HOZANA.si: Brevir

«   »

17. 4. 2018, Torek 3. velikonočnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

Vesêli, sinje se nebo,
raduj se zdaj vesoljni svet:
naš križani Gospod je vstal
in s smrtjo nam življenje dal.

 

Začel se milosti je čas,
zdaj dnevi so zveličanja,
umila svet je Božja kri,
temá se okrog nas gubi.

 

Zaupanje nas radostí,
da bomo vstali tudi mi,
po veri pričakujemo
življenje večno, blaženo.

 

Skrivnost velika te noči
je vir bodočih srečnih dni,
prejeli mnogo smo darov,
naj bo nam milost v blagoslov.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Bog se vzdigne in vsi, ki ga črtijo, zbežijo pred njim, aleluja.

Ps 67   Gospodovo zmagoslavje

Šel je v višavo ter ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem (Ef 4,8).

I

Bog se vzdigne in razkropijo se njegovi sovražniki; *

vsi, ki ga črtijo, zbežijo izpred njegovega obličja.

Dim se zgubi v vetru, vosek se stopi na ognju, *

to je podoba grešnikov: vsi zginejo pred Bogom.

Pravični pa naj se veselijo in vriskajo, *

pred Božjim obličjem naj uživajo v radosti. —

 

Pojte Bogu, prepevajte v čast njegovemu imenu. *

Pripravite pot njemu, ki biva v oblaku.

Imenuje se Gospod, Najvišji, *

veselo vzklikajte pred njegovim obličjem. —

 

Sirotam je oče in varuh vdovam, *

on je naš Bog in biva med nami.

Pripravlja dom zapuščenim in rešuje jetnike, *

samo uporniki ostanejo v deželi, kjer ni vode. —

 

Ko si hodil, o Bog, pred svojim ljudstvom skozi puščavo, *

se je tresla zemlja.

Pred teboj so se majala nebesa, *

trepetal je Sinaj pred Izraelovim Bogom.

Obilen dež si poslal svoji deželi, *

izsušeni zemlji si vrnil rodovitnost.

V njej je prebivalo tvoje ljudstvo, *

ubožcem si jo pripravil v svoji dobroti. —

1 Odpev Bog se vzdigne in vsi, ki ga črtijo, zbežijo pred njim, aleluja.
2 Odpev Naš Bog je Bog, ki rešuje, je celo gospodar nad smrtjo, aleluja.

II

Gospod je rekel samó besedo *

in veliko glasnikov je že oznanilo zmago.

»Kralji z vojskami so se v diru razbežali, *

od obilnega plena so ljudje veliko dobili.

Od zlata in srebra se je lesketalo taborišče, *

kakor se svetlikajo golobje peruti.

Ko je Vsemogočni razkropil kralje, *

so ležali sovražniki kakor klasje po toči.«  —

 

Onstran Jordana so visoke gore, *

onstran Jordana so strme gore.

Mogočne gore, zakaj zavidate gori Sion, *

ki si jo je Bog izvolil za večno bivališče?

Ko Gospod prihaja v svoje svetišče, *

ga obdajajo tisoči spremljevalcev.

Šel je v višavo, iz sužnosti je izpeljal rešene; *

prejel je v dar ljudi, tudi take, ki ga ne ljubijo. —

 

Gospod, iz dneva v dan te slavimo, *

dobrotno nas ohranjaš in nam pomagaš.

Naš Bog je Bog, ki rešuje; *

je celo Gospodar nad smrtjo.

Poniža tudi najbolj uporne sovražnike, *

zlomi napuh tistih, ki se povišujejo. —

 

Rekel je: »Strmoglavim jih z najvišje gore, *

iz najglobljega skrivališča jih potegnem.

Kaznoval jih bom, kakor so zaslužili, *

vpričo vseh bodo pokončani.« —

2 Odpev Naš Bog je Bog, ki rešuje, je celo gospodar nad smrtjo, aleluja.
3 Odpev Kraljestva zemlje, pojte Bogu, prepevajte Gospodu, aleluja.

III

O Bog, naš kralj, poglej, kako te slavimo, *

ko prihajaš v svoje svetišče.

Spredaj gredo pevci, zadaj gredo s citrami, *

v sredini deklice, ki igrajo na cimbale.

»Slavite Boga v slovesnih zborih, *

hvali Gospoda, vse izvoljeno ljudstvo!«

Izraelovi potomci spremljajo Gospoda, *

dvanajsteri rodovi ga slavijo. —

 

O Bog, svojo moč razodeni, *

moč, ki si jo izkazal v našo obrambo.

Za tvoje svetišče v Jeruzalemu *

naj ti kralji prinašajo svoje darove.

Vsi mogočni in mali narodi *

naj ti prinašajo srebrna darila.

Razkropi narode, ki ljubijo vojskovanje, *

njihovi velikaši naj ti darujejo svoje bogastvo. —

 

Vsa kraljestva na zemlji, pojte Bogu, *

igrajte in prepevajte Gospodu.

Visoko nad nebom je njegovo veličastvo, *

njegova silna moč se razodeva v gromu. —

 

Priklonite se Božji vsemogočnosti, *

njegovo veličastvo je nad nami, njegova moč nad oblaki.

Čudovit je Bog v svojem svetišču, *

Bog naših očetov.

On daje moč in trdnost svojemu ljudstvu. *

Bog bodi hvaljen. —

3 Odpev Kraljestva zemlje, pojte Bogu, prepevajte Gospodu, aleluja.

[L]

- Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje, aleluja,

- smrt nad njim več ne gospoduje, aleluja.

PRVO BERILO

Iz knjige Razodetja (8,1-13)

Sedmero angelov kaznuje svet

Ko je Jagnje odprlo sedmi pečat, je v nebesih nastala tihota kake pol ure.

In videl sem sedem angelov, ki stoje pred Bogom; in dano jim je bilo sedem tromb. In prišel je drug angel ter se h oltarju ustopil z zlato kadilnico; in dano mu je bilo mnogo vonjav, da bi jih dal k molitvam vseh svetih na zlat oltar, ki je pred prestolom. In dvignil se je z molitvami svetih dim vonjav iz angelove roke pred Boga. In angel je vzel kadilnice, jo napolnil z ognjem z oltarja in vrgel na zemljo; in nastali so grom in bobnenje in bliski in potres.

In sedmero angelov, ki imajo sedmero tromb, se je pripravilo, da zatrobijo.

In prvi je zatrobil, in nastala sta toča in ogenj, pomešana s krvjo, in sta padla na zemljo; in zgorela je tretjina zemlje in zgorela je tretjina dreves in zgorela je vsa zelena trava.

In drugi angel je zatrobil, in nekaj kakor velika v ognju goreča gora je padlo v morje; in tretjina morja je postala kri in pomrla je tretjina stvari, ki žive v morju, in tretjina ladij je bila končana.

In tretji angel je zatrobil, in padla je z neba velika zvezda, goreča ko plamenica, in priletela na tretjino rek in na studence voda. In zvezdi je ime pelin; in tretjina voda je postala pelin in mnogo ljudi je pomrlo od voda, ker so ogrenele.

In četrti angel je zatrobil, in udarjena je bila tretjina sonca in tretjina meseca in tretjina zvezd, da je tretjina od njih otemnela in je dan izgubil tretjino svetlobe in prav tako noč.

In videl in slišal sem orla, ki je letel po sredi neba in klical z močnim glasom: »Gorje, gorje, gorje prebivalcem na zemlji zaradi drugih glasov tromb treh angelov, ki bodo še trobili.«

SPEV (Raz 8, 3-4; 5, 8)

Angel je stopil k oltarju z zlato kadilnico v roki; in dali so vanjo mnogo dišav. * In dvignil se je dim vonjav pred Boga, aleluja.

Angeli so imeli čaše polne dišav, ki so molitve svetih. * In dvignil se je dim vonjav pred Boga, aleluja.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz govorov sv. Avguština, škofa (34. govor, 1-3. 5-6)

Pojmo Gospodu pesem ljubezni

Pojte Gospodu novo pesem, njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Slišali smo opomin, naj pojemo Gospodu novo pesem. Novi človek zna novo pesem. Pesem je izraz veselja; in če natančneje premislimo, izraz ljubezni. Kdor torej zna ljubiti novo življenje, zna peti novo pesem. Zaradi nove pesmi nam je torej potrebno opozorilo, da gre za novo življenje. V isto področje spadajo: novi človek, nova pesem, nova zaveza. Novi človek bo torej pel novo pesem, pripadal bo novi zavezi.

Ni ga človeka, ki bi ne ljubil. Toda vprašanje je, kaj ljubi. Opomin se torej ne glasi, naj ne ljubimo, marveč da bodimo izbirčni v tem, kaj naj ljubimo.

Toda kaj naj izvolimo, če nismo prej sami izvoljeni? Saj tudi ne ljubimo, če nismo prej sami ljubljeni. Čujte apostola Janeza: Mi ljubimo, ker nas je on prej ljubil. Vprašaj, odkod ima človek, da ljubi Boga! Ne najdeš in ne najdeš odgovora razen tega: Boga ljubimo, ker nas je Bog prej ljubil. Dal je samega sebe, ki ga ljubimo, dal je moč, da ga ljubimo. Čujte apostola Pavla, ki to bolj odkrito pove: Božja ljubezen je izlita v naša srca. Odkod? Mar od nas? Nikakor ne. Odkod pa? Po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.

Ker torej upamo v tako božjo pomoč, ljubimo Boga zavoljo Boga. Čujte še bolj odkrito Janezovo besedo: Bog je ljubezen in kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v njem. Premalo je reči: Ljubezen je iz Boga. Kdo izmed nas bi si drznil reči: Bog je ljubezen? A tako je rekel mož, ki je vedel, kaj je imel.

Bog se nam pa po kratki poti sam ponuja; kliče nam: Ljubite me, pa me boste imeli, kajti če me nimate, me niti ljubiti ne morete.

O bratje, o otroci, o sinovi in hčere katoliške Cerkve, o sveti in nebeški rod, vi v Kristusu prerojeni in od zgoraj rojeni, poslušajte me! Še več: po meni pojte Gospodu novo pesem! Čuj, saj pojem, mi praviš. Poješ, kajpada poješ; slišim te. Toda pričevanju tvojega jezika ne sme nasprotovati tvoje življenje!

Pojte na ves glas, pojte s srcem, pojte z usti, pojte z vsem življenjem! Pojte Gospodu novo pesem! Bi li radi vedeli, kaj naj pojete o njem, ki ga ljubite? Seveda hočete peti o njem, ki ga ljubite; toda ne veste, kaj bi peli o njem. Slišali ste: Pojte Gospodu novo pesem. In kakšna bodi ta hvalnica?

Njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu. Pevec sam naj bo hvala njemu.

Hočete hvaliti Gospoda? Vi sami bodite tisto, kar mu želite povedati. Gospodova hvala pa boste, če boste lepo živeli.

SPEV (Rim 6, 4; 1 Jn 3, 23; Jdt 16, 15)

Kakor je Kristus vstal od mrtvih s slavo Očetovo, tudi mi zaživimo novo življenje. * Ljubimo se med seboj, kakor nam je on zapovedal, aleluja.

Pojmo pesem Gospodu, novo pesem pojmo našemu Bogu! * Ljubimo se med seboj, kakor nam je on zapovedal, aleluja.

Sklepna prošnja.
Molimo. Bog, naš Oče, nebeško kraljestvo odpiraš tistim, ki so prerojeni iz vode in Svetega Duha. Očistil si nas vseh grehov, pomnoži nam milost, da bomo dosegli, kar si nam obljubil. Po našem Gospodu ….

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

Veseli zbor odrešenih
naj poje sveto hvalnico,
naj se vstajenja veseli,
praznuje z vso ga zbranostjo.

 

Zveličar naš kot silni lev
premagal zmaja je pekla.
Zdaj vstaja, dviga jasni glas,
budi z njim nje, ki v grobu spe.

 

Zdaj v zmagoslavju ves žari,
njegovo zmago vse slavi,
nebo in zemlja združena
sta srečen dom za vse ljudi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Vel. noč. O Bog, znova nas boš poživil, da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi, aleluja.

Ps 84   Naše zveličanje je blizu

Ko je prišel naš Zveličar na zemljo, jo je Bog blagoslovil (Origen).

 

Gospod, usmilil si se svoje dežele, *

nazaj si pripeljal izgnance.

Odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, *

izbrisal vse njihove grehe.

Odložil si svojo sveto jezo, *

odnehal od svoje silne nevolje. —

 

Prenôvi nas, Bog, naš zveličar, *

ne huduj se več nad nami.

Se boš mar srdil vekomaj, *

boš raztegnil svojo jezo na vse rodove?

Ali nas ne boš znova poživil, *

da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi?

Gospod, skaži nam svoje usmiljenje *

in daj nam svoje rešenje. —

 

Slišim Gospoda Boga govoriti, *

govori nam o miru.

Govori svojemu ljudstvu in svojim zvestim, *

tistim, ki se s srcem spreobrnejo k njemu.

Blizu je rešitev vsem, ki se ga bojijo, *

Gospodova slava se bo vrnila v deželo.

Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, *

pravičnost in mir se poljubila.

Zvestoba bo pognala iz zemlje, *

nebesa bodo poslala pravičnost. —

 

Tedaj bo Gospod blagoslovil zemljo, *

obrodila bo bogate sadove.

Spremljala ga bo pravičnost, *

podelil nam bo zveličanje. —

1 Vel. noč. O Bog, znova nas boš poživil, da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi, aleluja.
2 Vel. noč. Zaupali smo v Gospoda, podaril nam je mir, aleluja.

Iz 26,1–4.7–9.12   Pesem po zmagi

Zidovje svetega mesta ima dvanajst temeljnih kamnov (Raz 21,14).

 

Naše sveto mesto je močno in utrjeno, *

njegovo obzidje in nasip si ti, naš rešitelj.

Odprite vrata, da vstopi pravično ljudstvo, *

ki ti hoče biti zvesto. —

 

Njegovo mišljenje je stanovitno, *

ti mu naklanjaš mir, ker vate zaupa.

Vedno zaupajte v Gospoda, *

v Gospoda, močnega Boga, na veke. —

 

Pravični hodi po pravi poti, *

uravnal si mu pot k miru in sreči.

Gospod, na tvoji poti smo vztrajali, *

z vsem srcem smo te pričakovali.

Moja duša hrepeni po tebi ponoči, *

moj duh in moje srce te išče že navsezgodaj.

Ko nas zadevajo tvoje preizkušnje, *

se učimo tvoje modrosti. —

 

Gospod, ti nam boš mir podaril: *

vse, kar delamo, je tvoje delo. —

2 Vel. noč. Zaupali smo v Gospoda, podaril nam je mir, aleluja.
3 Vel. noč. Zemlja je obrodila svoje sadove, veselijo in radujejo naj se narodi, aleluja.

Ps 66   Gospoda naj slavijo vsi narodi

Vedite, da je bilo Božje zveličanje poslano vsem ljudem (Apd 28,28).

 

O Bog, bodi nam milostljiv, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode. —

 

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jim vladaš in jih vodiš po pravici. —

 

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. —

3 Vel. noč. Zemlja je obrodila svoje sadove, veselijo in radujejo naj se narodi, aleluja.

[L]

Kratko berilo (Apd 13,30–33)
Bog je obudil Jezusa od mrtvih tretji dan: več dni se je prikazoval tem, ki so bili prišli z njim iz Galileje v Jeruzalem, in ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom. In mi vam oznanjamo, da je Bog obljubo, ki je bila dana očetom, izpolnil našim otrokom s tem, da je obudil Jezusa, kakor je zapisano: Moj Sin si ti, danes sem te rodil.

Spev z odpevom

Vstal je Kristus, upanje moje, aleluja, aleluja.
Vstal je Kristus, upanje moje, aleluja, aleluja.

S svojim sijajem razsvetljuje srca, odrešena z njegovo krvjo, aleluja, aleluja.
Vstal je Kristus, upanje moje, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vstal je Kristus, upanje moje, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Gospod pravi: Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak moj Oče vam daje pravi kruh iz nebes, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Gospod pravi: Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak moj Oče vam daje pravi kruh iz nebes, aleluja.
Prošnje

Veselimo se v Kristusu, ki je v smrti porušeni tempelj svojega telesa z lastno močjo zopet postavil, in ga prosimo:

Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.

Kristus, rešitelj, s svojim vstajenjem si razveselil žene in apostole in svet odrešil,

– naj z življenjem pričamo za tebe.

Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.

Vsem si obljubil vstajenje k novemu življenju,

– naj bomo oznanjevalci tvojega veselega oznanila.

Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.

Večkrat si se prikazal apostolom in jim dal Svetega Duha,

– daj tudi nam svojega Duha.

Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.

Svojim učencem si obljubil, da boš ostal z njimi do konca sveta,

– bodi danes pri nas in nam vedno pomagaj.

Gospod, daj nam sadove svojega vstajenja.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja.
Bog, naš Oče, nebeško kraljestvo odpiraš tistim, ki so prerojeni iz vode in Svetega Duha. Očistil si nas vseh grehov, pomnoži nam milost, da bomo dosegli, kar si nam obljubil. Po našem Gospodu ….

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,97–104  (XIII)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, kako ljubim tvojo postavo, *

ves dan jo premišljujem.

Po njej sem modrejši od svojih nasprotnikov, *

vedno me spremlja. —

 

Razumnejši sem od vseh svojih učiteljev, *

ker premišljujem tvoje odredbe.

Modrejši sem od starcev, *

ker spolnjujem tvoje zapovedi. —

 

Nočem hoditi po krivih potih, *

rajši se držim tvoje besede.

Ne odstopam od tvojih odlokov, *

saj me ti poučuješ. —

 

Kako prijetne so tvoje besede, *

bolj kot med prijajo mojim ustom.

Po tvojih zapovedih postajam razumen, *

zato sovražim vsako zlaganost. —

Ps 73   Žalostinka zaradi opustošenega svetišča

Ne bojte se tistih, ki umorijo telo (Mt 10,28).

I

O Bog, zakaj si nas tako zavrgel, *

zakaj se jeziš na svoje otroke?

Spomni se svojega ljudstva, *

ki si ga nekoč izvolil.

Odkupil si ga, da je tvoja lastnina, *

goro Sion si izbral za svoje bivališče.

Pridi in oglej si te ogromne razvaline, *

vse je opustošeno v tvojem svetišču. —

 

Na tvojem svetem kraju so kričali sovražniki, *

v znamenje zmagoslavja so razobesili svoje zastave.

S sekiro in kladivom so razbili tempeljska vrata *

kakor drvarji, ki podirajo drevesa v gozdu. —

 

Zažgali so tvoje svetišče, *

oskrunili in porušili tvoje bivališče.

Rekli so v svojem srcu: *

»Uničimo in sežgimo vsa Božja svetišča v deželi.«

Ne vidimo več čudežev, ni več preroka; *

ni ga med nami, ki bi vedel, doklej bo to trajalo. —

 

Doklej, o Bog, te bodo sramotili sovražniki? *

Ali bodo mar tvoje ime vedno preklinjali?

Zakaj zadržuješ svojo desnico *

in nam svojo pomoč odteguješ?

Ti si vendar naš vladar oddavnaj, *

kolikokrat si nas že rešil na tej zemlji. —

II

Gospod, s svojo močjo si razdelil Rdeče morje, *

v njegovih valovih si potopil Egipčane.

Uničil si njihovo konjenico, *

v jed si jo dal morskim živalim.

Odprl si studence in potoke, *

posušil reko Jordan.

Tvoj je dan in noč je tvoja, *

ti si ustvaril luno in sonce.

Ti si določil zemlji vse meje, *

ti si naredil poletje in zimo. —

 

Spomni se, o Bog, kako te grešniki žalijo, *

kako nespametno ljudstvo tvoje ime preklinja.

Ne dajaj sovražniku v roke svojih izvoljencev, *

ne pozabljaj življenja svojih ubogih za zmeraj.

Spominjaj se svoje zaveze, *

glej, dežela je postala gnezdo nasilja. —

 

Naj se ponižani ne vračajo osramočeni, *

naj te revež in siromak poveličujeta.

Vstani, o Bog, brani svojo pravico, *

ne pozabi, kako te nesramnež vsak dan zasramuje.

Spomni se žalitev svojih nasprotnikov, *

vedno večje prevzetnosti svojih sovražnikov. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo (Prim. 1 Pt 3,21–22a)
Krst zdaj rešuje tudi vas, ne kot očiščenje telesnih madežev, ampak kot prošnja k Bogu za čisto vest, po vstajenju Jezusa Kristusa, ki je na Božji desnici.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.

Sklepna prošnja.
Molimo. Bog, naš Oče, nebeško kraljestvo odpiraš tistim, ki so prerojeni iz vode in Svetega Duha. Očistil si nas vseh grehov, pomnoži nam milost, da bomo dosegli, kar si nam obljubil. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

O večni Kralj in naš Gospod,
Očetov Sin in pravi Bog,
za nas prišel si iz nebes,
da rešil bi človeški rod.

 

Ti sam edinstvena si vez
od grešne zemlje do nebes,
pri krstu vse nas prerodiš,
ko greh izvirni odpustiš.

 

Sprejel si nase težki križ,
za krivdo našo zadostil,
prelil si svojo drago kri
in z njo odkupil vse ljudi.

 

Iz groba vstal si temnega
in z Božjo slavo se obdal,
s tem daješ trdno upanje,
da boš obudil tudi nas.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Vel. noč. Mir vam bodi, jaz sem: ne bojte se, aleluja.

Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva

Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).

 

Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *

se ne gane, ostane na veke. —

 

Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *

tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.

Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *

da se pravični ne bodo navzeli krivice. —

 

Gospod, osreči vse dobre, *

pomagaj poštenim.

Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *

mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —

1 Vel. noč. Mir vam bodi, jaz sem: ne bojte se, aleluja.
2 Vel. noč. Upaj, Izrael, v Gospoda, aleluja.

Ps 130 Otroško zaupanje v Gospoda

Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen (Mt 11,29).

 

Gospod, v svojem srcu se ne povišujem, *

na druge ne gledam prezirljivo.

Za velike reči se ne poganjam, *

ne iščem, kar je zame previsoko. —

 

Nasprotno, nič me ne vznemirja, *

v tebi sem popolnoma miren.

Kakor otrok v naročju svoje matere, *

tako se je moje srce umirilo v tebi. —

 

Zaupaj, Božje ljudstvo, v Gospoda, *

zaupaj zdaj in na veke. —

2 Vel. noč. Upaj, Izrael, v Gospoda, aleluja.
3 Vel. noč. Tebi naj služijo vse stvari, zakaj rekel si in so bile, aleluja.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Vel. noč. Tebi naj služijo vse stvari, zakaj rekel si in so bile, aleluja.

[L]

Kratko berilo (1 Pt 2,4–5)
Pridite h Gospodu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen, in se dajte tudi sami vzidati kot živi kamni v duhovno hišo, za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu.

Spev z odpevom

Gospod je vstal, aleluja, aleluja.
Gospod je vstal, aleluja, aleluja.

Kakor je obljubil učencem, aleluja, aleluja.
Gospod je vstal, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je vstal, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Božji kruh je tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje, aleluja.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Božji kruh je tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje, aleluja.
Prošnje

Kristusu, ki je bil v naročju zemlje in je šel v nebeško slavo, veseli kličimo:

Kralj slave, usliši nas.

Prosimo te za škofe, duhovnike in diakone,

– naj zvesto izvršujejo svojo službo in navdušujejo ljudi za vse dobro.

Kralj slave, usliši nas.

Prosimo te za učitelje vere, ki hočejo služiti tvoji Cerkvi,

– naj iskreno in pošteno iščejo tvojo resnico.

Kralj slave, usliši nas.

Prosimo te za vse člane Cerkve, da bi bojevali dobri boj vere,

– in ob koncu prejeli plačilo tvojega kraljestva.

Kralj slave, usliši nas.

Na križ si pribil zadolžnico naših grehov in jo uničil,

– reši nas vezi teme in greha.

Kralj slave, usliši nas.

Šel si v kraljestvo mrtvih in odprl njegova vrata,

– sprejmi naše umrle brate in sestre v svoje kraljestvo.

Kralj slave, usliši nas.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja.
Bog, naš Oče, nebeško kraljestvo odpiraš tistim, ki so prerojeni iz vode in Svetega Duha. Očistil si nas vseh grehov, pomnoži nam milost, da bomo dosegli, kar si nam obljubil. Po našem Gospodu ….

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 142,1–11 Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).

 

Vel. noč. Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih. —

 

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo.

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe upam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske.

 

Vel. noč. Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)

Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019