Brevir za 15. maj 2022

5. velikonočna nedelja

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

5. velikonočna nedelja

Povabilo

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem v osmini in za velikonočne nedelje
To je zares Gospodov dan,
ves svet in z lučjo obsijan,
saj Kristusova rešnja kri
izmila krivdo je sveta.
 
Zgubljenim vero obudi
in slepim spet odpre oči.
Kaj bali bi se še naprej,
celo razbojnik rešen je.
 
Mar more dati več nebo,
ko greh povrne z milostjo,
strah se v ljubezen spremeni,
življenje v smrti se rodi.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 5 Aleluja, odvaljen je kamen od vhoda v grob, aleluja.

[D]

Ps 1     Dvojna pot življenja
Blagor tistim, ki z zaupanjem v križ stopijo v krstno vodo (pisec iz 2. stol.).
 
Blagor človeku, ki ne zaide na kriva pota, *
ne pohaja z grešniki in ne poseda s hudobneži;
veseli pa se Božjih zapovedi *
ter jih noč in dan premišlja. —
 
Tak človek je kot drevo, ki raste ob vodi, *
daje sad ob svojem času in mu listje ne ovene.
Česar se loti in karkoli dela, *
vse mu uspeva. —
 
Ni pa tako s hudobnimi in grešniki, *
ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša.
Ne bodo obstali ob sodbi, *
zanje ne bo mesta v občestvu svetih. —
 
Gospod varuje pravične na poti življenja, *
pot hudobnih pa vodi v pogubo. —

[L]

1 Vel. noč. 5 Aleluja, odvaljen je kamen od vhoda v grob, aleluja.
2 Vel. noč. 5 Aleluja, koga iščeš, žena? Živega med mrtvimi, aleluja.

[D]

Ps 2     Kristus, Božji Sin in zmagovalec
Zbrali so se zoper tvojega Sina Jezusa, ki si ga mazilil (Apd 4,27).
 
Zakaj hrumijo ljudstva *
in se vznemirjajo narodi?
Vladarji zemlje se dvigajo in snujejo zaroto *
zoper Gospoda in njegovega maziljenca:
»Pretrgajmo njih verige, *
vrzimo s sebe ta jarem!« —
 
Gospod v nebesih pa se jim smeje, *
pomilovalno se jim posmehuje.
Spregovori jim v pravični jezi *
in jih prestraši s svojo besedo:
»Jaz sem si postavil svojega kralja *
na Sionu, moji sveti gori.« —
 
Oznanil bom sklep Gospoda, ki mi je rekel: *
»Moj Sin si ti, rodil sem te danes.
Reci mi in dam ti v posest narode *
in vso zemljo v tvojo lastnino.
Vladal jim boš z močno roko, *
zdrobil jih kot lončeno posodo.« —
 
Voditelji, zdaj spoznajte, *
vladarji zemlje, dajte se poučiti.
Služite Bogu v spoštovanju in veselju, *
v svetem strahu se mu podvrzíte,
da se ne razsrdi in se ne pogubite, *
ko se lahko v hipu vname njegova jeza.
Blagor vsem zvestim, *
ki se zatekajo k njemu. —

[L]

2 Vel. noč. 5 Aleluja, koga iščeš, žena? Živega med mrtvimi, aleluja.
3 Vel. noč. 5 Aleluja, ne jokaj, Marija; Gospod je vstal, aleluja.

[D]

Ps 3     Bog je moje zavetje
Jezus je zaspal (v smrti) in je vstal, kajti Bog ga je obudil (sv. Irenej).
 
Gospod, število mojih nasprotnikov se veča, *
vedno novi vstajajo zoper mene.
Mnogi govorijo o meni: *
»Sam Bog ga ne bo rešil.« —
 
Ti Gospod, pa me varuješ; *
nate se zanašam, ti mi vlivaš poguma.
Na ves glas sem klical k tebi, *
uslišal si me s svoje svete gore. —
 
Legel sem in zaspal v smrti, *
toda vstal sem, ker me je Gospod obudil.
Ne bojim se številnih nasprotnikov, *
ki me obdajajo s sovraštvom. —
 
Dvigni se, Gospod, moj Bog, in me reši, *
udaril in uničil si vse sovražnike.
V tebi, Gospod, je rešitev, *
razlij svoj blagoslov nad svoje ljudstvo. —

[L]

3 Vel. noč. 5 Aleluja, ne jokaj, Marija; Gospod je vstal, aleluja.
- Radujem se, aleluja
- s pesmijo hvalim Gospoda, aleluja.
PRVO BERILO
Iz knjige Razodetja (18, 21-19,10)
Napoved Jagnjetove svatbe
 
Neki silni angel je tedaj vzdignil kamen, velik ko mlinski kamen, in ga je vrgel v morje ter je rekel: ,Tako bo siloma vrženo mesto Babilon in ga ne bo več najti. In glas strunarjev in godcev in piskačev in trobilcev se v tebi ne bo več slišal in nobenega umetnika katere koli umetnosti ne bo več v tebi najti in glas mlina se v tebi ne bo več slišal in luč svetilke v tebi ne bo več svetila in glas ženinov in nevestin se ne bo več slišal v tebi: zakaj tvoji trgovci so bili zemeljski velikaši, po tvoji čarovniji so zabredli vsi narodi in v njem se je našla kri prerokov in svetih in vseh, kateri so bili umorjeni na zemlji.«
Zatem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala: »Aleluja! Zveličanje in slava in moč gre našemu Bogu, zakaj resnične in pravične so njegove sodbe; obsodil je veliko hotnico, ki je pohujševala zemljo s svojim nečistovanjem, in maščeval je nad njo kri svojih služabnikov.« In v drugo so rekli: »Aleluja! In njen dim se dviga na vekov veke.« In padlo je štiriindvajset starešin in štiri živa bitja ter so molili Boga, sedečega na prestolu, govoreč: »Amen, aleluja!«
In od prestola je prišel glas, ki je rekel: »Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki in kateri se ga bojite, mali in veliki!« In slišal sem kakor glas velike množice in kakor šumenje mnogih voda in kakor bobnenje močnih gromov: »Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročnica se je pripravila in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.« Tančica so namreč pravična dela svetnikov.
In reče mi: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svatbeno gostijo!« Dalje mi reče: »To so resnične besede božje.« In padel sem mu pred noge, da bi ga molil, a reče mi: »Nikar! Služabnik sem kakor ti in tvoji bratje, ki pričujejo za Jezusa; Boga moli. Kajti Jezusovo pričevanje je preroški duh.«
SPEV (Raz 14, 2; 19, 6; 12,10; 19, 5)
Slišal sem glas z neba kakor bobnenje silnega groma: Naš Bog je zakraljeval na veke. * Uresničilo se je zveličanje, moč in oblast njegovega Kristusa, aleluja.
In od prestola je prišel glas, ki je rekel: Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki in kateri se ga bojite, mali in veliki. * Uresničilo se je zveličanje, moč in oblast njegovega Kristusa, aleluja.
DRUGO BERILO
Sv. Maksim Turinski (+ ok. 470), škof, pisec vrste govorov, polnih ognja za vero in duhovni napredek
Iz govorov sv. Maksima Turinskega, škofa (53. govor, 1-2, 4)
Kristus je luč
 
Kristusovo vstajenje odpira podzemlje. Ti, ki so bili na novo krščeni v Cerkvi, obnavljajo zemljo. Sveti Duh odpira nebesa. Odprto podzemlje vrača mrtvece. Obnovljena zemlja poganja vstajajoče. Odprta nebesa sprejemajo v nebo odhajajoče.
Tudi razbojnik stopa v raj. Telesa svetih gredo v sveto mesto. Mrtvi se vračajo med žive. Vse prvine se v moči Kristusovega vstajenja dvigajo na višjo stopnjo. Vsi, ki so bili zaprti pred peklom, so na poti v raj. Zemlja pošilja v nebesa vse, ki so počivali v njenem naročju. Nebesa postavljajo pred Gospoda vse, ki prihajajo. V moči enega in istega Gospodovega trpljenja se duša dviga iz brezna, se osvobaja zemlje in dobi mesto v nebesih.
Kristusovo vstajenje namreč prinaša življenje mrtvim, odpuščanje grešnikom in slavo svetnikom. Zato prerok David vabi vse stvari, naj se veselijo Kristusovega vstajenja, zakaj to je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo in radujmo se!
Kristusova luč je dan brez noči, dan, ki nikoli ne mine. A da je ta dan Kristus, nam pove apostol: Noč se je pomaknila in dan se je približal. Pravi: pomaknila se je, torej je ne bo več. S tem ti hoče dati razumeti: Ko te Kristus razsvetljuje s svojo lučjo, moraš odgnati od sebe vso hudičevo temo in pretrgati umazano verigo greha. Z novo svetlobo je treba za vselej prepoditi nekdanje temine in zadušiti v sebi delovanje zla.
Ta dan je sam Sin, na katerega Oče, ki je dan brez začetka, razsipa vso skrivnost svojega božanstva. Še več, pravim, on sam je tisti dan, ki je govoril po Salomonu: Naredil sem, da je na nebu vzšla luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Kakor torej za tem nebesnim dnevom nikakor ne nastopi noč, tako tudi tema greha ne pride za Kristusovo pravičnostjo. Kajti nebeški dan sveti, se blešči in žari na veke in nobena mrakoba ga ne more zatemniti. Isto moremo reči o Kristusovi luči, ki neprestano gori, plameni in se blesti, in je nobena temina grehov in zla ne more zadušiti. Prav je zapisal evangelist Janez: Luč sveti v temi in tema je ni zadušila.
Zato, bratje, se moramo vsi veseliti tega prazničnega dneva! Nihče naj se ne odteguje skupnemu veselju zaradi grehov, ki mu še obtežujejo vest. Nihče naj ne opušča skupne molitve zaradi zlih dejanj, ki ga še težijo. Danes naj nihče ne obupuje nad odpuščanjem, pa naj bo še tako velik grešnik. Saj imamo ne majhen dokaz: če je razbojnik zaslužil priti v raj, kako naj bi ne dobil odpuščanja kristjan?!
SPEV
Gospodova lepota prekaša zvezdnato nebo. * Njegova lepota odseva v oblakih neba in njegovo ime traja vekomaj, aleluja.
Iz najvišjih nebes izhaja in se zopet vrača v višine neba. * Njegova lepota odseva v oblakih neba in njegovo ime traja vekomaj, aleluja.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
V jutránji zarji vse žari,
nebo odmeva v hvalnicah,
vsa zemlja vzklika radostna,
pekel ječi in trepeta.
 
Vse poje hvalo Kristusu:
mogočni kralj je zmagal smrt,
pogazil sile je pekla,
človeštvo rešil suženjstva.
 
Zaman, čuvaji, stražite,
odveč sta skala in pečat.
Gospod je zmagoslavno vstal
in poveličan spet živi.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 5 Kdor je žejen, naj vzame žive vode zastonj, aleluja.

[D]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

1 Vel. noč. 5 Kdor je žejen, naj vzame žive vode zastonj, aleluja.
2 Vel. noč. 5 Molite Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo, morje in studence vodá, aleluja.

[D]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

2 Vel. noč. 5 Molite Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo, morje in studence vodá, aleluja.
3 Vel. noč. 5 Sveti se radujejo v slavi, aleluja.

[D]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

3 Vel. noč. 5 Sveti se radujejo v slavi, aleluja.
Kratko berilo (Apd 10,40–43)
Bog je obudil Jezusa tretji dan in je dal, da so ga videli – ne vsi ljudje, ampak od Boga prej odbrane priče, mi, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Bog nam je naročil, naj ljudstvu oznanimo in izpričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem spričujejo vsi preroki, da dobi v njegovem imenu odpuščanje grehov vsak, kdor vanj veruje.
Spev z odpevom
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.
Ko so videli Gospoda, aleluja, aleluja.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Ako se boste ljubili med seboj, bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68–79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
 
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Hvaljen Ako se boste ljubili med seboj, bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, aleluja.
Prošnje
Kristusa, začetnika življenja, je Bog obudil od mrtvih, on pa bo s svojo močjo tudi nas obudil. Prosímo ga:
Kristus, naše življenje, reši nas.
Kristus, svetla luč v temi, začetnik življenja in naš posvečevalec,
– naj preživimo ta dan v tvojo slavo.
Kristus, naše življenje, reši nas.
Gospod, prehodil si pot križa in trpljenja,
– daj, da bomo s teboj trpeli, umirali in tudi vstali.
Kristus, naše življenje, reši nas.
Jezus, Sin večnega Očeta, naš učitelj in brat, ti si nas naredil za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu,
– naj ti veselo darujemo hvalno daritev.
Kristus, naše življenje, reši nas.
Kralj slave, pričakujemo veličastni dan tvojega razodetja,
– da bomo gledali tvoj obraz in bomo tebi vekomaj podobni.
Kristus, naše življenje, reši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja
On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota.
Reci zdaj, Božje ljudstvo: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.« —
 
V stiski sem klical Gospoda, *
Gospod me je uslišal in me rešil.
Gospod je z menoj, ni se mi bati; *
kaj mi more storiti človek?
Gospod je z menoj in mi pomaga, *
ne bojim se nasprotnikov. —
 
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v človeka.
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v poglavarje. —
II
Vsi narodi so me obkolili, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Od vseh strani so me obdali, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu. —
 
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *
a Gospod mi je pomagal.
Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *
postal mi je rešitelj.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *
Gospodova desnica je mogočno delovala. —
 
Gospodova desnica me je dvignila, *
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel, *
oznanjal bom Gospodova dela.
Gospod mi je res naložil pokoro, *
ni me pa izročil smrti. —
III
Odprite mi vrata pravičnosti, *
da vstopim in hvalim Gospoda.
To so vrata Gospodova, *
tukaj vstopajo pravični. —
 
Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *
in mi postal rešitelj.  
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *
je postal vogelni kamen.
To je Gospod naredil, *
zares je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod naredil, *
veselimo se ga in se radujmo. —
 
Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *
Gospod, daj srečo.
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *
Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *
pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —
 
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *
moj Bog, hvalim te in poveličujem.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (Ef 2,4–6)
Bog je bogat v usmiljenju in nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom, – po njegovi milosti ste rešeni, – in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Pri Jagnjeta večerji zdaj
v oblekah belih zbrani smo,
ko Rdeče morje smo prešli,
zapojmo slavo Kristusu.
 
Za hrano daje nam telo
in s svojo nas pojí krvjo,
na križu darovani Bog
oživlja z Božjo nas močjo.
 
O res neskončno vredni dar,
ki zmagal si vso moč pekla,
ti odkupnina sužnosti,
plačilo naše večnosti.
 
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 5 Gospod je vstal in sedi na Božji desnici, aleluja.

[D]

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik
Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)
 
Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *
»Sedi na mojo desnico.
Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *
da ti bodo služili. —
 
Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *
zavladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.
Svoje prisege ne spreminjam: *
Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —
 
Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *
na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.
Okrepčaj se na svoji poti, *
da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

[L]

1 Vel. noč. 5 Gospod je vstal in sedi na Božji desnici, aleluja.
2 Vel. noč. 5 Otel nas je iz oblasti teme in prestavil v kraljestvo svojega Sina, aleluja.

[D]

Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta
Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).
 
Ko so Izraelci šli iz Egipta, *
je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.
Postali so Božje svetišče, *
Božja posest in kraljestvo. —
 
Morje se je pred njimi umaknilo, *
Jordan se je ustavil pred njimi.
Gore so se stresle v silnem potresu, *
zamajali so se griči. —
 
Kaj ti je, morje, da se umikaš, *
in tebi, Jordan, da se ustavljaš?
Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *
in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —
 
Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *
trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!
On daje vodo iz skale, *
studence vodá iz pečine. —

[L]

2 Vel. noč. 5 Otel nas je iz oblasti teme in prestavil v kraljestvo svojega Sina, aleluja.
3 Vel. noč. 5 Aleluja, zakraljeval je naš Gospod, aleluja; veselimo se in dajmo mu čast, aleluja.

[D]

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta
 
Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *
resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —
 
Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *
vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –
 
Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *
veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —
 
Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *
njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.
 
Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

[L]

3 Vel. noč. 5 Aleluja, zakraljeval je naš Gospod, aleluja; veselimo se in dajmo mu čast, aleluja.
Kratko berilo (Heb 10,12–14)
Kristus je opravil za grehe eno daritev ter za vekomaj sedel na Božjo desnico in odtlej čaka, da bodo položeni njegovi sovražniki za podnožje njegovih nog. Zakaj z eno daritvijo je za vedno popolne storil tiste, ki se posvečujejo.
Spev z odpevom
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.
Gospodar sem nad življenjem in smrtjo, aleluja, aleluja.
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Bil sem mrtev in zdaj živim na veke, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša Novo zapoved vam dam: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo … —
Odpev k Moja duša Novo zapoved vam dam: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, aleluja.
Prošnje
Kristusa, Gospoda, ki je umrl in je vstal in vedno prosi za nas, veseli prosimo:
Zmagoslavni kralj, usliši nas.
Kristus, luč in rešitelj vseh narodov,
– razlij ogenj svojega Duha na nas, ki proslavljamo tvoje vstajenje.
Zmagoslavni kralj, usliši nas.
Judovsko ljudstvo naj v tebi spozna pričakovanega Mesija,
– vse človeštvo naj spozna tvojo slavo.
Zmagoslavni kralj, usliši nas.
Ohrani nas v občestvu svojih svetih,
– da se bomo z njimi spočili od svojega truda.
Zmagoslavni kralj, usliši nas.
Premagal si greh in smrt, premagaj greh tudi v nas,
– da bomo živeli tebi, nesmrtnemu zmagovalcu.
Zmagoslavni kralj, usliši nas.
Pokoren si bil do smrti in zato povzdignjen v Očetovo slavo,
– privedi v svoje slavno kraljestvo vse svoje brate in sestre.
Zmagoslavni kralj, usliši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh