HOZANA.si: Brevir

«   »

10. 6. 2021, Četrtek 10. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka II. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Naznanja zdaj nam novi dan
že petelina zgodnji glas,
a tudi Kristus nas budi,
v življenje novo kliče nas:

 

»Vstanite iz dremavosti,
bodite čisti, zdržni vsi,
pošteni, brez lenobnosti.
Prihajam, vabim, čujte vsi!«

 

Glasno prosimo Jezusa
in ga nenehno kličimo,
da nas ohrani v čistosti,
čuječe v sveti zbranosti.

 

Iz spanja, Kristus, vzdrami nas,
raztrgaj nočne nam vezi,
oprosti starih grehov nas
in novo luč nam v srca vlij.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Razvnemi nas z ljubeznijo
do tebe, ki odpuščaš greh,
in ko očistiš nas, o Bog,
ostani z nami milostno.

 

Poglej na nas, brez doma smo,
izgnanci, glej, vzdihujemo,
pri tebi je naš pravi dom,
privedi k sebi nas v nebo.

 

Ljubezni in resnice si
srce ustvarjeno želi,
zares presrečne so oči,
ki smejo tebe gledati.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Rešil si nas, Gospod, slavili te bomo na veke.

Ps 43   Božje ljudstvo v stiski

V  vsem  tem  zmagujemo  po  njem,  ki  nas  je vzljubil (Rim 8,37).

I

O Bog, na lastna ušesa smo slišali, *

naši očetje so nam pripovedovali

o tvojih čudovitih delih, ki si jih storil *

v njihovih dneh, v dneh starodavnih.

Ti sam si izgnal druge narode, *

da si naredil prostor našim dedom.

Uničil si ljudstva, *

da si nje naselil v obljubljeni deželi. —

 

Niso si namreč osvojili dežele z mečem, *

niso zmagali z lastno roko.

Zmagovala je tvoja desnica in tvoja navzočnost, *

ker si bil z njimi sklenil zavezo. —

 

Ti si naš Bog, tebe priznavamo za Gospoda, *

ti si dal zmago svojemu ljudstvu.

S teboj smo premagali svoje sovražnike, *

v tvojem imenu smo prepodili svoje nasprotnike. —

 

Ne zanašamo se na svojo spretnost, *

ne prinaša nam zmage naše orožje.

Edino ti nam pripravljaš zmago nad sovražniki, *

nje pa ogrinjaš v sramoto.

Gospodova je zmaga in slava, *

njegovo ime bomo slavili na veke. —

1 Odpev Rešil si nas, Gospod, slavili te bomo na veke.
2 Odpev Prizanesi nam, Gospod, ne dopusti zaničevati svoje dediščine.

II

Zdaj si nas pa zavrgel in osramótil, *

ne bojuješ se več z nami.

Zapodil si nas v beg pred sovražnikom *

in izročil v plen našim nasprotnikom.

Dal si, da delajo z nami kot s klavnimi ovcami, *

razkropil si nas med narode. —

 

Pod ceno si prodal svoje ljudstvo *

in pri tem nisi kaj prida zaslužil.

Dal si nas v sramotenje našim sosedom, *

da se nam rogajo in nas zasmehujejo.

Za svarilni zgled si nas postavil narodom, *

da zdaj ljudstva majejo z glavo nad nami. —

 

Vedno mislimo na svojo sramoto, *

obraz nam zaliva rdečica,

na ves glas nas sramotijo in zasmehujejo, *

sovražijo nas in preganjajo. —

2 Odpev Prizanesi nam, Gospod, ne dopusti zaničevati svoje dediščine.
3 Odpev Vstani, Gospod, reši nas, saj si usmiljen.

III

Vse to nas je zadelo, čeprav te nismo pozabili *

in čeprav nismo prelomili tvoje zaveze.

Svojega srca nismo odvrnili od tebe *

in s tvoje poti nismo krenili.

Potopil si nas v globoko žalost *

in nas v smrtno temo pogreznil. —

 

Če bi bili tebe, svojega Boga, pozabili *

in roke stegovali k tujim bogovom:

Mar ne bi ti, o Bog, za to vedel, *

saj poznaš srca in njih skrivnosti?

Glej, zaradi tebe nas vsak dan morijo, *

imajo nas za klavne ovce. —

 

Gospod, zakaj spiš, prebudi se vendar, *

nikar nas ne zavrzi za zmeraj.

Zakaj skrivaš svoje obličje, *

pozabljaš našo bedo in stisko? —

 

V prah si nas ponižal, *

na tleh ležimo z obrazom na zemlji.

Vstani in nam pomagaj, *

reši nas, saj si usmiljen. —

3 Odpev Vstani, Gospod, reši nas, saj si usmiljen.

– Gospod, h komu pojdemo?
– Ti imaš besede večnega življenja.

[L]

PRVO BERILO

Iz Jozuetove knjige (5, 13 - 6, 21)

Padec Jerihe

Tiste dni, ko je bil Jozue pri Jerihi, je povzdignil oči in pogledal in glej, njemu nasproti je stal mož, ki je imel v roki gol meč. Jozue je šel proti njemu in mu rekel: »Ali si naš, ali naših sovražnikov?« Odgovoril je: »Ne, temveč poglavar sem Gospodove vojske; pravkar sem prišel.« Jozue je padel s svojim obličjem na zemljo in se poklonil. Potem mu je rekel: »Kaj ima moj gospod svojemu hlapcu povedati?«: Poglavar Gospodove vojske je rekel Jozuetu: »Sezuj si čevlje z nog! Kajti kraj, ki na njem stojiš, je svet.« In Jozue je storil tako.

Jeriha se je zaprla in je ostala zaprta zaradi Izraelovih sinov; nihče ni hodil ven in nihče noter. Tedaj je Gospod rekel Jozuetu: »Glej, dajem ti v roke Jeriho in njenega kralja in junaške bojevnike. Obkrožite mesto vsi bojevniki, gredoč enkrat okoli mesta; tako delaj šest dni! Sedem duhovnikov naj nese pred skrinjo sedem tromb iz ovnovih rogov. Sedmi dan pa obkrožite mesto sedemkrat in duhovniki naj trobijo na trombe! Ko bodo trobili na ovnov rog, naj vse ljudstvo, ko zaslišite glas trombe, zažene velik bojni krik in mestno obzidje se bo sesulo in ljudstvo naj vstopi, vsak prav tam, kjer stoji.« Nunov sin Jozue je poklical duhovnike in jim rekel: »Nesite skrinjo zaveze in sedem duhovnikov naj pred skrinjo Gospodovo nese sedem tromb iz ovnovih rogov!« Ljudstvu pa je rekel: »Pojdite in obkrožite mesto, bojevniki naj gredo pred skrinjo Gospodovo!«

In zgodilo se je tako, kakor je Jozue ljudstvu povedal. Sedem duhovnikov s sedmimi trombami iz ovnovih rogov je šlo pred Gospodom in trobilo na trombe, skrinja Gospodove zaveze pa je šla za njimi. Bojevniki so šli pred duhovniki, ki so trobili na trombe, zadnje čete pa so šle pred skrinjo med neprestanim trobljenjem na trombe. Ljudstvu pa je Jozue ukazal: »Ne smete zagnati bojnega krika, ne dati slišati svojega glasu, še beseda naj ne pride iz vaših ust do dne, ko vam porečem: ,Kričite!' Tedaj zaženite bojni krik!« Tako je šla skrinja Gospodova okoli mesta enkrat; potem so šli v šotorišče in so v šotorišču prenočili.

Drugo jutro je Jozue zgodaj vstal. Duhovniki so nesli skrinjo Gospodovo. Sedem duhovnikov s sedmimi trombami iz ovnovih rogov je šlo pred skrinjo Gospodovo in neprestano trobilo na trombe. Bojevniki so šli pred njimi, zadnja krdela pa so šla za skrinjo Gospodovo med neprestanim trobljenjem na trombe. In tako so šli drugi dan enkrat okoli mesta in se zopet vrnili v šotorišče. Tako so delali šest dni.

Sedmi dan so zgodaj vstali, ko je zasvitala jutranja zarja, in šli tako sedemkrat okoli mesta; samo ta dan so sedemkrat obkrožili mesto. Ko so duhovniki sedmič zatrobili na trombe, je Jozue rekel ljudstvu: »Kričite! Kajti Gospod vam je dal mesto. Mesto samo in vse, kar je v njem, bodi predmet zakletve za Gospoda! Le hotnica Rahaba naj ostane pri življenju, sama in vsi, ki so z njo v hiši, ker je skrila sla, ki smo ju bili poslali. Vi pa se varujte tega, kar je predmet zakletve, da se ne polakomnite in ne vzamete kaj zakletega! Sicer bi Izraelovemu šotorišču nakopali zakletev in ga pahnili v nesrečo. Vse srebro in zlato in bronaste in železne priprave naj se posvete Gospodu; pridejo naj v Gospodov zaklad.«

Tedaj je ljudstvo zagnalo bojni krik med trobljenjem na trombe. Ko je namreč ljudstvo zaslišalo glas trombe, je zagnalo velik bojni krik in obzidje se je sesulo in ljudstvo je stopilo v mesto, vsak prav tam, kjer je stal: tako so zavzeli mesto. Z zakletvijo so pokončali vse, kar je bilo v mestu, može in žene, mlade in stare, vole, drobnico in osle, z ostrim mečem.

SPEV (Prim. Iz 25,1.2; Hebr 11, 30)

Gospod, ti si moj Bog, slavim te in hvalim tvoje ime. * Zakaj naredil si iz mesta groblje, nikdar več se ne pozida.

Po veri se je po sedemdnevnih obhodih zrušilo zidovje Jerihe. * Zakaj naredil si iz mesta groblje, nikdar več se ne pozida.

DRUGO BERILO

Origen (185-253), eden najglobljih mislecev antične dobe, ves predan duhovnosti in oznanjevanju Božje besede

Iz govorov Origena, duhovnika, o Jozuetovi knjigi (6. homilija, 4)

O padcu Jerihe

Obkolili so Jeriho. Kako jo bodo zavzeli? Niso izdrli meča, niso butali z ovnom, niti puščice niso sprožili. Zapele so duhovniške trobente in obzidje Jerihe se je podrlo.

Sveto pismo večkrat jemlje Jeriho za podobo tega sveta. Evangelij nam na primer pripoveduje o popotniku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ta popotnik je podoba Adama, ki je bil izgnan iz raja in je iskal zavetja na tem svetu. Jerihonski slepci, ki jih je Jezus ozdravil, predočujejo slepe in nevedne otroke tega sveta, ki jih je božji Sin obiskal. Jeriha pomeni padli svet. Ta svet bo minil. Že dolgo svete knjige napovedujejo konec sveta.

Kakšen bo ta konec? Kaj ga bo zrušilo? Glas trombe. Kakšne trombe? Pavel nam razloži to skrivnost. Poslušajte njegove besede: Tromba bo zapela in mrtvi, (ki so v Kristusu), bodo vstali neminljivi. In sam Gospod bo ob povelju, ob glasu nadangelskem in ob božji trombi stopil z neba. Kakor Jozue bo tedaj Jezus ob glasu trombe premagal Jeriho in jo uničil. Samo hotnica se bo rešila in njena hiša. Prišel bo, pravi, naš Gospod Jezus, prišel bo ob glasu trombe.

Samo hotnica je bila rešena, ker je sprejela poslance božjega ljudstva. To se pravi: sprejela je odposlance z vero in poslušnostjo in spravila jih je pod streho. To grešnico je Bog pridružil Izraelovi hiši. Ne govorimo več o njenih starih grehih in ne očitajmo ji njenega slabega življenja! Bila je hotnica, zdaj pa se je kot čista devica zaročila s čistim možem, Kristusom. Poslušajte apostola, ko pravi: Naj se čista devica daruje čistemu možu, Kristusu. V njeno hišo spadamo vsi. Saj piše o nas: saj smo bili tudi mi nekdaj nespametni, neposlušni, smo se motili, stregli smo mnogoterim željam in nasladam.

Želiš še podrobneje slišati, zakaj grešnica ni več grešnica? Poslušaj Pavla: Taki ste bili, toda očistili ste se, posvetili ste se v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga. Iz Jerihe se je hotnica rešila, ker so ji dali poslanci varno, rešilno znamenje: rdečo, škrlatno vrv. S Kristusovo krvjo nove zaveze je rešena vsa Cerkev v našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki mu gre vsa čast in oblast vekomaj. Amen.

SPEV (Iz 49, 22.26; Jan 8, 28)

Glej, povzdignem svojo roko v znamenje poganskim narodom, za ljudstva postavim svoje bandero. * Tedaj bodo vsi ljudje spoznali da sem jaz, Gospod, tvoj rešitelj in tvoj odkupitelj, Močni Jakobov.

Ko boste Sina človekovega povišali, takrat boste spoznali, da sem jaz. * Tedaj bodo vsi ljudje spoznali da sem jaz, Gospod, tvoj rešitelj in tvoj odkupitelj, Močni Jakobov.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato z zaupanjem prihajamo k tebi. Navdihuj nas in vôdi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka II. tedna

[D]

Pesem med letom

Že jutranje je sonce vzšlo,
iskreno prosimo Boga,
da sredi dnevnih opravil
nas hudega obvaruje.

 

Naj jezik brzda nam, kroti,
da ne razvname se prepir,
skrbno nam varuje oči,
da ne zgube se v ničnosti.

 

Srce naj naše čisto bo,
preudarno, brez nespameti,
v pijači zmernost in v jedeh
telo uporno naj kroti.

 

Ko spet se bo poslovil dan,
zagrne nočna nas temá,
naj vsakdo v čistosti srca
slavi predobrega Boga.

 

Bogu Očetu slava, čast
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Zbudi svojo moč, Gospod, in nas reši.

Ps 79   Gospod, obišči svoj vinograd

Pridi, Gospod Jezus (Raz 22,20).

 

Dobri pastir, poslušaj, *

ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo.

V Najsvetejšem prestoluješ, *

razodeni svoje veličastvo.

Zbudi svojo moč pred nami *

in pridi, da nas rešiš. —

 

Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *

pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.

 

Gospod, Bog vsemogočni, *

doklej boš odklanjal molitev svojega ljudstva?

Jok nam je vsakdanja hrana, *

s solzami je napolnjena življenja čaša.

Zaradi nas se prepirajo naši sosedje, *

nasprotniki nas zasramujejo. —

 

Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *

pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.

 

Svoj vinograd, naše očete, si prestavil iz Egipta, *

zasadil si jih v svoji deželi.

Prostor si jim pripravil, *

ukoreninili so se in napolnili zemljo.

Tvoj vinograd je pokril gore s svojo senco, *

njegove veje so prekrile najvišja drevesa.

Gospod, tvoj vinograd je segal do morja, *

do velike reke je pognal svoje mladike. —

 

Zakaj si pustil, da so podrli njegovo ograjo, *

da ga obirajo vsi, ki hodijo mimo?

Razruje ga merjasec iz gozda, *

popase ga poljska divjačina. —

 

Bog vsemogočni, pridi, *

ozri se z nebes in obišči ta vinograd.

 

Varuj, kar je zasadila tvoja desnica, *

kar poganja tebi v slavo.

Tvoj vinograd so požgali in posekali, *

naj jih zadene pravična sodba.

Naj tvoja ljubezen spremlja tvoje ljubljence, *

tvoje sinove, ki si jih vzredil zase.

Ne bomo več odstopili od tebe, *

poživi nas, da bomo tvoje ime slavili. —

 

Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *

pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni. —

1 Odpev Zbudi svojo moč, Gospod, in nas reši.
2 Odpev Gospod je storil veličastna dela, oznanjajte jih po vsej zemlji.

Iz 12,1–6   Zahvalna pesem odrešenih

Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije (Jn 7,37).

 

Slavim te, Gospod, čeprav si se jezil name, *

minila je tvoja nevolja in si me potolažil.

Glej, Gospod, ti si moj rešitelj, *

ne bojim se, ker vate zaupam.

Gospod, ti si moja moč in moja pesem, *

ti si moja rešitev. —

 

Z veseljem boste zajemali vodo *

iz Odrešenikovih studencev.

Tisti dan porečete: *

»Kličite Gospodovo ime in ga slavite!

Oznanjajte med ljudstvi njegove načrte, *

ne pozabljajte, da je Gospod vzvišen.

Pojte Gospodu, ker je storil veličastna dela, *

oznanjajte jih po vsej zemlji.

Vriskajte in se radujte, sionski prebivalci, *

med vami je živi Bog, Veliki in Sveti.« —

2 Odpev Gospod je storil veličastna dela, oznanjajte jih po vsej zemlji.
3 Odpev Prepevajte Bogu, ki nas varuje.

Ps 80   Slovesna obnova zaveze

Glejte, da ne bo v kom izmed vas hudobnosti nevernega srca (Heb 3,12).

 

Prepevajte našemu Bogu, *

vzklikajte našemu rešitelju.

Igrajte na strune, udarjajte na cimbale, *

na milo doneče citre in harfo.

Zatrobite na trombe ob prazniku, *

obhajamo največje slovesnosti. —

 

To je postava za Božje ljudstvo, *

tako nam Bog zapoveduje.

To je bil zakon za naše očete, *

ko so šli iz egiptovske dežele. —

 

Bog govori svojemu ljudstvu: *

»Tvoje rame sem oprostil bremena.

Tvoje roke sem osvobodil tlake, *

v stiski si me klical in sem te rešil.

Uslišal sem te iz ognjenega oblaka, *

ko si dvomil, sem ti dal vode iz skale. —

 

Moje ljudstvo, poslušaj moje opomine, *

o moji izvoljenci, samo mene kličite.

Nobenega drugega boga ne imejte, *

nobenega tujega boga ne molite.

Jaz, Gospod, sem te izpeljal iz egiptovske dežele, *

prosi me še za večje dobrote in te uslišim.  —

 

Toda moje ljudstvo me ni poslušalo, *

moji izvoljenci me niso ubogali.

Zakrknjenosti njih srca sem jih prepustil, *

naj hodijo po svojih načrtih. —

 

O da bi me moje ljudstvo poslušalo, *

o da bi moji izvoljenci hodili po mojih potih!

Njihove sovražnike bi takoj premagal, *

njihove nasprotnike bi ponižal. —

 

Moji sovražniki bi se spreobrnili, *

mir bi bil v deželi za vedno.

Svoje ljudstvo bi hranil z najboljšo pšenico, *

ga nasičeval z najslajšim medom.« —

3 Odpev Prepevajte Bogu, ki nas varuje.

Kratko berilo (Rim 14,17–19)
Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak pravičnost in mir in veselje v Svetem Duhu; kdor namreč s tem služi Kristusu, je všeč Bogu in čislan pri ljudeh. Prizadevajmo si torej za to, kar je za mir in za medsebojno spodbudo.

Spev z odpevom

V jutranjih urah mislim nate, Gospod.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.

Ti mi pomagaš.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.

Odpev k Hvaljen Daj nam spoznati Odrešenika, Gospod, in reši nas naših grehov.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Daj nam spoznati Odrešenika, Gospod, in reši nas naših grehov.

Prošnje

Hvalimo Boga, našega Očeta, ki nas, svoje otroke, varuje in ne presliši naših prošenj. Ponižno ga prosimo:

Dobri Oče, razsvetli nas.

Zahvaljujemo se ti, naš Bog, ker si nas razsvetlil po svojem Sinu,

– naj ves dan hodimo v njegovi luči.

Dobri Oče, razsvetli nas.

Tvoja Božja modrost naj nas danes vodi,

– da bomo živeli kot novi ljudje.

Dobri Oče, razsvetli nas.

Pomagaj nam pogumno prenašati zaradi tebe vse težave,

– da ti bomo velikodušno in vztrajno služili.

Dobri Oče, razsvetli nas.

Vodi danes naše misli, želje in dejanja,

– naj bomo učljivi in predani tvoji ljubeči skrbi.

Dobri Oče, razsvetli nas.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Bog vse svetosti in vir prave luči, naj zvesto premišljujemo svete resničnosti in vedno živimo v svetlobi tvoje pričujočnosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Tvoja postava, Gospod, mi je ljubša kakor srebrni in zlati zakladi.

Ps 118,65–72  (IX)  Hvala Božji postavi

 

Služim ti, Gospod, in ti si mi dobro storil, *

kakor si obljubil.

Uči me razsodnosti in vednosti, *

ker zaupam v tvoje sklepe. —

 

Preden sem bil ponižan, sem blodil, *

zdaj pa spolnjujem tvojo postavo.

Dober si in rad pomagaš, *

svojih zakonov me úči. —

 

Prevzetni kujejo prevare zoper mene, *

jaz pa z vsem srcem spolnjujem tvoje zapovedi.

Njih srce je v izobilju otopelo, *

jaz pa se radujem nad tvojo postavo. —

 

Dobro je zame, da sem bil ponižan, *

da se naučim tvojih zakonov.

Ljubša mi je tvoja postava *

kakor srebrni in zlati zakladi. —

1 Odpev Tvoja postava, Gospod, mi je ljubša kakor srebrni in zlati zakladi.
2 Odpev Ne bojim se nikogar, Gospod, zaupam v tvoje obljube.

Ps 55,2–7b,9–14   Zaupanje v Boga v stiski

Psalm je podoba Kristusovega trpljenja (sv. Hieronim).

 

Usmili se me, Bog, sovražniki me zalezujejo, *

ves dan me napadajo in vznemirjajo.

Brez prestanka me preganjajo, *

mnogi se borijo zoper mene. —

 

Na dan te hude preizkušnje, *

moj Bog, zaupam vate.

Ne bojim se jih, saj se spominjam tvoje obljube, *

kaj mi more storiti umrljivi človek! —

 

Ves dan gojijo sovražne misli, *

vse, kar delajo, je zoper mene.

Shajajo se zoper mene in prežijo v zasedi, *

zasledujejo moje stopinje in mi strežejo po življenju. —

 

Gospod, ti poznaš moje trpljenje in veš za moje solze, *

ali ni vse to zapisano v tvoji knjigi?

 

Naj zbežijo moji sovražniki, ko te kličem, *

zagotovo vem, da si z mano.

Ne bojim se, saj se spominjam tvoje obljube, *

kaj mi more storiti človek! —

 

Zavedam se obljub, ki sem jih naredil, *

moj Bog, opravil ti bom hvalne daritve.

Ti si me rešil smrti in obvaroval propada, *

še bom živel v svetlobi tvoje navzočnosti. —

2 Odpev Ne bojim se nikogar, Gospod, zaupam v tvoje obljube.
3 Odpev Do nebes sega tvoja dobrota, Gospod. 

Ps 56   Jutranja molitev v trpljenju

Ta psalm opeva Gospodovo trpljenje (sv. Avguštin).

 

Usmili se me, Bog, usmili, *

popolnoma zaupam vate. 

Pod tvoje varstvo se zatekam, *

dokler vihar ne mine.

Kličem na pomoč Boga najvišjega, *

Boga, ki mi izkazuje dobrote. —

 

Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši, *

osramoti naj moje preganjalce.

Naj mi izkaže svojo milost *

in svojo naklonjenost.

Živim sredi ljudi, ki so kakor levi, *

najraje bi me požrli.

Njih zobje so kakor sulice in puščíce, *

kakor oster meč je njihov jezik. —

 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *

na vso zemljo razširi svoje veličastvo.

 

Mojim nogam so nastavili zanko, *

v nevarnosti je moje življenje.

Na moji poti so skopali jamo, *

naj sami padejo vanjo.  —

 

Moje srce, o Bog, je pripravljeno, *

peti in igrati ti hočem.

Prebúdi se, moja duša; oglasite se, citre in harfa, *

prebuditi hočem jutranjo zarjo.

Gospod, hvalil te bom med narodi, *

prepeval in slavil med ljudstvi.

Do nebes sega tvoja dobrota, *

do oblakov tvoja zvestoba. —

 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *

na vso zemljo razširi svoje veličastvo. —

3 Odpev Do nebes sega tvoja dobrota, Gospod. 
Opoldne

Kratko berilo (Gal 5,16–17)
Po duhu živite in ne strezite poželenju mesa. Zakaj meso poželi zoper duha, duh pa zoper meso. Ta dva sta si namreč med seboj nasprotna, da ne delate tega, kar bi hoteli.

– Dober si, Gospod, in deliš dobrote.
– Uči me, da bom hodil po tvojih potih.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, v tebi ni nič temnega, nič mračnega. Napolni nas s svojo blažilno lučjo, da bomo zvesto in pogumno hodili po poti tvojih zapovedi. Po Kristusu, našem Gospodu. 
 

⇑ Vrh

Srce Jezusovo (petek po drugi nedelji po Binkoštih)

1. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Predobri stvarnik si sveta,
o Kristus, vseh odrešenik,
Očeta si svetal odsvit
in živi, pravi Božji Sin.

 

Ljubezen te nagnila je,
umrljivo si telo privzel,
da novi Adam vrnil bi,
kar prvi nam zapravil je.

 

O da nikdar bi ne prešla
ljubezen tvojega srca
in da bi vsi zajemali
pri tebi odpuščanja vir!

 

Zato si rane nase vzel,
zato prebosti dal Srce,
da z vodo in s krvjo izmil
gnusobo greha bi z ljudi.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki milost iz srca deliš,
Očeta tudi in Duha
naj hvali zemlja vekomaj. Amen.

1 Odpev Z večno ljubeznijo nas je Bog ljubil in ko je bil povzdignjen z zemlje, nas je poln usmiljenja pritegnil k svojemu srcu.

Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno

Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).

 

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *

hvalite ga in slavite.

Gospodovo ime naj bo slavljeno *

zdaj in na veke. —

 

Gospodovo ime naj bo hvaljeno *

od sončnega vzhoda do zahoda.

Gospod je vzvišen nad narodi, *

njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.

Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *

Vzvišen je nad nebo in zemljo. —

 

Iz prahu dviga siromaka, *

iz blata povišuje ubožca.

Sprejme ga med izvoljene, *

med kneze svojega ljudstva.

Nerodovitni daje, da ima družino *

in je vesela mati med svojimi otroki. —

1 Odpev Z večno ljubeznijo nas je Bog ljubil in ko je bil povzdignjen z zemlje, nas je poln usmiljenja pritegnil k svojemu srcu.
2 Odpev Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam.

Ps 145 Zaupanje v Boga prinaša srečo

Hvalimo Gospoda v svojem življenju, to se pravi: v svojem vedenju (Arnobij).

 

Hvali, moja duša Gospoda! *

Slavil bom Gospoda vse svoje življenje.

Prepeval bom svojemu Bogu, *

vse dokler bom živel. —

 

Ne zanašajte se na zemeljske veljake, *

na ljudi, ker pri njih ni rešitve.

Ko izdihnejo, se povrnejo v zemljo, *

tisti dan propadejo vsi njih načrti. —

 

Blagor mu, komur pomaga Bog naših očetov, *

blagor mu, ki v Gospoda zaupa.

Bog je ustvaril nebo in zemljo, *

morje in vse, kar v njem prebiva.

Bog je zvest na veke, *

zatiranim vrača pravico. —

 

Gospod daje kruha lačnim, *

Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim, *

Gospod dviga potrte.

Gospod varuje tujce, *

Gospod podpira sirote in vdove.

Gospod ljubi pravične, *

hudobnim razdira naklepe. —

 

Gospod bo kraljeval na veke: *

tvoj Bog bo od roda do roda. —

2 Odpev Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam.
3 Odpev Jaz sem dobri pastir, ki pasem svoje ovce in dam življenje zanje.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Odpev Jaz sem dobri pastir, ki pasem svoje ovce in dam življenje zanje.

Kratko berilo (Ef 5,25b–27)

Kristus je Cerkev ljubil in sam sebe zanjo dal, da bi jo v vodni kopeli z besedo očistil in jo posvetil; da bi napravil sam sebi slavno Cerkev, ki bi ne imela madeža ali gube ali kaj podobnega, ampak da bi bila sveta in brezmadežna.

Spev z odpevom

Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.

In nas napravil Bogu Očetu za kraljestvo in duhovnike.
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus nas je ljubil in nas očistil s svojo krvjo.

Odpev k Moja duša Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že vnel.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že vnel.
Prošnje

Prosímo Jezusa, v katerem najdemo mir svojim dušam:

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Jezus, iz tvojega prebodenega srca sta pritekli kri in voda, da se je rodila tvoja nevesta Cerkev,

– posveti jo in očisti vseh madežev.

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Jezus, sveti Božji tempelj, ki so ga ljudje podrli, pa ga je Oče znova postavil,

– naredi svojo Cerkev za šotor Najvišjega.

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Jezus, kralj in središče vseh src, ljubiš nas z večno ljubeznijo in usmiljeno vabiš k sebi,

– obnovi z vsemi svojo zavezo.

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Jezus, naš mir in naša sprava, vse ljudi združuješ v eno in s svojim križem uničuješ sovraštvo,

– privedi nas k nebeškemu Očetu.

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Jezus, naše življenje in vstajenje, obteženi najdejo v tebi mir svojim dušam,

– pritegni k sebi vse grešnike.

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Jezus, zaradi svoje nad vse velike ljubezni si bil pokoren do smrti na križu,

– obudi vse, ki počivajo v tvojem miru.

Jezus, ljubljeni naš kralj, usmili se.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Dobri Oče, danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni. Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Pred slovesnim praznikom

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Zdrava, o nebes Kraljica,

zdrava, angelov Gospa.

Zdrava, korenina, zdrava, vrata,

iz tebe svetu luč je prisijala.

O veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,

bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021