HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za soboto, 27. avgusta 2016

Zadnja homilija (21. nedelja med letom) - Robert Emeršič - župnija Rače pri Mariboru
(25.8.2013 ob 10h, dolžina: 7:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

21. nedelja med letom - Nadškof Alojz Uran - Vogel - srečanje PRO
(22.8.2010 ob 10h, dolžina: 10:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Sv. Monika, obvezni god

Sobota 21. tedna med letom (leto II)

»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Korintu so bili mnogi misleci, toda Pavel ne išče te modrosti, ampak Božjo modrost, ki je bliže malim, da se ne bi kdo ponašal. Najvišji Božji dar je odrešenje v Kristusu. Iskreno in ponižno bom gradil življenje na Gospodovem daru. Gospod, rad bi se hvalil z velikim delovanjem tvojega Duha in razvijal njegove darove, da bi po tem sijala tvoja slava.

Evangelij

Pred odhodom gospodar zaupa služabnikom upravo različnih delov premoženja. Ti v tem času različno gospodarijo. Ob vrnitvi gospodar nagradi njihovo prizadevanje, lenega pa kaznuje. Jezus me vabi, da bi bil dejaven in zvest, ko pričakujem srečanje z njim. Ali odgovorno uporabljam svoje talente? Gospod, naj bom buden in te dejavno pričakujem v svoji službi.

Primož Krečič

Berilo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

26 Zakaj, glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; 27 marveč, kar je nespametnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je slabotnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; 28 in izvolil si je Bog, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, 29 da se noben človek ne bo hvalil pred njim. 30 Od njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, 31 da, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Psalm 33

Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Ps 33,12-13.18-19.20-21

12 Blagor narodu, čigar Bog je Gospod,
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last. 13 Z nebes se ozira Gospod,
vidi vse človeške otroke. 18 Glej, oči Gospodove so uprte na nje, ki se ga boje,
na nje, ki upajo v njegovo milost, 19 da reši njih duše smrti
in jih ob lakoti preživlja. 20 Naša duša čaka Gospoda:
on je naš pomočnik in ščit. 21 Njega se torej naše srce veseli,
v njegovo sveto ime zaupamo.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,14-30)

14 Bo namreč kakor pri človeku, ki se je odpravljal na potovanje in je poklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje; 15 enemu je dal pet talentov, drugemu dva, tretjemu pa enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in je odpotoval. 16 Tisti, ki je bil prejel pet talentov, je šel takoj z njimi kupčevat in je pridobil pet drugih. 17 Prav tako je tudi tisti, ki je bil prejel dva, pridobil dva druga. 18 Tisti pa, ki je bil prejel enega, je šel, izkopal zemljo in denar svojega gospodarja skril. 19 Čez dolgo časa pa je gospodar teh služabnikov prišel in napravil z njimi račun. 20 In pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: ‚Gospod, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‘ 21 Njegov gospodar mu je rekel: ‚Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!‘ 22 Pristopil je tudi tisti, ki je bil prejel dva talenta, in je rekel: ‚Gospod, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‘ 23 Njegov gospodar mu je rekel: ‚Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, pojdi v veselje svojega gospoda!‘ 24 Pristopil pa je tudi ta, ki je bil prejel en talent, in je rekel: ‚Gospod, vem, da si trd človek: žanješ, kjer nisi sejal, in pobiraš, kjer nisi vejal; 25 zbal sem se in sem šel ter svoj talent zakopal v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega.‘ 26 Njegov gospodar mu je odgovoril in mu rekel: ‚Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in pobiram, kjer nisem vejal; 27 torej bi bil moral dati moj denar menjavcem in ob svojem prihodu bi jaz svojo lastnino prejel z obrestmi. 28 Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki ima deset talentov! 29 Kajti vsakemu, kdor ima, se bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. 30 Neporabnega služabnika pa vrzite ven v temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.‘


Sv. Monika (27. avgust)

Sv. Monika (leto II), obvezni god

Berilo

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 26,1-4.13-16)


Srečen mož vrle žene,
število njegovih let se podvoji!
Pogumna žena razveseljuje svojega moža,
on izpolni v miru svoja leta.
Vrla žena je dober delež,
v kateri se bojé Gospoda, se jim daje v posest.
Bodi bogat ali ubog, njegovo srce je veselo,
njegovo obličje vselej vedro
13 Milina žene razveseljuje njenega moža
in njena razumnost krepi njegove ude.
14 Molčeča žena je dar Gospodov
in dobro vzgojena duša se ne da poplačati.
15 Milina čez milino je sramežljiva žena
in nič ne odtehta vzdržne duše.
16 Kakor sonce sije na višavah Gospodovih,
tako je lepota vrle žene okras njene hiše.

Psalm 127

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 127,1-5

Stopniška pesem, Salomonova.

Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo njeni zidarji;
če Gospod ne varuje mesta,
stražnik zaman čuje. Zaman vam je vstajati pred svitom,
sedeti pozno v noč pri delu,
jesti kruh trdega truda:
saj ga svojim ljubljencem daje v spanju. Glej, dar Gospodov so sinovi,
plačilo je telesni sad; kakor puščice v bojevnikovi roki,
tako so sinovi mladosti. Blagor možu, ki je z njimi napolnil svoj tul;
ne bodo mu v sramoto, ko se s sovražniki spoprime pri vratih.

Evangelij

Prim. Mdr 11,23-26

Aleluja

Aleluja. Z vsemi si usmiljen in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,11-17)

11 Nato je šel v mesto, z imenom Naim, in z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. 12 Ko pa se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova; in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. 13 Ko jo je Gospod videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« 14 In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosivci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« 15 In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi. 16 In vse je obšel strah in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo«. 17 In ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016