HOZANA.si: Brevir

«   »

15. 6. 2019, Sobota 10. tedna med letom, kvatrna sobota

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Poslušajmo Gospodove besede in spolnil bo svoje obljube.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote II. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj


Luč si večna, luč mogočna,
dan, ki ne pozna noči.
Noč preženeš, temno, mračno,
da se dneva žar blešči,
ti odpravljaš zmot temine,
luč nas tvoja razsvetli.

 

Zdramimo se, ko zasiješ,
ko pokličeš, vstanemo;
srečni, če se nam odkriješ,
če te ni, omagamo;
silam smrti nas izviješ
in s seboj nas prežariš.

 

S tabo smo zmagalci smrti,
s tabo svet premagamo;
večni kralj, zato želimo,
daj, razsvetli nas tako,
da svetloba v nas ne mine
in da zmagamo temo.

 

Slava večnemu Očetu,
slava tebi, Božji Sin,
čast in hvala ti, Duh Sveti,
večni, troedini Bog,
ti naš mir si, luč, življenje,
ti si naša sreča vsa. Amen.

 

2. Med letom podnevi

O Bog, ki brez začetka si,
o Bog, Očeta večni Sin,
o Bog, Ljubezen iz obeh,
o pridi k nam, prebivaj v nas.

 

Ti hrepenenje naših src,
ljubezen, sreča, radost vsa,
nenehno tebe iščemo,
da večno bi te gledali.

 

Presveti troedini Bog,
v dobroti si ustvaril nas;
deviške Matere je Sin
odrešil smrti nas s krvjo.

 

Ljubezen Kristusova spet
z Očetom spravila je svet:
da dvignila odrešene
nekoč bi med izvoljene.

 

Trojici sveti slava, čast,
veselje, mir in vsa oblast,
lepota, zmagovita moč,
kraljestvo, hvala vekomaj. Amen.

1 Odpev Samo Gospod dela velike čudeže, on je resnično dober.

Ps 135 Velikonočna pesem

Pripovedovati o Gospodovih delih pomeni hvaliti Gospoda (Kasiodor).

I

Hvalite Gospoda, ker je dober, *

resnično je dober.

Boga edinega hvalite, *

resnično je dober. 

Gospoda vseh gospodov hvalite, *

resnično je dober. —

 

Samo on dela velike čudeže, *

resnično je dober.

Naredil je nebo z modrostjo, *

resnično je dober.

Utrdil je zemljo nad vodami, *

resnično je dober.

Ustvaril je nebesne luči, *

resnično je dober.

Sonce, da gospoduje dnevu, *

resnično je dober.

Luno in zvezde, da gospodujejo nôči, *

resnično je dober. —

1 Odpev Samo Gospod dela velike čudeže, on je resnično dober.
2 Odpev Iz Egipta je Bog izpeljal izraelsko ljudstvo s svojo močjo in dobroto.

II

V Egiptu je pokazal moč na prvorojencih, *

resnično je dober.

Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, *

resnično je dober.

S svojo močjo in previdnostjo ga je vodil, *

resnično je dober. —

 

Razdelil je Rdeče morje na dvoje, *

resnično je dober.

Skozi sredo morja je peljal svoje ljudstvo, *

resnično je dober.

Rešil ga je faraona in njegove vojske, *

resnično je dober. —

2 Odpev Iz Egipta je Bog izpeljal izraelsko ljudstvo s svojo močjo in dobroto.
3 Odpev Hvalite Boga nebes in zemlje, ker nas je rešil sovražnikov.

III

Svoje ljudstvo je vodil skozi puščavo, *

resnično je dober.

Ponižal je velike kralje, *

resnično je dober.

Premagal je mogočne vladarje, *

resnično je dober.

Dal nam je v last njih deželo, *

resnično je dober.

V last svojemu izvoljenemu ljudstvu, *

resnično je dober. —

 

Spomnil se nas je, ko smo bili ponižani, *

resnično je dober.

Osvobodil nas je naših sovražnikov, *

resnično je dober.

Vsemu, kar je živo, daje kruha, *

resnično je dober. —

 

Boga nebes in zemlje hvalite, *

resnično je dober. —

3 Odpev Hvalite Boga nebes in zemlje, ker nas je rešil sovražnikov.

– Pokaži nam, Gospod, svoja pota.
– Nauči nas hoditi po svojih stezah.

[L]

PRVO BERILO

Iz Jozuetove knjige (24, 1-7. 13-28)

Obnova zaveze v obljubljeni deželi

Tiste dni je Jozue zbral vse Izraelove rodove v Sihemu in sklical Izraelove starešine, njegove poglavarje, sodnike in voditelje; postavili so se pred Bogom. Tedaj je rekel Jozue vsemu ljudstvu: »Tako govori Gospod, Izraelov Bog: ,Onkraj veletoka so prebivali v davni preteklosti vaši očetje, Tare, Abrahamov in Nahorjev oče, in služili drugim bogovom. Tedaj sem vzel vašega očeta Abrahama z one strani veletoka in ga vodil po vsej kanaanski deželi; pomnožil sem njegov zarod in mu dal Izaka. Izaku sem dal Jakoba in Ezava. Ezavu sem določil Seirsko gorovje v posest; Jakob in njegovi sinovi pa so šli v Egipt. Poslal sem Mojzesa in Arona in udaril Egipt s tem, kar sem storil sredi njega; potem sem vas izpeljal. Izpeljal sem vaše očete iz Egipta in prišli ste k morju. Egipčani pa so drveli za vašimi očeti z vozovi in konjeniki do Rdečega morja. Tedaj so vpili h Gospodu. In postavil je temo med vas in Egipčane in pripeljal nadnje morje, da jih je zagrnilo. Vaše oči so videle, kar sem storil Egiptu. Potem ste bivali dolgo časa v puščavi.

In dal sem vam deželo, za katero se niste trudili, mesta, ki jih niste zidali in prebivate v njih; vinograde in oljke, ki jih niste sadili, imate za užitek. Zato se zdaj bojte Gospoda ter mu služite odkritosrčno in zvesto! Odpravite bogove, ki so jim služili vaši očetje onkraj veletoka in v Egiptu ter služite Gospodu! Ako pa vam ni všeč, da bi služili Gospodu, si danes izberite, komu hočete služiti: ali bogovom, ki so jim služili vaši očetje onkraj veletoka, ali bogovom Amorejcev, ki prebivate v njihovi deželi! Jaz pa in moja hiša bomo služili Gospodu!«

Ljudstvo je odgovorilo: »Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda ter služili drugim bogovom! Kajti Gospod, naš Bog, je pripeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, in delal pred našimi očmi ta velika znamenja in nas varoval na vsem potu, ki smo po njem hodili, in med vsemi narodi, sredi katerih smo potovali. Gospod je pregnal pred nami vse narode, tudi Amorejce, ki so prebivali v deželi. Tudi mi hočemo služiti Gospodu, ker je naš Bog!«

Jozue je rekel ljudstvu: »Ne boste mogli služiti Gospodu, kajti svet Bog je, ljubosumen Bog je; ne bo odpustil vaših prestopkov in grehov. Ako boste zapustili Gospoda in služili tujim bogovom, se bo od vas obrnil, hudo z vami ravnal in vas uničil, potem ko vam je bil dobro storil.« Ljudstvo je reklo Jozuetu: »Nikakor! Temveč bomo služili Gospodu.« In Jozue je rekel ljudstvu: »Priče ste zoper sebe, da ste si izbrali Gospoda, da mu boste služili.« Odgovorili so: »Priče smo!« - »Odpravite torej zdaj tuje bogove, ki so med vami, in obrnite svoje srce h Gospodu, Izraelovemu Bogu!« In ljudstvo je reklo Jozuetu: »Gospodu, svojemu Bogu, bomo služili in njegovemu glasu bomo poslušni!«

Tisti dan je sklenil Jozue zavezo z ljudstvom in mu dal postavo in pravo v Sihemu. Potem je napisal Jozue te besede v knjigo božje postave in vzel velik kamen ter ga postavil ondi pod hrastom, ki je bil v Gospodovem svetišču. In Jozue je rekel vsemu ljudstvu: »Glejte, ta kamen bodi priča zoper nas; kajti slišal je vse Gospodove besede, ki jih je govoril z nami! Zato bodi priča zoper vas, da ne zatajite svojega Boga!« Nato je Jozue odpustil ljudstvo, vsakega v njegovo posest.

SPEV (Joz 24, 16.24; 1 Kor 8, 5-6)

Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda ter služili drugim bogovom! * Gospodu, svojemu Bogu, bomo služili in njegovemu glasu bomo poslušni.

Kajti čeprav bivajo tako imenovani bogovi na nebu ali na zemlji, je vendar za nas en Bog. * Gospodu, svojemu Bogu, bomo služili in njegovemu glasu bomo poslušni.

DRUGO BERILO

Sv. Ambrož (ok. 330-397), škof v Milanu, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz razlage psalmov sv. Ambroža, škofa (Ps 1, 9-12)

Pel bom s srcem in razumom

Kaj je lepšega kot psalm! Upravičeno David prepeva: Hvalite Gospoda, to je dobro, pojmo mu hvalo, to je naše veselje. Psalm je blagoslov za ljudi: z njim častijo Boga in se mu zahvaljujejo, z njim vzklikajo, z njim izpovedujejo svoje misli, je glas Cerkve, izpoved in pesem vere, spoštljiva predanost Bogu, sproščeno veselje, veselo vzklikanje, ubrano razpoloženje. Psalm blaži jezo, preganja skrb, lajša žalost. Varuje nas ponoči, uči nas podnevi. V strahu ščiti, slavi svetost, predočuje božji mir, vedno ubira skladne glasove. Zjutraj pozdravlja sonce, zvečer se poslavlja od njega.

V psalmu tekmujeta nauk in prijetnost. Psalm s petjem razveseljuje in z naukom uči. Česa ne najdeš, če prebiraš psalme? Zdaj poje o ljubljenem in te vnema v sveti ljubezni, spet drugič odkriva lepoto, opeva vstajenje, nagrado, tretjič poučuje, kako naj se varujemo greha, ga obžalujemo in se ga kesamo.

Kaj je torej psalm? Harfa Svetega Duha. Sveti Duh ubira v duši preroka strune in na zemlji donijo nebeški napevi. Kakor hitro se Sveti Duh dotakne strun svoje harfe, mrtva glasbila zaživijo. Na njih zadoni nebeški napev in zazveni pesem božje hvale. Vabi nas, naj umrjemo grehu, da bo v tako umrlem telesu zazvenela pesem kreposti, ki nas bo vodila k dobremu in usmiljenemu Bogu.

David nas uči, naj pojemo s srcem, naj prepevamo iz dna srca. Tako je učil tudi Pavel: Molil bom z duhom, molil tudi z razumom, pel bom z duhom, pel tudi z razumom. Svoje življenje bom uravnaval po nebeškem spoznanju. Ne bom popuščal veselju ne nasladam telesne pohote, ki duši nič ne pomagajo, ampak jo le težijo. Prerok je rekel, da poje in rešuje svojo dušo. Zato je zapel: Pel ti bom. Slavil bom tvojo ljubezen, igral ti bom na citre, Najsvetejši. Vesel ti bom prepeval hvalo, radoval se bom, ker si me rešil.

SPEV (Ps 91, 2.4)

Gospod, prav je, da te slavimo * in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.

Na harfo z desetimi strunami in na liro, s spevom ob spremljavi na citre * in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato z zaupanjem prihajamo k tebi. Navdihuj nas in vôdi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote II. tedna

[D]

Pesem med letom

Povrnil se je svetel dan
in nas z veseljem je navdal,
Bogu na čast prepevamo
in Kristusa pozdravljamo.

 

Po njem je Stvarnik vseh stvari
ustvaril dneve in noči;
Gospodov zakon vodi vse,
da za temo spet svetlo je.

 

Ti prava luč si vernikom,
ki nikdar ne postaraš se,
nikdar ne mine tvoj sijaj,
tvoj dan večera ne pozna.

 

Podéli, večni Oče, nam,
da preživimo ves ta dan
v ljubezni Svetega Duha
kot bratje, sestre Kristusa. Amen.

1 Odpev Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, Gospod, ponoči opevamo tvojo zvestobo.

Ps 91   Hvalnica Gospodu in Stvarniku

Prepevamo hvalnico edinorojenemu Božjemu Sinu za njegova čudovita dela (sv. Atanazij).

 

Gospod, prav je, da te slavimo *

in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.

Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, *

tvojo zvestobo ponoči,

na harfo z desetimi strunami in na liro, *

s spevom ob spremljavi na citre. —

 

Gospod, razveseljuješ nas s svojimi deli, *

občudujemo vse, kar si ustvaril.

 

Kako veličastna so tvoja dela, *

kako globoke so tvoje misli.

Ne daš se spoznati posvetnemu človeku, *

nespametni te ne more razumeti.

Čeprav grešniki rastejo kot trava *

in hudobni sijajno uspevajo,

obojne čaka večna poguba, *

ti pa, Gospod, si vzvišen na veke. —

 

Tvoji sovražniki bodo premagani, *

vsi hudodelci uničeni.

Mi pa bomo močni v Gospodu *

in uživali njegove dobrine.

Videli bomo grešnike zavržene *

in slišali hudobne vzdihovati.  —

 

Pravični bodo rasli kot palma, *

kot mogočno drevo bodo uspevali.

Zasajeni v dvoru Gospodove hiše *

bodo cveteli v Božji bližini.

Še v visoki starosti bodo dajali sadove, *

na veke bodo sočni in zeleni.

Oznanjali bodo, kako je Gospod pravičen, *

on je zavetje in v njem ni krivice. —

1 Odpev Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, Gospod, ponoči opevamo tvojo zvestobo.
2 Odpev Slavite našega Boga in ga častite.

5 Mz 32,1–12   Gospodova ljubezen do izvoljenega ljudstva

Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti (Mt 23,37).

 

Čujte, nebesa, mojo pesem, *

zemlja naj sliši mojo hvalnico.

Moje besede naj bodo kot dež in rosa, *

kot ploha na sveže zelenje.

Gospodovo moč bom oznanjal, *

dajte čast našemu Bogu. —

 

Božja dela so popolna, *

vsa njegova pota so pravična.

Bog je zvest in brez krivice, *

pošten je in pravičen. —

 

O izprijeni rod, kako si se pregrešil, *

kakor nezvest otrok si se izneveril Bogu.

Bedasto in nespametno ljudstvo, *

ali tako vračaš Gospodu?

Ali ni Bog tvoj oče in ti njegova lastnina, *

ki jo je on naredil in ustvaril? —

 

Nekdanjih dni se spomni, *

premisli leta od roda do roda.

Vprašaj svojega očeta, da ti bo povedal, *

svoje dede, da ti razložijo.

Bog je človeški rod razdelil v narode, *

po številu Božjih otrok določil ljudstvom meje.

Njegovo ljudstvo pa je Gospodov delež, *

njegovi izvoljeni so njegova dediščina. —

 

Obiskal jih je v puščavi, *

v veliki in strašni samoti.

Učil jih je in vodil, *

varoval kot punčico svojega očesa.

Kakor orel vabi k letenju svoje mladiče *

in kroži nad njimi,

tako je Bog sprejel svoje ljudstvo *

in ga varoval v svojem naročju.

Gospod sam jih je vodil, *

drugega boga ni bilo z njimi. —

2 Odpev Slavite našega Boga in ga častite.
3 Odpev Vsa zemlja, Gospod, je polna tvoje slave.

Ps 8     Božje veličastvo in človekovo dostojanstvo

Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi (Ef 1,22).

 

Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji, *

visoko nad nebo sega tvoje veličastvo.

Celo nedolžnim in neukim otrokom si dal, da te slavijo, *

in s tem osramotil svoje sovražnike. —

 

Ko gledam nebo, mesec in zvezde, ki si jih ustvaril, *

mislim: kaj je človek, da se ga spominjaš.

Ustvaril si ga skoraj kakor angela, *

s slavo in častjo si ga ovenčal. —

 

Dal si mu oblast nad svojimi deli; *

vse si mu podvrgel:

ovce, govedo in divje živali, *

ptice pod nebom in ribe v morju. —

 

Gospod, naš Bog, kako si velik, *

kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. —

3 Odpev Vsa zemlja, Gospod, je polna tvoje slave.

Kratko berilo (Rim 12,14–16a)
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne kolnite. Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi. Bodite med seboj ene misli; ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih.

Spev z odpevom

Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.

Premišljeval in oznanjal bom tvojo pravičnost.
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vriskal bom in ti prepeval, moj Bog.

Odpev k Hvaljen Naravnaj, Gospod, na pot miru vse naše korake.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Naravnaj, Gospod, na pot miru vse naše korake.

Prošnje

Hvalimo dobroto in modrost Kristusa, ki nas je učil, naj ga spoznamo in ljubimo v vseh svojih bratih, posebno pa v trpečih. Goreče ga prosimo:

Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.

Že zgodaj zjutraj slavimo tvoje vstajenje

– in vsem želimo dobrine tvojega odrešenja.

Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.

Pomagaj nam, da bomo danes tvoje priče

– in bomo po tebi darovali Očetu prijetno daritev.

Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.

V vsakem človeku naj spoznamo tvojo podobo

– in v njem strežemo tebi.

Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.

Kristus, ti si prava vinska trta in mi smo tvoje mladike,

– naj ostanemo v tebi, da obrodimo obilen sad v slavo Boga Očeta.

Gospod Jezus, spopolni nas v ljubezni.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Bog, hvalijo naj te naša usta, slavi naj te naše srce in poveličuje naj te naše življenje, kajti po tvoji dobroti smo in živimo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Nebo in zemlja bosta prešla, tvoje besede, Gospod, pa ne bodo prešle.

Ps 118,81–88  (XI)  Hvala Božji postavi

 

Moja duša silno hrepeni po tvoji pomoči, *

upam v tvojo besedo.

Kar koprnim po tvojih obljubah, *

kdaj me boš potolažil. —

 

Čeprav sem se postaral in posušil, *

tvojih zakonov ne pozabljam.

Koliko dni mi še ostane, *

kdaj me rešiš mojih preganjalcev?  —

 

Prevzetni mi kopljejo jamo, *

ker ne ravnajo po tvoji postavi.

Vsi tvoji ukazi so dobri, *

pomagaj mi, ko me hočejo z lažjo prevarati. —

 

Skoraj bi me uničili, *

vendar tvojih naukov ne zapuščam.

Po svoji dobroti me ohrani pri življenju *

in spolnjeval bom tvojo voljo. —

1 Odpev Nebo in zemlja bosta prešla, tvoje besede, Gospod, pa ne bodo prešle.
2 Odpev Gospod, ti si moja obramba, močen stolp pred sovražnikom.

Ps 60   Molitev begunca

Molitev pravičnega, ki upa v večne dobrine (sv. Hilarij).

 

O Bog, poslušaj mojo tožbo, *

usliši mojo molitev.

Iz daljnega kraja te kličem, *

ko v stiski omagujem.

Privedi me na varno mesto, *

kamor sam ne zmorem. —

 

Saj si ti moja obramba, *

močen stolp pred sovražnikom.

O da bi vedno prebival v tvojem svetišču *

in ostal pod tvojim varstvom!

O Bog, ti veš za moje želje; *

bogato obdaruješ svoje častilce. —

 

Podaljšaj življenje svojemu služabniku, *

naj živi še mnoga leta.

Naj ostanem vedno v tvoji bližini, *

tvoja dobrota in ljubezen naj me podpirata.

Tvoje ime bom opeval vekomaj, *

dan za dnem bom spolnjeval svoje obljube. —

2 Odpev Gospod, ti si moja obramba, močen stolp pred sovražnikom.
3 Odpev Varuj me, Gospod, pred grožnjami sovražnikov.

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

3 Odpev Varuj me, Gospod, pred grožnjami sovražnikov.
Opoldne

Kratko berilo (1 Kr 2,2b–3)
Okrêpi se in bodi mož! Drži se postave Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih in spolnjuj njegove zakone, zapovedi, predpise in naredbe, da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal in česar se boš lotil.

– Vodi me, Gospod, po poti svojih zapovedi.
– Ta pot mi je v veselje.
 
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, večna ljubezen, daj, da bomo vedno v tvoji ljubezni. Tako bomo ljubili tebe nad vse, svoje brate in sestre pa zaradi tebe. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica

1. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Trojica sveta, vir moči,
neskončna in edina si,
iz davne večnosti živiš
in níhče ti ne šteje dni.

 

Bog Oče, vir si milosti,
Sin tvoje slave je odsvit,
ljubezen sama, Sveti Duh,
je med obema sveta vez.

 

V ljubezni večni ustvaril si
vse, kar obstaja in živi,
ohranjaš, vodiš, vladaš vse,
ti sveti, troedini Bog.

 

Nam vtisnil pa si svoj pečat,
znak Božji posinovljenja:
o da svetišče bi bili
in vedno ti ugajali.

 

Življenje Božje, večni žar,
daj, da bi z angeli nekdaj
združili se in tebi v čast
v nebesih peli vekomaj. Amen.

1 Odpev Slava tebi, Sveta Trojica, tri osebe, en sam Bog, pred vsemi časi in zdaj in vselej.

Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno

Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).

 

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *

hvalite ga in slavite.

Gospodovo ime naj bo slavljeno *

zdaj in na veke. —

 

Gospodovo ime naj bo hvaljeno *

od sončnega vzhoda do zahoda.

Gospod je vzvišen nad narodi, *

njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.

Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *

Vzvišen je nad nebo in zemljo. —

 

Iz prahu dviga siromaka, *

iz blata povišuje ubožca.

Sprejme ga med izvoljene, *

med kneze svojega ljudstva.

Nerodovitni daje, da ima družino *

in je vesela mati med svojimi otroki. —

1 Odpev Slava tebi, Sveta Trojica, tri osebe, en sam Bog, pred vsemi časi in zdaj in vselej.
2 Odpev Hvaljena bodi, Sveta Trojica, troedini Bog; slavimo te, ker nam izkazuješ tolike dobrote.

Ps 147 Jeruzalem znova pozidan

Pridi, pokažem ti nevesto, Jagnjetovo zaročenko (Raz 21,9).

 

Hvali Gospoda, Jeruzalem, *

hvali svojega Boga, o Sion. —

 

Utrdil je zapahe pri tvojih vratih, *

blagoslovil tvoje otroke v tebi.

Tvoji deželi daje živeti v miru, *

hrani te z najboljšo pšenico.

Na zemljo pošilja svojo besedo, *

njegovo oznanilo se hitro širi. —

 

Snežno odejo razgrinja kot volno, *

kakor pepel potresa slano.

Točo siplje kot drobtine kruha, *

kaj more obstati pred njegovim mrazom?

Na njegovo besedo pa se vse raztaja, *

veter zaveje in stečejo vode. —

 

Svojemu ljudstvu je oznanil svojo besedo, *

zakone in zapovedi svojim izvoljenim.

Tako ni storil nobenemu narodu, *

ni jim razodel svoje postave. —

2 Odpev Hvaljena bodi, Sveta Trojica, troedini Bog; slavimo te, ker nam izkazuješ tolike dobrote.
3 Odpev Vse večne čase slava in čast Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v edinosti Svete Trojice.

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

3 Odpev Vse večne čase slava in čast Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v edinosti Svete Trojice.

Kratko berilo (Rim 11,33–36)

O globočina bogastva in modrosti in vednosti Božje! Kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota! Zakaj »kdo je bil njegov svetovalec?« Ali »kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo«? Kajti od njega in po njem in zanj je vse, njemu slava na veke! Amen.

Spev z odpevom

Slavímo Očeta in Sina s Svetim Duhom, hvalímo ga vekomaj.
Slavímo Očeta in Sina s Svetim Duhom, hvalímo ga vekomaj.

Samo Bogu čast in slava.
Slavímo Očeta in Sina s Svetim Duhom, hvalímo ga vekomaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavímo Očeta in Sina s Svetim Duhom, hvalímo ga vekomaj.

Odpev k Moja duša Hvala tebi, o Bog, hvala tebi, resnična in ena Trojica, eden in najvišji Bog, sveti in edini.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Hvala tebi, o Bog, hvala tebi, resnična in ena Trojica, eden in najvišji Bog, sveti in edini.
Prošnje

Oče je po Svetem Duhu proslavil Jezusa Kristusa in ga naredil za nas vir življenja. Počastimo troedinega Boga:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Oče, vsemogočni večni Bog, v imenu svojega Sina pošlji Cerkvi Svetega Duha, Tolažnika,

– naj ji ohranja edinost v popolni ljubezni in resnici.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Sveti Bog, pošlji delavcev na svojo žetev, naj učijo vse narode, jih krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha

– in naj jih utrjujejo v veri.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Močni Bog, pomagaj vsem, ki so preganjani zaradi tvojega Sina,

– saj je sam obljubil, da jim boš dal Duha resnice, ki bo v njih govoril.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Vsemogočni Oče, naj vsi spoznajo, da si ti eno s Sinom in Svetim Duhom,

– da bi v enega Boga verovali, vanj upali in ga ljubili.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Oče vseh živih, naj bodo naši rajni deležni tvoje slave,

– kjer v občestvu s svojim Sinom in Svetim Duhom kraljuješ vekomaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Bog, naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, Besedo resnice, in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Pred slovesnim praznikom

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019