Božja beseda za sredo, 29. maja 2024

Sreda 8. tedna med letom (leto II)

»Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« (Mr 10,38b)

Berilo

S Kristusovo krvjo smo odrešeni

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,18-25)

Preljubi, veste, da niste z minljivimi rečmi, s srebrom in zlatom, odkupljeni iz svojega praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, marveč z dragoceno krvjo Kristusa kot nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta. On je bil izbran pred začetkom sveta, razodet pa poslednji čas zaradi vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal veličastvo, da je vaša vera tudi upanje v Boga.

Ker ste svoje duše v poslušnosti do resnice očistili za nehlinjeno bratoljubje, se goreče, iz srca med seboj vzljubite, prerojeni ne iz minljivega semena, temveč iz neminljivega: po Božji besedi, ki živi in ostane: »Vse človeštvo je kakor trava in vsa njegova slava kakor cvetlica v travi; trava se posuši in cvetlica uvene, Gospodova beseda pa ostane vekomaj.« To je beseda, ki vam je bila oznanjena.

Psalm 147

Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Ps 147,12-13.14-15.19-20

Hvali, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Sion!
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat,
blagoslovil tvoje otroke v tebi.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Dal je mir tvojim pokrajinam,
z najboljšo pšenico te hrani.
Pošilja svoje ukaze na zemljo,
hitro teče njegova beseda.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Oznanil je Jakobu svojo besedo,
svoje zakone in zapovedi Izraelu.
Ni storil tako nobenemu narodu,
svojih zapovedi jim ni razodel.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Po Jezusovem zgledu moramo služiti drugim

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,32-45)

Učenci so bili na poti proti Jeruzalemu; Jezus je hodil pred njimi in čudili so se mu; tisti, ki so šli za njim, so bili prestrašeni. In zopet je dvanajstere vzel posebej in jim začel praviti, kaj se bo z njim zgodilo: »Glejte, v Jeruzalem gremo, in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom; obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom; zasramovali ga bodo in vanj pljuvali in ga bičali ter umorili; in po treh dneh bo vstal.«

Pa stopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez in mu rečeta: »Učenik, želiva, da bi nama storil, kar koli te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj želita, da vama storim?« Odgovorila sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvojem veličastvu eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« Jezus pa jima je rekel: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena: sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravljeno.«

Ko so deseteri to slišali, so bili nejevoljni na Jakoba in Janeza. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da ti, ki veljajo ljudstvom za vladarje, nad njimi gospodujejo in njih prvaki izvršujejo nad njimi oblast. Med vami pa ni tako, ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik; in kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Maksim emonski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Življenje postane prazno, če človek ne ve, kaj naj z njim počne. Peter poudarja, da je vredno živeti, saj ga je Kristus odkupil z dragoceno krvjo svoje žrtve. Ta dar je v središču zgodovine. Ob Božji besedi se bom poglobil v veličino Kristusovega daru za moje življenje. Gospod, hvala za tvojo neizmerno ljubezen, iz katere morem vedno črpati moč za vse življenjske okoliščine.

Evangelij

Jezus tretjič napove trpljenje in vstajenje, Zebedejeva brata pa ga prosita, da bi imela pomembno mesto v njegovem kraljestvu. Jezus ju pokara in pokaže na držo služenja, vse do pripravljenosti dati življenje. Tudi mene vabi, da se ne bi silil naprej, ampak z vsem služil drugim. Gospod, hvala, ker krotiš mojo sebičnost in mi kažeš pot, ki si jo prehodil zame in za ves svet.

Primož Krečič