HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Palabra de Dios de martes, 25. septiembre 2018

Zadnja homilija (25. nedelja med letom) - Aljaž Kraševec - Grosuplje
(20.9.2015 ob 10h, dolžina: 13:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom
(20.9.2015 ob 9h, dolžina: 12:42)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

25. nedelja med letom
(20.9.2015 ob 8h, dolžina: 10:26)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Franc Vidmar - Žužemberk
(23.9.2012 ob 10h, dolžina: 7:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 25. tedna med letom (leto II)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisatelj vabi Izraelce k pravičnosti, ponižnosti, marljivosti, resnicoljubnosti, da bi se znali obvladati, bili svobodni in zvesti, predvsem pa, da ne bi preslišali klicev revežev. Ob skrbi za rast v krepostih bom poglobil občutljivost za klice ubogih današnjega časa. Gospod, povej mi, da je klic revežev obrnjen k tebi in da poslušati njihov klic pomeni odgovoriti v tvojem imenu.

Evangelij

Ob obisku matere in sorodnikov Jezus spregovori o novi družini svojih učencev. Ne odpravlja krvnih vezi, vendar predstavi nove, ki nastanejo ob poslušanju in uresničevanju Božje besede. Pomembno je, da poslušam in živim to besedo, ki ustvarja nov odnos z Jezusom in ljudmi. Gospod, pomagaj mi, da bom prednostno prisluhnil tvoji besedi in jo uresničil, kakor hočeš ti.

Primož Krečič

Lectura

Božja previdnost pobuda človeške modrosti

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 21,1-6.10-13)

Kraljevo srce je v Gospodovi roki podobno vodnim strugam, ki jih poljedelec uravnava, kamorkoli hoče. Človeku se vsaka njegova pot zdi prava, a Gospod je, ki tehta srce. Po pravičnosti in pravici ravnati je ljubše Gospodu ko daritev. Prevzetne oči in ošabno srce, svetilka brezbožnih, je greh. Misli pridnega prinesejo dobiček, vsak zaletel pa pride le v pomanjkanje. Zakladi, nabrani z lažnim jezikom, so dih, ki se razpihne, zanke smrti. Brezbožnikova duša želi zlo, njegov bližnji ne najde pri njem usmiljenja. Če se zasmehovalec kaznuje, se preprosti spametuje, in če se pouči modri, si pridobi znanje. Na hišo brezbožnega pazi Pravični, brezbožne peha v nesrečo. Kdor si maši uho pred siromakovim vpitjem, bo tudi sam vpil, pa ne bo uslišan.

Salmo Responsorial 119

Odpev: »Vôdi me po stezi svojih ukazov.«

Ps 119,1.27.20.34.35.44

Blagor njim, ki je njih pot brez madeža,
ki hodijo v Gospodovi postavi!
Poúči me o poti svojih zapovedi,
premišljeval bom tvoja čudovita dela!
Odpev: »Vôdi me po stezi svojih ukazov.«
Izbral sem pot resnice,
odločil sem se za tvoja pota.
Poúči me, da bom spolnjeval tvojo postavo,
in držal jo bom z vsem svojim srcem!
Odpev: »Vôdi me po stezi svojih ukazov.«
Vôdi me po stezi svojih ukazov,
ker se je veselim,
da bom vedno držal tvojo postavo,
na veke in vedno.
Odpev: »Vôdi me po stezi svojih ukazov.«

Evangelio

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Hvala tistih, ki spolnjujejo Božjo besedo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,19-21)

Tisti čas so prišli k Jezusu njegova mati in bratje, pa se niso mogli sniti z njim zaradi množice. Sporočili so mu: »Tvoja mati in tvoji bratje stojé zunaj in te želijo videti. « On pa jim je odgovoril: »Moja mati in moji bratje so tisti, ki poslušajo in spolnjujejo Božjo besedo.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018