Brevir za 15. avgust 2020

Sobota, Marijino vnebovzetje, slovesni praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Marijino vnebovzetje - dnevna maša (15. avgust)

Info …

VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
Slovesni praznik
V Jeruzalemu so že v 5. stoletju obhajali 15. avgusta spomin dneva, ko je Marija »zaspala«. V Rimu so sprejeli to praznovanje v 8. stoletju kot praznik Marijinega vnebovzetja.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Pridite, molimo najvišjega Kralja, ki je danes deviško Mater vzel v nebesa.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Pridite, molimo najvišjega Kralja, ki je danes deviško Mater vzel v nebesa.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Pridite, molimo najvišjega Kralja, ki je danes deviško Mater vzel v nebesa.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Pridite, molimo najvišjega Kralja, ki je danes deviško Mater vzel v nebesa.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Pridite, molimo najvišjega Kralja, ki je danes deviško Mater vzel v nebesa.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Od zarje vsa ožarjena, 
Marija, vzeta si v nebo, 
svetlejša si kot sončni svit
in lepša si od zvezd neba. 
 
Prevzela si današnji dan 
svoj prestol slave in moči, 
zdaj si kraljica vseh daljin, 
to čast podelil ti je Sin. 
 
Povzdignjena nad angele
in zbore vse zveličane,
svetnikov vseh zasluge vse
ne morejo doseči te.
 
Devica čista vseh devic,
usliši naš proseči klic,
da k Jezusu kdaj pridemo,
pri tebi z njim se snidemo.
 
Očeta, Sina hvalimo
in z njima Svetega Duha,
ki te v nebesih venčajo,
Kraljico, Mater ljubljeno. Amen.
Odpev 1 Vstani, nebeška Kraljica, vredna si večnega dostojanstva, vstopi v veličastvo večnega Kralja.

[S]

Ps 23   Gospod prihaja v svetišče
Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa (sv. Irenej).
 
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami. —
 
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —
 
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —
 
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Vstani, nebeška Kraljica, vredna si večnega dostojanstva, vstopi v veličastvo večnega Kralja.
Odpev 2 Bog je Marijo pred vsemi izvolil, v nebesih z njim prebiva.

[S]

Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč
Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).
 
Bog je naša moč in naše pribežališče, *
v nesreči nam hitro pomaga.
Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *
ko se na dno morja pogrezajo gore.
Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *
naj besni vihar in se tresejo gore. —
 
Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *
in sveto bivališče Najvišjega.
Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *
Bog ga varuje od prvega svita.
Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *
ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh.
 
Pridite in poglejte Gospodova dela, *
čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.
Odpravlja vojne po vsem svetu, *
uničuje orožje in ga sežiga.
»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 2 Bog je Marijo pred vsemi izvolil, v nebesih z njim prebiva.
Odpev 3 Velike reči so bile povedane o tebi, Devica Marija.

[S]

Ps 86   Jeruzalem, mati vseh narodov
Oni Jeruzalem, ki je gori, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).
 
Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori, *
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.  —
 
Veličastne reči so napovedane o tebi, *
o Božje mesto.
Razna ljudstva imajo zveze s tabo, *
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, *
on sam, Najvišji, ga je uteméljil.« —
 
Gospod zapiše v knjigo narodov: *
»Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli: *
»Ti si začetek našega veselja.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 3 Velike reči so bile povedane o tebi, Devica Marija.
- Blagor ti, Marija, ker si verovala Gospodu.
- Spolnilo se je, kar ti je bilo napovedano.
PRVO BERILO
Iz pisma apostola Pavla Efežanom (1, 16-2,10)
S Kristusom bomo skupaj v nebesih
 
Bratje, neprenehoma se zahvaljujem za vas in se vas spominjam v svojih molitvah: naj vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, da duha modrosti in razodetja, da bi ga spoznali, in vašemu srcu razsvetljene oči, da bi vedeli, kakšno je upanje, v katero vas je poklical, kakšno bogastvo veličastne njegove dediščine pri svetih in kako neizmerna velikost njegove moči do nas vernikov, kakšno je delo silne njegove moči, ki ga je storil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospodstvo in vsako ime, ki se imenuje ne le na tem svetu, ampak tudi na prihodnjem, in vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vse v vsem napolnjuje.
Tudi vas, ki ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekdaj živeli po šegi tega sveta, po poglavarju oblasti v zraku, duha, ki zdaj deluje v sinovih nepokorščine, med katerimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v svojih mesenih strasteh in stregli poželenju mesa in mišljenja ter smo bili po naravi otroci jeze kakor tudi drugi.
Bog pa, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom - po milosti ste rešeni - in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom, da bi v prihodnjih vekih pokazal obilno bogastvo svoje milosti z dobrotljivostjo do nas v Kristusu Jezusu. Z milostjo ste namreč rešeni po veri; in to ne iz sebe, božji dar je; ne iz del, da bi se kdo ne hvalil. Zakaj njegovo delo smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela, za katera nas je Bog naprej pripravil, da bi v njih živeli.
SPEV
O kako lepa in čudovita je Devica Marija, ki je s tega sveta odšla h Kristusu. * Med zbori svetnikov se blešči kakor sonce v nebeški slavi.
Angeli se veselijo, nadangeli se radujejo ob Devici Mariji. * Med zbori svetnikov se blešči kakor sonce v nebeški slavi.
DRUGO BERILO
Pij XII. (1876-1958), papež (izvoljen 1939), Božji služabnik, med 2. svet. vojno rešil ok. 700 tisoč ljudi, med njimi veliko Judov
Iz apostolske konstitucije papeža Pija XII. (Munificentissimus Deus, 1950)
Sveto in preslavno Marijino telo
 
Sveti cerkveni očetje in veliki učitelji so v pridigah in nagovorih ob prazniku, ki slavi vnebovzetje božje Matere, ljudstvu govorili kot o že znani in sprejeti resnici. To resnico so pojasnjevali in osvetljevali ter njen pomen in dejstvo podpirali še z višjimi in globljimi razlogi. Posebno radi so osvetljevali, kar so bogoslužna besedila le bežno nakazovala. Na ta praznik se namreč ne spominjamo le tega, da Devica Marija ni bila po smrti podvržena telesnemu trohnenju, ampak tudi njenega zmagoslavja nad smrtjo, ko je po zgledu edinorojenega Sina Jezusa Kristusa dosegla nebeško slavo.
Sveti Janez Damaščan, najodličnejši slavilec te izročene resnice, na primer primerja telesno vnebovzetje božje Matere njenim drugim darovom in odlikam. Z vso govorniško silo vzklika: »Spodobilo se je, da je ona, ki je v porodu ostala nedotaknjeno deviška, tudi po smrti ostala obvarovana vsakršnega razpadanja. Primerno je bilo, da ona, ki je Stvarnika nosila pod srcem kot otroka, prebiva v svetlobi nebeške slave. Primerno je bilo, da nevesta, ki si jo je Oče izbral, biva v nebeških dvoranah. Ona, ki je svojega Sina gledala na križu in ki je sprejela v svoje srce meč bolečin, ki so ji bile pri porodu prihranjene, je bila vredna gledati Sina, kako sedi na Očetovi desnici. Spodobilo se je, da božja Mati uživa vse, kar ima Sin, in da jo častijo vse stvari kot božjo Mater in božjo služabnico.«
Sveti German Carigrajski je menil, da telesna nestrohnjenost božje Matere in Device Marije ter njeno vnebovzetje ni le v soglasju z njenim božjim materinstvom, ampak tudi z izredno svetostjo samega njenega deviškega telesa: »Ti si, kakor je pisano, vsa lepa; tvoje deviško telo je popolnoma sveto, vseskozi čisto, v vsem bivališče Boga; zato tudi pri tebi ne more priti do telesnega razpadanja. Pri vsej človeškosti se je tvoje telo moralo spremeniti in dvigniti v neminljivo življenje, postati vedno živo, preslavno, zveličano in deležno popolnega življenja.«
Neki drugi zelo starodavni pisatelj zatrjuje: »Ker je preslavna mati Kristusa, našega božjega Zveličarja, jo je tisti, ki daje življenje in nesmrtnost, oživil za večnost in ji dal, da deli z njim večno telesno netrohljivost. Prebudil jo je iz groba in sprejel k sebi na način, kot zna to samo on.«
Vsi ti razlogi in poudarki cerkvenih očetov se naslanjajo na Sveto pismo kot na svoj zadnji temelj. To pa na neki način predstavlja našim očem božjo Mater kot najtesneje povezano z njenim božjim Sinom in kot ženo, ki deli z njim svojo usodo.
Pomisliti moramo zlasti na to, da od drugega stoletja dalje cerkveni očetje predstavljajo Devico Marijo kot novo Evo, novemu Adamu sicer podrejeno, vendar z njim najtesneje povezano v boju zoper peklenskega sovražnika. V tem boju, kakor je povedano v protoevangeliju, pride do popolne zmage nad grehom in smrtjo, ki sta pri apostolu narodov v njegovih spisih vedno povezana. Zato je moral, kakor je bilo slavno Kristusovo vstajenje bistveno dejanje in zadnje znamenje njegove zmage, tudi boj Device Marije in njenega Sina najti svoj zaključek v poveličanju njenega deviškega telesa. Isti apostol namreč pravi: Ko si umrljivost nadene neumrljivost, se bo dopolnilo pismo: Použita je smrt v zmago.
Tako je božja Mati, skrivnostno povezana od vse večnosti po istem božjem načrtu v isti usodi, v spočetju brezmadežna, v božjem materinstvu nedotaknjeno deviška, velikodušna tovarišica božjemu Odrešeniku, z njim dosegla popolno zmagoslavje nad grehom in njegovimi posledicami. Končno pa je tudi dosegla kot najvišjo krono svojih odlik, da je bila obvarovana trohnenja v grobu. Kot njen Sin po zmagi nad smrtjo je bila s telesom in dušo dvignjena v najvišjo slavo nebes, kjer se blešči kot kraljica ob strani svojega Sina, neminljivega Kralja vekov.
SPEV
Glejte, preslavni dan, ko je bila božja Mati in Devica vzeta v nebesa! Vsi jo hvalimo in recimo: * Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.
Srečna si, sveta Devica Marija, vse hvale najbolj vredna, iz tebe je izšlo sonce pravice, Kristus, naš Bog. * Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, * svet, * svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči Oče. Pomnôži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci, in daj nam prejeti obljubljeno dediščino. Po našem Gospodu ...
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
V sončne si žarke odeta, Devica,
glavo obkroža ti zvezdnata krona,
luna postala je tvoje podnožje,
svetiš se v slavi.
 
Zmagala smrt si in pekel prestrašni,
združena s Sinom skrbiš za otroke;
tebe, kraljico mogočno, slavita
zemlja, nebesa.
 
Vernike zveste kot mati ti čuvaj,
nje, ki zašli so, pripelji spet v stajo,
rod, ki ga dolgo že smrtna noč krije,
vsepovsod zbiraj.
 
Grešnikom rada odvezo izprosi,
skrbi za žalostne, revne, bolnike,
vlivaj v težavah življenja v nas nado
večne rešitve.
 
Večna čast bodi presveti Trojici,
daje, Devica, ti krono nebeško,
skrbno postavlja za dobro nam mater
tebe, Kraljica. Amen.
Odpev 1 Blagor ti, Marija, zakaj po tebi je prišlo zveličanje sveta; že se veseliš poveličana pred Gospodom.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Blagor ti, Marija, zakaj po tebi je prišlo zveličanje sveta; že se veseliš poveličana pred Gospodom.
Odpev 2 Devica Marija je povišana nad angelske zbore; vsi verni naj se veselijo in slavijo Gospoda.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Devica Marija je povišana nad angelske zbore; vsi verni naj se veselijo in slavijo Gospoda.
Odpev 3 Gospod te je tako poveličal, da te ljudje nikdar ne bodo nehali slaviti.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 3 Gospod te je tako poveličal, da te ljudje nikdar ne bodo nehali slaviti.
Kratko berilo  (Prim. Iz 61,10)
Glasno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja, me ogrnil s plaščem pravičnosti kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Spev z odpevom
Danes je Devica Marija šla v nebesa.
Danes je Devica Marija šla v nebesa.
S Kristusom kraljuje na veke.
Danes je Devica Marija šla v nebesa.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Danes je Devica Marija šla v nebesa.
Odpev k Hvaljen Čudovito lepa si, Marija, ko se dvigaš v nebesa kakor zarja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Čudovito lepa si, Marija, ko se dvigaš v nebesa kakor zarja.
Prošnje
Slavimo našega Odrešenika, ki si je Devico Marijo izbral za mater, in ga prosimo:
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Večna Beseda, Marijo si izbral za svoje čisto bivališče,
– reši nas pokvarjenosti in varuj nas greha.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Naš Zveličar, Devico Marijo si izbral za svoje prebivališče in jo naredil za svetišče Svetega Duha,
– daj nam, da bomo tudi mi svetišče Svetega Duha za vekomaj.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Kralj vseh kraljev, hotel si, da je bila tvoja Mati z dušo in telesom vzeta k tebi v nebesa,
– daj, da bomo hrepeneli le po tem, kar je nebeško.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Gospod nebes in zemlje, Marijo si izbral za kraljico, ki zdaj s teboj kraljuje v nebesih,
– daj nam, da bomo z njo deležni nebeške slave.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, brezmadežno Devico Marijo, mater svojega Sina, si s telesom in dušo vzel v nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 2 
Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.
 
To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.
 
Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.
 
Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Po pravici te slavimo, Marija, kot nebeško kraljico, iz tebe je izšlo Sonce pravičnosti.

[Dopolnilni]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga
Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).
 
Svoje oči dvigam k tebi, *
ki prebivaš v nebesih.
Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *
tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.
Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *
tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —
 
Usmili se nas, Gospod, usmili, *
zakaj silno smo že siti preziranja.
Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *
vsi smo do kraja potrti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu
Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).
 
Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *
Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —
 
Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *
ker so se v nas besno zagnali.
Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *
in odnesli kakor hudournik. —
 
Gospod, bodi zahvaljen, *
ker nas nisi njihovim zobem izročil.
Rešeni smo kakor ptica, *
ki se je ujela v lovčevo zanko.
Zanka se je pretrgala, *
in mi smo bili osvobojeni. —
 
Naša pomoč je v Gospodu, *
ki je ustvaril nebo in zemljo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva
Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).
 
Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *
se ne gane, ostane na veke. —
 
Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *
tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.
Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *
da se pravični ne bodo navzeli krivice. —
 
Gospod, osreči vse dobre, *
pomagaj poštenim.
Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *
mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Opoldne

Odpev Po pravici te slavimo, Marija, kot nebeško kraljico, iz tebe je izšlo Sonce pravičnosti.
Opoldne

Kratko berilo  (Raz 12,1)
Prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd.

– Poveličana je sveta Bogorodica,
– nad angelske zbore v nebeškem kraljestvu.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, brezmadežno Devico Marijo, mater svojega Sina, si s telesom in dušo vzel v nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Radost si zemlje, zvezda si nebesom,
sonce prinašaš, Stvarniku si mati,
roko podaj nam, padlim vsem pomagaj,
sveta Devica.
 
Bog te izbral je, da si most do njega,
združil je v tebi sebe in človeštvo;
zdaj nam izprôsi blaženost v nebesih,
mati Marija.
 
Zbori nebeški srečni te častijo,
krog apostolski in preroki slavni,
prvo za Bogom, vneto vsi slavijo,
tebe, Kraljica.
 
Bog troedini, bodi večno hvaljen,
ker ti, Devica, krono je podelil
in te postavil nam je za kraljico,
mati premila. Amen.
Odpev 1 Marija je vzeta v nebesa; angeli se radujejo in hvalijo Gospoda.

[S]

Ps 121 Sveto mesto Jeruzalem
Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu (Heb 12,22).
 
Razveselil sem se, ko so mi rekli: *
»V Gospodovo hišo pojdemo.«
Hitro smo stopili in že smo tukaj, *
pri vhodu v mesto Jeruzalem. —
 
Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *
trdno zidano in urejeno. 
Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *
kakor določa njegova postava.
Tu se razsoja pravica, *
tu je najvišje sodišče. —
 
Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *
naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
Naj vlada mir za njegovim obzidjem *
in varnost v njegovih dvorih. —
 
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *
»Mir tebi, Jeruzalem!«
Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *
ti želim vse dobro. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Marija je vzeta v nebesa; angeli se radujejo in hvalijo Gospoda.
Odpev 2 Devica Marija je bila vzeta v nebesa, kjer je Kristus na prestolu svoje slave.

[S]

Ps 126 Brez Gospoda je ves trud zaman
Božja zgradba ste (1 Kor 3,9).
 
Če Gospod ne zida hiše, *
se zaman trudijo njeni zidarji.
Če Gospod ne varuje mesta, *
zaman čuje stražnik. —
 
Zaman je vstajati pred svitom *
in sedeti pozno v noč pri delu.
Zaman je za kruh trdo delati, *
ko Bog daje zvestim dvojni delež. —
 
Gospodov dar so tudi sinovi, *
Božje plačilo staršem so potomci.
Kakor si bojevnik pomaga s puščícami, *
tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.
Blagor človeku, ki jih ima obilo, *
ne bo osramočen in ne pozabljen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 2 Devica Marija je bila vzeta v nebesa, kjer je Kristus na prestolu svoje slave.
Odpev 3 Gospod te je blagoslovil, hči naše zemlje, po tebi smo prejeli sad življenja.

[S]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj
 
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —
 
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —
 
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
 
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov. —
 
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
 
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —
 
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 3 Gospod te je blagoslovil, hči naše zemlje, po tebi smo prejeli sad življenja.
Kratko berilo  (1 Kor 15,22–23)
Kakor v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsakteri v svojem redu: kot prvi Kristus, potem, kateri so Kristusovi.
Spev z odpevom
Devica Marija je poveličana nad angelske zbore.
Devica Marija je poveličana nad angelske zbore.
Slavljen bodi Gospod, ki jo je povišal.
Devica Marija je poveličana nad angelske zbore.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Devica Marija je poveličana nad angelske zbore.
Odpev k Moja duša Danes je bila Devica Marija vzeta v nebesa; radujmo se, s Kristusom kraljuje na veke.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Danes je bila Devica Marija vzeta v nebesa; radujmo se, s Kristusom kraljuje na veke.

[S]

Prošnje 1
Nebeški Oče je hotel, da častijo Marijo, mater njegovega Sina, vsi rodovi. Poveličujmo ga s hvalnicami, prosimo ga in vzklikajmo Mariji:
Marija, milosti polna, prosi za nas.
O Bog, ki delaš čudeže, ti si dal brezmadežni Devici Mariji, da je z dušo in telesom deležna Jezusove nebeške slave,
– privedi tudi nas do iste sreče, saj smo tvoji otroci.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Marijo si nam dal za nebeško mater, na njeno priprošnjo podeli bolnikom zdravje, žalostnim tolažbo, grešnikom odpuščanje,
– vsem pa mir in zveličanje.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Mariji si dal, da je polna milosti,
– podeli vsem čudovito bogastvo svoje milosti.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Z Marijo, Jezusovo materjo, naj vsi verniki enodušno vztrajamo v molitvi,
– da bo tvoja Cerkev enega duha in enega srca v ljubezni.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Marijo si v nebesih kronal za kraljico,
– naj se naši rajni z vsemi svetniki vekomaj veselijo v tvojem kraljestvu.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, brezmadežno Devico Marijo, mater svojega Sina, si s telesom in dušo vzel v nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Premila Mati Zveličarjeva,
odprta vrata nebeška in morska zvezda,
pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.
Ob angelovem oznanjenju
si svojega Stvarnika čudežno spočela
in ostala devica prej in slej,
usmili se grešnikov.

⇑ Vrh