HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za sredo, 26. oktobra 2016

Zadnja homilija (30. nedelja med letom) - Janko Strašek - Cirkovce na Dravskem polju
(27.10.2013 ob 10h, dolžina: 7:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

30. nedelja med letom - Brezje
(24.10.2010 ob 10h, dolžina: 12:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Sreda 30. tedna med letom (leto II)

»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,30)
Zadnje premišljevanje
30. nedelja med letom
23.10.2016

Paziti na pogled
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel predstavlja odnose v tedanji širši družini. Sprejema družbene razlike, vendar kliče k medsebojnemu spoštovanju zaradi Gospoda. Kako se vedem kot voditelj in kakšen sem do nadrejenih? V Jezusovem Duhu se bom trudil sprejemati ljudi in odpravljati nesvobodne odnose. Gospod, daj mi modrost, da bom na svojem mestu izpolnil tvojo voljo in bom deležen blagoslova.

Evangelij

Jezus hodi v Jeruzalem. Med potjo ga nekdo vpraša, ali bo veliko zveličanih. Jezus mu ne pove števila, ampak ga spomni na ozka vrata, kar pomeni trud, ki je potreben. Za Gospoda ni dovolj, da ga poznam, ampak da se tudi trudim z vsemi močmi živeti po njem. Gospod, reši me zmotnih gotovosti, saj hočeš le, da uresničim Očetovo voljo. Naj bom zvest v malem.

Primož Krečič

Berilo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 6,1-9)

Otroci bodite svojim staršem poslušni v Gospodu, zakaj to je prav. »Spoštuj očeta in mater,« to je prva zapoved z obljubo: »da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.« In očetje, ne dražite k jezi svojih otrok, ampak jih vzrejajte s strahovanjem in svarjenjem Gospodovim. Sužnji, bodite poslušni zemeljskim gospodarjem s strahom in trepetom, v preproščini svojega srca, kakor Kristus; ne s službo na videz, kakor bi hoteli ljudem ugajati, marveč vršite božjo voljo iz srca kot Kristusovi služabniki in služite z dobro voljo kakor Gospodu in ne kakor ljudem, ker veste, da bo vsak, naj bo suženj ali svoboden, dobil od Gospoda povračilo za to, kar bo dobrega storil. In gospodarji, prav to delajte vi njim in grožnje opustite, vedoč, da je njihov in vaš Gospod v nebesih in da se ne ozira na osebo.

Psalm 145

Odpev: »Resničen je Gospod v vseh svojih besedah.«

Ps 145,10-14

10 Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavé; 11 naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govoré o tvoji moči, 12 da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva. 13 Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje gospostvo je za vse rodove.
Resničen je Gospod v vseh svojih besedah,
dober v vseh svojih delih; 14 Gospod zadržuje vse, ki padajo,
dviga vse, ki so tlačeni.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,22-30)

22 In hodil je po mestih in vaseh in učil, in se napotil v Jeruzalem. 23 Rekel pa mu je nekdo: »Gospod, ali je teh, ki se bodo rešili, malo?« 24 On jim je rekel: »Prizadevajte si, da stopite skozi ozka vrata; zakaj, povem vam, mnogi bodo želeli vstopiti, pa ne bodo mogli. 25 Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl in boste postajali zunaj in začeli trkati na vrata, govoreč: ‚Gospod, odpri nam‘, vam bo odgovoril: ‚Ne poznam vas, od kod ste.‘ 26 Tedaj boste začeli govoriti: ‚Vpričo tebe smo jedli in pili in po naših ulicah si učil.‘ 27 In poreče vam: ‚Ne vem, od kod ste; proč od mene vsi, ki ste delali krivico.‘ 28 Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama in Izaka in Jakoba in vse preroke v božjem kraljestvu, sebe pa izgnane venkaj. 29 In prišli bodo od vzhoda in zahoda in severa in juga in bodo sedli za mizo v božjem kraljestvu. 30 In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016