * Zato se mu je tudi štelo v pravičnost.
DRUGO BERILO
Sv. Bernardin Sienski (1380-1444), frančiškanski ljudski pridigar, častilec Jezusovega in Marijinega imena
Iz govorov sv. Bernardina Sienskega, duhovnika (2., O sv. Jožefu)
Zvesti hranitelj in varuh
 
Splošno pravilo pri podelitvi vseh posebnih milosti kakemu razumnemu bitju je: kadar božja milost koga izbere za kakšno posebno nalogo ali kak vzvišen poklic, mu da tudi vse darove, ki so mu kot izbrani osebi potrebni in so mu tudi v čast.
To se je v največji meri uresničilo pri svetem Jožefu, krušnem očetu Gospoda Jezusa Kristusa in pri resničnem ženinu kraljice sveta in vladarice angelov. Njega je večni Oče izbral za zvestega hranitelja in varuha svojega največjega zaklada, svojega Sina in njegove matere. Sveti Jožef je to službo nad vse zvesto izvršil. Zato mu je Gospod rekel: Dobri in zvesti služabnik, pojdi v veselje svojega Gospoda.
Če vzporedimo Jožefa s celo Kristusovo Cerkvijo, ali ne uvidimo, da je on tisti posebej izbrani mož, ki je Kristusa primerno in častno vpeljal v življenje na svetu. Če vsa sveta Cerkev veliko dolguje Devici Mariji, ker je bila po njej vredna prejeti Kristusa, pa je za Marijo dolžna posebno hvaležnost in spoštovanje svetemu Jožefu.
On takorekoč zaključuje staro zavezo in v njem poslanstvo očakov in prerokov dobiva obljubljeni sad. Samo on je končno mogel gledati s svojimi očmi tistega, ki ga je božja milost njim obljubljala.
Brez dvoma Kristus v nebesih ni odvzel Jožefu tistega spoštovanja in tiste časti, ki mu jo je izkazoval kot sin svojemu očetu, dokler je bil na zemlji. Njegov odnos do svetega Jožefa je postal še tesnejši, boljši in popolnejši.
Zato mu Gospod po pravici govori: Pojdi v veselje svojega Gospoda. Čeprav prihaja veselje nebeške sreče v človeško srce, je vendar Gospod rekel: Pojdi v veselje. S tem je na skrivnosten način pokazal, da nebeško veselje ne bo samo v srcu človeka, ampak ga bo tudi obdajalo, vsega prevzemalo in ga preplavljalo kakor neskončno brezno.
Spominjaj se nas torej, sveti Jožef, in s svojo mogočno priprošnjo posreduj pri Jezusu, ki se je imenoval tvoj sin. Daj, da nam bo milostljiva tudi tvoja zaročenka Devica Marija, mati njega, ki z Očetom in Svetim Duhom živi in kraljuje na vse večne čase. Amen.
SPEV
Bog me je napravil kakor za kraljevega očeta in gospodarja vse njegove hiše. * Poveličal me je, da bi rešil mnoge narode.
Gospod je bil moj varuh in pomočnik in zavetje mojega življenja. * Poveličal me je, da bi rešil mnoge narode.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
 
Namesto tega lahko zapojemo tudi:
Hvala večnemu Bogu!
Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku
večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo,
hvali zemlja in nebo.
 
Sveti, sveti, sveti Bog!
Vse je polno Tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog,
molijo nebes višave.
Vsi svetniki Te časte,
vsi pravični Te slave.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja Cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Hvala in slava, Jožef, si nebesom,
upanje naše, varuh vsem zemljanom,
pesmi vesele pojemo ti vdani,
rad jim prisluhni.
 
Bog te izbral je, Davidov potomec,
da v odrešenju zvesto sodeluješ,
mož si Devici, pred postavo oče
Božji Besedi.
 
Radosten gledal si Odrešenika,
ko so mu peli angeli ob rojstvu,
skritega v jaslih ti si prvi molil,
skupaj z Marijo.
 
Bog in vladar naš, kralj nad vsemi kralji,
on, gospodar nad časom in vesoljem
– smrt in pekel mu morata služiti –
tebe uboga.
 
Bog troedini vedno naj bo hvaljen,
ker te z največjo slavo je ovenčal;
naj podeli na tvojo nam priprošnjo
radost nebeško. Amen.
Odpev 1 Pastirji so pohiteli in našli Marijo, Jožefa in Dete, v jasli položeno.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Pastirji so pohiteli in našli Marijo, Jožefa in Dete, v jasli položeno.
Odpev 2 Jožef in Marija sta se čudila temu, kar so o Jezusu govorili, in Simeon jih je blagoslovil.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Jožef in Marija sta se čudila temu, kar so o Jezusu govorili, in Simeon jih je blagoslovil.
Odpev 3 Jožef je vstal, še ponoči vzel Dete in njegovo Mater, se umaknil v Egipt in tam ostal do Herodove smrti.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Jožef je vstal, še ponoči vzel Dete in njegovo Mater, se umaknil v Egipt in tam ostal do Herodove smrti.
Kratko berilo  (2 Sam 7,28–29)
Gospod Bog, ti si Bog in tvoje besede so resnica in ti si napovedal svojemu služabniku te dobrine. Zdaj torej začni blagoslavljati hišo svojega služabnika, da bo ostala pred teboj na veke. Ti namreč, Gospod Bog, si to obljubil. Bodi torej s tvojim blagoslovom blagoslovljena hiša tvojega služabnika na veke.
Spev z odpevom
Postavil ga je za gospodarja svoji hiši.
Postavil ga je za gospodarja svoji hiši.
In za upravitelja vsej svoji posesti.
Postavil ga je za gospodarja svoji hiši.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil ga je za gospodarja svoji hiši.
Odpev k Hvaljen Jožef se je naselil v mestu Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki o Kristusu, da bo Nazarečan.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Jožef se je naselil v mestu Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki o Kristusu, da bo Nazarečan.
Prošnje
Ponižno prosimo Gospoda, ki ljudem daje opravičenje in odrešenje:
Pravični Bog, poživi nas.
Očete naše vere si poklical, da so hodili pred teboj s popolnim srcem,
– naj jih posnemamo, da bomo popolni, kakor ti hočeš.
Pravični Bog, poživi nas.
Pravičnega Jožefa si izvolil, da je skrbel za tvojega Sina, dečka in mladeniča,
– naj služimo Kristusu v svojih bratih.
Pravični Bog, poživi nas.
Ljudem si izročil zemljo, da bi jo napolnili in si jo podvrgli,
– úči nas, da bomo na tem svetu neutrudno delali in vztrajno iskali tvojo slavo.
Pravični Bog, poživi nas.
Očete naše vere si poklical, da so hodili pred teboj,
– daj vsem, da si bomo s poštenim delom zaslužili življenje, vredno človeka.
Pravični Bog, poživi nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja Cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 
V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.
 
Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.
 
Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.
 
Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

[L]

Odpev opoldne
Ko so se vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, njegovi starši pa tega niso opazili.

[Dopolnilni]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga
Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).
 
Svoje oči dvigam k tebi, *
ki prebivaš v nebesih.
Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *
tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.
Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *
tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —
 
Usmili se nas, Gospod, usmili, *
zakaj silno smo že siti preziranja.
Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *
vsi smo do kraja potrti. —
Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu
Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).
 
Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *
Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —
 
Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *
ker so se v nas besno zagnali.
Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *
in odnesli kakor hudournik. —
 
Gospod, bodi zahvaljen, *
ker nas nisi njihovim zobem izročil.
Rešeni smo kakor ptica, *
ki se je ujela v lovčevo zanko.
Zanka se je pretrgala, *
in mi smo bili osvobojeni. —
 
Naša pomoč je v Gospodu, *
ki je ustvaril nebo in zemljo. —
Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva
Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).
 
Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *
se ne gane, ostane na veke. —
 
Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *
tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.
Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *
da se pravični ne bodo navzeli krivice. —
 
Gospod, osreči vse dobre, *
pomagaj poštenim.
Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *
mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —
Odpev opoldne
Ko so se vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, njegovi starši pa tega niso opazili.
Opoldne

Kratko berilo  (Mdr 10,10)
Modrost je pravičnega, ki je bežal pred bratovo jezo, vodila po ravnih potih, mu pokazala Božje kraljestvo in mu dala spoznati svete reči; obogatila ga je pri njegovem trudu in mu dala obilo uspeha pri njegovih delih.

– Premoženje in blagoslov sta v njegovi hiši
– in njegova pravičnost ostane vekomaj.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja Cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇒ Molitvenik


⇑ Vrh

4. postna nedelja (Laetare)

1. večernice

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob nedeljah
Poslušaj nas, dobrotni Bog,
v spokornosti te prosimo,
naj duše posveti nam post
spokornih štirideset dni.
 
Ti veš, kako slabotni smo,
srce je tvoje usmiljeno,
glej, spet se k tebi vračamo
in odpuščanja prosimo.
 
Grešili smo, to vsak prizna,
kesamo se iz dna srca:
imenu tvojemu bo v čast,
če odpustiš nam vse dolgé.
 
Pomagaj s svojo milostjo,
da zdržnost ukroti telo
in duh se dvigne, okrepi,
da tebi zvesto služimo.
 
Nakloni, troedini Bog,
kar verni vsi te prosimo,
da mnogo nam sadov rodi
pobožna vnema postnih dni. Amen.
 

[L]

1 V postu V Gospodovo hišo pojdemo veseli.

[D]

Ps 121 Sveto mesto Jeruzalem
Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu (Heb 12,22).
 
Razveselil sem se, ko so mi rekli: *
»V Gospodovo hišo pojdemo.«
Hitro smo stopili in že smo tukaj, *
pri vhodu v mesto Jeruzalem. —
 
Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *
trdno zidano in urejeno. 
Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *
kakor določa njegova postava.
Tu se razsoja pravica, *
tu je najvišje sodišče. —
 
Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *
naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
Naj vlada mir za njegovim obzidjem *
in varnost v njegovih dvorih. —
 
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *
»Mir tebi, Jeruzalem!«
Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *
ti želim vse dobro. —

[L]

1 V postu V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
2 V postu Vzdrami se, človek, iz spanja, vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.

[D]

Ps 129 Iz globočine kličem
Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).
 
Iz globočine te kličem, *
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj, *
ne presliši mojega vpitja. —
 
Gospod, če boš gledal na pregrehe, *
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš, *
da bi ti v spoštovanju služili.
Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *
z vsem srcem pričakujem Gospoda. —
 
Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
Gospod je usmiljen, *
tako rad vsem odpušča. 
Samo on bo rešil svoje ljudstvo *
vseh njegovih grehov. —

[L]

2 V postu Vzdrami se, človek, iz spanja, vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.
3 V postu Bog nas je v svoji veliki ljubezni v Kristusu oživil, čeprav smo bili zaradi grehov mrtvi.

[D]

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik
 
Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *
a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, *
podobo hlapca je vzel nase.
Ljudem je postal podoben *
in bil po zunanjosti kakor človek.
Ponižal se je in je bil pokoren, *
pokoren do smrti, smrti na križu. —
 
Zato ga je Bog povišal *
in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *
v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.
Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *
v slavo Boga Očeta. —

[L]

3 V postu Bog nas je v svoji veliki ljubezni v Kristusu oživil, čeprav smo bili zaradi grehov mrtvi.
Kratko berilo  (1 Kor 1,4.10)
Vedno hvalim Boga zaradi vas, za Božjo milost, ki vam je dana v Kristusu Jezusu. Opominjam pa vas, bratje, v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, govorite vsi isto in naj ne bo med vami razprtij, temveč bodite popolni v enem duhu in enem mišljenju.
Spev z odpevom
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Tam daje življenje na veke.
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospodov blagoslov je tam, kjer se bratje ljubijo.
Odpev k Moja duša Nekdaj smo bili tema, sedaj pa smo luč v Kristusu.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Nekdaj smo bili tema, sedaj pa smo luč v Kristusu.

Prošnje
Slavimo Boga, ki za vse skrbi, in ga prosimo:
Gospod, osreči svoje odrešene.
Bog, ti si vir resnice in dobrote, podeli zboru škofov svoje darove
– in ohrani njim zaupane vernike v nauku apostolov.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Napolni s svojo ljubeznijo vse, ki smo deležni istega kruha življenja,
– naj se z njim čim tesneje povezujemo v telesu tvojega Sina.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Naj slečemo starega človeka z njegovimi deli
– in oblečemo novega človeka, Kristusa, tvojega Sina.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Zaradi pokore nam vsem odpusti grehe
– in nam podeli sad Kristusovega odrešenja.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Vsi, ki so umrli v tvojem miru, naj te brez konca hvalijo v nebesih,
– kjer upamo, da te bomo tudi mi večno slavili.
Gospod, osreči svoje odrešene.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Nebeški Oče, veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'
Pesem
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
 
Ps 4 Večerna zahvala Bogu
Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *
usmili se me in usliši mojo molitev. —
 
Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *
zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?
Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *
tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —
 
Bojte se Boga in nikar ne grešite, *
preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.
V njegove roke se vdano izročite *
in zaupajte v Gospoda. —
 
Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *
Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem *
kot vse zemeljske dobrine in užitki. —
 
V miru naj hitro zaspim in počivam, *
saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.
 
1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Ps 133 Večerna molitev v svetišču
Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).
 
Slavite zdaj Gospoda, *
vsi Gospodovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *
dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —
 
Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
 
2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.
 
Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh