HOZANA.si: Brevir

«   »

18. 2. 2020, Torek 6. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka II. tedna

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Že čas je, da zbudimo se iz sna,
da naši psalmi počaste Boga
in pojemo Gospodu iz srca
hvaležnega.

 

Nekoč bi radi, najsvetejši Kralj,
bili pri tebi z vsemi svetimi,
te večno gledali iz oči v oči
presrečni vsi.

 

Trojica sveta in skrivnostna vsa,
Bog Oče, Sin in Sveti Duh,
časti, slavi, te moli zemlja vsa
na vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Nakloni nam, o Bog, kar prosimo,
saj tvoje je srce usmiljeno,
zato vsi trdno vate upamo
služabniki.

 

Dobrotno se ozri na nas z neba,
preženi mrak iz našega srca
in daj, da luč postanemo sveta
in zemlje sol.

 

Odpusti zdaj, izmij nam krivdo vso
in reši nas vse naše mlačnosti,
pomagaj nam in dvigni nas z roko
usmiljeno.

 

Naj tebi, Oče, večna slava bo
in Sinu tvojemu edinemu
in Duhu Tolažniku vsa oblast
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Izroči svojo pot Gospodu in skrbel bo zate.

Ps 36   Usoda dobrih in hudobnih

Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli (Mt 5,5).

I

Ne vznemirjaj se zaradi hudobnih, *

ne zavidaj hudodelcem.

Posušili se bodo naglo kakor trava, *

zveneli bodo kakor mlado zelenje. —

 

Upaj v Gospoda in delaj dobro, *

da boš varno živel v domači deželi.

Vesêli se v Gospodu, *

izpolnil ti bo vse želje. —

 

Izroči svojo pot Gospodu, *

upaj vanj in skrbel bo zate.

Dal bo, da kakor luč zasije tvoja pravičnost *

in tvoja pravica kakor sonce opoldne. —

 

Pomiri se v Gospodu in vanj zaupaj, *

ne razburjaj se, če malopridnež uspeva.

Nehaj se jeziti in premagaj togoto, *

nikar se ne srdi, da te jeza v greh ne zavede. —

 

Hudobneži bodo iztrebljeni, *

kateri pa v Gospoda zaupajo, bodo deželo posedli.

Še malo in ne bo več grešnika, *

iskal boš njegov prostor, pa ga ne boš našel.

Krotki bodo deželo posedli *

in mir uživali v obilju. —

1 Odpev Izroči svojo pot Gospodu in skrbel bo zate.
2 Odpev Ogibaj se hudega in delaj dobro, Gospod podpira pravične.

II

Grešnik pripravlja hudo pravičnemu, *

z zobmi škriplje zoper njega.

Gospod pa se mu posmehuje, *

ker ve, da je blizu dan njegovega konca. —

 

Grešniki izdirajo meče *

in napenjajo svoje loke,

hočejo pobiti siromaka *

in pomoriti tiste, ki hodijo po pravi poti.

A njih meč se bo zadrl v njih lastna srca, *

zdrobili se bodo njihovi loki. —

 

Bolje je malo, kar ima pravični, *

kakor veliko bogastvo hudobnih.

Hudobni bodo svojo moč izgubili, *

pravične pa Gospod podpira. —

 

Gospod skrbi za življenje poštenih, *

njih dediščina ostane na veke.

Ne bodo osramočeni v času nesreče, *

ne bodo stradali v dnevih lakote. —

 

Grešniki zvenejo kakor cvetje na polju, *

kakor dim izginejo Božji sovražniki.

Krivični jemlje na posodo in ne vrača, *

pravični pa je usmiljen in radodaren. —

 

Od Boga blagoslovljeni bodo deželo posedli, *

od Boga prekleti bodo pokončani.

Gospod utrjuje pravičnemu človeku korake *

in ga vodi varno do cilja.

Ne obleži, četudi pade, *

ker ga Gospod drži za roko. —

 

Od mladih let še nisem doživel, *

da bi bil zapuščen pravični.

Postaral sem se, a še nisem videl, *

da bi njegovi otroci prosili kruha.

Vedno je usmiljen in rad posoja, *

njegovi potomci so blagoslovljeni. —

 

Ogibaj se hudega in delaj dobro, *

pa boš ostal na veke.

Gospod ljubi pravičnost *

in ne zapusti svojih zvestih.

Nepošteni bodo uničeni, *

izginil bo zarod brezbožnih.

Pravični bodo posedli deželo *

in v njej prebivali na veke. —

2 Odpev Ogibaj se hudega in delaj dobro, Gospod podpira pravične.
3 Odpev Zaupaj v Gospoda in hodi po njegovi poti.

III

Pravični govori modro, *

vse, kar pove, je resnica.

Božji zakon nosi v svojem srcu, *

zato ne zaide na kriva pota.

Hudobni sicer nanj prežijo *

in mu strežejo po življenju.

Toda Gospod ga ne pusti v njihovi roki, *

varuje ga pred obsodbo. —

 

Zaupaj v Gospoda *

in spolnjuj njegove zapovedi.

Povišal te bo, da boš posedel deželo *

in videl ponižanje grešnikov.

Videl sem hudobneža, kako je bil prevzeten, *

kakor košato drevo se je šopiril.

Toda ni ga bilo več, ko sem spet prišel mimo; *

iskal sem ga, pa ga nisem našel. —

 

Žívi pošteno, išči pravico, *

kdor ljubi mir, ima veselo bodočnost.

Grešniki pa bodo zavrženi, *

iztrebljeno bo potomstvo hudobnih.

Pravičnim pride rešitev od Gospoda, *

ki je njih pribežališče ob času stiske.

Gospod jim pomaga in jih rešuje zlobnežev, *

osvobaja jih, ker se k njemu zatekajo. —

3 Odpev Zaupaj v Gospoda in hodi po njegovi poti.

– Nauči me dobrote, modrosti in vednosti,
– saj verujem v tvoje zapovedi.

PRVO BERILO

Iz Knjige pregovorov (8, 1-5.12-36)

Hvala večne modrosti

Ali ne kliče modrost, in ne dviga razumnost svojega glasu? Na vrhu višav, ob cesti, na razpotjih stoji, pri vratih, ob izhodu iz mesta, pri vhodu k vratom kliče: »Možje, vas kličem, svoj glas obračam na človeške otroke. Spoznajte, preprosti, modrost, in vi neumni, spametujte se!

Jaz, modrost, prebivam s pametjo, imam spoznanje dobrih sklepov. Strah Gospodov sovraži zlo; prevzetnost, napuh, hudobno pot in hinavska usta mrzim. Pri meni je svèt in pamet, pri meni je razumnost in moč. Po meni kraljujejo kralji in vladarji določajo pravico; po meni gospodujejo knezi in plemiči, vsi sodniki na zemlji.

Jaz ljubim nje, ki me ljubijo, in kateri me iščejo, me najdejo. Pri meni je bogastvo in čast, trajno premoženje in pravičnost. Moj sad je boljši ko zlato, ko čisto zlato, moj pridelek je boljši ko prečiščeno srebro. Po poti pravičnosti hodim, sredi steza pravice, da obdarim nje, ki me ljubijo, in njih zaklade napolnim.

Gospod me je imel v začetku svojih potov, davno pred svojimi deli. Od vekomaj sem postavljena, od začetka, pred početkom zemlje.

Ko še ni bilo brezdanjega vodovja, sem bila spočeta, ko še ni bilo studencev, polnih voda; ko gore še niso bile utemeljene, pred hribi sem bila rojena; ko še ni naredil zemlje in polja in prvin zemeljskega kroga. Ko je utrjal nebo, sem bila tam; ko je meril oblok nad brezdanjim vodovjem; ko je zgoraj kopičil oblake; ko so izbruhnili studenci brezdanjega vodovja; ko je določal morju njegovo mejo, da vode ne prestopijo njegovega ukaza; ko je postavljal temelje zemlji: tedaj sem bila pri njem kot stavbenica, se veselila dan na dan, se igrala pred njim ves čas; igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu, in moje veselje je pri človeških otrocih.

Zdaj torej, sinovi, poslušajte me, blagor njim, ki se drže mojih potov! Poslušajte pouk, da boste modri, in nikar ga ne zametujte! Blagor človeku, ki me posluša, ki čuje pri mojih vratih vsak dan, ki bedi na pragu mojih duri! Zakaj kdor najde mene, najde življenje in prejme milost od Gospoda; kdor pa mene zgreši, rani svojo dušo; vsi, ki me sovražijo, ljubijo smrt.«

SPEV (Preg 8, 22; Jan 1,1)

Gospod me je imel v začetku svojih potov, * davno preden je kaj ustvaril.

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog, * davno preden je kaj ustvaril.

DRUGO BERILO

Sv. Atanazij (295-373), škof v Aleksandriji v Egiptu, pregnanec, borec zoper arijanstvo, pisatelj apologetskih, dogmatskih, zgodovinskih in eksegetskih spisov

Iz govorov Zoper arijance sv. Atanazija, škofa (2. govor, 78, 81-82)

Spoznavanje Očeta po ustvarjalni in učlovečeni Modrosti

Edinorojena Modrost samega Boga je stvarnica in povzročiteljica vseh stvari. Vse si z modrostjo ustvaril, je rečeno, in: Zemlja je polna tvojega bogastva. Da bi pa stvari ne samo bivale, ampak tudi pravilno bivale, je Bog sklenil, da se je njegova Modrost sklonila k stvarem ter vtisnila tako celoti kot posameznikom nekak odtis ali odsev njegove podobe. Tako naj bi postalo očividno, da so ustvarjene stvari okrašene z modrostjo in da gre za dela, vredna Boga.

Kakor je namreč naša beseda podoba Besede, božjega Sina, tako je tudi naša ustvarjena modrost podoba te Besede, ki je Modrost sama. Ker imamo moč spoznavanja in umevanja, smo usposobljeni za sprejem ustvarjajoče Modrosti, po njej pa moremo spoznavati tudi njenega Očeta. Saj pravi: Kdor ima Sina, ima tudi Očeta, ter: Kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Ker je torej v nas in v vseh stvareh ustvarjena podoba te in take Modrosti, je kar prav, da si prava in ustvarjajoča Modrost prideva to, kar je lastno njeni podobi, ko trdi: Gospod me je ustvaril v svoja dela.

Ker svet pri vsej svoji modrosti ni doumel spoznati Boga po delih božje Modrosti, je Bog sklenil rešiti ljudi po nespameti oznanjevanja. Bog namreč ni želel, da bi ga še nadalje spoznavali le po senci in podobi Modrosti, ki je vidna na stvareh, kot dotlej. Zato je Modrost samo poslal v telo, da bi postala človeško bitje in pretrpela smrt na križu; in odslej bodo rešeni vsi, ki se bodo z vero oklenili križa.

Tu gre prav za tisto božjo Modrost, ki se je najprej pokazala s tem, da odseva s stvari (te zaradi tega imenujemo stvari). Potem je ona, božja Beseda, postala človek, kot pravi Janez, in uničila smrt ter rešila naš rod. Sebe je popolneje razodela in je po sebi razodela tudi Očeta. Tedaj je dejala: Daj jim, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga, in katerega si poslal, Jezusa Kristusa.

Vsa zemlja se je napolnila s tem spoznanjem; kajti spoznanje Boga nam posreduje edino Sin in spoznanje Sina nam daje le Oče; to vzbuja veselje v Očetu in ob tem veselju se raduje Sin v Očetu, ko pravi: V meni se je razveselil in dan za dnem sem bil deležen radosti pred njegovim obličjem.

SPEV (Ko1 2, 6.9; Mt 23,10)

Kakor ste torej Gospoda Jezusa Kristusa sprejeli, tako v njem živite! * Kajti v njem je učlovečena vsa polnost božanstva.

Eden je vaš učenik, Kristus. * Kajti v njem je učlovečena vsa polnost božanstva.

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka II. tedna

[D]

Pesem med letom

Ti večni stvarnik luči si,
ko nov začenjamo spet dan,
naj pesem naša te časti,
srce s teboj se veseli.

 

V ponižnosti te prosimo,
da ne podlegli bi strastem
in zviti zapeljivosti,
ki nam od vseh strani grozi.

 

Naj jeza sporov ne zbudi,
nezmernost mesta ne dobi,
naj glad poštenja ne proda,
razkošnost ne usužnji nas.

 

Tako bi treznega duha
se ohranili čisti vsi,
ostali zvesti Kristusu,
ves dan živeli za Boga.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Pošlji, Gospod, svojo luč in svojo resnico.

Ps 42   Hrepenenje po Božjem svetišču

Jaz sem prišel na svet kot luč (Jn 12,46).

 

O Bog, prisodi mi pravico, *

vodi mojo pravdo zoper nesveto ljudstvo.

Reši me hudobnega človeka, *

obvaruj me pred zvijačnim.

Ti, o Bog, si moja moč, zakaj me zavračaš? *

Zakaj hodim žalosten, ko me stiska sovražnik?

Pošlji svojo luč in svojo resnico, *

vodili me bosta in privedli na tvojo sveto goro.

Stopil bom k Božjemu oltarju, *

k Bogu mojega veselja in moje radosti.

Hvalil bom Boga, svojega Gospoda, *

igral mu bom na citre. —

 

Zakaj si žalostna, moja duša, *

zakaj se vznemirjaš?

Zaupaj v Boga, še ga bom hvalil, *

on je moj Bog in moj rešitelj. —

1 Odpev Pošlji, Gospod, svojo luč in svojo resnico.
2 Odpev Rešuj nas, Gospod, in nam pomagaj.

Iz 38,10–14.17–20    Bridkosti umirajočega in veselje ozdravljenega

Jaz sem vstajenje in življenje … Kdor veruje vame, bo živel, tudi če umrje (Jn 11,25).

 

Premišljujem, ali bom res moral umreti *

pri svojih najboljših letih?

Rad bi še živel na zemlji, *

saj drugače ne bom gledal Gospoda.

Ne bom več videl živega človeka, *

ne prebivalcev na svetu. —

 

Dom mojega telesa se podere, *

odnesejo ga kakor pastirski šotor.

Nit mojega življenja se pretrga, *

kakor bi jo tkalec odrezal.

Gospod, komaj sem začel živeti, *

ne pusti me prehitro umreti.

Moj Bog, ponoči upam do jutra, *

menda ne boš končal kot lev mojega življenja?

Cvrčim kot mlada lastovka, *

ko se oziram za teboj brez prestanka. —

 

Gospod, rešil si moje življenje smrti, *

vse moje grehe si vrgel daleč od sebe.

Grobovi niso po tvoji volji *

in smrt ni po tvoji zamisli.

Kogar polože v jamo, *

bo čakal na tvojo besedo.

Moje življenje je tebi v slavo, *

kakor oče sinovom bom oznanjal tvojo hvalo.

Gospod, naj žívi in zdravi pojemo pesmi, *

prepevamo v tvojem svetišču. —

2 Odpev Rešuj nas, Gospod, in nam pomagaj.
3 Odpev Tebe, o Bog, naj slavimo v tvojem svetišču.

Ps 64   Zahvala za Božje dobrote

Sion pomeni nebeško mesto (Origen).

 

Tebe, Bog, naj proslavljajo na Sionu, *

tebi naj spolnjujejo svoje zaobljube.

K tebi se obrača sleherni smrtnik, *

ker si usmiljen in uslišuješ prošnje.

Težijo nas naše krivde, *

a ti jih odpuščaš.

Blagor mu, kogar izvoliš in sprejmeš, *

da prebiva v tvojih dvorih.

O da bi mogli uživati dobrote tvoje hiše *

in svetost tvojega svetišča!

Čudovito nas uslišuješ *

in z velikimi deli razodevaš svojo pravičnost.

Usliši nas, o Bog, naš zveličar, *

upanje vse zemlje in daljnega morja. —

 

S svojo močjo utrjuješ gore, *

z vsemogočnostjo se opasuješ.

Miriš bučanje morja, *

šumenje njegovih valov in hrup narodov. —

 

Prebivalci zemlje trepetajo *

pred tvojimi čudovitimi znamenji.

Ves svet napolnjuješ z veseljem *

od vzhoda do zahoda. —

 

Obiskuješ zemljo in jo napajaš, *

množiš njeno bogastvo.

Z blagodejnim dežjem zalivaš žitna polja *

in daješ zemlji rodovitnost.

Namakaš njene brazde in poravnavaš grude, *

rahljaš jo z dežjem in blagoslavljaš njeno brstje. —

 

Radodarno daješ dobro letino, *

kamor stopiš, vse postane rodovitno.

V pustinjah namakaš pašnike, *

z bujnim zelenjem venčaš griče.

Na livade se vsipajo črede, *

njive po dolinah se ogrinjajo z žitom.

Gospod, vse vriska in poje, *

vse te slavi in ti daje hvalo. —

3 Odpev Tebe, o Bog, naj slavimo v tvojem svetišču.

Kratko berilo (1 Tes 5,4–5)
Vi, bratje, niste v temi, da bi vas ta dan zalotil kakor tat. Vi vsi ste otroci luči in otroci dneva; nismo namreč otroci noči in ne teme.

Spev z odpevom

Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.

Še pred jutranjim svitom te kličem.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.

Odpev k Hvaljen Reši nas, Gospod, iz rok naših sovražnikov.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Reši nas, Gospod, iz rok naših sovražnikov.

Prošnje

Slavimo našega Odrešenika, ki je s svojim vstajenjem razsvetlil svet, in ga ponižno prosimo:

Gospod Jezus, varuj nas na svoji poti.

Z jutranjo molitvijo slavimo tvoje vstajenje,

– naj nam upanje na tvojo slavo razsvetljuje ves dan.

Gospod Jezus, varuj nas na svoji poti.

Sprejmi naše dobre želje in sklepe

– kot prvence današnjega dneva.

Gospod Jezus, varuj nas na svoji poti.

Daj, da bomo danes napredovali v ljubezni do tebe,

– da bo vse pripomoglo k dobremu nam in našim bližnjim.

Gospod Jezus, varuj nas na svoji poti.

Pomagaj nam, da bo naša luč tako svetila pred ljudmi,

– da bodo videli naša dobra dela in slavili nebeškega Očeta.

Gospod Jezus, varuj nas na svoji poti.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod Jezus Kristus, ti si prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka na poti odrešenja. Podeli nam moč, da bomo pripravljali pot miru in pravice tebi, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Dokler potujem po tej zemlji, Gospod, naj spolnjujem tvoje zapovedi.

Ps 118,49–56 (VII)       Hvala Božji postavi

 

Spomni se besede, ki si mi jo rekel, *

zbudila mi je upanje.

Tvoja obljuba me tolaži, *

v stiski me poživlja. —

 

Prevzetneži me silno napadajo, *

ne krenem od tvoje postave.

Tvojih vekotrajnih zapovedi se spominjam, *

v oporo so mi in v uteho. —

 

Grabi me jeza zaradi grešnikov, *

ki zapuščajo tvojo postavo.

Tvoje zakone opevam, *

ko potujem po tej zemlji. —

 

Gospod, še ponoči se te spominjam *

in premišljujem tvoje besede.

To je moja naloga na svetu, *

da spolnjujem tvoje zapovedi. —

1 Odpev Dokler potujem po tej zemlji, Gospod, naj spolnjujem tvoje zapovedi.
2 Odpev Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, se bomo tudi mi veselili.

Ps 52   Nespamet hudobnih

Vsi so grešili in so brez Božje slave (Rim 3,23).

 

»Ni Boga,« govorijo neumneži v svoji nespameti. *

Pokvarjeni so, delajo hudo, ni ga, ki bi delal dobro.

Gospod Bog gleda z nebes na človeške otroke, *

ali je še kdo razumen in ga išče. —

 

Vsi so zablodili in se pokvarili, *

ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.

Ali se ne bodo spametovali hudodelci, *

ki bi radi kakor kruh požrli Božje ljudstvo? —

 

Boga ne priznavajo, *

a kjer ni vzroka za strah, trepetajo.

Bog je že premagal naše preganjalce; *

osramočeni so, ker jih je zavrgel. —

 

O da bi prišla od Gospoda rešitev, *

rešitev Božjemu ljudstvu!

Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, *

se bodo njegovi izvoljeni radovali in veselili. —

2 Odpev Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, se bomo tudi mi veselili.
3 Odpev Gospod mi pomaga in mi varuje življenje.

Ps 53,1–6.8–9  Kličimo Boga na pomoč

Prerok prosi, da bi bil v Gospodovem imenu rešen hudobije preganjalcev (Kasiodor).

 

O Bog, zavzemi se zame v svoji dobroti, *

s svojo mogočnostjo mi pomagaj do pravice.

O Bog, usliši mojo molitev, *

poslušaj moje prošnje. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

Gospod pa mi pomaga *

in mi varuje življenje. —

 

Zato bom vesel opravljal daritve, *

slavil bom tvoje ime, Gospod, ker si dober.

Rešil si me iz sleherne stiske *

in ponižal moje sovražnike. —

3 Odpev Gospod mi pomaga in mi varuje življenje.
Opoldne

Kratko berilo (1 Kor 12,12–13)
Kakor je telo eno in ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, vendar eno telo: tako tudi Kristus. V enem Duhu namreč smo bili mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo bili napojeni z enim Duhom.

– Sveti Oče, ohranjaj nas v svoji ljubezni,
– da bomo popolnoma eno.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, apostolu Petru si razodel svoj načrt odrešenja za vse ljudi. Naj ti bodo všeč naša dejanja in naj služijo tvoji ljubezni in odrešitveni volji. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka II. tedna

[D]

Pesem med letom 

Začetnik časov in vladar,
za delo nam odmerjaš dan,
za njim pa nam pošiljaš noč,
da v njej se odpočijemo.

 

Ti vodi našega duha,
da ne bi ranil nas napad
hudobnega sovražnika,
zavisti vse začetnika.

 

Pogasi plamen zlih strasti,
da se ne vdamo čutnosti,
naj tvoja milost nas to noč
obváruje vsega hudega.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Ne morete služiti Bogu in mamonu.

Ps 48   Bogastvo je varljivo

Bogatin  bo  težko  prišel  v  nebeško  kraljestvo (Mt 19,23).

 

I

Čujte, vsi narodi, *

poslušajte, vsi prebivalci zemlje.

Prisluhnite vsi, preprosti in visoki, *

bogati in revni enako. —

 

Govoril bom to, kar je modro, *

in mislil na to, kar je pametno.

Prisluhnil bom izrekom modrih, *

ob brenkanju na strune bom skušal prodreti v skrivnosti. —

 

Čemú bi se bal v dneh stiske, *

ko me obdajajo hudobni?

Zanašajo se na premoženje *

in ponašajo se z obilnim bogastvom. —

 

Toda nihče ne more odkupiti sam sebe, *

niti zase dati Bogu odkupnine.

Previsoka je cena življenja, da bi jo mogel plačati, *

kdor bi hotel živeti vekomaj in ne videti smrti.

Umirajo pametni in nespametni, *

svoje bogastvo zapuščajo drugim. —

 

Grobovi so njih zadnja bivališča od roda do roda, *

četudi so pokrajine imenovali po sebi.

Naj človeka še tako častijo, nobeden ne obstane, *

podoben je živali, ki pogine. —

1 Odpev Ne morete služiti Bogu in mamonu.
2 Odpev Nabirajte si zakladov v nebesih, govori Gospod.

II

Umrli bodo prevzetni in vsi tisti, *

ki uživajo nad pridobljenimi uspehi.

Smrt jim bo za pastirja, *

pognala jih bo v jamo kakor trop v stajo.

Naenkrat se bodo znašli v grobu, *

razpadli bodo pod zemljo. —

 

Mene pa bo Gospod rešil iz groba *

in me vzel s seboj v slavo.

Ne bodi žalosten, če vidiš koga bogateti, *

če raste premoženje njegove hiše.

Ko umrje, ne vzame s seboj ničesar, *

ne pojde z njim v grob njegovo imetje. —

 

Čeprav se je v življenju bahal s svojim bogastvom *

in so mu zavidali njegovo srečo,

nikdar več ne bo gledal svetlobe, *

zadela ga bo usoda njegovih očetov. —

 

Le kaj je človek v blagostanju, če je brez modrosti, *

podoben je živali, ki pogine. —

2 Odpev Nabirajte si zakladov v nebesih, govori Gospod.
3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.

Kratko berilo (Rim 3,23–25a)
Vsi so grešili in so brez Božje slave, opravičenje pa jim daruje Božja milost po odrešitvi, ki je v Kristusu Jezusu. Njega je Bog postavil kot spravo po veri v njegovi krvi, da bi pokazal svojo pravičnost.

Spev z odpevom

Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.

Večne radosti bom užival na tvoji desnici.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.

Odpev k Moja duša Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.

Prošnje

Kristusa, našega dobrega pastirja in vodnika, ki ljubi svoje ljudstvo in ga varuje, slavimo. S popolnim zaupanjem ga prosimo:

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Večni pastir, ščiti našega škofa …

– in vse pastirje svoje Cerkve.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Milostno pomagaj vsem, ki trpijo preganjanje

– in jih čimprej reši vseh njihovih bridkosti.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Usmili se vseh, ki živijo v pomanjkanju,

– pomagaj do kruha vsem lačnim.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Razsvetli vse, ki pripravljajo in dajejo zakone,

– naj v vsem pravično in modro odločajo.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Izkaži svojo ljubezen rajnim, ki si jih s svojo krvjo odrešil,

– da se bodo pridružili tebi na nebeški gostiji.

Gospod, varuj svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Bog luči, tvoj je dan in tvoja je noč. Naj v naših srcih sveti sonce pravice, da bomo prišli k tebi, ki živiš v neminljivi svetlobi. To te prosimo po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 142,1–11 Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih. —

 

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo.

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe upam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske.

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)

Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020