HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Palabra de Dios de martes, 25. octubre 2016

Zadnja homilija (30. nedelja med letom) - Janko Strašek - Cirkovce na Dravskem polju
(27.10.2013 ob 10h, dolžina: 7:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

30. nedelja med letom - Brezje
(24.10.2010 ob 10h, dolžina: 12:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Torek 30. tedna med letom (leto II)

Zadnje premišljevanje
30. nedelja med letom
23.10.2016

Paziti na pogled
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Tudi znotraj patriarhalne družinske strukture naj se mož in žena dopolnjujeta v ljubezni. Pavel naroča, naj se drug drugemu podrejajo po podobi Kristusove podaritve Cerkvi. Zato naj možje ne bodo zapovedovalni; svoje žene naj ljubijo, da se ne bodo počutile podrejene. Gospod, prosim te za zakonce, da bi odgovorno in s spoštovanjem živeli po odnosu Kristusa in Cerkve.

Evangelij

Najmanjše gorčično seme postane veliko drevo, ščepec kvasa vse prekvasi. Kar Bog začne, bo zraslo, čeprav je majhno, razpršeno, vrženo v svet. Ne bom se ustrašil pred majhnostjo, zaupal bom, da Božje kraljestvo raste in ohranja svojo moč. Gospod, daj mi poguma, da bom kljub majhnosti in neuspehom ostal zvest tvojemu klicu in poslanstvu.

Primož Krečič

Lectura

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 5,21-33)

La vida familiar del cristianor
21 Someteos los unos a los otross por reverencia a Cristo. 22 Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor,t 23 porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia.u Cristo es también el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo; 24 y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estar en todo sujetas a sus maridos. 25 Maridos, amad a vuestras mujeres,v como Cristo amó a la iglesiaw y dio su vida por ella.x 26 Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabray 27 para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santificada y perfecta.z 28 Así como el marido ama su propio cuerpo, así debe amar también a su mujer. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. 29 Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia,a 30 porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo.b 31 Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán como una sola persona.c 32 Aquí se muestra la grandeza del designio secretod de Dios, un designio que yo estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia.e 33 En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido.

Salmo Responsorial 128

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 128,1-2.3.4-5

SALMO 128 (127)
Las bendiciones del Señora
Cántico gradual.b Felizc tú, que honras al Señor
y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo,
serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar,
tu mujer será como una vid cargada de uvas;
tus hijos, alrededor de tu mesa,
serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. ¡Que el Señor te bendiga desde el monte Sión!
¡Que veas el bienestar de Jerusalén
todos los días de tu vida!

Evangelio

Aleluja

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,18-21)

Parábola de la semilla de mostaza
18 Jesús decía: “¿A qué se parece el reino de Dios y a qué podré compararlo? 19 Es como una semilla de mostazak que un hombre siembra en su campo, y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves anidan entre sus ramas.”l
Parábola de la levadura
20 También dijo Jesús: “¿A qué podré comparar el reino de Dios? 21 Es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para que toda la masa fermente.”m

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016