HOZANA.si: Brevir

«   »

14. 1. 2020, Torek 1. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Gospoda, vélikega vladarja, pridite, molimo.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev med letom Gospoda, vélikega vladarja, pridite, molimo.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev med letom Gospoda, vélikega vladarja, pridite, molimo.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev med letom Gospoda, vélikega vladarja, pridite, molimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Gospoda, vélikega vladarja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka I. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj


Z Očetom, Kristus, si nam luč
in vsak nam razsvetljuješ dan,
iz temne vstali smo noči,
pomagaj pri molitvi nam.

 

Srce prebudi nam iz sna,
dremotnosti naj se ne vda,
obvaruj nas lenobe zla
in hudega sovražnika.

 

Odpusti, Kristus, nam dolgé,
saj v tebe trdno vérujemo,
naj po molitvi prejmemo
vse, kar te vdano prosimo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Trojica sveta, blažena,
ki vse na svetu prav ravnaš,
za delo nam določaš dan
in za počitek temno noč.

 

Molitev naša te časti
v nemiru dne, v temi noči.
Naj dajemo trenutek vsak
vso tebi, Bog, dostojno čast.

 

Služabniki, otroci smo
in tebe, Oče, molimo.
Pridruži našo hvalnico
glasovom svojih angelov.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod varuje pravico siromaku.

Ps 9 B Prošnja za pomoč zoper skrite sovražnike

Blagor ubogim, zakaj vaše je nebeško kraljestvo (Lk 6,20).

I

Gospod, zakaj stojiš od daleč *

in se skrivaš ob časih stiske?

Hudobnež se prevzetno napihuje; *

zalezuje reveža z zvijačami, ki si jih izmišlja.

Grešnik se bahavo razkazuje s svojim poželenjem, *

grabežljivec sam sebe hvali.

V napuhu grešnik zaničuje Gospoda *

in ga izziva v svoji predrznosti.

»Saj ni Boga, kdo naj me kaznuje?« *

Takšno je vse njegovo mišljenje.

Njegova pota so kar naprej srečna, *

za Božjo sodbo se nič ne meni.

Norčuje se iz vseh, ki mu ugovarjajo, *

in sam pri sebi modruje:

»Nihče me ne bo premaknil, *

še v svojih potomcih ne bom nesrečen.« —

 

Njegova usta so polna kletve, goljufije in zvijače, *

njegov jezik je zloben in hudoben.

Za hišo preži v zasedi, *

da bi nedolžnega ubil na skrivnem.

Svoje oči obrača na slabotnega, *

zalezuje ga kot lev iz skrivališča.

Iz zasede napade ubogega siromaka, *

ga zgrabi in potegne v svojo mrežo.

Plane in se vrže na reveže, *

ki padejo v njegove roke.

V svojem srcu meni: »Bog se nič ne briga, *

obrnil se je proč, ničesar ne vidi.« —

1 Odpev Gospod varuje pravico siromaku.
2 Odpev Gospod vidi človeško bedo in žalost.

II

Vstani, Gospod Bog, vzdigni svojo roko, *

nikar ne pozabljaj nesrečnih.

Zakaj se hudodelec Bogu posmehuje? *

Zakaj govori: »Kaj Boga to briga!«

Ti vendar vidiš vso človeško bedo in žalost, *

vse rad sprejemaš v svoje naročje.

Tebi se izroča ubožec, *

ti si pomočnik siroti.

Zlomi moč brezvestnih in hudobnih, *

uniči hudobijo, da brez sledu izgine. —

 

Gospod kraljuje na vekov veke, *

nima nasprotnikov v svoji deželi.

Gospod, izpolnil si hrepenenje ubogih, *

okrepil njih srce in jim milostno prisluhnil.

Varuj pravico stiskanim in sirotam, *

naj jih nihče več ne strahuje. —

2 Odpev Gospod vidi človeško bedo in žalost.
3 Odpev Gospodove besede so iskrene kakor čisto srebro.

Ps 11   Prošnja zoper nadute jezike

Zaradi nas, grešnikov, je Oče poslal svojega Sina (sv. Avguštin).

 

Reši me, Gospod, saj ni več poštenih, *

med ljudmi je vedno manj zvestobe.

Vsak govori lažnivo s svojim bližnjim, *

s hinavskimi usti in zvijačnim srcem. —

 

Gospod naj iztrebi vse lažnivce *

in vse bahaške jezike.

Pravijo: »Mi znamo govoriti, pomaga nam zgovornost. *

Kdo nam more ukazovati?« —

 

Gospod pa pravi: »Zaradi stiske ponižnih in vzdihov ubogih *

bom vstal in rešil vse teptane.«

Gospodove besede so resnične in iskrene, *

kakor srebro, očiščeno zemlje, prečiščeno sedemkrat. —

 

Naj se hudobni še tako šopirijo, *

naj se dvigajo vsi najslabši med ljudstvom,

ti, Gospod, nas boš rešil; *

ti nas boš varoval tega rodú na veke. —

3 Odpev Gospodove besede so iskrene kakor čisto srebro.

– Gospod varuje ponižne, ko jih obsojajo,
– in krotkim kaže svoja pota.

[L]

PRVO BERILO

Iz Sirahove knjige (11,12-28)

Zaupaj le Bogu

Marsikdo je slab in pomoči potreben, brez moči in silno ubog, a ga Gospodove oči dobrotljivo gledajo in Gospod ga vzdigne iz njegove nizkote in dvigne njegovo glavo, tako da se mu mnogi čudijo.

Dobro in hudo, življenje in smrt, uboštvo in bogastvo je od Gospoda. Blagoslov Gospodov ostane bogaboječim in njegova naklonjenost daje srečo za vedno. Marsikdo obogati, ker hrani in skopari; in to je delež njegovega plačila, da more reči: »Našel sem pokoj in zdaj bom užival od svojih dobrin;« a ne ve, koliko časa bo trajalo, zapusti jih drugim, on pa umre.

Moj sin, ostani zvest svojemu poklicu in ukvarjaj se z njim ter se postaraj pri svojem delu!

Ne čudi se delom grešnikov, zaupaj v Gospoda in vztrajaj pri svojem trudu! Zakaj v Gospodovih očeh je lahko naglo in nepričakovano obogatiti ubožca. Gospodov blagoslov je plačilo pravičnega, on stori, da v hitrem času priklije njegov blagoslov. Ne govori: »Kaj še potrebujem? In kaj še me odslej čaka dobrega?« Tudi ne govori: »Imam zadosti; kaj se mi more odslej hudega prigoditi?«

Ob dnevu sreče se pozablja nesreča in ob dnevu nesreče se ne misli več na srečo. Zakaj Gospodu je lahko ob dnevu smrti povrniti človeku po njegovih delih. Hud čas stori, da se pozabi veselje in človekov konec odkrije njegova dela. Nikogar ne imenuj srečnega pred smrtjo, zakaj v svojih otrocih se spozna človek!

SPEV (Sir 11, 19.20; Lk 12, 17.18)

Bogatin si misli: Zdaj bom lahko miren, zdaj bom užival od svojih dobrin. * A ne ve, koliko časa bo to trajalo; vse bo moral zapustiti drugim, on pa bo umrl.

Bogatin premišljuje: Svoje žitnice bom podrl ter postavil večje in tam bom spravil vse svoje pridelke. * A ne ve, koliko časa bo to trajalo; vse bo moral zapustiti drugim, on pa bo umrl.

DRUGO BERILO

Sv. Bazilij Veliki (330-379), škof v Cezareji v Mali Aziji, eden velikih vzhodnih cerkvenih očetov, oče vzhodnega meništva

Iz Daljšega redovnega pravila sv. Bazilija Velikega, škofa (Odg. 2, 1)

Moč ljubezni je v nas samih

Ljubezen do Boga ni nekaj, kar je človeku dano od zunaj. Nobeden od nas se ni naučil uživati luč in težiti po življenju, niti ljubiti starše ali vzgojitelje. Tako in še mnogo bolj velja to za ljubezen do Boga, ki ne pride v človeka od zunaj. Že v človeško naravo samo je kot neko seme položeno to, da se nagibamo k ljubezni: da moremo ljubiti in ljubezen potrebujemo.

To seme sprejme v obdelavo šola božjih zapovedi, da se ga zavemo, da mu pomaga, ga skrbno goji in vneto poživlja ter z božjo milostjo vodi do polne dozorelosti. Odločili ste se za to pot in sprejemamo vas. Trudili se bomo, da bomo s pomočjo Boga in vaših molitev v vas razžarili iskro božjega hrepenenja, skrito z delovanjem Svetega Duha.

Najprej naj omenimo pomembno resnico: Za zapovedi, ki jih je Bog dal, smo vnaprej prejeli zmožnost, da jih izpolnimo. Tako se ne moremo izgovarjati, češ da Bog od nas zahteva nekaj nenavadnega, pa tudi ne napihovati, kot da smo storili več, kot nam je bilo dano. Če torej s prejetimi sposobnostmi pravilno in primerno delujemo, tedaj živimo krepostno. Če pa teh sposobnosti prav ne rabimo, lezemo v pokvarjenost.

Pokvarjenost je v tem, da zmožnosti, ki jih je Bog dal za delanje dobrega, uporabljamo slabo in drugače, kot Bog hoče. Nasprotno pa je krepostnost, ki jo Bog pričakuje od nas, v tem, da zmožnosti prav uporabljamo z mirno vestjo in v skladu z božjo voljo.

To pravilo velja tudi glede ljubezni. Ko nam je bila dana zapoved ljubiti Boga, nam je bila že v prvem hipu našega oblikovanja položena v nas moč in zmožnost ljubiti. Tega ni treba dokazovati s kakšnimi zunanjimi dokazi, človek se lahko o tem prepriča sam in v sebi. Po naravi namreč hrepenimo po lepih in dobrih rečeh, četudi se zdi temu dobro to, onemu nekaj drugega. Podobno čutimo v sebi, čeprav nezavestno, naklonjenost do tistih, ki so nam blizu po sorodstvu ali sosedstvu, in sami od sebe pokažemo, da imamo radi tiste, ki nam delajo dobro.

Kaj je torej čudovitejše od božje lepote? Katera misel je prijetnejša od misli na veličastnost Boga? Ali je še kakšno hrepenenje tako silno in močno kot od Boga dano koprnenje duše, očiščene od sleherne hudobije, ki ga tako iskreno izražajo besede: Bolna sem od ljubezni. Neizrekljivi in nedopovedljivi so blišči božje lepote.

SPEV (Ps 17, 2-3)

Ljubim te, Gospod, moja moč in moja opora. * Gospod, moje zavetje in moj rešitelj.

Moj Bog, moje pribežališče, kamor se zatekam. * Gospod, moje zavetje in moj rešitelj.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka I. tedna

[D]

Pesem med letom


Razliva zarja luči slap,
ki vse stvari razveseli,
odene jih v razkošje barv
in zlat jim podeli sijaj.

 

O Kristus, sonce večnosti,
v svetlobi neminljiv žariš,
pozdravljamo te s pesmijo,
veseli tebi vzklikamo.

 

Ti si modrost Očetova
in svetu razodevaš ga,
urejaš čudovito vse,
da nad lepoto duh strmi.

 

Podéli nam iskrenosti,
resnica bodi nam nad vse,
da kot otroci luči bi
živeli zdaj in v večnosti.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega,
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, pojde na Gospodovo goro.

Ps 23   Gospod prihaja v svetišče

Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa (sv. Irenej).

 

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami. —

 

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva. —

1 Odpev Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, pojde na Gospodovo goro.
2 Odpev Kralja vekov poveličujte s svojimi deli.

Tob 13,1–10     Gospod kaznuje in rešuje

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je prerodil po svojem obilnem usmiljenju (1 Pt 1,3).

 

Velik si, Gospod, na veke, *

vekomaj traja tvoje kraljevanje.

Ti človeka kaznuješ in rešuješ, *

ni ga, ki bi ubežal tvoji roki. —

 

Slavite Gospoda, njegovi ljubljenci, *

vpričo narodov ga hvalíte.

Zato vas je razkropil med narode, ki ga ne poznajo, *

da bi oznanjali njegova čudovita dela.

Vse ljudi naj bi poučili, *

da ni drugega vsemogočnega Boga razen njega. —

 

Pokoril nas je zaradi naših grehov, *

rešil nas bo zaradi svojega usmiljenja.

Poglejte vendar, kaj nam je storil, *

s svetim strahom in spoštovanjem ga slavite.

Kralja vekov poveličujte, *

poveličujte ga s svojimi deli. —

 

Slavil bom Gospoda v deželi svojega pregnanstva, *

pokazal je svoje veličastvo grešnemu ljudstvu.

Spreobrnite se, grešniki, *

vršite pravico pred Bogom. —

 

Verujte, da se vas bo usmilil; *

jaz se ga bom veselil z vso dušo.

Hvalite Gospoda, vsi njegovi izvoljeni, *

obhajajte praznike in ga slavite. —

2 Odpev Kralja vekov poveličujte s svojimi deli.
3 Odpev Poštenim se spodobi, da hvalijo Gospoda.

Ps 32   Slavospev Božji vsemogočnosti

Vse je nastalo po njem (Jn 1,3).

 

Pravični, radujte se v Gospodu, *

poštenim se spodobi, da ga hvalijo.

Slavite Gospoda s citrami, *

igrajte mu na harfo z deseterimi strunami.

Pojte mu novo pesem, *

glasno mu pojte, da bo donelo. —

 

Gospodova beseda je resnična *

in vse njegovo delo je neoporečno.

Ljubi, kar je prav in pravično, *

zemlja je polna Gospodove dobrote.

Nebo je narejeno z Gospodovo besedo *

in z dihom njegovih ust vse nebesno okrasje.

Kakor v mehu zbira morske vode *

in vodovje globin devlje v shrambe. —

 

Boj se Gospoda, vsa zemlja, *

pred njim naj trepetajo vsi prebivalci na svetu.

On je rekel in vse je nastalo, *

on je ukazal in je zaživelo.

Gospod prevrača sklepe narodov, *

obrača človeške načrte.

Gospodov načrt pa ostane vekomaj, *

njegovi sklepi veljajo od roda do roda. —

 

Blagor človeku, ki ima Boga za Gospoda, *

ljudstvu, ki si ga je izvolil za svojo lastnino.

Gospod se z nebes na nas ozira, *

vidi vse človeške otroke.

Iz svojega nebeškega bivališča *

gleda na vse prebivalce zemlje.

Vsakemu posebej srce oblikuje *

in gleda na vsa njegova dela. —

 

Vojskovodja ne zmaguje z močno vojsko, *

velika hrabrost ne reši junaka. 

Trume konj ne zadostujejo za zmago, *

nič ne zaležejo kljub veliki moči.

Gospodove oči so uprte v tiste, ki se ga bojijo *

in v njegovo moč zaupajo.

Gospod jih rešuje smrti *

in jih ob lakoti preživlja. —

 

Naše duše čakajo Gospoda, *

on je naš pomočnik in naša obramba.

Naša srca se radujejo v Gospodu, *

v njegovo sveto ime zaupamo.

Tvoja dobrota, Gospod, naj nas vedno spremlja, *

vdano upamo v tebe. —

3 Odpev Poštenim se spodobi, da hvalijo Gospoda.

Kratko berilo (Rim 13,11b.12–13a)
Ura je že, da od spanja vstanemo. Noč se je pomaknila in dan se je približal. Odložimo torej dela teme in si nadenimo orožje svetlobe. Kakor podnevi hodimo pošteno.

Spev z odpevom

Moj Bog, moj pomočnik, vate zaupam.
Moj Bog, moj pomočnik, vate zaupam.

Moje zavetje in moj rešitelj.
Moj Bog, moj pomočnik, vate zaupam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Moj Bog, moj pomočnik, vate zaupam.

Odpev k Hvaljen Gospod nam je obudil mogočnega Zveličarja, kakor ga je napovedal po svojih prerokih.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Gospod nam je obudil mogočnega Zveličarja, kakor ga je napovedal po svojih prerokih.

Prošnje

Bog nas je poklical v svojo službo, bratje in sestre, zato slavimo Jezusa Kristusa, velikega duhovnika naše vere, in mu kličimo:

Gospod, ti si naš Bog in rešitelj.

Vsemogočni Kralj, pri krstu si nam podelil kraljevo duhovstvo,

– daj, da te bomo vedno častili s hvalno daritvijo.

Gospod, ti si naš Bog in rešitelj.

Uči nas spolnjevati svoje zapovedi,

– da bomo ostali v tebi in ti v nas po Svetem Duhu.

Gospod, ti si naš Bog in rešitelj.

Daj nam svojo večno modrost,

– da bo danes z nami in bo v nas delovala.

Gospod, ti si naš Bog in rešitelj.

Pomagaj nam, da ne bomo danes nikogar užalostili,

– ampak vse okoli sebe razveseljevali.

Gospod, ti si naš Bog in rešitelj.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, sprejmi naše jutranje prošnje in nam dobrotno razsvetli temine srca. Prenovil si nas z lučjo svoje milosti, naj nas ne premagajo grešna nagnjenja. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka I. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Blagor vsem, ki spolnjujejo Gospodovo postavo.

Ps 118,1–8  (I) Hvala Božji postavi

V tem je Božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi (1 Jn 5,3).

 

Blagor njim, ki hodijo po pravi poti *

in se držijo Gospodove postave.

Blagor njim, ki spolnjujejo njegove zapovedi *

in ga iščejo z vsem srcem.

Blagor njim, ki ne delajo krivice *

in hodijo po njegovih potih.

Gospod, ti si dal svoje zapovedi, *

da bi se jih zvesto držali. —

 

O da bi prav uravnaval svoje življenje *

in ohranil tvoje zakone.

Ne bom osramočen vekomaj, *

če bom pazil na vse tvoje ukaze. —

 

Slavil te bom z iskrenim srcem, *

ko bom poznal tvoje pravične odloke.

Držal se bom tvojih zapovedi, *

nikar me ne zapusti. —

1 Odpev Blagor vsem, ki spolnjujejo Gospodovo postavo.
2 Odpev Moje srce, Gospod, naj se raduje, ker si mi pomagal.

Ps 12   Tožba pravičnega, ki zaupa v Gospoda

Bog upanja naj vas napolni z vsem veseljem (Rim 15,13).

 

Doklej me boš, Gospod, tako pozabljal, *

doklej boš skrival svoje obličje pred mano?

Doklej naj nosim bolečine v svoji duši *

in vsak dan žalost v svojem srcu?

Doklej se bo nad menoj povzdigoval sovražnik? *

Moj Gospod in moj Bog, poglej me in poslušaj. —

 

Razsvetli mi oči, da ubežim smrti, *

naj se moj sovražnik ne hvali, da me je premagal.

Naj se ne radujejo moji nasprotniki, da sem propadel, *

kajti zaupam v tvoje usmiljenje. —

 

Moje srce naj se raduje, ker si mi pomagal, *

naj ti pojem hvalo, ker si mi izkazal dobroto. —

2 Odpev Moje srce, Gospod, naj se raduje, ker si mi pomagal.
3 Odpev Bog se usmili vseh, ki so grešili.

Ps 13 Prošnja za odrešenje

Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost (Rim 5,20).

 

»Ni Boga,« govorijo neumneži v svoji nespameti, *

pokvarjeni so, delajo hudo; ni ga, ki bi delal dobro.

Gospod Bog gleda z nebes na človeške otroke, *

ali je še kdo razumen in ga išče. —

 

Vsi so zablodili in se pokvarili; *

ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.

Ali se ne bodo spametovali hudodelci, *

ki bi radi kakor kruh požrli Božje ljudstvo? —

 

Ne priznavajo Boga, zato se bodo od groze tresli, *

zakaj Bog je na strani pravičnih.

Le zasmehujte upanje preprostega človeka, *

Gospod je njegovo trdno zavetje.

O da bi prišla od Gospoda rešitev, *

rešitev Božjemu ljudstvu!

Ko bo Bog rešil svoje ljudstvo, *

se bodo njegovi izvoljeni radovali in veselili. —

3 Odpev Bog se usmili vseh, ki so grešili.
Opoldne

Kratko berilo (Prg 3,13–15)
Blagor človeku, ki najde modrost, in možu, ki dobi razumnost. Pridobitev té je namreč boljša kot pridobitev srebra in njen sad je boljši kot zlato. Dragocenejša je kakor biseri in nobena dragocenost ji ni enakovredna.

– Gospod, ti ljubiš odkritosrčnost.
– Ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, apostolu Petru si razodel svoj načrt odrešenja za vse ljudi. Naj ti bodo všeč naša dejanja in naj služijo tvoji ljubezni in odrešitveni volji. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka I. tedna

[D]

Pesem med letom

Mogočni stavbenik sveta
si dvignil površino tal
iz neizmernih bil vodá
in s trdnostjo jo uravnal.

 

Razgrnil si zelenje trav
in cvetje v njem si posejal,
stoteren nam podaril sad,
okusen, sočen in bogat.

 

Z oživljajočo milostjo
zaceli rane nam duha,
da grehov naših žal nam bo,
zla nagnjenja obvladamo.

 

Naj tvojo voljo spolnimo,
se vseh zablod izognemo,
storimo mnogo dobrega,
se večne smrti rešimo.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod bo naklonil zmago svojemu maziljencu.

Ps 19   Prošnja za zmago

Vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen (Apd 2,21).

 

Gospod naj te usliši ob dnevu stiske, *

vsevidni Bog naj te varuje.

Pošlje naj ti pomoč iz svetišča *

in iz nebes naj te podpira. —

 

Spominja naj se vseh tvojih daritev *

in milostno sprejme tvoje žrtve.

Česar si tvoje srce želi, naj ti nakloni *

in uresniči vse tvoje načrte. —

 

Veselili se bomo tvoje zmage *

in v Božjem imenu razvili zastave.

Gospod naj spolni vse tvoje želje; *

gotovo bo rešil svojega izvoljenca.

S svojih svetih nebes ga bo uslišal *

z močjo svoje zmagovite desnice. —

 

Drugi se ponašajo z vozovi in konji, *

mi pa zaupamo v Gospoda.

Oni se spotikajo in padajo, *

mi pa stojimo in vzdržimo. —

 

Gospod, podêli vladarju zmago *

in usliši nas, ko te prosimo. —

1 Odpev Gospod bo naklonil zmago svojemu maziljencu.
2 Odpev Tvojo mogočnost, Gospod, bomo opevali in slavili.

Ps 20,2–8.14     Zahvala za zmago

Prejel je življenje, da je vstal in živi na vekov veke (sv. Irenej).

 

Gospod, tvoj kralj srečno vlada v tvoji moči, *

zelo se raduje tvoje podpore.

Željo njegovega srca si mu spolnil *

in njegove prošnje mu nisi odrekel.

Prehitel si ga s svojim blagoslovom, *

krono iz čistega zlata si mu dal na glavo.

Prosil te je za življenje in si mu ga podaril, *

dal si mu dolgotrajno življenje na veke. —

 

Velika je zdaj njegova slava, ker si mu pomagal, *

obdal si ga s sijajem in veličastvom.

Naredil si ga za vir blagoslova na veke, *

lahko se veseli pred tvojim obličjem.

Tvoj izvoljenec zaupa v Gospoda *

in zavoljo milosti Najvišjega ne omahne. —

 

Vzdigni se, Gospod, v svoji moči, *

opevali in slavili bomo tvojo mogočnost. —

2 Odpev Tvojo mogočnost, Gospod, bomo opevali in slavili.
3 Odpev Gospod Jezus, napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Odpev Gospod Jezus, napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu.

Kratko berilo (1 Jn 3,1a.2)
Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal Oče, da se imenujemo in smo Božji otroci. Preljubi! Zdaj smo Božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo. Vemo, da bomo, ko se prikaže, njemu podobni, ker ga bomo gledali, kakršen je. 

Spev z odpevom

Od vekov je tvoja beseda, Gospod.
Od vekov je tvoja beseda, Gospod.

Iz roda v rod traja tvoja zvestoba.
Od vekov je tvoja beseda, Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Od vekov je tvoja beseda, Gospod.

Odpev k Moja duša Moje srce naj se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Moje srce naj se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Prošnje

Pojmo hvalnice našemu Gospodu, ki med nami živi,  ker smo njegovo pridobljeno ljudstvo. Ponižno ga prosimo:

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Gospod, kralj in vladar narodov, pomagaj ljudstvom in vsem njihovim voditeljem,

– naj po tvoji volji in složno pospešujejo skupno blaginjo.

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Ti si nas osvobodil suženjstva greha,

– privedi v svobodo Božjih otrok naše brate in sestre.

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Podpiraj našo mladino, da si bo zaradi tebe prizadevala za poštenje

– in se bo velikodušno odzivala tvojemu klicu.

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Otroci naj posnemajo zgled tvojega otroštva

– in vedno bolj napredujejo v modrosti in milosti.

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Naše rajne sprejmi v večno kraljestvo,

– kjer bomo, kakor upamo, tudi mi s teboj kraljevali.

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Večni Bog, hvala ti ob tej večerni uri, da smo srečno preživeli dan. Sprejmi to večerno molitev kot hvaležno daritev, ki naj se dviga k tebi. Po našem Gospodu ….

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 142,1–11 Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih. —

 

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo.

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe upam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske.

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)

Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020