HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za četrtek, 22. junija 2017

Zadnja homilija (11. nedelja med letom) - Janez Šilar - Borovnica
(15.6.2008 ob 10h, dolžina: 8:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Četrtek 11. tedna med letom (leto I)

»Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nabeški Oče vam odpustil« (Mt 6,14).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Korintski verniki so povzročali Pavlu skrbi in težave, vendar jih ima vseeno rad. Sprašuje se, kako morejo biti tako nespametni, da poslušajo tiste, ki jim oznanjajo drugačen evangelij. Dosleden bom v sprejemanju in oznanilu krščanskega nauka, da ne bi ljudi begal in delal razdorov v skupnosti. Gospod, daj mi evangeljski pogum in iskreno ljubezen do ljudi, da bom navdušeno posredoval tvoje veselo oznanilo.

Evangelij

Ob molitvah hinavcev in poganov Jezus razkriva, da je prava molitev: "Oče naš". Molivec se obrača k Bogu, ljubečemu Očetu in mu izrazi sinovsko vdanost. Oče pozna moje potrebe in usliši zaupno molitev. Kakšna je moja molitev, kdaj molim, kaj želim, ko molim? Gospod, nauči me moliti, kakor si ti molil. Naj kot ljubljeni sin odkrivam, kaj je Očetova volja, in to uresničim.

Primož Krečič

Berilo

Evangelija ne oznanjajmo zaradi plačila

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 11,1-11)

O da bi vi prenesli malo moje nespameti! Pa saj me tudi prenašate. Ljubosumen sem namreč na vas z božjo ljubosumnostjo; kajti enemu možu sem vas zaročil, da vas privedem Kristusu kot čisto devico. Bojim se pa, da bi se, kakor je kača Evo preslepila s svojo zvijačo, morda tudi vaše misli spačile in oddaljile od preproste vdanosti do Kristusa. Če namreč kdo pride in oznanja drugega Jezusa, ki ga mi nismo oznanili, ali prejemate drugega duha, ki ga niste prejeli, ali drug evangelij, ki ga niste prejeli, ste lepo prenašali! Mislim namreč, da nič ne zaostajam za »velikimi« apostoli. Pa čeprav sem nevešč v govoru, vendar nisem v znanju; to smo vam pokazali v vsakem pogledu v vseh rečeh. Ali sem storil greh, ko sem se poniževal, da bi se vi povišali, ker sem vam brezplačno oznanjal božji evangelij? Druge cerkve sem oropal, ko sem vzel plačilo, da sem vam služil. In ko sem bil pri vas in trpel pomanjkanje, nisem bil nikomur nadležen. Kar mi je namreč manjkalo, so doložili bratje, ki so prišli iz Makedonije, in tako sem se v vsem vároval in se bom vároval, da bi vam ne bil nadležen. 10 Kakor gotovo je v meni resnica Kristusova, ta hvala o meni ne bo umolknila v pokrajinah ahajskih. 11 Zakaj? Ker vas morda ne ljubim? Bog ve.

Psalm 111

Odpev: »Gospod, ti si zvest in pravičen.«

Ps 111,1-2.3-4.7-8

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Jezus uči moliti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 6,7-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Pri molitvi ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani zaradi svojih mnogih besed. Ne postanite jim podobni, vaš Oče namreč ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. Takole torej molíte: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime; pridi tvoje kraljestvo; zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom; in ne vpelji nas v skušnjavo; temveč reši nas hudega.

Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ne odpustite ljudem, tudi vaš Oče vam ne bo odpustil vaših grehov.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017