Osnovne informacije o novem avdio brevirju

Namen avdio različice molitvenega bogoslužja (brevirja) je, da bi bil molitveni pripomoček tistim, ki smo s svojimi zaobljubami obljubili to molitev (duhovniki, redovniki, redovnice), drugim pa povabilo, da se na ta način priključijo molitvi Cerkve.

V novem avdio brevirju so vključene vse molitvene ure (Povabilo, Bogoslužno branje, Hvalnice, Dnevna molitvena ura, Večernice, Sklepnice) dneva. Prav tako vključuje lastna besedila za vse obvezne godove, praznike in slovesne praznike, prav tako za vse liturgične čase (adventni, božični, postni, med letom). Niso pa vključeni lastni bogoslužni koledarji posameznih škofij in redov.

Ideja je posneti vse bogoslužne knjige brevirja (1600 strani brevirja + 1800 strani beril Bogoslužnega branja v 5 zvezkih) in jih pripraviti v takšni obliki, da program sam sproti izbira besedila, ki so potrebna za posamezni dan.

Snemanje gradiva se je začelo pozimi 2023 in v tem trenutku (junij 2024) jih je že toliko posnetih (95.7%), da lahko zagotavljamo nemotemo predvajanje za vsak dan sproti. 

Za namen snemanja smo v kapucinskem samostanu v Škofji Loki postavili improvizirani avdio studio, ki služi snemanju, h kateremu so bili najprej povabljeni slovenski redovniki in redovnice, nato pa tudi mnogi laiki. V zadnjem letu se jih je zvrstilo več kot 70. Novi bralci pa so še vedno dobrodošli, še posebej dobrodošli moški glasovi za branje beril bogoslužnega branja (pišite na info@hozana.si, če ste kandidat).

V prvi fazi bomo posneli vsa besedila v recitirani obliki, v drugi fazi, ki bo kmalu sledila (že v letošnjem letu 2024), pa se bodo posamezni psalmi in pesmi tudi zapeli.

Ne dvomimo, da se bodo ob uporabi pokazale tudi kakšne napake, zato prosim da jih javite, pa tudi morebitne pripombe, opažanja in predloge.

Vse to ne bi bilo možno brez donacij, s katerimi zadnje dve leti velikodušno podpirate naše delo, za kar se vam zahvaljujemo, naj vam Bog povrne! Naj bo naše delo v Njegovo slavo!

br. Matej Nastran in sodelavci