HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za torek, 27. septembra 2016

Zadnja homilija (26. nedelja med letom)
(25.9.2016 ob 11h, dolžina: 9:55)

Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

26. nedelja med letom
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 9:24)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah


Posnetek homilije

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Sv. Tomaz pri Ormozu
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Boris Kučko - Beltinci
(29.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Milan Kšela - Brežice
(26.9.2010 ob 10h, dolžina: 11:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Sv. Vincencij Pavelski, obvezni god

Torek 26. tedna med letom (leto II)

»Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« (Lk 9,54-56).
Zadnje premišljevanje
26. nedelja med letom
25.9.2016

Psi so Lazarju lizali rane, kaj pa človek?
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Čemu trpljenje? Job prekolne dan, ko se je rodil, saj bi bilo bolje, da bi sploh ne prišel na svet. Čemu naj vztraja, ko trpljenju ni videti konca? Jobova izkušnja se pojavi v vsakem srcu. Kako nanjo odgovoriti? Bogu bom ostal zvest tudi v trpljenju in ga spreminjal v dar za druge. Gospod, hvala, ker morem v luči križa sprejeti tudi najbolj temne in nerazumljive trenutke.

Evangelij

Jezusa najprej zavrnejo domačini, potem pa še v Samariji, ker gre v Jeruzalem. Jakob in Janez se želita maščevati nad njimi, vendar jima ne pusti. Posnemal bom Jezusa, ki ne prihaja do nikogar z nasiljem. Gospod, včasih se izognem odločitvam, ki zahtevajo odpoved. Rad bi na silo rešil stvari. Daj mi moči, da bom potrpežljiv in ne bom padel v to skušnjavo.

Primož Krečič

Berilo

Berilo iz Jobove knjige (Job 3,1-3.11-17.20-23)

Potem je Job odprl svoja usta in preklel svoj dan. Spregovoril je in rekel:
Naj zgine dan, ob katerem sem se rodil,
in noč, ko se je reklo: deček je bil spočet.
11 Zakaj nisem v materinem telesu umrl,
ali izdihnil, ko sem prišel iz telesa?
12 Zakaj so me sprejela kolena,
zakaj prsi, da sem sesal?
13 Zakaj zdaj bi pokojno ležal,
spal bi in tako imel mir
14 s kralji in svetovalci zemlje,
ki si gradijo groblje,
15 ali s knezi, ki imajo zlata,
ki svoje hiše polnijo s srebrom;
16 ali bi ne bival, kakor zagreben splavljenec,
kakor otročiči, ki niso videli svetlobe.
17 Tam hudobneži nehajo besneti,
ondi počivajo onemogli.
20 Zakaj se daje luč nesrečnemu
in življenje v duši zagrenjenim,
21 ki hrepenijo po smrti, pa ne pride,
jo iščejo bolj ko zaklade,
22 vriskajo od veselja,
se radujejo, ko najdejo grob,
23 možu, čigar steza je zastrta
in ki ga je z ograjo Bog obkrožil?

Psalm 88

Odpev: »Naj pride k tebi moja molitev.«

Ps 88,2-3.4-5.6.7-8

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj. Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju! Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti. Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči. Med mrtvimi je moje ležišče,
sem kakor pobiti, ki leže v grobu,
katerih se več ne spominjaš,
in ki so ločeni od tvoje skrbi. Vrgel si me v globoko jamo,
v temo, v brezno. Trdo teži na meni tvoj gnev,
z vsemi svojimi valovi me stiskaš.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,51-56)

51 Ko pa so se dopolnjevali dnevi, ko bi bil vzet v nebo, se je tudi sam namenil iti v Jeruzalem. 52 In poslal je pred seboj glasnike; ti so šli in stopili v samarijsko vas, da bi mu pripravili prenočišče. 53 Pa ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. 54 Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride ogenj z neba in jih pokonča?« 55 Toda obrnil se je in ju posvaril: »Ne vesta, kakšnega duha sta; Sin človekov ni prišel življenj uničevat, ampak reševat.« 56 In odšli so v drugo vas.


Sv. Vincencij Pavelski (27. september)

Sv. Vincencij Pavelski (leto II), obvezni god

Berilo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

26 Zakaj, glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; 27 marveč, kar je nespametnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je slabotnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; 28 in izvolil si je Bog, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, 29 da se noben človek ne bo hvalil pred njim. 30 Od njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, 31 da, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji. Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo. Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke. Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv; jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze. Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov. Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi, postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično. Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Mt 5,7

Aleluja

Aleluja. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

31 Ko pa pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. 32 In zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil jih bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od ovnov; 33 in bo ovce postavil na svojo desnico, ovne pa na levico. 34 Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: ‚Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! 35 Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; 36 nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.‘ 37 Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ‚Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? 38 Kdaj smo te videli popotnega in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? 39 Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo k tebi prišli?‘ 40 In kralj jim bo odgovoril: ‚Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‘ 41 Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ‚Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. 42 Zakaj lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; 43 popoten sem bil in me niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‘ 44 Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: ‚Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnega ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‘ 45 Tedaj jim bo odgovoril: ‚Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili.‘ 46 In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje.«

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016