HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za torek, 27. junija 2017

Zadnja homilija (12. nedelja med letom)
(22.6.2014 ob 10h, dolžina: 8:50)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

12. nedelja med letom - br. Jože Smukavec
(22.6.2014 ob 10h, dolžina: 11:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(22.6.2014 ob 9h, dolžina: 13:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Sv. Ema Krška, obvezni god

Torek 12. tedna med letom (leto I)

»Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« (Mt 7,14)
Zadnje premišljevanje
12. nedelja med letom
25.6.2017

Ne bojte se torej!
Ne bojte se torej! Začelo se je poletje v pravem pomenu besede, končala se je šola in začenjajo se dopusti, ali vsaj hrepenenje po dopustu. Božja Besedapa se zdi, da gre prav v drugo smer .... V prvem berilu beremo o Jeremiju, preroku, na katerega se je zgrinjalo ogromno stisk in preganjanj zaradi Božjega imena, beremo o njegovem ječanju in upanju, njegovi stiski in vpitju k Bogu, ki ga je poklical.Nič počitniškega ... Simbolno bi lahko rekli, da nas Beseda želi ohraniti budne …

Več ...


Nakup tiskane knjige
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Abram želi urediti odnose z nečakom Lotom. Oba sta pastirja, zato Abram predlaga, da si razdelita pokrajino. Izbiro prepusti Lotu, za kar bo kasneje deležen blagoslova. Ob prepirih in nejasnostih se bom skušal pogovoriti in poiskati rešitev. Tudi če mi ne bo po volji, bo dogovor prinesel mir. Gospod, hvala za Abrahamov pogum. Daj mi moči, da bom znal pri delitvi potrpeti in ohraniti notranji mir.

Evangelij

Jezus vabi učence k iskreni ljubezni do Boga, da svete reči ostanejo svete, in k upoštevanju zlatega pravila medsebojne ljubezni. Pot z Jezusom je naporna, saj ni prostora za moralne kompromise in predajanje skušnjavam. Po kakšni poti hodim? Ali se borim proti lagodnosti, ohranjam notranjo disciplino? Gospod, osvobodi me popustljivosti, da bi se predal svetni miselnosti.

Primož Krečič

Berilo

Med brati naj ne bo prepira

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 13,2.5-18)

Bil pa je Abram silno bogat z živino, srebrom in zlatom. A tudi Lot, ki je hodil z Abramom, je imel drobnico, goved in šotore. Zato jima pokrajina ni zadostovala za skupno bivanje; kajti njuno imetje je bilo tako veliko, da nista mogla skupaj ostati. Vnel se je namreč prepir med pastirji Abramovih čred in pastirji Lotovih čred; povrh so še Kanaanci in Ferezejci bivali takrat v deželi. Zato je rekel Abram Lotu: »Naj ne bo, prosim, prepira med menoj in teboj, med mojimi pastirji in tvojimi pastirji; saj sva brata. Ali ni vsa dežela pred teboj? Loči se, prosim, od mene! Če ti hočeš na levo, pojdem jaz na desno; če pa ti hočeš na desno, pojdem jaz na levo.« 10 Tedaj je Lot povzdignil oči in videl, da je vso pokrajino ob Jordanu docela namakala voda, preden je Gospod pokončal Sodomo in Gomoro, bila je kakor Gospodov vrt, kakor egiptovska dežela, tja do Segora. 11 In Lot si je izbral vso pokrajino ob Jordanu. Lot je potem odrinil proti vzhodu; tako sta se ločila drug od drugega. 12 Abram je bival v kanaanski deželi, Lot pa je bival v mestih te pokrajine in šotoril tja do Sodome. 13 Sodomljani pa so bili hudobni in veliki grešniki pred Gospodom. 14 Gospod pa je rekel Abramu, potem ko se je Lot ločil od njega: »Povzdigni oči in poglej s kraja, kjer stojiš, proti severu in jugu, proti vzhodu in zahodu! 15 Kajti vso deželo, ki jo vidiš, bom dal tebi in tvojemu zarodu na veke. 16 In namnožil bom tvoj zarod kakor prah zemlje: ako more kdo prešteti prah zemlje, bo preštel tudi tvoj zarod. 17 Vstani, prehodi deželo po njeni dolgosti in širokosti! Kajti tebi jo bom dal.« 18 In Abram je premaknil svoje šotore ter prišel prebivat k Mambrejevemu hrastu, ki je pri Hebronu. Tam je postavil oltar Gospodu.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 15,2-5

Kdor hodi brez madeža in dela pravično,
misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom,
kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori.
Odpev
Kdor ne zasramuje svojega soseda;
kdor ničvredneža ne ceni,
časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda.
Odpev
Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Odpev

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja.

Zlato pravilo prave medsebojne ljubezni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,6.12-14)

Svetega ne dajajte psom in svojih biserov ne mečite pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. 12 Vse torej, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim; zakaj to je postava in preroki. 13 Vstopíte skozi ozka vrata; zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo, in mnogo jih je, ki po njej v pogubo hodijo. 14 Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo!


Sv. Ema Krška (27. junij)

Sv. Ema Krška (leto I), obvezni god

Berilo

Hvala žene, ki se boji Gospoda

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 31,10-13.19-20.30-31)


10 Vrlo ženo, kdo jo najde?
Visoko presega bisere njena cena.
11 Zaupa ji srce njenega moža,
in dobička mu ne zmanjka.
12 Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega,
vse dni svojega življenja.
13 Skrbi za volno in lan
in veselo dela s svojimi rokami.
19 Svoje roke steguje po preslici,
njeni prsti prijemljejo vreteno.
20 Svojo dlan odpira ubogemu,
in potrebnemu podaja roke.
30 Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota;
žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna.
31 Dajte ji uživati sad njenih rok,
in naj jo hvalijo pri vratih njena dela!

Psalm 127

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 127,1-5

Stopniška pesem, Salomonova.

Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo njeni zidarji;
če Gospod ne varuje mesta,
stražnik zaman čuje.
Zaman vam je vstajati pred svitom,
sedeti pozno v noč pri delu,
jesti kruh trdega truda:
saj ga svojim ljubljencem daje v spanju.
Glej, dar Gospodov so sinovi,
plačilo je telesni sad;
kakor puščice v bojevnikovi roki,
tako so sinovi mladosti.
Blagor možu, ki je z njimi napolnil svoj tul;
ne bodo mu v sramoto, ko se s sovražniki spoprime pri vratih.

Evangelij

Mt 5,3

Aleluja

Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Moj Oče vam bo dal kraljestvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,32-34)

32 Ne boj se, mala čreda, zakaj vaš Oče vam je sklenil dati kraljestvo. 33 Prodajte, kar imate, in dajte vbogajme. Napravite si mošnje, ki ne ostarijo, zaklad v nebesih, ki ne poíde in kateremu se tat ne približa in ga molj ne razjé. 34 Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017