HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za soboto, 22. oktobra 2016

Zadnja homilija (29. nedelja med letom)
(16.10.2016 ob 9h, dolžina: 9:21)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas


Posnetek homilije

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

29. nedelja med letom
(16.10.2016 ob 8h, dolžina: 8:44)

Posnetek homilije

Vse homilije »

29. nedelja med letom
(16.10.2016 ob 8h, dolžina: 12:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah


Posnetek homilije

Vse homilije »

29. nedelja med letom - Jože Povlakovič - Stari trg ob Kolpi
(20.10.2013 ob 10h, dolžina: 9:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

29. nedelja med letom
(20.10.2013 ob 9h, dolžina: 9:01)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.


Posnetek homilije

Vse homilije »

29. nedelja med letom - Tone Humar - Kolovrat
(17.10.2010 ob 10h, dolžina: 12:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.


Posnetek homilije

Vse homilije »

Sobota 29. tedna med letom (leto II)

»'Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad.'« (Lk 13,8-9)
Zadnje premišljevanje
29. nedelja med letom
16.10.2016

Leva in desna roka
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog daje različne darove, ne za lastno korist, ampak za graditev Cerkve. Pavel spodbuja Efežane, da bi s prejetimi darovi gradili edinost Kristusovega telesa. On je živi izvir in ustvarjalec darov. Odkrival bom darove, ki so mi podarjeni, in z njimi gradil skupnost Cerkve tam, kjer bo treba. Gospod, okrepi mojo vero, da bom zvest v poklicu in uresničil vse, kar pričakuješ od mene.

Evangelij

Smokva nima sadov. Gospodar jo želi posekati, vinogradnik pa se zavzame zanjo, da bi jo še enkrat obdelal. Bog ima čas in daje možnost spreobrnjenja. To ni le sprememba navad, ampak globoka preobrazba srca. Odprl bom vsa področja v sebi, ki so še oddaljena od Gospoda. Gospod, naj ne bo moja vera le v besedah, da bom obrodil sad, ki ga pričakuješ od mene.

Primož Krečič

Berilo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,7-16)

Slehernemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato pravi:
»Šel je v višavo ter ujete peljal ujetnike,
dal je darove ljudem.« Kaj pa pomeni: »Šel je v višavo«, če ne, da je poprej šel v nižine zemlje? 10 Ta, ki je šel na zemljo, je prav tisti, ki je šel v višavo nad vsa nebesa, da napolni vse. 11 In on je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, 12 da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida telo Kristusovo, 13 dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja božjega Sinu, do popolnega moža, do mere polne starosti Kristusove; 14 da ne bomo več nedoletni otroci, omahljivi, da nas ne bo vsak veter nauka zanašal, kadar ljudje varajo in zvijačno zavajajo v zmoto, 15 marveč bomo ostali v resnici in bomo v ljubezni v vsem rasli k njemu, ki je glava, Kristus; 16 iz njega prejema vse telo rast, ko se zlaga in sestavlja z vsakršno vezjo medsebojne pomoči, po delovanju, kakršno je primerno vsakemu poedinemu delu, in tako samo sebe zida v ljubezni.

Psalm 122

Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Ps 122,1-5

Stopniška pesem, Davidova.

Veselil sem se, ker so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo«. Že stojé naše noge
med tvojimi vrati, Jeruzalem, Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse v sebi trdno sklenjeno. Tja hodijo rodovi, Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava, slavit Gospodovo ime. Tam so postavljeni sodni stoli,
stoli hiše Davidove.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,1-9)

Prav ta čas je bilo nekaj navzočih, ki so mu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat pomešal z njih daritvami. In odgovoril jim je: »Ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker jih je zadelo to trpljenje, večji grešniki ko vsi drugi Galilejci? Ne, vam pravim; toda če se ne spokorite, boste vsi enako pokončani. Ali onih osemnajst, ki je nanje padel stolp pri Siloi in jih pobil, ali mislite, da so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, ki prebivajo v Jeruzalemu? Ne, vam pravim; toda če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani.« Povedal pa je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je vinogradniku: ‚Glej, tri leta je, kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo torej; čemú še zemljo izrablja?‘ Ta mu je odgovoril: ‚Gospod, pústi jo še to leto, da jo okopljem in ji pognojim, morda bo obrodila sad; če pa ne, jo boš potlej posekal.‘«

Besedilo Ekumenske izdaje Svetega pisma je vzeto s strani www.biblija.net.
Obiščite stran Svetopisemske družbe in postanite prijatelj Svetega pisma.


Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2016