HOZANA.si: Brevir

«   »

13. 2. 2020, Četrtek 5. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Pridite, molimo Gospoda, on je naš Bog.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev med letom Pridite, molimo Gospoda, on je naš Bog.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev med letom Pridite, molimo Gospoda, on je naš Bog.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev med letom Pridite, molimo Gospoda, on je naš Bog.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Pridite, molimo Gospoda, on je naš Bog.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka I. tedna

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj


Izginja zdaj že temna noč,
ki svet zavila je v temo,
in mi te, Kristus, prosimo,
da bi nas sodil milostno.

 

Odvzemi nam pregrehe vse,
srce očisti madežev;
podéli, Kristus, milost nam,
da várujemo se grehov zla.

 

Naš duh slaboten je, ječi,
nespamet greha ga mori,
temo bi svojo rad pregnal
in tebe, Rešenik, iskal.

 

Preženi sence in temo,
da svôbodno zadihamo
in duh bo srečen, ves vesel
prebival v luči blaženi.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi


Iskreno, Kristus, prosimo,
usliši nas usmiljeno,
da nam nevera naših dni
nikdar ne zamegli oči.

 

Srce naj te ne zataji,
naj ne preplavi ga zavist;
naj hudo z dobrim vračamo,
nikdar se ne maščujemo.

 

Sovraštvo, jeza in napuh
naj se nas ne dotaknejo,
naj tuja nam bo lakomnost,
ki je studenec vsega zla.

 

Ljubimo brez hinavščine,
naj v nas edinost bo in mir
in v naši trdni vernosti
se čistost nikdar ne skali.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod je zvest, rešuje vse, ki vanj zaupajo.

Ps 17,31–51   Hvalnica Bogu za zmago

Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? (Rim 8,31).

IV

Bog je popoln in zvest v svojih obljubah, *

rešuje vse, ki vanj zaupajo.

Kdo je Bog razen Gospoda, *

kdo razen njega naše zavetje?

Bog me je okrepil in utrdil; *

on mi daje, da živim brez graje.

Mojim nogam daje hitrost jelenov, *

da v nevarnosti zbežim v višine.

Roke mi vadi za bojevanje *

in mišice, da napenjajo lok iz medenine. —

1 Odpev Gospod je zvest, rešuje vse, ki vanj zaupajo.
2 Odpev Tvoja desnica, Gospod, me rešuje.

V

Ščiti in rešuje me tvoja desnica, *

zmagujem po tvoji dobroti.

Dal si prosto pot mojim korakom *

in moje noge niso opešale.

Zasledoval sem svoje sovražnike in jih dohitel; *

nisem se vrnil, dokler jih nisem premagal.

Premagal sem jih, da niso mogli več vstati, *

ko so pred menoj na tla popadali.

Za boj si me usposobil, *

uklonil si moje nasprotnike. —

 

V beg si pognal moje sovražnike, *

razpršil si vse, ki me mrzijo.

Klicali so na pomoč, a jim nihče ni pomagal; *

vpili so h Gospodu, a jih ni uslišal.

Kakor prah jih je odnesel veter, *

pohojeni so bili kot blato na cesti.

Otel si me ob uporu mojega ljudstva, *

postavil si me za poglavarja drugih narodov.

Ljudstvo, ki ga nisem poznal, mi služi, *

na prvo besedo mi je pokorno.

Tujci se mi kažejo prijazne, pogum jim upada, *

ne zanašajo se več na svoje utrdbe. —

2 Odpev Tvoja desnica, Gospod, me rešuje.
3 Odpev Čast Gospodu, hvala Bogu, ki me je rešil.

VI

Čast in slava Gospodu, ki mi je pomagal, *

hvala Bógu, ki me je rešil.

O Bog, ti si mi dal zmago nad ljudstvi, *

osvobodil si me mojih sovražnikov.

Povzdignil si me nad moje nasprotnike, *

nasilnega človeka si me rešil. —

 

Zato te bom slavil, Gospod, med vsemi narodi *

in ti prepeval psalme.

Svojemu kralju Davidu si izkazal milost in mu dal zmago, *

Božjemu ljudstvu pa deliš usmiljenje na veke. —

3 Odpev Čast Gospodu, hvala Bogu, ki me je rešil.

– Odpri mi, Gospod, oči za svoje načrte,
– da spoznam, kako čudovito si vse uredil.

PRVO BERILO

Iz pisma Galačanom (4, 8 - 5,1a)

Božja dediščina in svoboda v novi zavezi

 

Bratje: Prej ste služili njim, ki v resnici niso bogovi: ker niste Boga poznali. Toda kako se morete zdaj, ko ste Boga spoznali, da, še več, ko ste od Boga spoznani, zopet obračati k slabotnim in bornim začetnim naukom, katerim hočete spet iznova služiti? Dneve obhajate in mesece in letne praznike in leta. Bojim se za vas, da sem se za vas morda zaman trudil.

Bodite kakor jaz, ker sem tudi jaz kakor vi, bratje, prosim vas. Nič žalega mi niste storili. Veste pa, da sem vam prvikrat v telesni slabosti evangelij oznanjeval in da me pri vaši skušnjavi zaradi mojega telesa niste zaničevali, ne zavrgli, marveč me sprejeli kakor božjega poslanca, kakor Kristusa Jezusa. Kje je torej vaše blagrovanje? To spričevalo vam namreč dajem, da bi si bili, ko bi bilo možno, oči izdrli ter jih meni dali. Torej sem postal vaš sovražnik, ko sem vam resnico govoril?

Vneti so za vas, pa ne, kakor je prav, ampak odtrgati vas hočejo, da bi bili vi zanje vneti. Dobro bi pa bilo, da bi bili v dobrem vneti vsak čas in ne samo, kadar sem navzoč pri vas, otročiči moji, za katere zopet trpim porodne bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus. Želel bi, da bi bil zdaj pri vas in bi svoj glas spremenil, ker sem v zadregi zastran vas.

Povejte mi, kateri hočete biti pod postavo, ali postave ne slišite? Kajti pisano je, da je Abraham dobil dva sina, enega od dekle in enega od svobodne. Toda tisti, ki je bil od dekle, je bil rojen po mesu, oni pa, ki je bil od svobodne, po obljubi. To pa je rečeno v podobi.

To sta namreč dve zavezi: ena s Sinajske gore, ki rodi za hlapčevanje, in taka je Agara. Sinaj je namreč gora v Arabiji, zlaga se pa s sedanjim Jeruzalemom, hlapčuje namreč s svojimi otroki. Oni Jeruzalem pa, ki je gori, je svoboden in taka je naša mati. Zakaj pisano je: »Razveseli se, nerodovitna, ki ne rodiš; zavriskaj in vzklikni, katera nisi v porodnih bolečinah; zakaj veliko otrok ima zapuščena, več ko tista, ki ima moža.«

Mi pa, bratje, smo kakor Izak otroci obljube. Toda kakor je takrat tisti, ki je bil rojen po mesu, preganjal onega, ki je bil po duhu, tako tudi zdaj. A kaj pravi pismo? »Izženi deklo in njenega sina; kajti sin dekle nikakor ne bo dedič s sinom svobodne.«

Zatorej, bratje, nismo otroci dekle, ampak svobodne. Za svobodo nas je oprostil Kristus.

SPEV (Ga1 4, 28.31; 2 Kor 3,17)

Mi smo kakor Izak otroci obljube, zatorej nismo otroci dekle, ampak svobodne. * Za svobodo nas je oprostil Kristus.

Gospod je Duh: kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda. * Za svobodo nas je oprostil Kristus.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Iz razprave o pismu Galačanom sv. Avguština, škofa (37.38)

V sebi upodobite Kristusa

Bodite kakor jaz, pravi apostol Pavel. Po rodu sem sicer Jud, a vse posvetne stvari presojam z duhovnega vidika in jih zavračam. Ker sem tudi jaz kakor vi, namreč človek. Nato jih prilično in previdno opozori, naj pomislijo, kako jih ljubi, da ga ne bi imeli za sovražnika. Pravi namreč: Bratje, prosim vas, nič žalega mi niste storili. Kakor bi hotel reči: Nikar ne mislite, da vam hočem storiti kaj žalega.

Da bi si ga predstavljali kot očeta, jim povrh še reče: Otročiči moji, in nadaljuje: za katere zopet trpim porodne bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus. Te besede pa je izrekel bolj v imenu matere Cerkve, saj tudi drugje pravi: Nastopili smo sredi vas milo, kakor neguje mati svoje otroke.

Kristus se upodablja v verniku po veri v notranjem človeku; v človeku, ki je poklican v svobodo milosti; človeku krotkega in ponižnega srca, ki se ne baha z zaslugami za dela, ki niso nič, ampak pripisuje svoje zasluge božjemu daru. Takega najmanjšega istoveti s seboj tisti, ki je rekel: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Kristusa namreč upodobi tisti, ki prevzame Kristusovo podobo; Kristusovo podobo pa prevzame, kdor je v duhovni ljubezni Kristusu vdan.

Tako se zgodi, da tisti, ki ga posnema, postane drugi Kristus, kolikor seveda to njegove zmožnosti dopuščajo. Janez pravi: Kdor pravi, da v njem ostane, mora tudi sam tako živeti, kakor je on živel.

Ker matere človeka spočnejo, da bi mu dale podobo, in ker že upodobljenega v mukah rodijo, da bi potem rastel, nas morda preseneti, ko reče: Za katere zopet trpim porodne bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus; razen če izraz porodne bolečine vzamemo v pomenu, da jih je v tesnobi in zaskrbljenosti rodil, da bi potem rasli v Kristusu. V tem pomenu, ko vidi, kako so v nevarnosti, da bi bili zapeljani, zopet trpi porodne bolečine. Taka bojazen zanje in tak strah, ki ga imenuje nekakšno materinsko trpljenje, bo trajalo tako dolgo, dokler vsi ne dospejo do mere polne starosti Kristusove, da jih ne bo vsak veter nauka zanašal.

Torej ne zaradi začetka verovanja, saj so za vero že rojeni, ampak zaradi močnejše in popolnejše vere pravi: Za vas zopet trpim porodne bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus. To težavno materinstvo opisuje z drugimi besedami tudi na drugem mestu, ko pravi: Zraven tega, kar me povrhu zadene, imam vsakdanji opravek, skrb za vse cerkve. Kdo je slaboten in bi jaz ne bil slaboten? Kdo se pohujšuje in bi mene ne peklo?

SPEV (Ef 4, 15; Preg 4,18)

Ostanimo v resnici in ljubezni. * Naj v vsem rastemo v njem, ki je Glava, Kristus.

Steza pravičnih je kakor luč zore, ki sveti bolj in bolj do polnega dne. * Naj v vsem rastemo v njem, ki je Glava, Kristus.

Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, tvoja družina smo in ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka I. tedna

[D]

Pesem med letom

Ognjeno sonce že žari
in vest nam kliče, govori:
Kdo mogel bi v svetlobi tej
ostati v grehu še naprej?

 

Slepote vendar konec je,
ki nam je dolgo vladala,
na krivo pot krenili smo
in žrtve zmote smo bili.

 

Sedaj se v duši nam jasni
in čisti radi bi bili:
nič več zvijač, nič več laži,
nobenih skrivnih del v temi.

 

Ti, Bog, med nami vidiš vse,
kar človek misli in počne;
zato naj duša in telo
v nas danes sveto, čisto bo.

 

Bogu Očetu, slava, čast
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Oglasite se, citre in harfa, prebuditi hočem jutranjo zarjo.

Ps 56   Jutranja molitev v trpljenju

Ta psalm opeva Gospodovo trpljenje (sv. Avguštin).

 

Usmili se me, Bog, usmili, *

popolnoma zaupam vate. 

Pod tvoje varstvo se zatekam, *

dokler vihar ne mine.

Kličem na pomoč Boga najvišjega, *

Boga, ki mi izkazuje dobrote. —

 

Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši, *

osramoti naj moje preganjalce.

Naj mi izkaže svojo milost *

in svojo naklonjenost.

Živim sredi ljudi, ki so kakor levi, *

najraje bi me požrli.

Njih zobje so kakor sulice in puščíce, *

kakor oster meč je njihov jezik. —

 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *

na vso zemljo razširi svoje veličastvo.

 

Mojim nogam so nastavili zanko, *

v nevarnosti je moje življenje.

Na moji poti so skopali jamo, *

naj sami padejo vanjo.  —

 

Moje srce, o Bog, je pripravljeno, *

peti in igrati ti hočem.

Prebúdi se, moja duša; oglasite se, citre in harfa, *

prebuditi hočem jutranjo zarjo.

Gospod, hvalil te bom med narodi, *

prepeval in slavil med ljudstvi.

Do nebes sega tvoja dobrota, *

do oblakov tvoja zvestoba. —

 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *

na vso zemljo razširi svoje veličastvo. —

1 Odpev Oglasite se, citre in harfa, prebuditi hočem jutranjo zarjo.
2 Odpev Svoje ljudstvo bo Gospod obogatil s svojimi dobrinami.

Jer 31,10–14    Sreča odrešenega ljudstva

Jezus je moral umreti …, da bi zbral razkropljene Božje otroke (Jn 11,51.52).

 

Čujte, narodi, Gospodovo besedo, *

na daljnih otokih oznanjujte:

»Bog je svoje ljudstvo razkropil, pa ga zopet zbere, *

varoval ga bo kakor pastir svojo čredo.« —

 

Gospod je rešil svoje ljudstvo, *

otel ga je iz rok močnejšega.

Zato prihajajo v svetišče hvalit Gospoda, *

da se njegovih dobrot naužijejo.

Radujejo se Božjih darov: žita, vina in olja, *

dróbnice in govedi.

Kakor namakan vrt bo njih življenje, *

pomanjkanje bo za vselej minilo. —

 

Tedaj bodo dekleta veselo rajala, *

vsi, mladi in stari, se bodo veselili.

Gospod bo spremenil njih žalost v veselje, *

v tolažbo in radost njih trpljenje.

Obdáril in poživil bo svoje duhovnike, *

svoje ljudstvo obogatil s svojimi dobrinami. —

2 Odpev Svoje ljudstvo bo Gospod obogatil s svojimi dobrinami.
3 Odpev Velik je Gospod in slavljen v mestu našega Boga. 

Ps 47   Zahvala za čudovito rešitev Božjega ljudstva

Odnesel me je na visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem (Raz 21,10).

 

Velik je Gospod in nad vse slaven, *

v mestu našega Boga je njegova sveta gora.

Njegova sveta gora je prekrasna višina, *

Sion je veselje vse zemlje.

Sionska gora tam na severnem pobočju *

je prebivališče nebeškega vladarja.

V njegovih stolpih se Bog izkazuje *

kot nepremagljiva obramba. —

 

Glej, vladarji so se zbrali, *

da bi ga vsi skupaj napadli.

Ko pa so zagledali mesto, so ostrmeli, *

zmedli so se in se v naglici razbežali.

Obšla jih je groza in zajela tesnoba *

kakor ženo v porodnih bolečinah.

Razbili so se kakor ladje, *

ki jih prevrne vzhodni veter. —

 

V mestu Vsemogočnega zdaj vidimo, kar smo slišali, *

v mestu našega Boga, ki ga je on utrdil za vekomaj.

Kličemo si v spomin, o Bog, tvojo dobroto, *

hvalimo te sredi tvojega svetišča.

Kakor tvoja moč tako sega tvoja hvala do konca zemlje, *

o Bog, tvoja desnica uresničuje pravico.

Vesêli se sionska gora, veselijo naj se naša mesta, *

ker vse po pravici razsojaš. —

 

Preglejte sveto mesto in ga prehodite, *

preštejte njegove stolpe.

Oglejte si njegove utrdbe, pohitite skozi trdnjave, *

da boste mogli oznanjati prihodnjim rodovom:

»Tu je resnično Bog, naš Bog na veke, *

on nas bo vodil vse vekove.« —

3 Odpev Velik je Gospod in slavljen v mestu našega Boga. 

Kratko berilo (Iz 66,1–2)
Tako govori Gospod: Nebo je moj prestol in zemlja podnožje mojih nog. Kakšna je hiša, ki mi jo hočeš sezidati, in kakšen je kraj mojega počivališča? Saj je vse to naredila moja roka, tako je vse to nastalo, govori Gospod. Jaz pa gledam na človeka, ki je ponižen, ki je skesanega srca in se trese pred mojo besedo.

Spev z odpevom

Kličem iz vsega svojega srca: Usliši me, Gospod.
Kličem iz vsega svojega srca: Usliši me, Gospod.

Tvoje zapovedi hočem spolnjevati.
Kličem iz vsega svojega srca: Usliši me, Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kličem iz vsega svojega srca: Usliši me, Gospod.

Odpev k Hvaljen Gospodu služímo v svetosti in rešil nas bo naših sovražnikov.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Gospodu služímo v svetosti in rešil nas bo naših sovražnikov.

Prošnje

Zahvaljujmo se Kristusu, ki nas razveseljuje s svetlobo tega novega dneva, in mu kličimo:

Gospod, posveti nas in blagoslavljaj.

Ti si se daroval za naše grehe,

– sprejmi naše današnje načrte in dobre sklepe.

Gospod, posveti nas in blagoslavljaj.

Vsak dan razveseljuješ naše oči z novo lučjo,

– zasveti kot svetla zvezda v naših srcih.

Gospod, posveti nas in blagoslavljaj.

Pomagaj nam, da bomo danes do vseh velikodušni

– in bomo mogli posnemati tebe.

Gospod, posveti nas in blagoslavljaj.

Navsezgodaj naj že čutimo tvojo dobroto

– in naj nas ves dan krepi tvoje veselje.

Gospod, posveti nas in blagoslavljaj.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, tvoje veličastvo molimo zjutraj, opoldne in zvečer. Preženi iz našega srca temo greha in povêdi nas k pravi luči, Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka I. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Odpri mi oči, Gospod, in spoznal bom, kako čudovita je tvoja postava.

Ps 118,17–24  (III)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, ohrani me pri življenju, *

da bom mogel spolnjevati tvoje besede.

Odpri mi oči in spoznal bom, *

kako čudovita je tvoja postava. —

 

Popotnik sem na zemlji, *

ne skrivaj pred mano svojih načrtov.

Moja duša hrepeni po tvoji volji, *

o da bi jo mogel vselej spoznati. —

 

Prevzetne opominjaš, da bodo nesrečni, *

če zapustijo tvoje zapovedi.

Vzemi od mene sramoto in zaničevanje, *

ker spolnjujem tvoje odredbe. —

 

Tudi če se veljaki združijo v boju zoper mene, *

ne bom nehal spolnjevati tvojih zapovedi.

Tvoji ukazi so moje veselje, *

tvoji zakoni so mi svetovalci. —

1 Odpev Odpri mi oči, Gospod, in spoznal bom, kako čudovita je tvoja postava.
2 Odpev Pokaži mi, Gospod, svojo voljo. 

Ps 24   Prošnja za odpuščanje grehov in rešitev

Upanje ne osramoti (Rim 5,5).

I

Gospod, z vso dušo se obračam k tebi, *

naj ne bom razočaran, ko vate zaupam.

Naj se moji sovražniki ne veselijo moje nesreče, *

saj kdor v tebe upa, ne pride v sramoto.

Osramočen bo in razočaran, *

kdor se ti lahkomiselno izneveri. —

 

Gospod, pokaži mi svojo voljo, *

vodi me po svoji poti.

Naj živim iz tvoje resnice, *

v njej me poúči.

Ti si moj Bog in moj rešitelj, *

neprestano zaupam vate. —

 

Gospod, spomni se svojega usmiljenja *

in svoje dobrote, ki ostane na veke.

Pozabi zablode moje mladosti in moje prestopke, *

izkaži mi svojo usmiljeno ljubezen. —

 

Gospod je pravičen in dober, *

tiste, ki zaidejo, spet nazaj pripelje.

Krotke vodi v pravičnosti, *

ponižne uči prav živeti. —

 

Gospod je poln ljubezni in zvestobe *

do vseh, ki spolnjujejo njegove zapovedi.

Gospod, odpústi moj greh, čeprav je velik, *

saj si dober in usmiljen. —

2 Odpev Pokaži mi, Gospod, svojo voljo. 
3 Odpev Ozri se name, Gospod, in se me usmili, ubog sem in osamljen.

II

Gospod razodeva svojo voljo *

vsem, ki ga spoštujejo.

Ti bodo sami uživali srečo *

in njih potomci bodo z njo obdarovani. —

 

Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo, *

njim razodeva svojo zavezo.

Moje oči so vedno uprte v Gospoda; *

on mi rešuje noge iz zanke. —

 

Ozri se name in se me usmili, *

ker sem ubog in osamljen.

Olajšaj moje srčne bolečine, *

iz moje stiske me reši. —

 

Poglej mojo bedo in nadlogo, *

odpusti vse moje pregrehe.

Poglej, koliko je mojih sovražnikov *

in kako me črtíjo. —

 

Varuj moje življenje in me reši, *

nate se obračam, naj ne bom razočaran.

Nedolžnost in poštenost naj me varujeta, *

Gospod, vate zaupam. —

 

O Bog, reši svoje ljudstvo *

iz vseh njegovih stisk in nevarnosti. —

3 Odpev Ozri se name, Gospod, in se me usmili, ubog sem in osamljen.
Opoldne

Kratko berilo (Am 5,8)
On je ustvaril ozvezdje Gostosevcev in Oriona, on spreminja temo v jutranjo zarjo in dan v temno noč. On kliče vode morja in jih razliva po širni zemlji: Gospod je njegovo ime.

– Veličastvo in lepota odsevata z njegovega obličja,
– moč in okras v njegovem svetišču.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, v tebi ni nič temnega, nič mračnega. Napolni nas s svojo blažilno lučjo, da bomo zvesto in pogumno hodili po poti tvojih zapovedi. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka I. tedna

[D]

Pesem med letom 

Kako mogočen si, Gospod,
ustvaril vse si, kar živi.
V vodah življenje se množi,
rastlinje klije in brsti.

 

Živalim, ki v vodah živé,
in tem, ki v zraku letajo,
vsem skupen je v davnini rod,
različna jim je dana pot.

 

Tvoj Sin nas vse odrešil je,
zato nas vse, ki tvoji smo,
obvaruj padca grešnega
in zla trpljenja večnega.

 

Obvaruj nas prevzetnosti,
saj z njo začno se padci vsi,
in daj nam vsem zaupanja
in vsem poguma vedrega.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Dvignil si me in ozdravil, Gospod, ko sem te klical; vekomaj te bom hvalil.

Ps 29   Zahvala za rešitev iz smrtne stiske

Po slavnem vstajenju se Kristus zahvaljuje Očetu (Kasiodor).

 

Gospod, slavim te, ker si me rešil *

in se sovražniki ne morejo veseliti moje nesreče.

Gospod, moj Bog, ko sem te klical, *

si me dvignil in ozdravil.

Gospod, otel si me smrti, *

rešil si me smrtne nevarnosti. —

 

Pojte Gospodu, njegovi zvesti, *

njegovo sveto ime slavite.

Le malo časa traja njegova nevolja, *

njegova dobrohotnost pa vse življenje.

Zvečer žalujemo in jokamo, *

zjutraj pa vstanemo z veselim petjem. —

 

Ko se mi je dobro godilo, sem rekel: *

»Nikoli ne bom omahnil.«

Gospod, dokler sem v milosti pri tebi, *

sem trden kot gora.

Ko pa odtegneš svojo milost od mene, *

žalostno propadem.

Gospod, tebe kličem, *

moj Bog, usmiljenja te prosim. —

 

Ali ti ne bom dajal večje slave z življenjem *

kakor s trohnenjem v grobu?

Ali bi te moj prah mogel bolje slaviti *

in tvojo resnično moč glasneje oznanjati?

Gospod, poslušaj me in se me usmili; *

pridi vendar in mi pomagaj. —

 

Moje žalovanje si spremenil v veselje, *

odvzel si mi žalno obleko, me povedel na rajanje.

Naj ti moja duša ne neha prepevati: *

Gospod, moj Bog, hvalil te bom vekomaj. —

1 Odpev Dvignil si me in ozdravil, Gospod, ko sem te klical; vekomaj te bom hvalil.
2 Odpev Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva hudobije.

Ps 31   Neskončno Božje usmiljenje

Jezus je rekel: Tudi jaz te ne bom obsodil (Jn 8,11).

 

Blagor človeku, ki mu je krivda izbrisana *

in so mu grehi odpuščeni.

Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva hudobije *

in je njegova vest pomirjena. —

 

Dokler se ti nisem izpovedal, *

me je neprestano grizla zavest moje krivde. 

Dan in noč sem vedno bolj občutil težo tvoje roke, *

slabel sem kot v poletni vročini. —

 

Potem pa sem ti svoj greh izpovedal *

in nisem več prikrival svoje krivde.

Rekel sem: »Priznavam svojo krivdo Gospodu« *

in ti si mi odvzel breme mojega greha. —

 

Zato te vsak, ki veruje v tebe, *

prosi ob pravem času.

Nesreče, ki pridrvijo kot deroče vode, *

mu ne morejo blizu.

Ti si moje zavetje, obvaroval me boš stiske, *

navdal me boš z veseljem ob rešitvi. —

 

Govoriš mi: »Poučil te bom in ti pokazal pota, *

po katerih moraš hoditi.

S svojim pogledom te bom spremljal *

in ti dajal nasvete.

Tako ne boš kakor žival, ki nima razuma *

in potrebuje uzdo in brzdo, da jo krotijo.« —

 

Hudobne stiskajo mnoge nadloge, *

Gospod pa ljubi tiste, ki vanj zaupajo.

Pravični, veselite in radujte se v Gospodu, *

vriskajte vsi, ki ste v srcu pošteni. —

2 Odpev Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva hudobije.
3 Odpev Gospod Bog mu je dal oblast, čast in kraljestvo in vsi narodi mu bodo služili.

Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi

 

Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *

ti si in si bil in prideš.

Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *

in začel kraljevati. —

 

Narodi so se razjezili, *

a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,

da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *

in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —

 

Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *

našega Boga in oblast njegovega Kristusa.

Premagan je bil tožnik naših bratov, *

ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —

 

Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *

in z besedo svojega pričevanja.

Niso tako ljubili svojega življenja, *

da bi se bali umreti.

Zato se radujte, nebesa *

in vsi, ki v njih prebivate. —

3 Odpev Gospod Bog mu je dal oblast, čast in kraljestvo in vsi narodi mu bodo služili.

Kratko berilo (1 Pt 1,6–9)
Radujte se, če je treba zdaj nekaj časa v raznoterih preskušnjah trpeti bridkosti, da se preskušnja vaše vere – mnogo dragocenejša od zlata, ki je minljivo, pa se v ognju preskuša – skaže v hvalo in slavo in čast ob razodetju Jezusa Kristusa. Njega ljúbite, čeprav ga niste videli; vanj sedaj verujete, čeprav ga ne vidite, in se radujete v neizrekljivem in veličastnem veselju, ker dosegate namen svoje vere: zveličanje duš.

Spev z odpevom

Gospod nas je hranil z najboljšo pšenico.
Gospod nas je hranil z najboljšo pšenico.

Z medom iz skale nas je nasičeval.
Gospod nas je hranil z najboljšo pšenico.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod nas je hranil z najboljšo pšenico.

Odpev k Moja duša Gospod je mogočne vrgel s prestola in povišal nizke.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Gospod je mogočne vrgel s prestola in povišal nizke.

Prošnje

Bog nam pomaga, vse naše upanje je na njem zgrajeno; hvalímo ga in pobožno prosímo:

Nebeški Oče, poglej na svoje otroke.

Gospod, naš Bog, ti si s svojim ljudstvom sklenil večno zavezo,

– daj, da bomo vedno obnavljali spomin na tvoja čudovita dela.

Nebeški Oče, poglej na svoje otroke.

Vse duhovnike in druge služabnike Cerkve spopolnjuj v svoji ljubezni

– in ohranjaj v edinosti duha z vezjo miru vse svoje verne.

Nebeški Oče, poglej na svoje otroke.

Pri delu za napredek zemeljske domovine naj ne pozabimo nate,

– da se ne bodo zaman trudili tisti, ki gradijo.

Nebeški Oče, poglej na svoje otroke.

Pošlji delavcev na svojo žetev,

– da bodo vsi narodi slavili tebe.

Nebeški Oče, poglej na svoje otroke.

Naše rajne sorodnike in dobrotnike pridruži svetnikom

– in tudi nas nekoč sprejmi med svoje blažene.

Nebeški Oče, poglej na svoje otroke.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, ti razsvetljuješ noč in po tvojem načrtu za temo spet zasije dan. Daj nam preživeti to noč brez zalezovanja hudega duha, da se ti bomo zjutraj zahvaljevali. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih

Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *

ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —

 

Zelo spoštujem tebi zveste *

in cenim poštene na zemlji.

Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *

si sami množijo bolečine.

Ne bom daroval krivim bogovom, *

ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *

ti vodiš mojo usodo.

Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *

kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.

Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *

še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.

Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *

dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.

Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *

a tudi moje telo bo počivalo varno. —

 

Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *

svojemu služabniku ne boš dal strohneti.

Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *

večne radosti na svoji desnici. —

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,23)

Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pozdravljena, Kraljica,

mati usmiljenja,

življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,

k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas

in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.

O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020